اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروختهمنصور نظری، ایران اینترلینک، سی ام سپتامبر 2019:… تجمع عناصر وطن فروش تحت عنوان”اتحاد علیه ایران هسته ای” که توسط لابی های سعودی و جنگ طلبان امریکائی و اطاق فکراسرائیلی تشکیل شده بود و هدفش بازیافت تجزیه طلبان از  تخم کرم های متعفن زیر زمین وهماهنگی شان با خائنین وطن فروش است. جمع کردن همه این عناصر زیر یک سقف حکایت از آن دارد که سناریوی جدیدی برای ویرانسازی تمامیت ارضی ایران در راه است و مردم ایران باید در مقابل این توطئه ها هوشیار باشند و با افشای همدستی عناصر فاسد و تجزیه طلب و تروریستهای فرقه رجوی با اربابانشان همچون بن سلمان این توطئه ها را خنثی کنند . اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته 

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروختهDesignating UANI MEK Terrorists

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند

چندیست که سرویس های سعودی و جنگ طلبان امریکائی و اطاق فکر اسرائیلی مشغول بازیافت آشغالها  وتروریستهائی هستند که دستشان در خون مردم ایران آغشته است. از انجا که گردآوری مشتی عناصر خائن و خودفروش فرقه رجوی و همچنین مشتی قلاده ها وتوله های اجنبی و انگلهای تجزیه طلب در زیر یک سقف نیازمند یک بازیافت بوده است ، اینک سناریو گرداوری همه این عناصر فاسد کلید خورده است.  سناریوئی که میخواهند این انگلها را رنگ کرده و به جای الترناتیو قالب کنند.

تجمع عناصر وطن فروش تحت عنوان” اتحاد علیه ایران هسته ای” که توسط لابی های سعودی و جنگ طلبان امریکائی و اطاق فکراسرائیلی تشکیل شده بود و هدفش بازیافت تجزیه طلبان از  تخم کرم های متعفن زیر زمین وهماهنگی شان با خائنین وطن فروش است. جمع کردن همه این عناصر زیر یک سقف حکایت از آن دارد که سناریوی جدیدی برای ویرانسازی تمامیت ارضی ایران در راه است و مردم ایران باید در مقابل این توطئه ها هوشیار باشند و با افشای همدستی عناصر فاسد و تجزیه طلب و تروریستهای فرقه رجوی با اربابانشان همچون بن سلمان این توطئه ها را خنثی کنند .

سخنرانی پامپئو در نشست حامیان مجاهدین خلق ، نابخردانه است

ناگفته نماند که تمامی این عناصر تک به تک مزدوران خود فروخته ای هستند که کارنامه شان جز خیانت به مردم ایران و آب  و خاک ایران چیز دیگری نبوده است ،

تاریخ پرفراز ونشیب چند هزار ساله سرزمین ما ایران فراوان است از شاهان خائنی که بخشهائی از سرزمینمان را به دیگران واگذار کرده اند.  بی شک همدستی خائنین با دشمنان سرزمین ما ایران زمینه پیدایش چنین رخدادهائی را فراهم کرده بوده است  واینک نیز اطاق فکر دشمنان مردم و سرزمین ایران چشم در ویرانی تمامیت ارضی ایران دارند.  اینکه یک روز اوباما قرارداد برجام امضا میکند و یک روز هم ترامپ آنرا زیر پا میگذارد هیچ ربطی به هسته ای شدن یا نشدن ایران ندارد. سیاست و دکترین امریکا که هم راستا با اطاق فکر اسرائیلی است حاظر نیستند ایران پرعظمت با تاریخی چند هزار ساله را ببینند.  دشمنان ایران فقط یک چیز میخواهند. فروپاشی سرزمینی ایران و بس. مابقی داستان بهانه است.

بایکوت نشست پمپئو بخاطر حضور مجاهدین

آنچه امروز میبینیم ، نه تنها خواسته حزب جمهوریخواه امریکا بلکه خواسته حزب دمکرات امریکا نیز هست. در حقیقت پشت پرده سیاست های دولت امریکا نه اوباما و نه ترامپ بلکه اطاق فکریست که دارای دکترین فروپاشی ایران است. اگر چه روش ها متفاوت است اما هدف یکسان است. ازسوئی دیگرهستند افرادی در دولت ایران که خواسته یا ناخواسته دل در گرو دشمنان ایران دارند و یا افرادی که به سیستم های دولتی نفوذ کرده اند و تلاش میکنند زیرساخت های ایران را از درون ویران کنند تا دشمنان ایران بتوانند راحت تر پیش بیایند. همان خائنینی که با تاراج سرمایه های مردم ایران  سراز کانادا  بهشت اختلاس گران و دزدان در آوردند و یا هنوز هستند آنان که با تاراج سرمایه های ملی ، باستی هیلز در تهران میسازند تا با ایجاد فاصله طبقاتی بخش مهمی ازجامعه و مردم را به سوی دشمنان مردم ایران سرازیرکنند و یا هستند کسانیکه تلاش میکنند به زور مردم را و بخصوص زنان را به بهشت ببرند. در حالی که دانسته یا ندانسته همبستگی ملی مردم ایران را دربرابر دشمنان خارجی دچار تردید میکنند و باعث میشوند تا یک زن روستائی صیغه ای که آلت دست دشمنان ایران شده خود را وکیل زنان ایرانزمین بداند.  بی شک آنانکه سوژه برای دشمنان میسازند خود نیز بخشی از توطئه مشترک دشمنان هستند  تا بدین ترتیب همبستگی تمامی مردم ایران را خدشه دار کنند، تا انگل هائی همچون شریعتمداری و امثالهم سراز تخم در بیاورند و خوزستان را عربستان بنامند ، مزدورانی که با پول عربستان تغذیه میشوند و این پول است که این انگل ها را به تحرک و جنب و جوش کشانده تا در بازار مکاره شیوخ عرب به نان ونوائی برسند. بی تردید دست همه این خائنین از فرقه رجوی گرفته تا این ازتخم در آمده ها که اسم شورای مدیریت گذار برخود نهاده اند همگی دست در جیب بن سلمان جنایتکار و آدمکش دارند و هدف آنها نیز چیزی جزویران کردن ایران نیست

حمایت رجوی از عربستان . هول حلیم یا ترس از پایان

باید به تمامی این تخم ترکه های بن سلمان گفت در خواب ببینید ویرانی ایران را.  تمامیت ارضی ایران خدشه ناپذیر است.  کلنگی کردن ایران تحت عنوان فدرالیزم نقشه کثیفیست که اطاق فکر آن اسرائیلی ها و جنگ طلبان امریکائی و شیوخ مرتجع عرب هستند.  با افشای دستهای پشت پرده این خائنین نگذاریم که این انگلها خود را آلترناتیو قالب کنند

در یک کلام مردم ایران هرگز و هرگز نخواهند گذاشت که خائنین ایران را ویران کنند. مردم ایران با همبستگی ملی شان عظمت ایران را پابرجا واستوار نگه خواهند داشت

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته

***

MEK cult that murdered 6 AmericansMEK Assassinated Americans

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تکیه-رجوی-بر-باد-،-سرنوشت-غم-انگیز-و-عبر/

تکیه رجوی بر باد ، سرنوشت غم انگیز و عبرتی تاریخی

تکیه رجوی بر باد منصور نظری، ایران اینترلینک، سیزدهم سپتامبر 2019:… واقعیت این است سازمان مجاهدین خلق از سی خرداد سال شصت وارد مسیر بی بازگشتی شده است وبه همین دلیل از ان تاریخ به بعد تکیه گاه اصلی سازمان مجاهدین خلق دشمنان تاریخی ایران بوده است. از صدام حسین تا شیخک های سعودی تا اسرائیلی ها تا سرویس های امریکائی  والبته همه آنها بر اساس منافع شان روزی فرقه رجوی را مانند دستمال کاغذی پرتاب می کنند  و به تعبیری نیز باید گفت فرقه رجوی تکیه بر باد داده است و با منافع دولت های متخاصم با مردم ایران به این سو و آن سو میرود. سرگردان همچون روحی گم شده به مانند مسعود رجوی که این وضعیتش از هزار بار مردن بدتر و سیاه تراست. تکیه رجوی بر باد ، سرنوشت غم انگیز و عبرتی تاریخی 

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمیفرقه مجاهدین خلق در انتظار بولتون فرشته آزادی 

تکیه رجوی بر باد ، سرنوشت غم انگیز و عبرتی تاریخی

تکیه رجوی بر باد

منصور نظری

منصور نظری ، پاریس

در خبرها امده بود که  جان بولتن جنگ طلب را از کاخ سفید بیرون کردند ، وقرار است فرد دیگری جای او را بگیرد ، سیاست تغئیر نفرات در دولت ها براساس منافع ان دولتها بنا شده است وهمیشه نیز بر همین منوال بوده است ، اما تعدادی خائن خود فروخته که در خدمت سرویس های امریکائی و اسرائیلی وسعودی بودند ، هنگام امدن بولتن به کاخ ریاست جمهوری امریکا مراسم جشن وشادی برگزار کردند که دیگر همه چیز تمام است ، این خائنین وخادمین اجنبی همان کسانی بودند که بر طبل جنگ میکوبیدند ومیگفتند باید ” ایران را همین لحظه بمباران کرد ” هنوز از یادمان نرفته که همین بولتن به مراسم فرقه رجوی امد وگفت مراسم عید سال جدید را درتهران به همراه فرقه رجوی برگزار خواهند کرد ، از ان روز بیش از دوسال گذشته است ، بله همان مردک سبیل کلفت که انروز این حرفها را میزد امروز با خفت از پست ومقام خلع شده است وجالبتر از همه سکوت عزادارانه فرقه رجویست که دم برنمی اورد ، به یاد داریم که مریم رجوی چگونه این مردک را حلوا حلوا میکرد وبه خورد قربانیان نگونبخت میداد که همین روزهاست که با مشاوره بولتن به ترامپ ،جنگی پا بگیرد وکشورایران توسط امریکا مورد حمله قرار گیرد ، قسمت غم انگیز ماجرا انجائیست که قربانیان نگونبخت علیرغم سالها تجربه دروغ ودغل این فرقه ، باز فریب این شارلاطانها را خورده بودند وفکر میکردند که بولتن فرشته نجاتشان است ، سران فرقه رجوی خروارها تحلیل وخبر به خورد قربانیان نگونبخت دادند که با دولت ترامپ و امدن بولتن به کاخ ریاست جمهوری امریکا ، فرقه رجوی روی بالهای امریکا به تهران خواهد رفت ،وجالبتر از همه مسعود رجوی بود ، کسی که پانزده سال است معلوم نیست مرده است یا زنده ویا در کدام سوراخ پنهان شده است ، اوبلافاصله پس از امدن بولتن به کاخ ریاست جمهوری امریکا چند پیام تند و اتشین داد از همان پیامهائی که وقتی زیر بیرق صدام حسین بود میداد، اما امروز صدایشان در نمی اید ، نه مریم رجوی نه مسعود رجوی ، از سنگ صدا برمی خیزد اما از اینان نه

واقعیت این است سازمان مجاهدین خلق از سی خرداد سال شصت وارد مسیر بی بازگشتی شده است وبه همین دلیل از ان تاریخ به بعد تکیه گاه اصلی سازمان مجاهدین خلق دشمنان تاریخی ایران بوده است. از صدام حسین تا شیخک های سعودی تا اسرائیلی ها تا سرویس های امریکائی  والبته همه آنها بر اساس منافع شان روزی فرقه رجوی را مانند دستمال کاغذی پرتاب می کنند  و به تعبیری نیز باید گفت فرقه رجوی تکیه بر باد داده است و با منافع دولت های متخاصم با مردم ایران به این سو و آن سو میرود. سرگردان همچون روحی گم شده به مانند مسعود رجوی که این وضعیتش از هزار بار مردن بدتر و سیاه تراست.

جا دارد قربانیان فرقه رجوی از خود بپرسند ،  چرا تمام تحلیل های مسعود ومریم رجوی ودیگرسران فرقه همیشه صد در صد اشتباه است ؟ قربانیان نگونبخت باید بدانند که سران فرقه تلاش میکنند با هر دروغ ودغلی این قربانیان را چند صباحی دیگر در فرقه نگه دارند ، ؟ چرا فرقه چنین تلاشی میکند تا قربانیان باقیمانده را حفظ کند ؟ دلیل ساده وروشن است ما به ازای هر نفر از این قربانیان فرقه از سعودیها و سرویس های امریکائی پول دریافت میکنند ، همان کاری که در زمان صدام حسین میکردند.

بی شک تناقضات این قربانیان فوران کرده است واین قربانیان باید از خود بپرسند تا به کی باید مهره سرباز شطرنج فرقه رجوی وسرویس های دشمنان ایران باشند ؟ راه حل این تناقضات چیزی جز انتخاب را ازادی قربانیان از اسارت نیست ، باید زنجیر اسارت فرقه رجوی را درهم شکست وقدم به دنیای ازاد گذاشت ، این تنها راه عبور از تناقضات فوران کرده در درون فرقه است وراه دیگری ندارد

تکیه رجوی بر باد ، سرنوشت غم انگیز و عبرتی تاریخی

*** 

جان بولتون دلال مجاهدین خلق تبلیغاتچی یا سیستمدار؟ بولتون کاخ سفید را به خاک سیاه می نشاند

همچنین:

همچنین: