اتحاد یعنی قبول امر و نهی های رجوی خود شیفته و دشمن وطن؟!

اتحاد یعنی قبول امر و نهی های رجوی خود شیفته و دشمن وطن؟!

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس 2019:… سخنگوی مریم رجوی رهبر مجاهدین خلق میگوید: ” همه می دانند که آنچه درشیراز و آق قلا پیش آمد بحران و یا بهتر است بگویم عدم مدیریت است و سهم خدا و طبیعت در این سوانح بسیار ناچیز است. نه تقصیر سیل است و نه باران. مگر نه اینکه کشاورزی در ایران دیمی است و هزاران کشاورز در آرزوی قطره ای باران هستند.

 مجاهدین خلق مریم رجوی مسعود رجوی مزدوری صدام حسین شیخ عربستان موساد مخابراتMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

لینک به منبع

اتحاد یعنی قبول امر و نهی های رجوی خود شیفته و دشمن وطن؟!

7فروردین1398

سهیلا دشتی هم مانند سایر مریدان رجوی ازوقوع سیل درایران بهانه ای برای عرض اندام واظهار فضل یافته ودر رسانه های رجوی نوشته است :

” جدال با طبیعت در دوران پسا سرمایه داری زهر خندی است که فقط با افکار ارتجاعی سردمداران خائن هم آهنگی دارد و درست مثل قرون وسطی علل وقوع این بلایا را حجاب و گناه زنان بدانند. مردم به تنهائی باید هم در مقابل این سوانح وارد میدان شوند و هم در برای حل مشکلات و تضادهای اجتماعی مثل اعتیاد، گور خوابی و کار کودکان و فحشا و دهها مورد دیگر خودشان معضلات خود را حل کنند…”.

اولا جدال با طبیعت برای بهتر کردن زندگی همواره وجود داشته وخواهد داشت واین از خصوصیات بشر است که میکوشد مواهب طبیعت را بسود خود مورد بهره برداری قرار دهد ودست در آن ببرد.

تا اینجای کار عیبی ندارد وآنچه که ناشایست وخطرناک است، طمع ورزی عده ی معدودی ازانسانها برای کسب ثروت بیشتر است که دراستفاده ازطبیعت افراط کرده ونظم آنرا بهم زده وموجب فجایعی سخت میگردند!

دولت های مسلط برجهان درخدمت چنین افرادی هستند ومنافع این افراد است که ازمردم عادی قربانی میگیرد.

جنگل ها عمدتا توسط این افراد تخریب شده و افزایش گرمای زمین حاصل طمع ورزی های آنهاست که تولید توفان، سیل وسونامی میکند و …

ثانیا، اگر این خانم درس اش را خوب میخواند صحبت از سیستم پسا سرمایه داری درایران نمیکرد ومیدانست که سیستم موقتی پسا سرمایه داری زمانی است که سرمایه داران صنعتی حاکم بوده اند واینک این حاکمیت خود را ازدست میدهند!!!

حال آنکه ، استعمار به ایران چنین اجازه ای را نداده که صنعتگران بتوانند نقش چشمگیری را درحیات اقتصادی ایران بازی کنند ونتیجتا کشور درمرحله ای که خانم دشتی ازآن اسم برده ، بسر نمیبرد!

با این تحلیل هاست که رجوی ها همیشه دست به اقدامات خطرناک وغلطی زده اند وبهتر بود قبل از دست بردن به قلم، چند سالی درمورد تطورات تاریخی وآرایش طبقاتی ایران مطالعه میکردند!

ثالثا، عمل مردم درمقابل بلایای طبیعی قابل تحسین است و اینطور هم نیست که دولت دست برروی دست گذاشته وکاری انجام نمیدهد که البته طبیعی است که نقصان هایی درکارش باشد.

دوباره :

” همه می دانند که آنچه درشیراز و آق قلا پیش آمد بحران و یا بهتر است بگویم عدم مدیریت است و سهم خدا و طبیعت در این سوانح بسیار ناچیز است. نه تقصیر سیل است و نه باران. مگر نه اینکه کشاورزی در ایران دیمی است و هزاران کشاورز در آرزوی قطره ای باران هستند. حال طبیعت باران رحمت را نازل کرد و در اثر ندانم کاریهای ایادی نظام به مرگ دهها تن و بی خانانمانی هزاران تن منجر شد “.

این قانون طبیعت است که درایام خشکسالی که زمین قادر به جذب سریع آب نیست ونیز کافی نبودن پوشش جنگلی و گیاهی ، سیل که جزئی از طبیعت است، ویرانی بیشتری میآورد ودراین میان، البته که استفاده ی زیادی نفع طلبان از زمین ویا سهل انگاری متولیان امور، شدت این خسارات را بیشتر میکند.

این حوادث درتمامی کشورهای جهان روی میدهد وهمواره توام با تلفات وخسارات است وکارهای بازدارنده ی انسان ها ومخصوصا دولت ها، میزان این خسارات را کمتر وکمتر میکند وبعید است که این کارها بگونه ای باشد که دیگر سیل وزلزله ای دربین نباشد!

انسان مجبور به تحمل قهر طبیعت است وقدر مسلم اینکه با ازدیاد آگاهی اش، ازمیزان سختی ها وتلخی های بوجود آمده میکاهد و بی اثر کردن کامل این بلایا، درچشم انداز نزدیک قرار ندارد!

بازهم :

” در چنین شرایطی به جای رسیدگی به خواسته های مردم تانکها و سپاهیان خود را به خیابانها می فرستد. مردم ما آگاه هستند و اینکه منتظر دریافت کمکی از رژیم باشند بیشتر به یک معجزه شبیه است “.

این زره پوش ها دربرابر سیل مقاوم هستند ومیتوانند اتوموبیل های واژگون شده و … را ازدرون سیلاب بیرون بکشند و شما چرا با این کار مخالف هستید خانم دشتی؟!

سپس :

” مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران صمیمانه ترین همدردیها و تسلیتهای خود را به بازماندگان قربانیان فاجعه سیل و عموم مردم بویژه در شیراز ابراز داشت…”.

این ابراز همدردی وعرض تسلیت بگوش سیل زدگان نرسید و قطعه نان لواش وتخته پتویی برایشان دربر نداشت وتنها سوء استفاده از یک فلاکت طبیعی را هدف قرار گرفته که البته مورد تنفر هرانسان آزاده ای میباشد وبس!

صابر  تبریزی

*** 

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)
چند سند دیگر:
Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)
Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

American servicemen killed by Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi Cult in IranThe MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همیاری سیمای مقاومت مجاهدین خلق مریم رجوی صدا و سیمای رجوی ، جلوه ای از مقاومت و مطالبات مردم نیست و بلکه بسان سم مهلکی است که بر این مطالبات مشروع زده میشود تا نامشروعشان جلوه دهد !

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق وطن فروش علیه ملت ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مریم رجویجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismUS, MEK and Ahwazia Coordination

Amir_S_Nasimeh_N_MEK_Terrorist_Maryam_RajaviUsing Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, Rajavi cult) to damage Iran EU relationship

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-رهبر-ایدئولوژیک-مجاهدین-خلق/

مریم رجوی (رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق) عملا در میان دشمنان کارگران است

پوستر روز کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوی بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کردصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم مارس ۲۰۱۹:… شما حشر و نشرتان با قسی القلب ترین دشمنان طبقه ی کارگر ایران و زحمتکشان تمامی جهان است و اگر ازطریق رسانه ها ، از کاستی های زندگی آنها اطلاع پیدا میکنید ، چیزی جز تفرج خاطر بشما دست نمیدهد و وضع آنها هرچه بدتر باشد، بعنوان آلت دست دشمن طبقاتی آنها، خشنود تر خواهید بود وب نابراین لازم نکرده که برای اینها اشک تمساح بریزید و بهتر است بجای آن، به اسرای زی ردست خود که قلعه ی مانز را برای تداوم هرچه بیشتر خود میسازند، التفاتی کرده و بگذارید که راسا با خانواده های خود ارتباط برقرار کرده و ضمن خوش و بش با آنها، پیام نوروزی شان را هم بدهند!

پوستر روز کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوی بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کردپوستر روز کارگر مجاهدین خلق، فرقه رجوی، بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کرد

لینک به منبع

مریم رجوی (رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق ایران) عملا در میان دشمنان کارگران است!

۰۴/۰۱/۱۳۹۸

در سخنرانی مریم رجوی که بمناسبت نوروز ۱۳۹۸ایراد شده ، چنین میخوانیم :

” در لحظات تحویل سال در کنار کارگران ایرانیم که می‌دانیم سفره‌هایشان خالی است. در کنار کشاورزانیم که می‌دانیم مزارع‌شان خشک و بی‌آب است “.

شما حشر و نشرتان با قسی القلب ترین دشمنان طبقه ی کارگر ایران و زحمتکشان تمامی جهان است و اگر ازطریق رسانه ها ، از کاستی های زندگی آنها اطلاع پیدا میکنید ، چیزی جز تفرج خاطر بشما دست نمیدهد و وضع آنها هرچه بدتر باشد، بعنوان آلت دست دشمن طبقاتی آنها، خشنود تر خواهید بود وب نابراین لازم نکرده که برای اینها اشک تمساح بریزید و بهتر است بجای آن، به اسرای زی ردست خود که قلعه ی مانز را برای تداوم هرچه بیشتر خود میسازند، التفاتی کرده و بگذارید که راسا با خانواده های خود ارتباط برقرار کرده و ضمن خوش و بش با آنها، پیام نوروزی شان را هم بدهند!

دوباره :

” سال ۹۷ سال گسترش کانون‌های شورشی بود؛ سال درخشش استراتژی هزار اشرف و ارتش آزادی در میهن اشغال شده. سال قیام‌ها و اعتراض‌ها که رژیم را به‌لرزه درآورد. سالی که در آن سیاست مماشات شکست خورد و آخوندها یکی از پایه‌های حفظ قدرت خود را از دست دادند…”.

اعتراضات مدنی وصنفی سال ۹۷هیچ ربطی به اشرف وهزار اشرف نداشت ومعترضین ابدا خواستار تحریم همه جانبه ی کشور و درتنگنا قرار دادن ” خلق قهرمان ” نبودند!

ضمنا شما سیاست های آمریکا را درک نمیکنید ونمیدانید که بعد از سقوط شوروی ، برآن شدند که تمامی جهان را درسیطره ی خود داشته باشند و دراین راه، با کشورهای نافرمان برخورد تندی داشته باشند وبه زعم آنها ایران هم جزو یکی ازآنهاست .

این مطلب بمعنی اتخاذ سیاست های جدید نیست وسالیان متمادی است که با میل به شکست، همواره ادامه داشته است!

اگر مشاهده میکنید که ارباب خشونت بیشتری نشان میدهد ، بدانید که ازنقطه ی ضعف ، مشکلات ناشی ازچند قطبی شدن جهان واز سر استیصال است !

آمریکا قادر به انجام کارهایی نیست که درگذشته بود و : گذشت آن زمانی که زآنسان گذشت!

مجددا :

” در سال ۹۷ آخوندها برجام را که می‌گفتند کلید همه قفل‌ها و معضلات رژیم‌شان است،‌ از کف دادند. استمالت درازمدت آمریکا که سیاست حفاظت از رژیم در برابر تغییر و سرنگونی بود، متوقف شد، آغاز تحریم نفت،‌ رژیم را وارد دوران بی‌ثباتی و تزلزل کرد. و موقعیت انقلابی جامعه ایران فرصت بروز بیشتر پیدا کرد “.

اینکه آمریکا برای بدست آوردن زعامت خود برجهان دست به هرکاری میزند و موفقیت چندانی هم درتحلیل نهائی ندارد ، تقصیر کسی درایران نیست وتحریم ها هم برای تسلیم کامل مردم ایران دربرابر سیاست های جهانخوارانه ی آمریکاست و این نیز تقصیر ما نیست!

دراین رهگذر، درسی که ما میگیریم این است که تکیه ی بیشتر وبیشتری برقدرت مردم وامکانات داخلی خود بکنیم وازدشمن قسم خورده ی خود – دراصل دشمن ۹۹درصد مردم جهان- توقعی نداشته باشیم!

بازهم :

” یادتان هست که آخوندها و حامیانشان چه خواب‌ها برای فروپاشی این مقاومت می‌دیدند؟ انتظارشان این بود که با انتقال مجاهدین از عراق این سازمان و کل مقاومت فرو بریزد. اما باز هم اثبات شد که این آرزو را به‌گور خواهند برد “.

انتقال اسرای رجوی ازعراق، بیشتر خواست خانواده ها بود که میدانستند فرزندان بی اراده ای در عراق خطرناک دارند ودراینجا هرگز کسی تصور هم نمیکند که فرزندش با قرار گرفتن درتشکیلات رجوی یک مجاهد خلق است. بلکه اورا انسانی مفلوک وقربانی دانسته وبجای افتخار باو، حس ترحم اش بیدار میشود!

سپس :

” ارتش آزادی قبل از هر چیز باید عزم جزم کند و برای آماده سازی خود در دریای شورش و انقلاب شیرجه بزند. شمشیرها را باید جلا و صیقل داد…”.

مواظب باشید که دراین دریای نامانوس با گروه خونی خود ، غرق نشوید!

ضمنا، آیا  جلا دادن شمشیر و … وآنهم در زمانی که مردم این رویه را دوست ندارند، چیزی جز ترویج خشونت وتروریزم است؟

وهمچنین :

” ایرانی می‌خواهیم که در آن آزادی موج بزند، کودک و جوان و نوجوان شاد باشند. استعدادها بدرخشد و زنان در رهبری جامعه مسئولیتشان را ایفا کنند “.

چراغی که به خانه رواست، به مسجد نیست و چرا شما این آزادی وشادابی را برای زیردستان خود در قلعه ی مانز آلبانی نمیخواهید؟

اگر شادی کودک ونوجوان خوب است، چگونه شما نسل آنرا درتشکیلات خود کنده اید؟!

آیا این رهبری مورد انتظار برای زنان، شبیه همان است که درمناسبات رجوی بوده است؟!

در این صورت ، یگانه شوهرتمامی  این زنان ، چه کسی خواهد بود؟!

صابر  تبریزی

(پایان)

*** 

روز جهانی کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوییادی از ۱۱۹۲ کارگری که به‌دست منافقین شهید شدند

عباس داوری مجاهدین خلق فرقه رجویروز جهانی کارگر و کمیسیون کار! فرقه رجوی

معصومه ملک محمدی و عباس داوریمعصومه ملک محمدی و عباس داوری از کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه

زنان برده در کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویدر آستانه روز جهانی کارگر نگاهی به اراجیف تازه عباس داوری 

کسانیکه دست در خون کارگران ایرانی دارند لطفا دم از حقوق کارگر نزنند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کند-همجنس-با-همجنس-پرواز-گماشتگان-فرقه/

کند همجنس با همجنس پرواز! (گماشتگان فرقه رجوی در کنار بازنشستگان ضد ایرانی)ا

هیأت‌رئیسه و شورای مشورتی کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایرانی آزاد تحت هدایت خانم ریتا زوسموتصابر تبریزی، ایران اینترلینک، نوزدهم مارس ۲۰۱۹:… در رسانه های رجوی آمده است : ” هیأت‌رئیسه و شورای مشورتی کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایرانی آزاد تحت هدایت خانم ریتا زوسموت رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان از ۲۱تا ۲۳اکتبر ۲۰۱۸به تیرانا سفر کردند تا با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در آلبانی به‌سر می‌برند، دیدار کنند “. البته این کار عجیبی نیست که تعدادی از سیاستمداران اسبق آلمانی با تعدادی از گماشتگان درجه اول رجوی دیدار داشته باشند! اینها را ملاتی بنام دخالت درامور یک کشور مستقل بهم پیوند میدهد و بجاست که گفته شود : کند همجنس با همجنس پرواز!

هیأت‌رئیسه و شورای مشورتی کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایرانی آزاد تحت هدایت خانم ریتا زوسموتتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

صابر تبریزی

کند همجنس با همجنس پرواز!

۲۷اسفند۱۳۹۷

درنوشته ی طولانی رسانه های رجوی آمده است :

” هیأت‌رئیسه و شورای مشورتی کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایرانی آزاد تحت هدایت خانم ریتا زوسموت رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان از ۲۱تا ۲۳اکتبر ۲۰۱۸به تیرانا سفر کردند تا با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در آلبانی به‌سر می‌برند، دیدار کنند “.

البته این کار عجیبی نیست که تعدادی از سیاستمداران اسبق آلمانی با تعدادی از گماشتگان درجه اول رجوی دیدار داشته باشند!

شک نداشته باشید که اینها با یک عضو عادی فرقه ی رجوی دیدار داشته باشند و اساسا ماموریت شان گل گفتن وگل شنیدن است که با ملاقات زندانیان رجوی توفیر دارد!

اینها را ملاتی بنام دخالت درامور یک کشور مستقل بهم پیوند میدهد و بجاست که گفته شود : کند همجنس با همجنس پرواز!

درادامه :

” این جنبش با مقاومت علیه شاه شروع شد و در ادامه با مبارزه برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در مقابل حکومت آخوندها و دیکتاتوری بنیادگرای اسلامی در ۴۰سال گذشته در ایران ادامه یافت…”.

قسمت اول قضیه درست است اما تبدیل یک تشکیلات به تیول شخص مسعود رجوی ، هیچ قرابتی با دموکراسی وآزادی ندارد واین تشکیلات جدید هرچه که کرد، گامی درجهت منافع مردم برنداشت ودرست ترآنست که مورد توجه دشمنان مردم قرار گرفت!

همینطور :

” در شرایط سیاسی پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، امنیت پناهندگان ایرانی به قدری در خطر بود که انتقال از کمپ لیبرتی اجتناب‌ناپذیر بود. به عهده گرفتن مسئولیت امنیتی آنها توسط حکومت عراق و مالکی و رئیس یونامی مارتین کوبلر، در واقع یک تله مرگبار برای این پناهندگان بود “.

اگر اجتناب پذیر بود، مخالفت مدام مریم ومسعود برای دل کندن از عراق که تاسطح درخواست مسلح شدن وحضور مجدد آمریکا درعراق ارتقاء یافت ، ازبهر چی بود؟

ضمنا به این اسرای رجوی پناهندگی ای داده نشده بود ودرحالت بلاتکلیفی وغیر قانونی درعراق بسر میبردند واین امر سبب میشد که اطاعت مداومی از رجوی داشته باشند تا گرفتار زندان های سازمان وابو قریب نگردند!

آیا شما اینقدر فراموشکار یا دروغگو هستید ویا شعور مردم ایران را دست کم گرفته اید؟!

فشار بی امان خانواده ها برای انتقال فرزندانشان از معرض گلوله باران ها، نقش اساسی را دراین مورد بعهده داشت ومسعود ومریم تا آخرین نفس دربرابر این اصرار خانواده ها مقاومت کردند وسرانجام بزانو درآمدند!

چیزی که منبعد نیز چنین خواهد شد!

” در گزارش کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد سپس زیر عنوان «دیدار از محل استقرار جدید» آمده است: هیأت آلمانی در روز ۲۱اکتبر، به یک دیدار پنج ساعته از محل جدید سکونت مجاهدین مبادرت کرد. آنها توسط شمار زیادی از اعضای مجاهدین صمیمانه مورد استقبال قرار گرفتند. ایرانیان تأکید کردند که هزینه‌های جابه‌جایی، زندگی روزمره و مراقبت‌های پزشکی از سوی مجاهدین خلق تأمین شده است “.

این شمار زیاد که ما درموردی فیلم های مشابه این دیدارها را دیده ایم ، وجود خارجی ندارد و هیئت ضد ایرانی مذکور تنها با برگزیدگان ونور چشمی ها دیدار کرده وفیلم های تبلیغاتی برای مریم تهیه نموده است!

ضمنا ، لازم نیست که از گماشتگان  خاص رجوی بپرسید که پول این ساخت وسازها را ازکجا درمیآورند وطبیعی است که مانند دیگران بدانید که بودجه های اختصاص داده شده توسط صدام ، درآمد شرکت های تجاری وپولشوئی وکمک سخاوتمندانه ی عربستان و …، منبع تامین مالی این ساخت وسازها هستند!

” اتو برنهارد به مجاهدین گفت: ” شما تصمیم دیگری گرفتید: مبارزه‌یی جمعی؛ این قابل‌ توجه است “.

یعنی او فرق یکجا نشستن ومبارزه ی جمعی را نمیداند؟

تمامی  افراد احزاب کلاسیک در یک محل ساکن نمیشوند . آنها هرکدام درمحل کار خود ودرمحل زندگی شان زندگی آزاد ومستقلانه ای دارند وتنها درجلسان حزبی است که یکی دوبار درهفته ، چندساعتی وآنهم بصورت چند نفره حاضر میشوند.

تنها نمایندگان احزاب ونه تمامی اعضاء در نشست های بزرگی مانند پلنوم وسیع ومخصوصا کنگره جمع شده و وظایف رهبری را تا جلسه ی آینده  که ممکن است بیش از یکسال هم طول بکشد- تعیین میکنند.

اگر میبینید که کار فرقه ی رجوی اینطور نیست ودورهم زندگی میکنند ، بخاطر آنست که زندگی مستقلانه ای ندارند و به مسئولین خود اجازه داده اند که در جزئی ترین مسئله ی زندگی آنها دخالت کنند ودرعوض مسئولین هم با گرفتن پول ازخارجیان آنها را از کاری که برایش درآمدزا باشد، معاف میکنند واین بی درآمدی سبب زندگی برده وار آنها میشود و همنوعان آلمانی ما، توقع دارند که ما را با دست این بردگان به آزادی برسانند!!!

بازهم :

“… خانم رجوی مدافع دموکراسی است. ما باید سعی کنیم که این مقاومت در اروپا شناخته و به‌رسمیت شناخته شود “.

چرا؟

بخاطر نسل کشی ازطریق کمک به مسعود در بهم ریختن اس و اساس خانواده ها؟!

برای دور کردن بچه ها ازآغوش گرم خانواده ها وسپردن تربیت آنها بدست نااهلان؟!

بخاطر اصرار بر کشورهای غرب که ایران را تحت شدید ترین محاصره ی اقتصادی قرار دهد که دودش در درجه ی اول بچشم ” خلق قهرمان ” میرود؟!

بخاطر مشاطه گری درحرمسرای مسعود رجوی که خود نقش مهمی در تشکیل آن داشت؟

و….

صابر تبریزی

*** 

Are The MEK And Regime Change Finally Running Out Of RoadAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/راه-مجاهدین-خلق-در-دشمنی-با-روش-دکتر-مص/

راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است

سلام مزدور مریم رجوی به دکتر محمد مصدقصابر تبریزی، تبریز، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس ۲۰۱۹:… پس اینهمه ترورها ، زندان های داخل مناسبات ، سربه نیست کردن کسانی که کوچکترین زاویه ای با رجوی داشتند، جاسوسی بنفع صدام که موشک هایش بهتر بهدف خورده و مردم بیشتری از ایرانیان را بکشد و یا خرابی زیادتری ایجاد کند، پشتیبانی از مصدق بوده و ما نمیدانستیم؟! رجوی ، نیروهایش را برا ی خرابکاری و تضعیف روحیه ی مدافعان وطن وارد کشور میکرد و با پشتیبانی  صدام ، قطعاتی ازخاک ایران را ولو بمدت چند ساعت اشغال کرده و سربازانی را اسیر میکرد.

سلام مزدور مریم رجوی به دکتر محمد مصدق«سلام» یک مزدور بر دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران

صابر تبریزی

راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است!

۱۶اسفند۱۳۹۷

خانم مریم رجوی درپیام خود بمناسبت درگذشت دکتر مصدق گفته است :

” ما قدردانی حقیقی از پیشوای فقید نهضت ملی ایران را در مبارزه بی‌امان برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و برقراری آزادی و دموکراسی در ایران یافته‌ایم و در این مسیر با او و هدف‌های مردمی و میهنی مبارزه او و عشق پرشورش به آزادی و استقلال ایران‌ زمین، تجدید پیمان می‌کنیم “.

پس اینهمه ترورها ، زندان های داخل مناسبات ، سربه نیست کردن کسانی که کوچکترین زاویه ای با رجوی داشتند، جاسوسی بنفع صدام که موشک هایش بهتر بهدف خورده و مردم بیشتری از ایرانیان را بکشد و یا خرابی زیادتری ایجاد کند، پشتیبانی از مصدق بوده و ما نمیدانستیم؟!

رجوی ، نیروهایش را برا ی خرابکاری و تضعیف روحیه ی مدافعان وطن وارد کشور میکرد و با پشتیبانی تمام عیار ارتش متخاصم صدام ، قطعاتی ازخاک ایران را ولو بمدت چند ساعت اشغال کرده و سربازانی را اسیر کرده و با انجام مغزشوئی برروی آنها ، به  عضو ارتش اسارت بخش خود تبدیل میکرد !

یعنی اینکه با آدم ربائی برتعداد نفرات ارتش ضد مردمی خود افزوده واینگونه وانمود میکرد که جوانان ایران داوطلبانه درخدمت اهداف کثیف او قرار دازند!

یا گماشتگان خود را برسرراه افراد ساده اندیشی که برای زندگی بهتر ، اقامت دراروپا را هدف خود قرار داده بود ، فریب داده وبه ابواب جمعی خود تبدیل میکرد!

دراین میان ، کسانی هم بودند که تخلفات مالی  و کیفری نموده وقصد فرار به اروپا را داشتند ، بدام باند رجوی میافتادند وبه لقب مجاهد و فرزندان بیهمتای ایران وگل های سرسبد جامعه مفتخر میشدند!

افراد فوق درکنار کسانی که ایده های انسانی داشتند واز دگردیسی در شخصیت  رجوی اطلاعی نداشتنه ونمیدانسته اند که او تمام خورده ای دهه ی ۴۰ و۵۰ را قی کرده ودرجبهه ی مقابل ودردشمنی با بشریت ومردم ایران قرار دارد، بی اطلاع بودند ، ارتش رجوی را تشکیل میدادند!

هیچکدام ازدستجات فوق ، آزادی و دموکراسی را تجربه نکردند!

این مسائل چه ربطی به مصدق و اعمال وبینش های او دارند؟!

رجوی به کمک نزدیک ترین کاسه لیسان اش ، خود را تبدیل به موجودی ماوراء زمینی وغیر پاسخگو کرد و صحبت ازدموکراسی که معنی اش حکومت ورهبریت مردم است بر روی زمین ، موضوعیت خود را ازدست داده وازاین روست که چسباندن خود به مصدق ، دردی را ازمریم رجوی درمان نمیکند وبلکه موجب خشم کسانی میشود که رجوی ها ومصدق را میشناسند و کار مریم را اهانت به مصدق میدانند!

ضمنا مصدق هرگز با دشمنان مردم و متجاوزین به آب وخاک کشور همکاری نکرد ودرحد خود ازاستقلال کشور دفاع نمود وابدا حاضر به معامله بر سر منافع کشور با امثال جان بولتن ها، پمپئوها و … ( معبودان مریم )  نشد وازکسی نخواست که با تحریم هرچه بیشتر ، مردم ایران را درتنگنای هرچه بیشتری قرار دهند.

کاری که مریم روز وشب میکند ودراصل با منویات دکتر مصدق دشمنی مینماید!

صابر تبریزی

*** 

Ex members accuse @Maryam_Rajavi of coordinating routine sexual abuse. Many of these women lost their wombs.

Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

Zarif says accusing Iran won't absolve EU responsibility for housing terrorists

Mossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

Vidal-Quadras-Vox-MEK-Iran-Terrorism-FinanceAlejo Vidal-Quadras: We (VOX) Received money from Mojahedin Khalq (MEK) terrorists

دستور قتل محمد رضا کلاهی توسط مریم رجوی و ترکی الفیصل عربستان صادر شده استدستور قتل محمدرضا کلاهی را مریم رجوی و ترکی الفیصل داده اند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/باند-رجوی-با-رژیم-های-دیکتاتوری-متعارف/

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

مسعود رجوی صدام حسین مریم رجوی بن سلمان سعودی مجاهدین خلق تروریسم خشونت وطن فروشی مزدوریشصابر تبریزی، تبریز، ایران اینترلینک، دوم مارس ۲۰۱۹:… رحمان کریمی که لفاظ درجه یک باند رجوی است ، درباره ی طرز رفتار با رژیمی که آنرا رژیم ملایان (نه پیش سرمایه داری، سرمایه داری و یا  پسا سرمایه داری) مینامد – که به معنای عدم درک او از جوهر جریانات و آرایش صنفی- طبقاتی جامعه ی ایران است – مینویسد :  می گوییم باید چهار چشم و گوش مراقب ملایان حاکم و مکلاهای همراه آنان بود زیرا این یک رژیم دیکتاتوری متعارف که از جهاتی با استانداردهای مأنوس بین المللی همخوانی داشته باشد نیست . این دقیقا رژیم شیطان رجیم است

Rudy_Giuliani_Warsaw_Poland_MEK_Rajavi_Cult_Saddam_Private_Army“If the MEK were holding an event on the South Pole, Rudy Giuliani would participate,” Ambassador Daniel Benjamin
اگر مجاهدین در قطب جنوب هم برنامه بگذارند رودی جولیانی شرکت می کند (دانیل بنجامین)ا

صابر تبریزی

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

۱۱اسفند ۱۳۹۷

مسعود رجوی صدام حسین مریم رجوی بن سلمان سعودی مجاهدین خلق تروریسم خشونت وطن فروشی مزدوریش

رحمان کریمی که لفاظ درجه یک باند رجوی است ، درباره ی طرز رفتار با رژیمی که آنرا رژیم ملایان (نه پیش سرمایه داری، سرمایه داری و یا  پسا سرمایه داری) مینامد – که به معنای عدم درک او از جوهر جریانات و آرایش صنفی- طبقاتی جامعه ی ایران است – مینویسد :

” می گوییم باید چهار چشم و گوش مراقب ملایان حاکم و مکلاهای همراه آنان بود زیرا این یک رژیم دیکتاتوری متعارف که از جهاتی با استانداردهای مأنوس بین المللی همخوانی داشته باشد نیست . این دقیقا رژیم شیطان رجیم است که قانونمندی ها و علل کنش و واکنش های آن ویژه سرشت پلید و مزور خودش هست. بنابراین شناخت ما وقتی کامل است که عنصر شیطان را با تمامی ظرفیت های فریبنده اش باز شناسیم “.

پس نام رژیم های دیکتاتور را که با استاندارد های مانوس بین المللی همخوانی دارند ذکر کرده وزحمت قبول کرده شرح دهید که این رژیم ها چه میکنند که متعارف شناخته میشوند وگرنه ما مجبوریم که با قبول فرضیه های غیر زمینی شما باین نتیجه برسیم که شرط لازم وکافی برای ” دیکتاتور متعارف ” بودن آنست که دردرون آن کسی به لباس آخوند، کشیش ویا خاخام نباشد!

مثلا رژیم های حاشیه ی خلیج فارس که ملبس به لباس روحانیت نیستند، دیکتاتور متعارف اند واعتراضی برآنها وارد نیست!

  دیگر اینکه ما درجامعه شناسی مدرن ، رژیمی بنام ” شیطان رجیم ” نداریم وعلم اقتصاد سیاسی ، تنها وجود نظاماتی مانند پیش سرمایه داری ، سرمایه داری و پسا سرمایه داری را قبول دارد والبته این سیستم ها درجوامع مختلف ویژگی های خاص خود را دارند ولی این تفاوت ها به کل تحلیل صدمه ای نمیزنند!

شما بعنوان نظریه پردازان سیستم ” شیطان رجیم ” ، مجبورید که خصویات این جامعه وآرایش طبقاتی اش را روشن سازید که میدانم نخواهید توانست و تنها با الفاظ بازی میکنید و برچشم خوانندگان خود خاک میپاشید که آنها را ازتجزیه وتحلیل امور ، دور سازید !!

همینطور :

” حضور ظریف و ننه غریبم بازی های او در کنفرانس مونیخ نه تنها ثمری نداشت بلکه او به عنوان نماینده دیپلماسی رژیم ملایان در برابر سئوالات معقول و منطقی خانم مجری کنفرانس ، عنان اختیار را از دست داد و به شدت دستپاچه و عصبی شد “.

فکر نمیکنید که دروغ میگویید عمو؟

اتفاقا آقای ظریف چندان اهل عصبانیت نیست وشما سخنان قاطع او را بحساب دستپاچگی نگذارید!

مجددا :

”  گروه ویژه مالی F A T F طناب خفه کننده تری اضافه بر طناب برجام شده است زیرا مستقیما عوامل تروریستی و مافیایی رژیم را در داخل و خارج هدف قرار داده است که پذیرفتن آن به معنای پر و بال خود کندن است “.

بیشتر موارد مربوط به خواست های این گروه، مورد تصویب دستگاه های مقننه  و … ایران قرار گرفته و امید وارم که بقیه ی موارد هم بنفع منافع ملی ایران حل شود وبنظر میرسد پاره ای ابهام ها درمورد احتمال سوء استفاده ی آمریکا وجود دارد که قرائن نشان میدهد که این ابهام ها بنوعی رفع خواهد شد!

ضمنا ایران به تروریزم کمک نمیکند و در عوض به جریاناتی کمک میکند که در کشور خودشان قرب ومنزلت داشته ودارای کرسی نمایندگی درمجلس ونفوذ کافی در دولت هستند وایران نیز مانند سازمان ملل متحد، آنرا تروریست نمیداند ودر اهدای کمک بدان، مشکلات قانونی ندارد.

بازهم :

” نظام حاکم ، سیرک پر از خون و خدعه است . ما باید افشاکننده و رسواگر بازیگران آن باشیم و نتوانند به لحظه یی ما را مشغول و از حقایق غافل کنند . به هر حرکت آنان با تأمل باید بدبین بود. مقاومت پرافتخار ایران از ابتدا تا به امروز هرگز فریب ترفندهای رنگارنگ رژیم را نخورده است و این یکی از رموز بقای توانمند این مقاومت است “.

شما بعنوان مریدان رجوی ، تا مناسبات جهنمی موجود درتشکیلات مجاهدین خلق را افشا نکنید ، حرفتان خریداری نخواهد داشت واحتمالا به ضد تبلیغ برعلیه خودتان بدل خواهد شد!

 ممکن است بعضی خواننده وشنونده ی حرف های شما که شناختی از شما دارد، بگوید که لابد جمهوری اسلامی خوب است که این ذوب شدگان در سیستم برده داری رجوی ، ازآن بدگویی میکنند!

از این بابت است که من همواره معتقد بوده و هستم که مریدان رجوی هرچه کمتر حرف بزند، دردرجه ی اول بنفع خودشان تمام میشود!

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/با-این-وضع،-آیا-امید-مجاهدین-خلق-مریم-ر/

با این وضع، آیا امید مجاهدین خلق (مریم رجوی) بر روی کنفرانس مونیخ واهی نیست؟

شکست مجاهدین خلق در اروپا کنفرانس امنیتی مونیخ و تعهد علیه تروریسم مریم رجوی و عربستانصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۹:…  بازهم مجاهدین رجوی بنا ندارند که گردن بر واقعیت نهاده و برای ساعاتی هم که شده، بر روی زمین سخت راه رفته و واقع بینی را تجربه کنند! از همین روست که بازهم درنوشته های منتشر کرده اش مدام ازدستآوردهای کنفرانس ورشو ومونیخ که گویا صد درصد بنفع آنهاست ، داد سخن میزنند! اما برابر اطلاعات بدست آمده ، قضیه ابعاد متفاوتی داشته. 

شکست مجاهدین خلق در اروپا کنفرانس امنیتی مونیخ و تعهد علیه تروریسم مریم رجوی و عربستانUS-Israel support for MEK symptomatic of regime change delusion

http://iran-interlink.org

با این وضع، آیا امید مجاهدین خلق (مریم رجوی) بر روی کنفرانس مونیخ واهی نیست؟

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

بازهم مجاهدین رجوی بنا ندارند که گردن بر واقعیت نهاده و برای ساعاتی هم که شده، بر روی زمین سخت راه رفته و واقع بینی را تجربه کنند!

از همین روست که بازهم درنوشته های منتشر کرده اش مدام ازدستآوردهای کنفرانس ورشو ومونیخ که گویا صد درصد بنفع آنهاست ، داد سخن میزنند!

اما برابر اطلاعات بدست آمده ، قضیه ابعاد متفاوت تری هم داشته که مطبوعات فرقه ی رجوی واربابان خرد وکلانش بنفع خود نمی بینند که اخبار آلترناتیو را هم منتشر کنند!

درمیان این اخبار آلترناتیو ، تفسیر بلند بالای مجله ی اشپیگل آلمان نیز قابل توجه است که نشان میدهد که علیرغم جنجال های ظاهری ، مسائل طور دیگری هم هست ویاصطلاح ، صورتی در زیر دارد، آنچه دربالاستی!

تفسیر اخیر این مجله که ” نه امنیت و نه دوستی ، این بود واقعیت کنفرانس مونیخ “ نام دارد،  نشان میدهد که باوجود فراز وفرودهایی که درمناسبات اروپا وآمریکا وجود دارد و هنوز برتری با آمریکاست ، این کنفرانس نشان داد که “امریکا و اروپا ازهم دور شده اند ” واین مسئله ای است که برنده  نهائی اش ایران، چین، روسیه ودیگر کشورهایی است که آمریکا میکوشد با تسلیم کردن اروپا ، سربه تن هیچکدام ازاین کشورها نباشد وسرمایه گذاری های مجاهدین خلق بر روی همین مسئله است !

متن خلاصه تر شده ی تفسیر مورد اشاره ی مجله ی اشپیگل آلمان را باهم خوانده واز درباغ نبودن باند رجوی ، بیشتر آشنا شویم . صابر

” برجستگی های چشمگیر کنفرانس امسال مونیخ عبارت بودند از رنگ آبی آسمانی لباس مهماندار کنفرانس که رنگ اتحادیه اروپاست، حضور آنگلا مرکل، که احتمالا اخرین حضور او در کنفرانس بود، تظاهرات مردم علیه کنفرانس و حضور لاوروف، وزیر خارجه روسیه که اصلا و ابدا نه منزوی  بود و نه رانده شده به گوشه ای . کنفرانس امنیت مونیخ درست آن چیزی را به نمایش گذاشت که می خواست آن را پنهان کند: امریکا و اروپا ازهم دور شده اند.

افتتاح کنفرانس همراه بود با شور و خوش بینی. ولفگانگ ایشینگر که از ۱۱ سال پیش رئیس کنفرانس است سخنران اول بود که می خواست وحدت کشورهای اروپائی را به نمایش بگذارد. وحدت  کشورهائی را که  یک روز قبل در کنفرانس امنیت کوچکتری در لهستان، در مورد ایران، بنمایش گذاشته بودند. به این معنی که بسیاری از وزرای خارجه کشورهای اروپائی و نیز روسیه کنفرانس را بکلی بایکوت کرده بودند. ایران را، که  در آن کنفرانس بر سکوی اتهام قرار داشت، اصلا به کنفرانس دعوت نکرده بودند.

هدف آن بود که در آن کنفرانس با متوسل شدن به آشویتس،  بعنوان استدلال، که خود گرزی است نابود کننده، کشورهای مرکزی اروپا، آلمان و فرانسه و افزون بر آنها، انگلستان راه هم، بالاخره اسیر وحشت  و مجبور به خروج از برجام سازند.  این خواست را مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، یک بار دیگر با اصرار تمام، طی رعب آور ترین نطق ارائه شده در کنفرانس مونیخ نیز مطرح ساخت.

 با توجه به این نکات،  از منظر امریکا ، چین و روسیه به کنار، اما  کار همپیمان های اروپائی که به قراردادی که پس از مذاکراتی دشوار منعقد گشته ، نه تنها محکم چسبیده اند بلکه   در امر تحریم ایران توسط امریکا، دست به تخریب هم میزنند، و  میکوشند کاری کنند که ایران بتواند تحریم ها را دور بزند، این کار در واقع توهین به امریکاست.

چنان که مشاهده میشود، اروپا، شریک کوچکتر، در برابر امریکا، شریک بزرگتر، دست به شورش زده است. شورش تحت رهبری مرکل، که هر چه میزان باختش کمتر می شود، کیفیت رهبری اش بهتر می گردد.

از این رو، امریکائی ها چند سالی است که در برابر اروپا ازیک استراتژی دوگانه ای پیروی می کنند. استراتژی نخست از طریق ارعاب و باج خواهی است، بویژه با بکار بردن اهرم اقتصادی، مانند گمرکات و تهدید به تنبیه و محاصره اقتصادی. استراتژی دوم  ایجاد دو دستگی میان کشورهای اروپائی است. به این صورت که کشورهای جوان و ضعیف اروپای شرقی را اروپای جوان می نامد و مورد حمایت قرار میدهد و بخش دیگر را اروپای قدیمی می خواند و مورد انتقاد قرار می دهد.

آغازگر تقسیم بندی کشورهای اروپائی به دو دسته نو و کهنه، » دونالد رامسفلد» وزیر اسبق دفاع امریکاست که در سال ۲۰۰۳حامیان اشغال عراق را  اروپای نو و مخالفان آن، مانند آلمان را اروپای کهنه نامید.

بنا بر این کنفرانس امنیت مونیخ میبایستی دوستی ترانس اتلانتیک را دوباره بند بزند. تقریبا هیچ نطقی در کنفرانس نبود که در ستایش همبستگی داد سخن ندهد اما از آن جرقه ای که باید فتیله را بگیراند  خبری نشد که نشد. در حالی که  بنظر می رسید خواست احیاء دوستی زنده است، صدراعظم مرکل با حضور خود کنفرانس را مفتخر کرده بود، هیئت نمایندگی امریکا نیز هیچگاه چنین پرشمار نبود که این بار بود… ولی رفتار آنها طوری بود که گوئی از کره ای دیگر آمده اند. بنظر می رسید که مقایسه دو جهان نو و کهنه برای توصیف این وضع مناسب باشد ولی در جهت معکوس.

امسال نقطه اوج کنفرانس امنیت مونیخ روز شنبه بود، که صدراعظم مرکل و معاون رئیس جمهور امریکا بلافاصله، پشت سر هم ، به صحنه رفتند وصحبت کردند. در مونیخ هیچ جا جدائی دو جهان کهنه و نو چنین چشمگیر آشکار نشد.

مرکل بدون نوشته، خالی از تصنع و در عین حال پرشور و توام با مزاح سخن گفت و حضار ایستاده، با کف زدن های ممتد از او تجلیل کردند، پنس با سیمائی خشک و جدی، خودستائی ها و تهدیدات خود را از روی نوشته ای که در دست داشت خواند و پس از خواندن نوشته هایش فورا صحنه را ترک کرد و حضار برای رعایت ادب و آداب، کوتاه، دستی هم برای او زدند.

برغم آن که مرکل طی سخنان خود چندین بار، دست دوستی ، حتی بیش از آن ، دستی تقریبا رفیقانه    بسوی امریکا دراز کرد، ولی پنس که بلافاصله پس از او به صحنه آمد و لب به سخن گشود اصلا به نطق مرکل اشاره ای نکرد و ادعانامه از پیش آماده شده خود از سر تا ته قرائت کرد و رفت.

از قرائن چنین بر می آمد که  امریکا قصد نداشت در مونیخ با اروپا خوش رفتاری ومجامله کند . امریکا هنوز خود را آنقدر فدرتمند می بیند که دست به تهدید بزند. پنس با فهرستی از خواست ها و طوماری ازخود ستائی های امریکای باشکوه ترامپ به مونیخ آمده بود.

نزاع دموکرات ها و جمهوریخواهان بر سر ترامپ امریکا را به دو جبهه تقسیم کرده است. احتمالا به همین دلیل نمایندگان امریکا در مونیخ نمی توانستند به یک زبان مشترک صحبت کنند و مسائل را مطرح سازند “.

(پایان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-و-مریم-رجوی-خوش-خیالی-نکنند/

مجاهدین خلق و مریم رجوی خوش خیالی نکنند ،کنفرانس ورشو مفتضح تر از آن بود که فکر میشد!

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۹:… در ” سر سخن “یکی از سایت های اینترنتی این گروه میخوانیم : ” اجلاس ورشو انعکاس‌های بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی و بین‌المللی داشت…    ضرورت سرنگونی رژیم به‌خصوص با نقل صحبتهای رودی جولیانی در تظاهرات هواداران مقاومت و مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های مختلف داشت “. گسترده که چه عرض کنم. اگر حرف وحدیثی مطرح شد ، از زاویه ی دیگر هم بود. بطوری که بعضی از رسانه های آمریکائی اظهار نظر کردند که برنده ی واقعی این کنفرانس ایران بود.

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

http://iran-interlink.org

مجاهدین خلق و مریم رجوی خوش خیالی نکنند ،کنفرانس ورشو مفتضح تر از آن بود که فکر میشد!

۲۹/۱۱/۱۳۹۷

بر روال عادت مالوف که عبارت باشد از پیدا کردن سوژه ای که چند صباحی با بازی با آن سر اسرای مفلوک خود را گرم نگه دارد تا شاید دری به تخته بخورد و …

این بار جریان رسوای کنفرانس ورشو است که به سوژه ی باند رجوی تبدیل شد که عمله واکره های رجوی دست بقلم فرسایی زده و بر تعداد پیروزی های خود اضافه کنند!

در ” سر سخن “یکی از سایت های اینترنتی این گروه میخوانیم :

” اجلاس ورشو انعکاس‌های بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی و بین‌المللی داشت…    ضرورت سرنگونی رژیم به‌خصوص با نقل صحبتهای رودی جولیانی در تظاهرات هواداران مقاومت و مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های مختلف داشت “.

گسترده که چه عرض کنم.

اگر حرف وحدیثی مطرح شد ، از زاویه ی دیگر هم بود.

بطوری که بعضی از رسانه های آمریکائی اظهار نظر کردند که برنده ی واقعی این کنفرانس ایران بود که اقلا دوکشور محور اروپایی- آلمان وفرانسه – دراین کنفرانس شرکت نکرد ونماینده ی انگلستان نیز تنها در بخشی ازکنفرانس ومربوط به مسائل یمن شرکت نمود وبدون دادن رای، جلسه را ترک کرد!

غیر ازاسرائیل ومرتجعین عرب که جلسات محرمانه ای با هم گذاشتند و نتانیاهو با رندی تمام فیلم هایی ازاین جلسات را پخش کرده وآبروی این سران مرتجع را بیشتر ازآنچه که رفته بود، درمیان خلق های عرب برد ، بیشتر کشورهای شرکت کننده، کشورهایی بودند که سران شان بدستور آمریکا عمل میکنند ونوکر وگماشته ی این سلطه گر قهار جهانی میباشند!

حضور کشورهای اروپای شرقی ( لهستان، رومانی، مجارستان و ….) که حکومت های شبه فاشیستی و چاکر آمریکا برآنها حکم میرانند که چشمگیرتر بود ، هیچ قدر ومنزلتی باین کنفرانس نداد و وضع را بدتر کرد!

درمورد لو دادن فیلم دیدارهای  مخفیانه ی سران بحرین  و … با نتانیاهو، عرض این نکته لازم است که این نخست وزیر فاسد اسرائیل ، بهمراه همسرش باتهام فساد کلان مالی درانتظار زندانی شدن هست و نتانیاهو برای انتخاب مجدد خود وجلوگیری ازبه زندان افتادن، این فیلم را بنفع شخصی خود وبرعلیه آن دسته از مسئولین عربی که درظاهر از ناسیونالیزم عربی دم زده ودرپشت پرده آن کار دیگر میکنند ، لو داد ودراختیار بعضی از رسانه های اسرائیل قرار گرفت!!

همچنین :

” تأکید بر نقش جایگزینی مقاومت ایران بعد از سرنگونی رژیم که در انعکاس رسانه‌ها بسیار چشمگیر بود. در این مورد نیز عباراتی از جولیانی تیتر اول بسیاری از خبرهای این رسانه شده که با حمایت از برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران فردا، بر حاضر و آماده بودن آلترناتیو تأکید کرده بود “.

هیچ انسان عاقل ومنصفی، قضاوت جولیانی را که یکی از فاسد ترین مقامات گذشته ی آمریکا بود ، نمی پذیرد ومجاهدین هم اگر بخواهند خود را معقول نشان دهند، باید که از این حرف های او استقبال نکرده ودرکنار آن نشان دهند که چیزی از انصاف ومروت سرشان میشود!!

ضمنا، مریم رجوی اگر برنامه ی انسان دوستانه ای داشت، آن را دروهله ی اول بنفع زیردستان خود بکار میبرد که نبرد ونشان داد که این طرح وبرنامه از روی ریاکاری تهیه شده است!

درادامه :

” در کنفرانس توجه به سخنان بسیار قاطع و روشن مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که گفت: «بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در خاورمیانه رژیم ایران است. رژیم ایران اولین حکومت حامی تروریسم در جهان است».

مایک پنس یک ” آوانجلیست ( صهیونیستی – مسیحی) بوده که جدیدا ازاو پرده برداری شده والحق نشان داده که چه جانی خطرناکی است!

هنر او درطرح این حرف ها ، چسباندن اتهامات وجرایم آمریکا به ایران است!

اتهاماتی که ایران ظرفیت کشیدن آنرا از هرحیث وهرجهت ندارد واعتبار سخنان این پدیده ی نوظهور درهمین حد است!

ونیز:

«در این اجلاس هیچ کشوری در حمایت از (رژیم) ایران حرفی نزد». این جمله تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها شده بود “.

این امر طبیعی است!

با توجه به وضعیت دعوت شدگان ونیات شوم موجود، قرار هم نبود که کسی درآنجا حاضر شده واز مظلومیت ایران دفاع کند!

وایضا :

” اصرار جنون‌آسای رژیم در تکرار شکست این اجلاس به این علت است که به درستی می‌داند این اجلاس صحنه یک تعادل‌قوای جدید بین مقاومت و رژیم آخوندی را پیش چشم دنیا گذاشت و همه دنیا و دولتها وزن و جایگاه مقاومت ایران و مریم رجوی را به‌روشنی و بی‌هیچ تفسیر و تحلیلی دیدند . ” متقابلاً این مقاومت ایران بود که به‌مثابه یگانه سخنگوی مردم ایران حرف و برنامه خود را به گوش تمامی جهانیان رساند “.

این اصرارفقط ازطرف ایران نیست وعدم حضور کشورهای قدرتمند و اظهارنظر کارشناسان متعدد خارجی که سابقه ی دوستی هم با ایران ندارند ،بحد کافی نشان میدهد که کنفرانس ورشو، رسواتر از کنفرانس های مشابه قبلی ( ناتوی عربی و … ) بوده است!

دیگر اینکه لاف نزده وازتعادل قوا بین حکومت ایران و گروهک منحطی مانند مجاهدین رجوی حرفی نزنید که مورد تمسخر قرار میگیرید!

این نوع مقایسه درعالم زمینی دنیای واقعیات، محلی ازاعراب ندارد!

دراین مورد من یک مسئله را بنفع شما مورد تایید قرار داده و قبول میکنم که شما هم یکی از ده ها احمد چلبی ایرانی هستید و تحلیل جهانیان نیز دربهترین حالت چنین میتواند باشد!

صابر

***

اسرائیل مجاهدین خلق آلبانی سفارت ایران دیپلمات ایرانی اخراج ترور مزدوری جنایتAlbania fell prey to Israeli-US scenario (Albania also hosts MEK terrorists Israel)

همچنین: