احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

Follow Share on Tumblrارسال – نجات یافتگان در آلبانی، پانزدهم اوت 2020:… صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من … Continue reading احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند