اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم نوامبر 2019:… مثل هیتلرکوره های آدمسوزی آنهم دروسط پایتختهای اروپایی درروز روشن وجلو چشمان مردم بخصوص کودکان راه انداخت که تاثیرات منفی زیادی روی روح وروان مردم اروپا گذاشت و باعث اعلام انزجار آنها شد و مواد منفجره به اسم تروریست درجیب آشپز رجوی … Continue reading اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی