ادعای کشف پایگاه اتمی ! دردماوند واکنش عاجزانه فرقه رجوی به انتخابات ریاست جمهوری درایران

ادعای کشف پایگاه اتمی ! دردماوند واکنش عاجزانه فرقه رجوی به انتخابات ریاست جمهوری درایران

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم ژوئیه 2013: … دراین ادعای مسخره وسناریوی دروغ وساختگی  یک نکته کلیدی وجود دارد که نشان از ساختگی وپوج  بودن این ادعا می نماید _ وآن اینکه ادعا می کند که رئیس جمهور منتخب ایران از ساخت این پایگاه اطلاع داشته است !  _ این ادعا نشان ازاوج  خشم وعصبیت ودرماندگی فرقه رجوی  از انتخابات سال 92 درایران ونتیجه حاصل از آن است _ درحقیقت …

(رجوی از کشتار اکراد عراقی تا تجاوز به زنان عضو شورای رهبری)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )

لینک به منبع

مقدمه _ بعد از تخلیه اسارتگاه اشرف و انتقال اسیران رجوی به کمپ موقت حریه جهت اخراج ازخاک عراق سران این فرقه منفور به نهایت شکست ودرماندگی واستیصال رسیدند _ وقایع ورخدادهای یک ساله اخیر پیرامون این فرقه باعث شدند که گروهی از سرسپرده ترین ووفادار ترین اعضای این فرقه از جمله ایرج مصداقی _ علی ناظر _ کریم قصیم ومحمد رضا روحانی نیز صفوف خلوت این فرقه را ترک وبه جمع منتقدان این گروه بپیوندند و چنین شد که دستگاه دروغ زنی فرقه مستقر در فرانسه برای فرار از واقعیت ها وکم کردن فشارها ادعا کرد که یک پایگاه اتمی در دماوند کشف کرده است .

گرچه اینگونه ادعاهای دروغ به دفعات مکرر از جانب دستگاه تبلیغی این فرقه تکرار شده است ولیکن انتشار چنین دروغی درشرایط کنونی بخوبی نشان می دهد که انتخابات ریاست جمهوری درایران و تبعات ناشی از آن سران این فرقه را به اوج دیوانگی وجنو ن وهذیان گویی کشانده است _ گرچه فرقه رجوی تاکنون چندین کارخانه _ گاوداری صنعتی ومعادنی درایران بعنوان پایگاه اتمی ادعا نموده که از جانب هیچ منبعی مورد تائید قرار نگرفته وکلیه ادعا ها مردور شناخته گردیده است ولیکن این فرقه همچنان اینگونه نمایش های دروغ را علیرغم کسادی بی محلی جهانی تکرار می کند _ حال باید دید درشرایط کنونی چه تحولاتی پیرامون این فرقه انجام گرفته که اینگونه ادعاهای مسخره از جانب دستگاه تبلیغی این فرقه یک بار دیگر تکرار می شوند ؟

الف : جمع شدن بساط شیادی فرقه رجوی درعراق

تخلیه اردوگاه اسیران اشرف درمقابل خروج از لیست تروریستی امریکا و تصمیم عراق برای اخراج اعضای این گروه تروریستی ضربه نهایی وکارساز رابراین فرقه فرود آورد زیرا وجود این مقر تروریستی دکان دونبشی بود که سران فرقه تلاش می کردند وجود وهستی خودرا با آن پیوند بزنند _ درواقع تخلیه اشرف به بیش از دودهه توهم سرکرده فراری این فرقه پایان داد و اعضای محروم این فرقه با درخواست از کمیساریای پناهندگی سازمان ملل از یک گروه تروریستی به افرادی آواره ودربه در تبدیل شدند که دردوران سالخوردگی بعنوان افراد پشیمان ودرمانده تقاضای پناهندگی نموده اند _

ولی این همه ماجرا نبود درحالیکه دولت آقای نوری المالکی براساس موافقت نامه با همیاری سازمان ملل ( یونامی ) از این نهاد بین المللی درخواست می کرد تا هرچه سریع تر نسبت به انتقال این افراد از کمپ موقت حریه اقدام کند وآقای مارتین کوبلر نیز با مراجعه به سازمان ملل و اتحادیه اروپا از کشورها بارها درخواست نمود تا این آورارگان را درخاک خود بعنوان پناهندی بپذیرند _ کشورهای ارو پایی وامریکا برای پذیرش این افراد پیش شرط گذاشتند وآن اینکه این افراد باید رسما از این گروه تروریستی اعلام جدایی نمایند_ درکنار این پیش شرط سرکرده فرقه نیز که مخالف خروج این قربانیان از عراق بود با مانع تراشی درکار کمیساریا اختلال بوجود آورده ومانع طی شدن روال طبیعی این پروسه می گردید _ مسئولین یونامی و دولت امریکا بارها از این عدم همکاری انتقاد نموده وسرکرده فرقه را جهت حل این معضل فراخواندند

از سویی دیگر پس از تحویل اردوگاه به نیروهای عراقی از سال 2009 فرار اعضای این فرقه ار تشکیلات ضدانسانی آغاز گردید که تا امروز بیش از صد نفر موفق شده اند علیرغم موانع از اردوگاه تخلیه شده اشرف وکمپ موقت حریه فرار نمایند

ب _ شدت گرفتن شکاف وانشقاق وریزش درصفوف فرقه رجوی درخارج از عراق

سران شیاد فرقه رجوی درتوهمات همیشگی خود تصور می کردند پس از انتقال به کمپ حریه جهت اخراج با بهانه گیری ها وخرابکاری ها درکمپ تازه موفق می شوند سرجامعه جهانی را کلاه گذاشته ودوباره به کمپ تخلیه شده سابقا اشرف باز گردند !

ایجاد حواث ساختگی درتاسیسات کمپ حریه و پرتاب چند موشک از جانب عوامل مشکوک به این کمپ حفاظت شده و بهانه هایی چون کوچک بودن کمپ و درخواست برای ایجاد ساختمان درکمپ موقت ! ودرخواست برای بازگشت به محل سابق همگی جهت نگاه داشتن این افراد مسن وبیمار درعراق طراحی واجرا واعلام می شدند _ درخواست هایی که هم غیر واقعی ونادرست بودند وهم اینکه بر خلاف موافقت نامه یونامی ودولت عراق به شمار می رفتند _ درست درهمین نقطه بود که جمعی از خانواده های همچنان فعال اسیران از جمله خواهران اقبال با ایجاد یک کمپین خواهان انتقال فوری این اسیران به خارج از عراق شدند

این کمپین ضمن اینکه توانست جمعی از منتقدان فرقه را گرد هم آورد دلیل تازی ای جهت تغییر مواضع تنی چند از مدافعان سینه چاک فرقه رجوی از جمله ایرج مصداقی _ علی ناظر و کریم قصیم ومحمد رضا روحانی گردید .

پ _ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درایران

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درایران با شرکت بیش از 70 درصد حائزین شرایط پتک مرگ آور دیگری بود که بر تشکیلات درحال تلاشی این فرقه فرود امد _ خشم وعصبیت سران فرقه از این تحول سیاسی تا آن حد بود که مریم قجر تروریست علیرغم همه دروغگویی ها درنهایت مجبور شد دست از نمایش عدم شرکت وتحریم مردم شسته و وارد فاز به بی ارزش و بها اعلام نمودن این انتخابات وزیر سئوال بردن رئیس جمهور منتخب مردم ایران گردد .

ت _ شکست وافتضاح به بار آمده از گردهمایی سالیانه فرقه رجوی درفرانسه

گردهمایی سالیانه فرقه رجوی باشرکت گروهی از پناهجویان خارجی درکشورهای ار.وپایی ودانشجویان کم در آمد وبی خبر اروپای شرقی و گروهی ازر چماقداران و تظاهرات چی های حرفه ای این گروه درسوت کوری فراوان باصرف ملیونها یورد جهت خریدن پارلمانترهای از رده خارج اروپایی وامریکایی بدون هیچ نتیجه انجام گردیدفرقه رجوی دراین نمایش بردومحور تاکید واصرار کرد یکی باز گشت اسیران مستقر درحریه به محل قبلی ودیگری بی اثر ونتیجه شمردن انتخابات ریاست جمهوری درایران وتاکید بردرخواست از غرب جهت تحریم های بیشتر علیه ایران دور می زد واین سر بردر ودیوار کوبیدن فرقه رجوی درحالی است که غرب ضمن اعتراف به این تحول سیاسی درایران خودرا برای نگرش تازه درمورد گفتگوها درمورد مسئله اتمی ایران آماده می کند .

ادعای دروغ کشف پایگاه اتمی واکنش عاجزانه فرقه رجوی به انتخابات ریاست جمهوری درایران

فرقه منفور رجوی درحالی که با کوهی از ناکامی ها وشکست ها دست بگریبان است و هرچه بیشتر درمنجلاب تلاشی فرو می رود طبق معمول همیشگی دست به تبلیغ تازه ای زده وادعا می کند از طریق ارتباط با 50 سازمان اطلاعاتی ( ؟ ) بی نام ونشان محل یک پایگاه اتمی را در نزدیکی شهر دماوند کشف کرده است !

دراین ادعای مسخره وسناریوی دروغ وساختگی یک نکته کلیدی وجود دارد که نشان از ساختگی وپوج بودن این ادعا می نماید _ وآن اینکه ادعا می کند که رئیس جمهور منتخب ایران از ساخت این پایگاه اطلاع داشته است ! _ این ادعا نشان ازاوج خشم وعصبیت ودرماندگی فرقه رجوی از انتخابات سال 92 درایران ونتیجه حاصل از آن است _ درحقیقت علت اصلی نمایش دروغ تازه فرقه رجوی واکنش از سر دیوانگی و عجز از برگزاری انتخابات 92 می باشدو بقیه سناریوی ساختگی انقدر ناشیانه وابتدایی وخنده دار است که نیازی به بازخوانی وباز شکافی ندارند .

یهرروی این اولین نمایش مسخره وبی تماشاچی فرقه رجوی نبوده و اخرین نیز نخواهد بود _ سوابق دستگاه تبلیغی این فرقه درگذشته بخوبی نشان می دهد هرگاه سران این فرقه مجبور به تحمل شکست های تازه می شوند دستگاه دروغزن مستقر درخانه تیمی فرانسه را به حرکت در آورده وبا استفاده از نرم افزار googel maps چند عکس از نقاطی از جهان را بعنوان پایگاه اتمی دردنیاز مجازی منتشر می نماید !

باید به این شیادان ودغلکاران گفت : شما مورد تنفر عموم ایرانیان قرارداشته وبعنوان یک گروه تبهکار تروریستی شناخته شده اید _ اینگونه ادعا های ابلهانه نه تنها کسی را نمی فریبد بلکه نشان از عجز ودرماندگی وفرورفتن هرچه بیشتر شما درلجنزار تاریخ می نماید _ به امید تحت پیگرد قرارگرفتن ودستگیری ومحاکمه سران فراری این فرقه منفور تروریستی

الف .مینو سپهر نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگر حقوق بشر وزنان 2013/07/11

کدشناسه متن …..
PSCODE.IBN.NR:44610/2013/07/AF515

همچنین:

موج هایی که کشتی شکسته فرقه رجوی (مجاهدین خلق) را هر روز با شدت بیشتری به صخره می کوبند

2013/06/24 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۳: … فرقه جنایتکار رجوی ننگ تاریخ معاصر ایران است _ این فرقه جنایت کار از سال ۱۳۶۰ تاکنون ده ها هزار ایرانی و عراقی را درعملیات تروریستی ونظامی به خاک وخون کشیده است _ جنایات فرقه رجوی حتی  شامل اعضای منتقد […]

نگاهی به تاریخچه فرقه رجوی : از نامه محمد رضا سعادتی قبل از خودزنی تا نامه علی زرکش قبل از اعدام

2013/05/13 by

الف. مینو سپهر ، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، سیزدهم می ۲۰۱۳: … پس ازمحمد رضا سعادتی به ترتیب علی زرکش  ( معاون رجوی ) و سپس سعید شاهسوندی  ( عضو کادر رهبری) کسانی بودند که درمقابل خود محوری وانحرافات رهبر فرقه قد علم نمودند  دربین اعضا وهوادراران قدیمی وهمچنان مرتبط فرقه نیز ایرج مصداقی […]

طنز روز : عنصر زن ستیزی چون مریم عضدانلو قاجار درباره حقوق زنان به زبان فرانسه کتاب نوشت !

2013/04/28 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هشتم آوریل ۲۰۱۳: …  فرانسوا که گویی از  دستمزدهای کلان فرقه رجوی  بدجوری به وجد آمده کتاب فرانسوی فرقه رجوی را یک تجربه انسانی خیره کننده !  به حساب آورده و می نویسد : ” باید از این کتاب الهام بگیریم چراکه ظاهر ظاهر […]

(کدام یک از این گروگانها قربانی بعدی در خاک عراق خواهد بود؟)