ادوارد ترمادو میهمان تلویزیون مردم تی وی

کانون آوا (مردم تی وی)، هجدهمم آوریل 2020:… آقای ادوارد ترمادو فعال حقوق بشر ازکانون آوا – آلمان درباره موضوعات زیر بمدت یکساعت صحبت کردند: – دروغگویی مجاهدین
– تحریک مردم در دوران شیوع کرونا برای ایجاد آشوب. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن ویا ایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.  درادامه برنامه ویدیوی مستند “سوء استفاده جنسی مسعود و مریم رجوی اززنان فرقه مجاهدین ” بمدت 51 دقیقه پخش گردید. ادوارد ترمادو میهمان تلویزیون مردم تی وی .