اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهارم اوت 2019:… شواهد وقراینی که دلالت برمرگ او داشته باشد ، قابل توجه است واگراین شواهد قانع کننده نباشد، باکی نیست! چرا که او از خرداد 1360با اعلام جنگ مسلحانه ، دست زدن به ترورهای وسیع واعدام های مربوط به این کار، بعنوان یک مجاهد … Continue reading اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !