اراذل و اوباش مجاهد در کانونهای شورشی فرضی

اراذل و اوباش مجاهد در کانونهای شورشی فرضی

اراذل و اوباش مجاهد در کانونهای شورشی فرضیمحمد رزاقی، کانون آوا، هشتم فوریه 2021:… مدتی سران فرقه رجوی داعشی با درج مطالب و اخبار مربوط به اراذل اوباش سعی می کنند در سایت فرقه رجوی داعشی به اراذل اوباش ؛ قاتل ؛ قاچاقچی ؛ زور گیران خیابانی و متجاوزین به نوامیس مردم را جوانان شورشی ؛ عصیان گر ؛ و در نهایت با نام شورشی  ؛ قهرمان انها را حلوا حلوا می کنند. البته سوء استفاده رجوی روح پلید از این اراذل و اوباش به سالهای پیش بر می گردد .  در سال 77 برای پر کردن اردوگاههای اهدائی صدام ملعون یک عده را با فریب  و نیرنگ به اردوگاه بدنام اشرف منتقل کنند . اراذل و اوباش مجاهد در کانونهای شورشی فرضی 

اراذل و اوباش مجاهد در کانونهای شورشی فرضیسوگواری مریم رجوی  برای حقوق بشر ! 

اراذل و اوباش مجاهد در کانونهای شورشی فرضی

اراذل اوباشی که لقب کانون شورشی گرفتند !

محمد رزاقی پاریس

آقای محمد رزاقی ، پاریس

پاریس : محمد رزاقی 08.02.2021 

مدتی سران فرقه رجوی داعشی با درج مطالب و اخبار مربوط به اراذل اوباش سعی می کنند در سایت فرقه رجوی داعشی به اراذل اوباش ؛ قاتل ؛ قاچاقچی ؛ زور گیران خیابانی و متجاوزین به نوامیس مردم را جوانان شورشی ؛ عصیان گر ؛ و در نهایت با نام شورشی  ؛ قهرمان انها را حلوا حلوا می کنند .

البته سوء استفاده رجوی روح پلید از این اراذل و اوباش به سالهای پیش بر می گردد . 

در سال 77 برای پر کردن اردوگاههای اهدائی صدام ملعون یک عده را با فریب  و نیرنگ به اردوگاه بدنام اشرف منتقل کنند .

برای این کار از  ایران ؛ ترکیه ؛  با پاکستان ؛دبی و … یک عده از جوانهایی که به دنبال کار و زندگی بهتر بودند ولی نتوانسته بودند به هدف خود برسند توسط قاچاقچی های فرقه رجوی با وعده کار واقامت در کشورهای اروپائی به اردوگاه بدنام اشرف منتقل شدند .

تعهد سرنگونی عقب افتاد . تقصیر کانونهای شورشی است

بعد از ان که رجوی روح پلید توانست یک عده را که دنبال کار بودند با فریب و نیرنگ به اردوگاه اشرف منتقل کند و تا دید به راحتی و با کمترین خرج می تواند یک عده را به اسارتگاه بد نام اشرف بیاورد با شامه ضد انسانی که داشت برای سوء استفاده بیشتر یک مشت معتاد ؛ قاچاقچی ؛ متجاوزین به ناموس مردم را از داخل ایران با پرداخت پول بین 300 تا 500 دلار در مقابل هر نفری که قاچاقچی های برای رجوی روح پلید کار می کردند این اراذل و اوباش به ارد وگاه بد نام اشرف منتقل کرد .

 فرقه رجوی از افشاگری جد اشده ها چنان به سوزش جانسوز و جانکاه افتاد که مجبور شد یک عده از براردان معتاد قاچاقچی و را با پرداخت چند هزار دلار و یا در مقابل انتقال به اروپا تا علیه جد اشده ها یاوه سرائی بکنند . 

این روزها هم فرقه رجوی دست به دامن برادران اراذل اوباش شده تا به هر طریق ممکن از جنایاتی که این طیف در جامعه انجام می دهند به نفع خود تبلیغ کند .

هر گاه ارگانهای امنیتی و انتظامی دست به دستگیری و جمع اوری متجاوزین به ناموس و مال مردم اقدام می کنند فورآ  سران فرقه رجوی با درج خبر بصورت وارونه نشان دادن اصل خبر مدعی می شود رژیم ایران در وحشت از اعتراضات و …. دست به دستگیری جوانان اگاه کشور می زند ! 

( اراذل اوباش ؛ دزد ؛ زور گیر متجاوز به ناموس و مال مردم از نظر رجوی جوانان اگاه هستند ).

 سوء استفاده رجوی از اراذل اوباش :

بر اساس خبر های موثق سرا ن فرقه رجوی از طریق سایتهای اجتماعی تلاش می کنند اراذل و اوباش را برای ایجاد اختلال و شورش در روزهای نزدیک به عید خاص چهار شنبه سوری که با ائین بر پائی اتش و منفجر کردن ترقه و … همراه هست از این مناسبت سوء استفاده کرده و اراذل اوباش با فرستادن به خیابان و ایجاد یکسری حرکاتی اعمال اراذل و اوباش بعنوان حرکات کانونهای شورشی جا بزنند .

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

سرا ن فرقه سعی می کنند به هر طریق ممکن وحتا با کمک گرفتن از کسائی که با فرقه رجوی ارتباط دارند خاص جد اشده هائی که هنوز با فرقه رجوی در ارتباط هستند از طریق خانواده انها هم شده با یکسری از اراذل اوباش که نامی در محل از خود در کرده اند و رسما بعنوان اراذل اوباش درجه یک شناخته شده هستند ارتباط بر قرار کنند و حتا سران فرقه ازکشورهای اروپائی با ارسال پول به اراذل اوباش از انها می خواهد سلاح خریداری کنند و تا می توانند دوستان و اطرافیان خود را تشویق به خرید سلاح بکنند ! 

همچنین سران فرقه به اراذل اوباش  خواسته از اعمال خود فیلم برداری کرده به ادرس و ایدی هائی که سران فرقه می دهند ارسال کنند . 

سران فرقه به اراذل اوباش وعده داده با ارسال فیلم از اقدامات خودشان زمینه کیس پناهندگی شان و قبولی پناهندگی شان در کشورهای اروپائی صد در صد می شود و به اراذل اوباش وعده می دهد که انها را از ایرا ن خارج کرده و در اروپا برای انها اقامت خواهد گرفت !

لذا از این طریق می خواهم از مردم خاص جوانان درخواست کنم به هیچ عنوان فریب یک مشت اراذل اوباش نخورند و خاص در روزهائی که ائین و مراسم های عمومی که در پیش رو داریم از همراهی با اراذل و اوباش خود داری کنند و اجازه ندهند فرقه رجوی از طریق ازاذل و اوباش از انها سوء استفاده کنند .

لینک به منبع

اراذل و اوباش مجاهد در کانونهای شورشی فرضی 

***

اراذل مقاوم ومجاهد واوباش قهرمان و مبارز (طنز)اراذل مقاوم ومجاهد واوباش قهرمان و مبارز (طنز)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اعتراضات-اخیر-ایران-و-مریم-قجر-داعشی/

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشی

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشیمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سیزدهم نوامبر 2019:… با وارد شدن یک عده اراذل و اوباش و البته همراهی یک عده که از ماهیت و هدف این اراذل و اوباش خبر نداشتند متاسفانه اعراضات مردم در بعضی از شهرها به سمت خشونت کشیده شد . با شروع اعتراض و مطالبات مردم طبق معمول مریم قجر داعشی با صدور پیام خواست از آب گل الود ماهی بگیرد و اعتراض و مطالبات به حق مردم را بعنوان قیام و شورش جا بزند . البته تنها مریم قجرداعشی برای سوء استفاده از اتفاقات تنها نبود بلکه شازده هم از کنار میز قمار خانه و کاباره های لا س وگاس پیام داد و ادعا کرد در کنار مردم و با مردم هست !  پمپتو وزیر خارجه جنایتکار امریکا که ملت ایران با تحریم در تنگنا گذاشته اند و حتی اجازه دارو و پانسمان بیماران پروانه ای را نمی دهند با دوستی خاله خرس گونه از شورش و آتش زدن اموال مردم توسط اراذل اوباش ابراز خوشحالی نمود و اظهار کرد در کنار مردم ایران هست البته با تنگنا گذاشتن مردم در دستسی به دارو و امکانات. اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشی 

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشیاز توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشی

از اتفاقات افتاده در ایران برای مریم قجر و … تنبونی دوخته نخواهد شد .

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

با گرا ن شدن بنزین مردم در چند شهر و در دسته های کوچک به گرانی بنزین بصورت مسالمت امیز اعتراض کردند و همچنین ابراز نگرانی از سخت شدن معیشت و گرانی حاصل از بنزین را بصورت علنی ابراز می کردند .

برگزاری تجمع و اعتراض به گرانی بنزین و مطالبات مردم حق طبیعی و قانونی ملت بوده و هست و مردم حق دارند اعتراض و مطالبات خود را به شکل قابل قبول بیان کنند .

مردم ایران هم در رابطه با گرانی بنزین و تاثیر آن بر زندگی خود در شهرهای مختلف اقدام به  اعتراض کردند .

اما با وارد شدن یک عده اراذل و اوباش و البته همراهی یک عده که از ماهیت و هدف این اراذل و اوباش خبر نداشتند متاسفانه اعراضات مردم در بعضی از شهرها به سمت خشونت کشیده شد . با شروع اعتراض و مطالبات مردم طبق معمول مریم قجر داعشی با صدور پیام خواست از آب گل الود ماهی بگیرد و اعتراض و مطالبات به حق مردم را بعنوان قیام و شورش جا بزند .

البته تنها مریم قجرداعشی برای سوء استفاده از اتفاقات تنها نبود بلکه شازده هم از کنار میز قمار خانه و کاباره های لا س وگاس پیام داد و ادعا کرد در کنار مردم و با مردم هست !

پمپتو وزیر خارجه جنایتکار امریکا که ملت ایران با تحریم در تنگنا گذاشته اند و حتی اجازه دارو و پانسمان بیماران پروانه ای را نمی دهند با دوستی خاله خرس گونه از شورش و آتش زدن اموال مردم توسط اراذل اوباش ابراز خوشحالی نمود و اظهار کرد در کنار مردم ایران هست البته با تنگنا گذاشتن مردم در دستسی به دارو و امکانات و ….

اما طبق معمول شاهد ان هستیم مریم قجر داعشی از کنار رود اور سواواز و شازده از لاس وگاس واز کنار میز قمار یک عده الاف هم از خانه‌های امن و راحت خود در آمریکا، کانادا، و اروپا خشونت در تظاهرات را تشویق می کنند جرات ندارند به ایران بروند و در تظاهرات شرکت کنند و در قیامی که ادعا می کنند با ارزش هست شرکت کنند .

نتیجه پیام دادن و دخالت مریم قجر داعشی و رجوی روح پلید ریق رحمت سرکشیده از قبر طبق معمول چه شد ؟ .

از انجا که مردم ایران از فرقه رجوی داعشی نفرت دارند و حاضرهستند از مطالبات به حق خود بگذرند ولی به هیچ عنوان بر پیشانی شان مهر مزدور رجوی داعشی خورده نشود و اینبار هم همان اتفاق افتاد . با اینکه مردم خواسته و مطالبه به حق داشتند و دارند برای اینکه نشان بدهند هیچ وصلت و هیچ هم فکری با فرقه رجوی داعشی را ندارند از تجمع و اعتراض دست کشیدند .

همچنین به عین دیدیم که با شروع اعتراضات و تجمعات حتی یک اسم سران فرقه رجوی در بین اعتراض کننده به زبان نیامد و این خود نیز نشا ن دهنده ان هست نسل جدید هیچ اشنائی حتا با اسامی سران جنایتکار این فرقه ندارند و کسانی هم که بقول معروف دهه شصتی ها از فرقه رجوی جنایتکار وطن فروش متنفر هستند و حاضر نیستند اسم سران جنایتکار فرقه رجوی ر ابه ربان بیاورند .

نتیجه اینکه : برای صدمین و هزارمین بار ثابت شد هر کجا سران فرقه رجوی و دشمنان ملت ایران و ایرانی دراعتراضات و مطالبات به حق مردم دخالت کرده اند مردم نتوانسته اند به حق و حقوق قانونی خود برسند . به خاطر اینکه دخالت همین سران فرقه رجوی داعشی و شازده لاس وگاس نشین و مزدوران وطن فروشانی که در کاخها ؛ ویلا ها؛ خانه های گرم نرم خود نشسته مشغول دریافت دلارهای خونین خود از عربستان و سرویسهای اطلاعاتی بعضی از کشورها هستند و می خواهند مردم را به خون و خونریزی تشویق می کنند در حالی که حاضر نیستند از جای گرم ؛ نرم امن خود برای ادعهائی که دارند قدم در میدان بگذارند .

جا دارد در اینجا به یک نکته اساسی اشاره کنم …….. ازکسانی که مستند سازهستند و یا درشبکه های اجتماعی فعال هستند و یا دستی در نوشتن دارند کارهای فرهنگی می کنند تقاضا و خواهش دارم برای اینکه بتوانیم جلوگیری از فریب خوردن جوانان و کسانی را که از شیوه های فریب دادن و ماهیت فرقه رجوی داعشی اشنائی ندارند در انتشارمصاحبه ها و نوشته های جدا شده از فرقه رجوی را در بین مردم بطور خاص نسل جدید بصورت جدی پخش کنند . این روش می تواند در هوشیار ساختن نسل جدید موثر باشد و مطمئن هستم با اگاه شدن نسل جدید از ماهیت جنایتکارانه سران فرقه رجوی هرگز به دنبال خواسته های نا مشروع انها نخواهند رفت و دار دام فریب و نیرنگ سران فرقه رجوی داعشی نخواهند افتاد .

همیچنین از هموطنانی که در چند روز گذشته اموالشان از طرف اراذل اوباش و مزدروان فرقه رجوی عربستان و … خسارت دیده خواش می کنم و تقاضا می کنم بصورت فردی از اراذل اوباش و یا کسانی که با فرقه رجوی داعشی و دیگر مزدوران اروپا و امریکا نشین ارتباط دارند شکایت و درخواست خسارت مادی و معنوی بکنند .

دریافت خسارت از اراذل و اوباش و مزدوران فرقه رجوی و عربستان که دست به تخریب و اتش زدن اموال مردم کرده اند  ثابت خواهد کرد که سران فرقه رجوی داعشی و شازده ؛پمپئو؛ بن سلمان ؛ و دیگر وطن فروشانی که این اراذل اوباش و مزدوران خود را تشویق به تخریب و اتش زدن می کردند برای رهائی انها حاضر نخواهند شد حتا یک دلار برای انها برای جبران خسارت بپردازند و این افراد به حال خود رها خواهند کرد …..

مریم قجر داعشی ؛ شازده ؛ پمپئو ؛ بن سلمان ؛ وطن فروشان ریز و درشت مطمئن باشند از حوادث اخیر در ایران برای انها تنبونی دوخته نخواهد شد .

پاریس : محمد رزاقی

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشی

اراذل و اوباش مجاهد در کانونهای شورشی فرضی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اتفاقات-اخیر-در-ایران-و-خوابهایی-که-تعب/

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشد

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشدمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس،  بیست و یکم نوامبر 2019:… البته تنها مریم قجرداعشی برای سوء استفاده از اتفاقات تنها نبود بلکه شازه هم از کنار میز قمار خانه و کاباره های لا س وگاس پیام داد و ادعا کرد در کنار مردم و با مردم هست !  پمپتو وزیر خارجه جنایتکر امریکا که ملت ایران با تحریم در تنگنا گذاشته اند و حتا اجازه دارو و پانسمان بیماران پروانه ای را نمی دهند با دوستی خاله خرس گونه از شورش و اتش زدن اموال مردم توسط اراذل اوباش ابراز خوشحالی نمود و اظهار کرد در کنار مردم ایران هست البته با تنگنا گذاشتن مردم در دستسی به دارو و امکانات و …. اما طبق معمول شاهد آن هستیم مریم قجر داعشی از کنار رود اور سواواز و شازده از لاس وگاس واز کنار میز قمار یک عده الاف هم از خانه‌های امن و راحت خود در آمریکا، کانادا، و اروپا خشونت در تظاهرات را تشویق می کنند جرات ندارند به ایران بروند و در تظاهرات شرکت کنند و در قیامی که ادعا می کنند با ارزش هست شرکت کنند . اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشد

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشددروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشد

از اتفاقات افتاده در ایران برای مریم قجر و … تنبونی دوخته نخواهد شد .

 با گرا ن شدن بنزین مردم در چند شهر و در دسته های کوچک به گرانی بنزین بصورت مسالمت امیز اعتراض کردند و همچنین ابراز نگرانی از سخت شدن معیشت و گرانی حاصل از بنزین را بصورت علنی ابراز می کردند .

برگزاری تجمع و اعتراض به گرانی بنزین و مطالبات مردم حق طبیعی و قانونی ملت بوده و هست و مردم حق دارند اعتراض و مطالبات خود را به شکل قابل قبول بیان کنند .

مردم ایران هم در رابطه با گرانی بنزین و تاثیر ان بر زندگی خود در شهرهای مختلف اقدام به  اعتراض کردند .

اما با وارد شدن یک عده اراذل و اوبا و البته همراهی یک عده که از ماهیت و هدف این اراذل و اوباش خبر نداشتند متاسفانه اعراضات مردم در بعضی از شهرها به سمت خشونت کشیده شد . با شروع اعتراض و مطالبات مردم طبق معمول مریم قجر داعشی با صدور پیام خواست از اب گل الود ماهی بگیرد و اعتراض و مطالبات به حق مردم را بعنوان قیام و شورش جا بزند .

البته تنها مریم قجرداعشی برای سوء استفاده از اتفاقات تنها نبود بلکه شازه هم از کنار میز قمار خانه و کاباره های لا س وگاس پیام داد و ادعا کرد در کنار مردم و با مردم هست !

پمپتو وزیر خارجه جنایتکر امریکا که ملت ایران با تحریم در تنگنا گذاشته اند و حتا اجازه دارو و پانسمان بیماران پروانه ای را نمی دهند با دوستی خاله خرس گونه از شورش و اتش زدن اموال مردم توسط اراذل اوباش ابراز خوشحالی نمود و اظهار کرد در کنار مردم ایران هست البته با تنگنا گذاشتن مردم در دستسی به دارو و امکانات و ….

اما طبق معمول شاهد آن هستیم مریم قجر داعشی از کنار رود اور سواواز و شازده از لاس وگاس واز کنار میز قمار یک عده الاف هم از خانه‌های امن و راحت خود در آمریکا، کانادا، و اروپا خشونت در تظاهرات را تشویق می کنند جرات ندارند به ایران بروند و در تظاهرات شرکت کنند و در قیامی که ادعا می کنند با ارزش هست شرکت کنند .

نتیجه پیام دادن و دخالت مریم قجر داعشی و رجوی روح پلید ریق رحمت سرکشیده از قبر طبق معمول چه شد ؟ .

از انجا که مردم ایران از فرقه رجوی داعشی نفرت دارند و حاضرهستند از مطالبات به حق خود بگذرند ولی به هیچ عنوان بر پیشانی شان مهر مزدور رجوی داعشی خورده نشود و اینبار هم همان اتفاق افتاد . با اینکه مردم خواسته و مطالبه به حق داشتند و دارند برای اینکه نشان بدهند هیچ وصلت و هیچ هم فکری با فرقه رجوی داعشی را ندارند از تجمع و اعتراض دست کشیدند .

همچنین به عین دیدیم که با شروع اعتراضات و تجمعات حتی یک اسم سران فرقه رجوی در بین اعتراض کننده به زبان نیامد و این خود نیز نشا ن دهنده ان هست نسل جدید هیچ اشنائی حتا با اسامی سران جنایتکار این فرقه ندارند و کسانی هم که بقول معروف دهه شصتی ها از فرقه رجوی جنایتکار وطن فروش متنفر هستند و حاضر نیستند اسم سران جنایتکار فرقه رجوی ر ابه ربان بیاورند .

نتیجه اینکه : برای صدمین و هزارمین بار ثابت شد هر کجا سران فرقه رجوی و دشمنان ملت ایران و ایرانی دراعتراضات و مطالبات به حق مردم دخالت کرده اند مردم نتوانسته اند به حق و حقوق قانونی خود برسند . به خاطر اینکه دخالت همین سران فرقه رجوی داعشی و شازده لاس وگاس نشین و مزدوران وطن فروشانی که در کاخها ؛ ویلا ها؛ خانه های گرم نرم خود نشسته مشغول دریافت دلارهای خونین خود از عربستان و سرویسهای اطلاعاتی بعضی از کشورها هستند و می خواهند مردم را به خون و خونریزی تشویق می کنند در حالی که حاضر نیستند از جای گرم ؛ نرم امن خود برای ادعهائی که دارند قدم در میدان بگذارند .

جا دارد در اینجا به یک نکته اساسی اشاره کنم …….. ازکسانی که مستند سازهستند و یا درشبکه های اجتماعی فعال هستند و یا دستی در نوشتن دارند کارهای فرهنگی می کنند تقاضا و خواهش دارم برای اینکه بتوانیم جلوگیری از فریب خوردن جوانان و کسانی را که از شیوه های فریب دادن و ماهیت فرقه رجوی داعشی اشنائی ندارند در انتشارمصاحبه ها و نوشته های جدا شده از فرقه رجوی را در بین مردم بطور خاص نسل جدید بصورت جدی پخش کنند . این روش می تواند در هوشیار ساختن نسل جدید موثر باشد و مطمئن هستم با اگاه شدن نسل جدید از ماهیت جنایتکارانه سران فرقه رجوی هرگز به دنبال خواسته های نا مشروع انها نخواهند رفت و دار دام فریب و نیرنگ سران فرقه رجوی داعشی نخواهند افتاد .

همیچنین از هموطنانی که در چند روز گذشته اموالشان از طرف اراذل اوباش و مزدروان فرقه رجوی عربستان و … خسارت دیده خواش می کنم و تقاضا می کنم بصورت فردی از اراذل اوباش و یا کسانی که با فرقه رجوی داعشی و دیگر مزدوران اروپا و امریکا نشین ارتباط دارند شکایت و درخواست خسارت مادی و معنوی بکنند .

دریافت خسارت از اراذل و اوباش و مزدوران فرقه رجوی و عربستان که دست به تخریب و اتش زدن اموال مردم کرده اند  ثابت خواهد کرد که سران فرقه رجوی داعشی و شازده ؛پمپئو؛ بن سلمان ؛ و دیگر وطن فروشانی که این اراذل اوباش و مزدوران خود را تشویق به تخریب و اتش زدن می کردند برای رهائی انها حاضر نخواهند شد حتا یک دلار برای انها برای جبران خسارت بپردازند و این افراد به حال خود رها خواهند کرد …..

مریم قجر داعشی ؛ شازده ؛ پمپئو ؛ بن سلمان ؛ وطن فروشان ریز و درشت مطمئن باشند از حوادث اخیر در ایران برای انها تنبونی دوخته نخواهد شد .

پاریس : محمد رزاقی

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشد

اراذل و اوباش مجاهد در کانونهای شورشی فرضی 

***

محدودیت مجاهدین در فرانسه بی پایه و اساس نیستمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

همچنین: