ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه غفور فتاحیانغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، اول اوت 2021:… جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات اعضای شکنجه شده توسط فرقۀ رجوی و شکایات خانواده های آنها را همراه با اسناد و مدارک و حکمهای صادره مربوط به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند بصورت حضوری تحویل دادند.در هنگام ارائه، توسط یکی از اعضای دبیرخانۀ دیوان بین المللی لاهه اسناد و مدارک مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در دفتر دبیرخانه ثبت شد. در ادامه اعضای سابق فرقۀ رجوی شرکت کننده در تسلیم این شکایتها و مدارک در مقابل دیوان عالی لاهه یک اکسیون برگزار کرده و با نصب بنر و پخش اطلاعیه جنایات فرقه رجوی را افشا کردند که مورد استقبال و توجه شهروندان هلندی قرار گرفت. ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه 

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه غفور فتاحیانسفارت آلبانی در پاریس – ملاقات و ارائه اسناد

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

فرقۀ جنایتکار رجوی به جای پاسخگوی به خانوادهای دردمند و پدران و مادران داغدیده در یک فرار به جلو با بی شرمی تمام همه جدا شدگان و خانواده های انها را به مرگ تهدید می کند و با برچسب های ناچسب وعناوینی که فقط شایستۀ خود رجوی و سران جنایتکار آن است همه را مامور و مزدور خطاب می کند گرچه تا الآن بر همگان روشن شده که نان مزدوری خوردن فقط و فقط شایستۀ خود رجوی و سران پوشکی و رو به موت اوست.

جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات اعضای شکنجه شده توسط فرقۀ رجوی و شکایات خانواده های آنها را همراه با اسناد و مدارک و حکمهای صادره مربوط به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند بصورت حضوری تحویل دادند.

دادگاه سران مجاهدین خلق ، طومار حمایت از شاکیان

در هنگام ارائه، توسط یکی از اعضای دبیرخانۀ دیوان بین المللی لاهه اسناد و مدارک مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در دفتر دبیرخانه ثبت شد.

در ادامه اعضای سابق فرقۀ رجوی شرکت کننده در تسلیم این شکایتها و مدارک در مقابل دیوان عالی لاهه یک اکسیون برگزار کرده و با نصب بنر و پخش اطلاعیه جنایات فرقه رجوی را افشا کردند که مورد استقبال و توجه شهروندان هلندی قرار گرفت.

این حرکت یک اقدام بسیار بزرگ برای باز کردن پرونده جنایات مسعود رجوی و همسر تروریستش مریم قجرعضدانلو و این شکایت همراه با اسناد متقن و همچنین حکم صادره از طرف شعبۀ قضایی محاکم بین المللی بود که شاکیان آن تعداد ۴۲ نفر از اعضای سابق فرقۀ رجوی هستند که توسط دژخیمان این فرقه زندانی و شکنجه شده اند و دهها سال توسط این فرقه مورد بیگاری شبانه روزی بدون هیچگونه دستمزدی قرار گرفته اند. باید رجوی و مسئولین این جریان تروریستی در این دادگاه محاکمۀ علنی شده و به سزای اعمالشان برسند.

البته بر همگان روشن شد که ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری لاهه بزرگترین ضربه به تار و پود پوسیدۀ رجوی بود و رجوی نمی تواند با هذیان گویی و عربده کشی و برپایی شوهای مسخره و اجاره کردن لابیها از دست عدالت فراری شود؛ البته اضافه کنم که این هذیان گوییها و شوهای مسخره با لابیهای اجاره ای از عادات و شگردهای قدیمی فرقه رجوی است که هر وقت کمرش زیر فشار خانواده ها و ناراضیان خم می شود برای منحرف کردن اذهان عمومی و در رفتن از بار پاسخگویی دست به این ترفندهای سوخته و رسوا شده می زند.

رجوی و سران جنایتکار فرقه اش باید به علت طلاقهای اجباری و صدها مورد دیگر نقض حقوق بشر بویژه در عراق باید به دست عدالت سپرده شوند.

دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین خلق و واکنش مضحک رجوی متهم ردیف اول پرونده

در پادگان بدنام اشرف زیر سیطره صدام حسین هیچ کسی جرأت مخالفت با خط مشی و ایدئولوژی رجوی را نداشت و کسانی که در مقابل او قد علم می کردند یا سر به نیست می شدند یا آنچنان بلایی بر سرشان می آورد که دیوانه و روانی می شد که نمونه آن علی رضا بود که بخاطر طلاق ندادن و وارد نشدن به انقلاب مریم او را برای مدتهای طولانی در یک بنگال زندانی کردند و آنقدر او را تحت فشار قرار دادند که بطور کامل روانی شده بود بطوری که برای ساعتها روبروی یک دیوار می ایستاد و با آن صحبت می کرد. این را همه نفرات اشرف دیده بودند.

درست کردن زندان و زندانی کردن بیش از هشتصد نفر از اعضای ناراضی در سال 73. 74 و سربه نیست کردن و کشتن دهها نفر که من خودم از شاهدان آن هستم نمی شود که بدون محاکمۀ بین المللی بماند و فراموش شود. در آن مدت شکنجه های وحشتناکی روی افراد توسط شکنجه گران رجوی انجام شد و این پروژه به نام پروژۀ رفع ابهام نامیده شده بود که جان دهها نفر را گرفت و صدها نفر طی آن مورد زندان و شکنجه قرار گرفتند.

همچنين بیگاری کشیدن از افراد و ایجاد برده داری در اشرف با کارهای یدی طولانی و در گرما و سرمای عراق یکی دیگر از جنایات این فرقه می باشد بطوری که یکی از مسئولین شورای رهبری می گفت آنقدر باید کار کنید که وقتی روی تخت می روید سرو ته تخت را تشخیص ندهید که بیشتر نفرات در اثر کارهای طولانی و سنگین و نبود غذای مناسب دچار بیماریهای لاعلاج شده اند.

راه اندازی عملیاتهای بدون بازگشت که معروف به عملیاتهای نامنظم و راهگشایی و سحر وو… بودند و طی آنها دهها تن کشته شدند یکی دیگر از جنایتهای رجوی است. حتی اگر کسی هم از این عملیاتها سالم برمی گشت رجوی طلبکار او می شد که چرا این فرد سالم برگشت و تا مدتها این نفر را به دلیل امنیتی زیر نظر داشتند البته این خط کاری رجوی بود که می خواست همه را به کشتن بدهد.

برگزاری نشستهای تفتیش عقاید برای سرکوب ناراضیان و ایجاد ترس و خفقان در درون تشکیلات که کسی دیگر جرات نکند که با خط و مشی رجوی ساخته مخالفت کند یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر و آزار و شکنجۀ روحی افراد بود.

همچنین ایجاد حرمسرا و برگزاری «رقص رهایی» یعنی وارد کردن زنان به رقصیدن جلوی رجوی با تن عریان و تجاوز به زنانی که برای مبارزه به اشرف آمده بودند و بارها توسط زنان جدا شده و بیرون آمده عضو شورای رهبری افشا شده است یکی دیگر از جنایتها و رذالتهای مسعود رجوی است که باید پاسخگوی آن باشد.

و دها و صدها جنایت و موارد دیگر نقض حقوق بشر که مسعود و مریم رجوی و سایر سران این فرقه در زمان زمامداری مطلق خودشان در حق هزاران نفر در عراق انجام دادند.

مجاهدین خلق شاخص فساد

حال جالب است که همین فرقه جنایتکار با پولهای میلیونی نفتی صدام حسین و سرمایه گذاریهای آن و نیز اکنون با دولارهای عربستان و برخی کشورهای عربی دیگر منطقه دست به تبلیغات و شوهای پرهزینۀ گوشخراش با آوردن سیاستمداران دلاری آمریکا می زند که هدفی جز ابراز وجود ندارد. این همان فرقه ای است که صدها جنایت در عراق و تا همین امروز در آلبانی انجام داده است و گرگی است که امروز در لباس میش ظاهر شده و برای ایرانیان داخل کشور اشک تمساح می ریزد. البته همانطور که همه می دانند این فرقه آنقدر نزد ایرانیان منفور و کثیف است که کسی حاضر نیست اسمی از آن بشنود و البته دیر یا زود سران متجاوز و جنایتکار این فرقه به دست عدالت سپرده خواهند شد.

غفور فتاحیان 

انجمن نچات از فرقه ها پاریس 

01 08 2021

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پرونده-رجوی-در-لاهه-تسلیم-مدارک/

پرونده رجوی در لاهه . درخواست کتبی محاکمه به دادگاه بین المللی تسلیم شد

پرونده رجوی در لاهه تسلیم مدارککانون آوا، لاهه، هلند، ششم ژوئیه 2021:… ارایه درخواست کتبی محاکمه مسعودرجوی به دادگاه بین المللی لاهه. جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات، اسناد و مدارک و‌حکم‌های صادره مربو به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند بصورت حضوری تحویل داده شد. در هنگام ارائه توسط یکی از اعضا دبیرخانه اسناد و مدارک مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در دفتر دبیرخانه ثبت شد. پرونده رجوی در لاهه .

به بهانه پاسخ به مطلب اهانت آمیز رجویبه بهانه پاسخ به مطلب اهانت آمیز رجوی

پرونده رجوی در لاهه . درخواست کتبی محاکمه به دادگاه بین المللی تسلیم شد

ارایه درخواست کتبی محاکمه مسعودرجوی به دادگاه بین المللی لاهه

لاهه – دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱

ارایه درخواست کتبی محاکمه مسعودرجوی به دادگاه بین المللی لاهه

جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات، اسناد و مدارک و‌حکم‌های صادره مربو به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند بصورت حضوری تحویل داده شد

در هنگام ارائه توسط یکی از اعضا دبیرخانه اسناد و مدارک مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در دفتر دبیرخانه ثبت شد.

پرونده رجوی در لاهه علی اکبر راستگو

در ادامه تعدادی از اعضا شرکت کننده در مقابل دیوان عالی لاهه یک اکسیون برگزار کرده و بانصب بنر و پخش اطلاعیه جنایات فرقه رجوی افشا گردید که‌ مورد استقبال و توجه شهروندان هلندی قرار گرفت.

این حرکت یک اقدام بسیار بزرگ برای باز کردن پرونده جنایات مسعود رجوی و همسر تروریستش مریم قجرعضدانلو می باشد و مسلما این شکایت که همراه با اسناد متقن و همچنین حکم صادره از طرف شعبه قضایی محاکم بین المللی که شاکیان آن تعداد ۴۲نفر از اعضا سابق که توسط دژخیمان رجوی شکنجه و زندانی شده و‌فرقه رجوی ده ها سال از افراد بیگاری شبانه روزی بدون هیچگونه دستمزدی کشیده است، باید رجوی و مسئولین این جریان تروریستی در این دادگاه محاکمه علنی شده ‌وبه سزای اعمالشان برسند
مشروح این اکسیون متعاقبا به اطلاع هموطنان‌عزیز خواهد‌رسید

علی اکبر راستگو
عیسی آزاده
غفور فتاحیان
لاهه – دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱

پرونده رجوی در لاهه تسلیم مدارک

پرونده رجوی در لاهه تسلیم مدارک

لینک به منبع

پرونده رجوی در لاهه . درخواست کتبی محاکمه به دادگاه بین المللی تسلیم شد 

***

صمد اسکندی میهمان تلویزیون مردم تی وی واشنگتن

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/انتخابات-در-فرقه-رجوی-خاطره-ای-تلخ/

انتخابات در فرقه رجوی – خاطره ای تلخ

انتخابات در فرقه رجوی - خاطره ای تلخغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، ششم ژوئن 2021:… من هم گفتم چرا پس انتخابات می گذارند در جوابم گفت در تشکیلات اصلا جرم است که  فرد بخواهد کسی را انتخاب کند و فقط رهبری حق انتخاب و عزل و نصب را دارد و این کارهای انتخاباتی که الان انجام می دهیم همه اش برای روحیه گرفتن نفرات درون تشکیلات است و دیگر هیچ ارزشی ندارد … خلاصه روز موعود فرا رسید و رجوی سر معرکه نشست بود و بعد از کلی حرافی انتخابات را شروع کرد و گفت می خواهیم مژگان پارسایی را برای مسئول اولی انتخاب کنیم. انتخابات  در فرقه رجوی – خاطره ای تلخ 

انتخابات در فرقه رجوی - خاطره ای تلخشعله‌های خون و آتش ، تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم 

انتخابات در فرقه رجوی – خاطره ای تلخ

در تشکیلات فرقه رجوی فرد نه قدرت تصمیم گیری دارد و نه قدرت انتخاب و این رهبر عقیده ای است که همه را انتخاب می کند

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان پاریس

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

هر وقتی که تنها در گوشه ای می خواهم کمی به گذشته فکر کنم یک دفعه خاطرات تلخ گذشته در تشکیلات فرقۀ رجوی که سالیان جوانیمان را در آنجا بر باد دادیم در ذهنم تداعی می شود و برای ساعتها مرا به خود مشغول می کند. البته من به نیت برقراری آزادی در میهنم و برای رفاه و شادی مردم سرزمینم ایران قدم در این راه گذاشتم و سالیان عمر و جوانیم را در این مسیر نهادم بدون ذره ای چشم داشت ولی این رجوی و دیگر سردمداران جنایت کار فرقه رجوی بودند که خط مبارزه مدنی را به انحراف کشاندند و مسعود و همین مریم به خاطر تمامیت خواهی خود و منش دیکتاتوری و کیش شخصیتی که در پیش گرفتند کارمایه نسل جوان و ارزشمند جامعه آن روز ایران را بر باد دادند و آنان را یا دسته دسته به کشتن داده یا گرفتار کردند و از بقیه نیز که تا کنون در تشکیلات این فرقه هستند دلقک هایی ساختند که امروزه درخیابانهای آلبانی زنان و دختران این کشور از دست آنها در امان نیستند

در این راستا خاطره تلخی را که به یادم آمد از انتصابات درون فرقه رجوی که ان را به عنوان انتخابات به اعضای خود قالب می کردند و کسی هم حق اعتراض نداشت چون در قلعۀ اشرف هر وقت که وضعیت اعضای نگون بخت تیره و تار می شد و مشکلات و مسائل تشکیلاتی به نقطه قرمز می رسید بطوری که شورای به اصلاح رهبری کاری از دستاشان برنمی آمد بلافاصله خود رجوی یا مریم به بهانه های محتلف یا با آوردن یک بند از انقلاب ساختگی یا یک چیز دست ساز شیبه انتخاب مسئول اولی  به صحنه می آمدند و برای در نطفه خفه کردن و گرفتن تعهدات اجباری شروع به برگزاری نشست های طولانی می کردند .

در یکی از همین روزها که تاریخ ان دقیقا در خاطرم نیست بحث انتخاب مسئول اولی در داخل قلعه اشرف بود که در درون تشکیلات روی این انتخابات خیلی تبلیغات کرده بودند و می گفتن که همگی باید رای بدهید چون این فرد مسئول اولی انتخاب خود نفرات تشگیلات است و هر کسی که رای بیاورد اون مسئول اول است خلاصه زمان نشست و رفتن به سمت قلعه باقرزاده که خارج از بغداد بود و اکثر نشست های رجوی در انجا برگزار می شود فرا رسید  خلاصه وقتیکه به آنجا رسیدیم یگان ما مسئول اماده سازی سالن بود که من بهمراه یکی از مسئولین که رابطه دوستانی با من داشت برای اوردن بیشتر وسایل با ماشین بهمراه او به قلعه بدیع زداگان که در همان نزدیکها بود می رفتیم که در میان تردد  به او گفتم راستی نشست انتخابات برای چی کسی  هست در جوابم گفت نشست انتخاب مسئول اولی است و مژگان پارسایی هم مسئول اول است و انتخاب شده است و حال هم فردا متوجه خواهی شده من راست می گویم یا نه. من هم گفتم چرا پس انتخابات می گذارند در جوابم گفت در تشکیلات اصلا جرم است که  فرد بخواهد کسی را انتخاب کند و فقط رهبری حق انتخاب و عزل و نصب را دارد و این کارهای انتخاباتی که الان انجام می دهیم همه اش برای روحیه گرفتن نفرات درون تشکیلات است و دیگر هیچ ارزشی ندارد …

خلاصه روز موعود فرا رسید و رجوی سر معرکه نشست بود و بعد از کلی حرافی انتخابات را شروع کرد و گفت می خواهیم مژگان پارسایی را برای مسئول اولی انتخاب کنیم موافقین دست بلند کنند و اول از همه خودش و مریم سریع دستشان را بلند کرده بودند در این هنگام چند نفرای دست بلند نکرده بودن که اینها توسط جاسوسان رجوی بلافاصله شناسای شدند و در یگان ما حمید که مخالف فرقه رجوی بود دست اش را بلند نکرده بود که یکی از مسئولین فورا رفت کنارش و دست او را گرفت و بلند کرد که خلاصه انتصابات مسخره رجوی بعداز چند روز تمام شده
ولی در فرادی ان نشستها در رابط با این انتخابات برقرار می شد و این یک تسویه حساب درونی برای  انها بود که دست بلند نکرده بودن و همچنین کسانی که به هر نوعی با فرقه رجوی مشکل داشتن در این گونه نشست ها با این تعداد نفرات برخورد تشکیلاتی می شد

البته در مقررات فرقه این انتصابات هر دوسال یک بار است ولی بستگی به تضادهای درونی و افسارگسیخته داخل تشکیلات دارد که چه موقع دست به این شعبده بازی بزند. این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه فقط و فقط تبلیغات داخلی است و برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دارد آن هم نه در این زمان چون خیلی وقت است که دست رجوی برای همه نفرات رو شده و همه می دانند که این ترفندهای تکراری سالیان تنها یک بازی درون تشکیلاتی بوده که رجوی هر چند سال یکبار به ان اویزان می شد همانند امروز که وضعیت تشکیلاتی در البانی فرا تر از قرمز شده دست به شعبده بازی موسسان پنجم زده است تا بدین وسیله یک سرکوب درونی در داخل تشکیلات راندازی کند همانند سالیان گذشته

غفور فتاحیان
انجمن نجات از فرقه ها پاریس

06 06 2021

انتخابات در فرقه رجوی – خاطره ای تلخ

***

مسعود خدابنده - مدارک هویتی رهایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانیمسعود خدابنده – مدارک هویتی رهایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانی 

همچنین: