اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان

Follow Share on Tumblrارسال – ایران اینترلینک، تیرانا، آلبانی، هجدهم دسامبر 2018:… به سرعت کت و شلوارم و کفش هایی که برقشان انداخته بودم را پوشیدم و راه افتادم؛ قرار بود از اردوگاه یک گروه مخالف حکومت ایران بازدید کنیم. عده ای از افراد این گروه درون شهر به دنبالمان آمدند تا ما را همراهی … Continue reading اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان