ازظرف ایدئولوژیک ” اشرف ” تا کمپ آوارگان ” لیبرتی ( بخش نخست نگاهی به عملیات فروغ)

ازظرف ایدئولوژیک ” اشرف ” تا کمپ آوارگان ” لیبرتی ( بخش نخست نگاهی به عملیات فروغ)

الف مینو سپهر،  وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۴:… سرلشگر رفیق السامرایی ( ریس سازمان اطلاعاتی صدام) درکتاب خاطرات خود از جلسه مشترک رجوی _ صدام دربغداد دراین ایام  سخن گفته است : نامبرده می گوید : باپایان جنگ سرلشگر فاضل البراک _ سپهبد صابر الدوری ومسعود رجوی درکاخ صدام حاضرشدند _ موضوع جلسه بررسی طرح سازمان برای انجام عملیات ورود به …

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقحنیف حیدر نژاد: نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

لینک به منبع

ازظرف ایدئولوژیک ” اشرف ” تا کمپ آوارگان ” لیبرتی ( بخش نخست نگاهی به عملیات فروغ)

مقدمه _ فرقه رجوی که همه داروندارش را به  حفظ اسارتگاه مخوف اشرف خلاصه کرده بود سرانجام مجبور شد دراثر فشار دولت عراق _ سازمان ملل وامریکا این اردوگاه را علیرغم همه شعارهای توخالی وبا  به کشته دادن ده ها نفراز اسیران این فرقه درشهریور ۱۳۹۲( ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳ )  ترک کرده واخرین افراد فدایی باقی مانده دراین اردوگاه  را درسیاهی شب ازاین پایگاه صدامی  فراری دهد _دراین متن ابتدا نگاهی گذرا به عملیات خودزنی فروغ خواهم نمود درادامه به  بازخوانی رویدادهای پیرامون این قلعه ساقط شده خواهم پرداخت ودر قسمت اخر شرایط کنونی کمپ موقت لیبرتی را مورد بررسی وکنکاش قرارخواهم داد . .

 الف _ نگاهی کوتاه به پایان جنگ و ملاقات رجوی _ صدام

پس از پایان وتوقف جنگ ایران وعراق درسال ۱۳۶۷ وجود  پایگاه اشرف  هیچگونه توجیهی نداشت چراکه درشرایط تازه باتوجه به فرسوده شدن وتلاشی ارتش بعث عراق امکان صلح و دوستی دوکشورزیاد شده بود ودرچنین حالتی فرقه رجوی که توانسته بود خودرا بعنوان ” زائده جنگ ” و جاسوس دستگاه استخبارات عراق معرفی کنداز آن پس  کاملا بلااستفاده گردیده وسربار دولت عراق وطفیلی مزاحم محسوب می گردید _ مسعود رجوی که قبلا شعار ” صلح طناب دار رژیم ” راسرمی داد بااین تحول دچار پریشانحالی وسردرگمی شد زیرا همانند همیشه کشتی تخیلات  خورا به گل نشسته می دید وچنین شد که فورا به دیدار ارباب خود سید الرئیس شتافت وبنابرخاطرات اعضای سابق این فرقه ظرف سه روز سه بار یاصدام ملاقات نموده وپشت درب شورای انقلاب عراق بست نشینی کرد تا صدام را راضی کند تا او “ آخرین عملیات سرنوشت ساز را ” انجام دهد ( ! )

سرلشگر رفیق السامرایی ( ریس سازمان اطلاعاتی صدام) درکتاب خاطرات خود از جلسه مشترک رجوی _ صدام دربغداد دراین ایام  سخن گفته است : نامبرده می گوید : باپایان جنگ سرلشگر فاضل البراک _ سپهبد صابر الدوری ومسعود رجوی درکاخ صدام حاضرشدند _ موضوع جلسه بررسی طرح سازمان برای انجام عملیات ورود به ایران واشغال شهرها بود _دراین جلسه فاضل البراک ( رئیس مخابرات ) به نتیجه عملیات پیشنهادی سازمان خوشبین نبود ولی مسعودرجوی به صدام گفت : مطمئن باشید نیروهای سازمان ظرف چندساعت وارد همدان خواهند شد ( ! )

سرانجام گفتگوها صدام گرچه  با عملیات موافقت نمود ولیکن شرط گذاشت که این عملیات باید فورا (ظرف یک هفته ) انجام گیرد  ( ؟)

علت تاکید صدام بر عملیات فوری چه بود ؟

صدام هم خود یک نظامی بود وهم سابقه ۸ سال جنگ باایران را درپرونده خود داشت وطبعا می دانست که هم حمله به ایران درآن زمان ( توقف جنگ ) غیرقابل توجه است وهم  چنین حمله  توسط یک گروه شبه نظامی  هیچ نتیجه ای دربرنداشته واز پیش محکوم به شکست می باشد بااین همه بنظر می رسد علت موافقت صدام باچنین حمله بیهوده ای ” خلاص شدن از شر ” این نیروی طفیلی برای همیشه بود _ به کلامی دیگر صدام باتوجه به شکست این عملیات از آنجهت موافقت کرد که تمامی این ” زائده های جنگ ” راقربانی  کرده و بدین طریق به وجود آنها درعراق پایان دهد_ مهلت یک هفته ای صدام خود دلیل روشنی براین مدعاست .

وچنین شد که صدام دستور داد هم  اسلحه ومهمات دراختیار این گروه قرادهند وهم قول آتشباری و حمایت هوایی درحین حمله را به مسعود رجوی داد .

کمک مالی _ تسلیحاتی صدام و حمایت سیاسی امریکا در زمان  عملیات خودزنی ” فروغ”

مسعود رجوی با کسب این مجوز واسلحه ومهمات سیار خرسند شده بود _ بهمین دلیل درکنار دستور اعلام امادگی برای ” نبرد نهایی ” فرمان داد تا مسئولان سازمان دراروپا وامریکا هم طرفداران اینگروه را فورا به عراق اعزام نمایند

رجوی درکنار حمایت بیدریغ  صدام روی جانبداری سیاسی  حامیان خود درامریکا وبرخی دول اروپایی هم حساب بازکرده بود  _ یکماه قبل از عملیات فروغ ” مروین دایملی “ نماینده کنگره امریکا درجمع تظاهرات هواداران این گروه در آنکشور حاضر گردیده وچنین گفت : >>> نباید دست از تلاش کشید _ مطمئن باشید که باکمی صبروتلاش بیشتر به زودی از مهران تا تهران رژه خواهید رفت ! <<<

عملیات رد گم کردن درآستانه فروغ

دراستانه عملیات فروغ ارتش صدام جهت رد گم کردن .درگیر نمودن ارتش ایران یورشی را در منطقه حنوب وغرب آغاز کرده و درمناطقی چون قصرشیرین  سرپل ذهاب وارد خاک ایران شدند که البته همه این اقدامات منحرف کننده بوسیله مدافعان میهن به شکست کشانده شده مهاجمین تارومارشده وفرار نمودند

عملیات فروغ وماجرای جزغاله شدن  اشل ابر قدرت همانند موشک ( ! )

مسعود رجوی در شب اجرای عملیات فروغ ( دوم مرداد ۱۳۶۷) گفت :

 طرح بزرگی راکشیده ایم که درنهایت منجر به فتح تهران و سقوط رژیم می شود _ پذیرش قطع نامه کار مارا تسریع کرد _ اگرالان اقدام نکنیم فرصت از دست خواهد رفت زیرا بعد از این که بین ایران وعراق صلح شود مادراینجا “قفل “می شویم و ازلحاظ سیاسی  تبدیل به فسیل می گردیم _ بایستی  اخرین تلاش خودرا بکنیم ویک باردیگر کل سازمان رابه صحنه بفرستیم ومن مطمئن هستم که پیروزیم و ازهم اکنون من این پیروزی را به شما خلق قهرمان ایران تبریک می گویم _  کار ی که ما می خواهیم انجام دهیم درحد توان واشل یک ابرقدرت است _ شما همانند موشک به سوی تهران می روید و ظرف ۳ زوز ایران آزاد ورزیم سقوط می کند ( ! )

عملیات فروغ و  تقاضای بمباران شیمیایی ایران  توسط محبوبه جمشیدی ( آذر )

درتاریخ سوم مرداد ۱۳۶۷ حمله صدام _ رجوی _درساعت ۶ عصر باجیغ بنفش مریم قجر اغاز گردید _ تعداد شرکت کنندگان دراین عملیات را بین ۵ تا ۷ هزارنفر براورد کرده اند _ مهاجمین ازمرزخسروی وارد خاک ایران گردیدند _  آنها پس از  تصرف شهر کرند وارد اسلام آباد شده وبیماران بیمارستان این شهر رابه محوطه اورده واعدام نمودند _ سپس بطرف کرمانشاه حرکت کردند  _ مهجمان اما در ۳۰ کیلومتری کرمانشاه ( گردنه چهارزبر ) متوقف گردیدند _ درغروب روز ۵ مرداد درگیری درتنگه شدت گرفت که موجب عقب نشینی مهاجمان گردید _ ورود نیروی هوانیروز به درگیری (به  فرماندهی سرلشگر علی صیاد شیرازی امیرارتش ایران ) دنیایی از اتش زمینی وهوایی بر مهاجمان باریدن گرفت _ شدت اتش چنان بود که صدها تن از مهاجمین سوختند وجزغاله  شدند وبقیه با برجا گذاشتن جسد مهاجمان و مجروحان  با شتاب پا به فرار گذاشتند دراین ضد حمله بیش از دوهزار خودرو و سلاح های مهاجمین در اتش سوختند _ تعداد کشته شدگان بیش از ۱۸۶۰ نفر و مجروحان جان به دربرده حدود ۱۰۰۰ نفر بر آورد گردیده است _ درهنگام زمین گیرشدن و سوختن مهاجمین سرفرماندهی نیروهای جلودار زنی بود بنام محبوبه جمشیدی  ( آدر ) که درنهایت بدبختی ودرماندگی  از نیروی هوایی عراق  تقاضاکرد  : بمباران  شیمیایی صورت گیرد !

 استقرار چند ساعته وفرار مسعود رجوی  وتنی چند از چاکران وحقوق بگیران از شهرکرند

پس از اشغال شهرکرند هلی کوپترهای ارتش عراق مسعود رج.ی وتنی چند از نزدیکانش ازجمله کریم قصیم و گنجه ای را به این شهر اوردند _ آنها  درمکانی امن در یک زیرزمین درشهر مستقر گردیده و بر چگونگی عملیات نظارت می کردند _ با شنیدن گزارش های ارتباطی  که خبر از وخامت اوضاع وگیر افتادن مهاجمان می دادند  این افراد باسرعت از شهر کرند فرار نمودند_ عملیات فروغ از شروع تاپایان وفرار مهاجمین حدودا سه روز طول کشید دراین عملیات بنابه گزارش مرکز اسناد تعداد ۳۳۲ نفر از مدافعان مرزهای میهن نیز جان باختند _ یادشان گرامی باد

عملیات فروغ یا پیک نیک خونین فرقه رجوی ؟

همانگونه که دربالا  اشاره گردید این عملیات کوچکترین ارزش نظامی نداشت و  بنوعی  خودزنی گروهی   ونوعی دیگر نقشه صدام برای خلاص شدن از جاسوسان تاریخ مصرف تمام شده این فرقه می تواند  محسوب می گردد

یکی از نکات جالب و طنزآلود این عملیات این بود که گروهی از زنان ومردان اعزامی از اروپا وامریکا که از سطح شعوری بسیار پائینی برخوردار بودند ادعاهای ابلهانه سرکرده فرقه مبنی بر اشغال سه روزه ایران را واقعا باور کرده و با خود هدایای فراوانی جهت بستگان خود به جبهه جنگ برده بودند _ بنابر آمار یکی از شرکت کنندگان جان به دربرده سه کامیون نظامی  این هدایا را به میدان جنگ برده بودند ( !)

ترور علی زرکش به فرمان مسعود رجوی درحین عملیات فروغ

از دیگر نکات قابل توجه این اجرای فرمان مسعود رجوی درمورد    ترور علی زرکش توسط جوخه های مرگ درطول عملیات بود _ لازم بیاد اوری است که علی زرکش بعد از مرگ موسی خیابانی  جانشین اوگردید ونفر دوم سازمان بعد از مسعود رجوی محسوب می شد  که بخاطر اختلاف با مسعود رجوی درفرانسه از کلیه عنوان ها خلع گردیده ودراردوگاه اشرف محاکمه وتوسط مسعود رجوی به مرگ محکوم گردید و این حکم درهنگام عملیات فروغ به اجرا گذارده شد _ مسعود رجوی علی زرکش را چندسالی درزندان اشرف زندانی نمود _ درشب حمله فروغ مسعود رجوی به علی زرکش دستورداد وصیت نامه خودرا بنویسد _  نامه علی زرکش  به همسرش  مهین رضایی که بعد از مرگ از جیب جسد این زن درجبهه جنگ بدست آمد پرده از راز ورمز ترور این منتقد فرقه کاملا گشود

  مسعود رجوی وجمع بندی از عملیات فروغ

مسعود رجوی پس ازشکست عملیات خودزنی فروغ دریک نشست نظرجمع بندی خود ازشکست  این عملیات را این چنین عنوان نمود : زمان بخواب رفتن دشمن باید غافلگیرش سازیم _ نه حالا که هشیاراست _ پس حالا باید ” هرچه بیشتر خون ذخیره کنیم ” ( ! )

پایان بخش نخست

الف .مینو سپهر ۲۰۱۴/۱۲/۲۵٫

***

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14933

چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۴:…  فرانسه  از اتاق خواب وزیر تخت مریم قجر ۷ ملیون دلار و۱۵۰۰۰۰ یورو  پول نقد  کثیف بدست آورد که منجر به دستگیری این زن بدنام و۱۶۰ نفر از چماقداران و قاچاقچیان فرقه گردید  این پرونده تحت نام  ” تئو ” همچنان دردادگاه های فرانسه باز است _ مریم قجر تا ۷ سال درفرانسه ممنوع الخروج بود مریم قجر تروریست …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به منبع

چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

مریم قجر عضدانلو   یکی از بیسواد ترین _ دروغگو ترین _ خلافکار ترین و بی شرم ترین زنان در فرقه رجوی است _ این ملیجک مسعود ازخود هیچ ندارد _ اطلاعیه ها ومتن های سخن پراکنی هایش را دیگران می نویسند _ متن های  فرانسوی اش رادیگران می نویسند و اواز  رو می خواند _ این زن بدنام وآوازه درجامعه ایرانیان مورد تنفر وبیزاری قراردارد _ اگرکسانی چون هادی خرسندی _  اسفندیار منفرد زاده _  مسعود اسد اللهی  را که بخاطر منافع شخصی  به دیدار این زن تبهکار در قلعه اوور رفته اند را کنار بگذاریم  هیچ کس  حتی حاضر نیست فحش وناسرا به سوی این زن تروریست _  دلال محبت واسطه گر پرتاب کند

این زن دراوج ونهایت بدنامی  وتنهایی درحالیکه به چندین وچند مرض خطرناک مبتلاست ودرنوبت مرگ قراردارد ادعای زن های سرپا را در آورده _ به زور جیغ می کشد وبا آن صدای ناهنجارش برای مشتی حقوق بگیر اروپایی وامریکایی حنجره پاره می کند

مخاطب مریم قجر هیچوقت معلوم نیست چه کسی است _ نوشته ها اورا چنان تنظیم می کنند  که مخاطب او درتاریک _ روشنا قرارداشته باشد _ درپرت وپلا گویی هایش  از امریکا واروپا گلایه وشکایت و درخواست والتماس می کند _  درمورد شرایط ایران به دروغگویی های متوصل می شود  که تنها نمونه های آنرا در فرهنگ  نتان یاهو ورژیم صهیونیستی می تواند یافت

مریم قجر خوب آگاه است که مخاطبش ایرانی ها نیستند ولذا اگر دقت کنیم  منهای شعارهای تکراری ۳۳ سال گذشته وتکرار مشتی دروغ هیچ حرف تازه ای در گفته هایش مشاهده نمی شود که اینها هم نظر خود اونیست و خورده های شوهر فراری اش را نشخوار می کند _ به این ملیچک حرمسرای رهبر فراری فرقه باید احساس ترحم نمود  که تااین اندازه حقیر و ناتوان و زبون است

 گفتگوهای سفارشی  سرشار از دروغ  مریم قجر_ سقوط اشرف درد بی درمان فرقه رجوی  

چند سال پیش  یک خانم روزنامه نگارمستقل ایرانی  تلاش کرد با او گفتگویی  انجام دهد _  پس از تلاش های بسیار مسئولین فرقه به ایشان گفتند که یاید ابتدا سئوال هارا بفرستی تا ما بررسی ومشخص  کنیم  ( ! ) که این روزنامه نگار هم از خیر این گقتگوی ازپیش مشخص شده گذشت _  طی ۱۴ سال گذشته  تنها دو سایت وابسته بنام  العربیه نت _ الزمان ( متعلق به عریستان ) بااین زن شیاد گفتگوی سفارشی انجام داده اند _ اخیرا نیز یک سلیت گمنام و تبلیغی بنام  تان هال  بااین فرد یک گفتگوی سفارشی انجام داده است _  سئوال ها وپاسخ های از پیش مشخص شده دراین گفتگو آنقدر پراکنده ودروغ و خالی از واقعیت هستند که حتی ارزش خواندن هم  ندارند  _ دراین گفتگو مریم قجر درپاسخ به سئوال هاتلاش مسخره ای را دنبال کرده تا اوج بدبختی و ناکامی وشکست ودرماندگی فرقه را  در سقوط اردوگاه مخوف اشرف  به نمایش بگذارد

مریم قجر درپاسخ به سئوال گفتگوگر درمورد گفتگوهای ۵+ ۱  درمورد مسائل هسته ای  درپاسخی غیر مرتبط می گوید : دوجزو دیگرسرکوب جامعه واپوزسیون ایران  بطورخاص مجاهدین  است ( ! ) …. پیداکنید رابطه گ  و شقیقه را

 سئوال : نظرشما نسبت به  رویکرد اوباما درموضوع هسته ای  ونامه نگاری چیست ؟

پاسخ مریم قجر : >>> سکوت نسبت به نقض حقوق بشر وانفعال ( امریکا ) نسیت به حمله دولت دست نشانده مالکی  به اشرف ولیبرتی ” وبی خانمان سازی اشرفی ها” که بارها امریکا بصورت مکتوب که نسبت به سلامت وامنیت آنها متعهد شده بود <<

بازخوانی _  هنانگونه که مشاهده می شود سئوال درمورد رویکرد امریکا نسبت به مسائل اتمی و نامه نگاری به مسئولین ایران است مریم قجر اما درپاسخ بی ریط به گلایه و وشکوه وشکایت از امریکا پرداخته که چرا باشرط  تخلیه اردوگاه مخوف اشرف نام این گروه تروریستی را از لیست سیاه خط زده  و اعضای اسیر فرقه را بی خانمان ” کرده است ؟ _ درواقع فرقه رجوی بقول معروف هم خدا را می خواسته وهم خرما را _ هم می خواسته از لیست ترور خارج شود وهم همچنان دراردوگاه هدیه موقت صدام  زندگی کند ! _ آه وناله وفغان وگلایه وگریه زاری  مریم قجر تروریست درمورد تخلیه خفت بار ” کوه بجنبد  اشرف نمی جنبد ( ! ) قلبل تامل است .

 درمورد بارها قول مکتوب امریکا ( ؟ ) هم مریم قجر با دجالگری دروغ گفته است چراکه امریکا تنها یک بار  آنهم درسال ۲۰۰۳ وقتی فرقه رجوی را بعنوان ارتش خصوصی صدام و “دشمن تسلیم وخلع سلاح شده مورد شناسایی قرارداد به آنها قول داد تا پایان اشغالگری ( سال ۲۰۰۶ ) ازاین گروه منفور دربین مردم عراق حهت جلوگیری از انتقامجویی عراقی ها محافظت نماید

قرارداد سال ۱۳۹۰ درمورد تخلیه اشرف نیز بین دولت عراق و سازمان ملل ( یونامی ) منعقد گردید تا اعضای ساکن اشرف یه کمپ موقت اوارگان لیبرتی منتقل شده تا از آن محل باکمک سازمان ملل از عراق اخراج گردند واین قرادرداد هیچگونه ربطی به امریکا وفرقه رجوی نداشته است .

مریم قجر و برگزاری کنفرانس های دروغین با شرکت مواجب بگیران فرقه تخت نام دروغین  ” بین الملل “

فرقه رجوی با استفاده از دلارهای مزدوری صدام که از عراق خارج ودرغرب جهت راه  اندازی کافه وکاباره فاخشه خانه و پمپ بنزین و. قاچاق اسلحه وانسان ومواد مخدر سرمایه گزاری کرده  به پول بادآورده ای دست یافته که در دنیای سود وسرمایه می تواند کارساز باشد وبهمین دلیل دوجین از نمایندگان ومسئولین سابق اروپا وامریکا را به مزدوری خود در آورده  باپرداخت دستمزدهای کلان از این بانتشستگاه از رده خارج بعنوان سیاسی لشگر جهت برگزاری  گرد همایی هایی تحت نام دروغین ” کنفرانس بین المللی  ” ( ! ) استفاده می نماید

دستگاه شیاد و.درو.غزن این فرقه همچنین سعی می کند  با اجاره یک سالن درحوالی و اطراف پارلمان اروپا اینگونه تبلیغ کند که گویی  گردهمایی های مزدوران  درپارلمان اروپا برگزار گردیده است ( ! )

بعد از اخراج کازکا _ آخویدال _ استیونسون به دلیل مزدوری برای فرقه رجوی از پارلمان اروپا سران اینفرقه تلاش می کنند برای این مزدوران اخراجی جایگزین استخدام نمایند _ کوشش های این فرقه تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده وتنها دونفر حاضر شده اند بصورت برنامه ای  انهم با دستمزدهای کلان گهگاهی  از این فرقه حمایت کنند _ اخراج سه نفر یادشده بالا گویا درس عبرتی برای سایرین شده است _ انچه مسلم است اینکه این گردهمایی ها هیچ ربطی به پالمان اروپا وکنگره امریکا ندارند و تنها ” گردهمایی مزدوران فرقه رجوی ” یشمار می ایند .

شکست خفت بار مریم قجر تروریست جهت  سفر به چند کشور

Maryam Rajavi arrestedمریم قجر تروریست پس از فرار از عراق درسال ۲۰۰۳ با سحتی فراوان وهزینه های بسیار توانست وارد کشور فرانسه گردد

هدف فرقه رجوی انتقال  به مرور اردوگاه تروریستی اشرف ومحتویاتش به فرانسه بود که این نقشه با عملیات ضد تروریستی پلیس فرانسه در۱۷ ژوئن با شکست مواجه گردید که درنتیجه پلیس فرانسه  از اتاق خواب وزیر تخت مریم قجر ۷ ملیون دلار و۱۵۰۰۰۰ یورو  پول نقد  کثیف بدست آورد که منجر به دستگیری این زن بدنام و۱۶۰ نفر از چماقداران و قاچاقچیان فرقه گردید

این پرونده تحت نام  ” تئو ” همچنان دردادگاه های فرانسه باز است _ مریم قجر تا ۷ سال درفرانسه ممنوع الخروج بود

مریم قجر تروریست گرچه  عاشق این است که تحت عنوان قلابی  پرزیدنت پلاستیکی  مقاومت به کشورها سفر کند ولی طی این مدت ۱۱ سال به جز یک سفر توریستی به المان وایتالیا و نرووژ وچند سفر تبلیغی به بلژیک اورا به هیچ کشور دیگری راه نمی دهند _ طی این مدت این زن بدکاره وبد اوازه هزینه های بسیاری متحمل شده تا شاید بتواند به امریکا و کاناداو انگلیس واسترالیا ودیگر کشو.رهای اروپایی سفر نماید ولی تاکنون هیچیک از این کشورها به او مجوز سفر نداده اند _ چراکه فرقه رچوی دربسیاری از کشورهای اروپا وجهان بعنوان یک گروه خشونتگرای خطرناک محسوب می گردد

 پیشنهاد من به این تروریست دلال مجبت که اتهام  بیرون کشیدن رحم وتخمدان دست کم صد زن عضوفرقه وطلاق اجباری صدها زن را درپرونده خوددارد این است که بهمان قلعه محصور ” اوور ” بسنده کند وبعلت ابتلا به چندین بیماری  منتظر مرگ ودفن درگورستان  همان دهکده اوور باشد

الف .مینو سپهر تلاشگر مستقل حقوق بشر وزنان

داعش رجوی تروریست 2The Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Saddam’s daughter support the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)

2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh:
America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستان

Lord Carlile promoting Maryam Rajavi in Paris (Mujahadeen-e-Khalq Backgrounders)

مریم رجوی داعش تروریسم European MEK Supporters Downplay ISIS Role in Iraq (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

همچنین:

شبنم و فرزاد مدد زاده _ مراقب توطئه ها ودسیسه های فرقه منفور رجوی باشید

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم آوریل ۲۰۱۴:…  برخی از اعضای خانواده مددزاده درزمره اعضا_ هواداران این گرو.ه تروریستی محسوب می گردند _ مهدیه وعلی اکبرمدد زاده از اعضای اسیر درتشکیلات فرقه رجوی درعراق بودند که در سال ۱۳۹۰ و درگیری با نیروهای عراقی که جهت اجرای احکام قضایی دولت

گزارش سال ۱۳۹۲ فرقه مزدور رجوی _ از سقوط قلعه مخوف اشرف تا انتخاب مریم قجر توسط مرتاض وجن گیر هندی

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1الف مینو سپهر، وبلاگ  زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۴: …سال گذشته  دیوارهای ترک خورده بیشتری از ساختمان گلنگی تشکیلات فرقه رجوی برسر رهبر فراری ومخفی شده این فرقه فروریخت  و شعاری که بر دیوار یکی ازسالن های قلعه تخلیه شده  اشرف جهت سرگرمی اسیران نوشته شده ب

امریکا وعراق _ ” گروگان گیری” فرقه رجوی. تقاضای ۴۲۳ تن از اسیران جهت بازگشت به ایران

الف مینو سپهر، وبلاگ در آوردگاه هنر پارسی (زنان در اسارت فرقه رجوی)، بیستم مارس ۲۰۱۴: …دولت امریکا با توجه به سوابق جنایت ها وترور های این گروه بااین نام مشکل داشته وتلاش می کند سران اینگروه را تشویق نماید که به همان نام مستعار شورای مقاومت بسنده نموده واز القاب قبلی خود فاصله بگیرد درحقیقت دو