ازنظر فرقه ی رجوی ، اوباما ” مماشات گرتر از شورای امنیت است!

ازنظر فرقه ی رجوی ، اوباما ” مماشات گرتر از شورای امنیت است!

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه 2015:…  اما این صحبت توازن قوا بنفع اسرائیل که فوقا مطرح شده، ازاعتبار چندانی برخوردار نیست و اتفاقا برعکس ، نحوه ی روابط آمریکا با این ایالت خودمختارش! اخیر دچار شکرآب بدی شده که صحت این ادعای اینجانب با توجه به نوشته های نشریات مترقی کم تعداد ولی معتبر اروپا و… بثبوت میرسد. بلی ما تا به منابع آلترناتیو- ولو کم حجم وکم تعداد …

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsفرقه رجوی بی وقفه مزخرف میگوید و تناقض سر هم میکند و دراخبار خود بیان میکند!

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

با تاسی به واشنگتن پست صهیونیست ها:

ازنظر فرقه ی رجوی ، اوباما ” مماشات گرتر از شورای امنیت است!

26/11/1393

درسیر رسانه های مجازی به مطلبی از سایت فرقه ی رجوی برخوردم که ” اهمیت سرمقاله واشنگتن پست ” نام گرفته است.

درمقدمه این نوشته آمده است:

“فوروم ایرانیان، سرمقاله واشنگتن پست، بازتاب و جمع بندی نظرات و انتقادات بسیاری از سیاستمداران آمریکا، نسبت به سیاست های مماشات گرایانه اوباما با رژیم ایران، عقب نشینی مستمر در مذاکرات هسته ای و چشم بستن بروی سیاست های توسعه طلبانه رژیم در منطقه است. اوباما و لابی مماشات همواره تلاش کرده اند تا منتقدان خود را جنگ طلب و حامی اسرائیل معرفی کنند اما با ورود سیاستمداران سنگین وزن و معتدل آمریکا، بنظر میرسد که آرایش قوا در واشنگتن درحال تغییر است “.

اینکه این مطلب را واشنگتن پست – بعنوان یک رسانه ی معروف وقدرتمند صهیونیزم مندرج نموده وباند رجوی به رکلام آن پرداخته- ماهیت قضیه را کم وبیش روشن میکند!

اما برای بی جواب نگذاشتن این ابرازدشمنی ها که دراصل مردم ایران را هدف قرار داده ، خواستم که حرف هایی دراین مورد مطرح کنم!

اینکه اوباما ولابی مماشات؟؟ چه گذ شت هایی بنفع مردم ایران کرده، ابدا روشن نیست!

اواگر بیشتر از جرج بوش ایران را درمنگنه ی تحریم های ظالمانه قرارنداده، هیچ کوتاهی در ادامه راه او که دردوره ی ریگان و … عملی شد وتداوم یافت ، نکرده است!

بلی درست است که اوباما به ایران حمله ی نظامی نکرد ولی این حمله نکردن بدلیل ناتوانائی های موجود آمریکاست و ساده تر اینکه او به همان دلیل به ایران حمله نکرد که که جورج بوش نکرد!

اما این صحبت توازن قوا بنفع اسرائیل که فوقا مطرح شده، ازاعتبار چندانی برخوردار نیست و اتفاقا برعکس ، نحوه ی روابط آمریکا با این ایالت خودمختارش! اخیر دچار شکرآب بدی شده که صحت این ادعای اینجانب با توجه به نوشته های نشریات مترقی کم تعداد ولی معتبر اروپا و… بثبوت میرسد.

بلی ما تا به منابع آلترناتیو- ولو کم حجم وکم تعداد- توجهی نکرده وتنها به نشخوار اخبار وتحلیل های رسانه ای مسلط جهانی دلخوش باشیم، قادر به تشخیص سره ازناسره نبوده ومجبور به ارائه ی تحلیل هایی خواهیم شد که باند رجوی میدهد ونتایج هولناک این نوع تحلیل ها را درمورد سرنوشت خودشان وفرزندان فریب خورده ی خلق مشاهده کرده ایم!

——————————

دراصل خبر آمده است:

” واشنگتن پست، مجموعه انتقادات به سیاست های اوباما در رابطه با ایران و مذاکرات هسته ای را در سه محور اصلی تنظیم کرده است:

1- هدف اولیه کاخ سفید و آنچه که ایالات متحده خواهان آن است، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای از طریق نابود کردن توان تولید هسته ای در ایران بوده است اما اوباما با عقب نشینی از مواضع قبلی و زیرپا گذاشتن قطعنامه های شورای امنیت، به غنی سازی در ابعاد گسترده در ایران رضایت داده است و گزینه جمهوری اسلامی با توان تولید سلاح هسته ای را پذیرفته و به چانه زنی در زمینه ابعاد این گزینه مشغول است “.

اولا اصل قضیه که ایران بمب اتمی میسازد صحت ندارد ونمیتوان به فرضیه سازی در باره ی موضوعی که صحت ندارد، پرداخت!

ثانیا اوباما چه کار کرده که ایران را که نمیخواهد وعزم ملی اش برآنست که بمب اتمی نداشته باشد، صاحب این سلاح کند؟ دلیلی آورده نشده وبنابراین هدفی غیر از آن – هدف سیاسی – درکار بوده است!

ثانیا قطعنامه های شورای امنیت درحد واندازه ای نیست که آمریکا عمل میکند و دنبال کار معروف ( بجای آوردن یک دست بریده، سربریده) است.

یادتان باشد که روسیه اعلام کرد درروابطش با ایران به آن قسمت ازتحریم های یکجانبه ی آمریکا که مورد تصویب شورای امنیت قرارنگرفته اهمیتی نخواهد داد واین یعنی چه؟

یعنی اینکه آمریکا اقدامات ظالمانه ی بیشتری را درحق ایران اعمال کرده که بعضی از اعضای شورای امنیت وازحمله روسیه آنرا برسمیت نمیشاسند!

2- “در چند سال گذشته، اوباما هیچ مخالفتی با سیاست های توسعه طلبانه ایران نکرده است و حتی بنظر میرسد که اوباما نسبت به تغییر آرایش قوا در منطقه که متضمن بالا کشیدن موقعیت جمهوری اسلامی و عقب رانده شدن اسرائیل و متحدان منطقه ای آمریکاست، نظر مثبتی دارد “.

پس برای چه بر شدت تحریم ها افزوده است؟ شما برای چه منظوری ازاوباما میخواهید که دست به کاری زند که جورج بوش- و آنهم در زمانی که شکست قطعی اش در عراق وافعانستان باتمام نرسیده بود وهنوز دبدبه وکبکبه های جنگی نشان میداد- – نتوانست؟؟

ایران چند وجب ازخاک کشوری را اشعال کرد ویا چه محاصره ی اقتصادی برعلیه دیگران انجام داد که نمود توسعه طلبی اش باشد واوباما هم بخواهد ازاین امر دفاع کند؟

آخر اوباما چه خاکی برسرخود وشما بریزد که نمیتواند خواست اصلی افراطیون اسرائیل دائر به حمله ی عملا ناممکن به ایران را عملی کند؟

3- اوباما برای دستیابی به سازش مورد نظر خود با ایران، آماده است تا رو در روی کنگره بایستد و مخالفت گسترده قانوگذاران با مواضع خود را نادیده بگیرد. این موضع اوباما، نه تنها نادرست است بلکه در عمل نیز به بن بست میرسد زیرا وی حداکثر میتواند به سازشی دست یابد که یکسال بعد توسط رئیس جمهور بعدی آمریکا لغو خواهد شد “.

اینکه چکار خواهند کرد ، خارج از اختیار .گاهی خارج ازتصور ماست ولی میدانیم که طی روزهای اخیر ، کنگره ازتند روی های معمول درایام انتخابات دست برداشته وبنظر میرسد که مسئله به تندی این نوشته ی واشنگتن پست نخواهد بود چنانکه در اکراین کم وبیش دیده ومیبینیم!

من بدرستی از سازش ومخصوصا ازکم وکیف آن بی اطلاعم ولی اینرا هم با توجه به توازن جدید قوای جهانی وتجربه ی لاکردار خود میدانم که رئیس جمهور بعدی معلوم نیست که در شرایطی باشد که بتواند یا نتواند!

دراین نوشته آمده است:

” اهمیت سرمقاله واشنگتن پست در آنجاست که طی بیش از یکسالی که از مذاکرات میگذرد، کاخ سفید و لابی مماشات تلاش کرده اند تا مخالفین اوباما را جنگ طلبان و نئوکان های آمریکا معرفی کنند. کاخ سفید همواره تلاش کرده است تا با تشدید تضاد با نتانیاهو، منتفدین به خود را در ارودگاه نخست وزیر اسرائیل قرار دهد و صحنه سیاسی را دعوائی بین جنگ طلبان و طرفدراران اسرائیل از یکطرف و کاخ سفید و طرفداران صلح و مذاکره از طرف دیگر جلوه دهد … میتوان نتیجه گرفت که گسترش این انتقادات و سرمقاله واشنگتن پست که بازتابی از آنست، نشانی از تغییر محسوس آرایش قوا در واشنگتن و تضعیف موقعیت اردوگاه مماشات میباشد. این تغییر شرائط در درجه اول محصول شکست مذاکرات در نوامبر گذشته در وین است. شکستی که عمدتا ناشی از مواضع سخت و غیر منعطفانه خامنه ای بود.“.

درجواب خیلی ساده باید گفت که آنها ازکجا میدانستند که نباید به سرهنگ سناتور خونخوار- جان مک کین – که قول داده بود ایران را بارئیس جمهور شدنش بمباران کند- نئوکان وجنگ طلب بگویند: ” من نه بیلیم قارقا خوش آوازمیش/ باقوشا بایقوش دئمک اولماز مئیش= ازکجا بدانم که کلاغ خوش آواز بوده ومن اجازه نداشتم که جغد را ( جغد ) خطاب کنم “!

درجواب قسمت اخیر هم باید گفت که سیر جریان برخلاف آرزوهای شماست واختلافات مدام تشدید شونده ی اروپا با همدیگر وبا آمریکا واسرائیل با آمریکا ، تایید کننده ی ” درباغ ” نبودن” شماست!

سرانجام اینکه:

” عامل دوم، تحولات منطقه ای و گسترش نفوذ نظامی رژیم در منطقه است که نگرانی از عقب نشینی اوباما و پذیرش توان تولید سلاح هسته ای توسط جمهوری اسلامی را هم در محافل سیاسی واشنگتن و هم در کشورهای منطقه افزایش داده است “.

واینجا هم برخلاف نظر شما تمامی این دست وپا زدن های اربابان نئوکان شما که درنوشته ی مورد بحث چهره نموده است ، برای کسب ثروت بیشتر وبازهم بیشتر- بعنوان درد همه ی این عوامل واشخاص- است وپاسخ دادن به بحران های لاعلاجی است که این بار میرود تا طومار نظام سلطه وتابعیت را درهم پیچد!

وقوع این حادثه ی مبارک، دیر یازود دارد ولی سوخت وسوزندارد والبته وصد متاسفانه بشریت ترقی خواه هم هزینه های لازم را مجبورند که بپردازند!

جعل مدرک علیه ایران کار مشترک اسرائیل و مزدورانش مجاهدین خلق بود
Israel gave fake Iran dossier to Mojahedin Khalq (Rajavi cult)


http://youtu.be/VqIfsnD8Ak4

رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

Israel Provided IAEA with Fake Documents on Iran’s Nuclear Program

2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh:
America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16372

ماهیت طرفداری فرقه ی رجوی ازارتش آزادیبخش سوریه!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمصابر ازتبریز ( مضاء محفوظ)، دوازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  شما در مراجعه به رسانه های باند رجوی ، روزی را پیدا نمیکنید که شاهد خبرهای مسرت بار؟! آن درمورد پیشرفت های ارتش آزاد سوریه نباشید. درواقع امر، اگر یک جمع ساده ازآمار فتوحات اعلام شده ی رجوی ها که منتسب به ارتش آزاد است ، ارائه دهیم ، اعداد بدست آمده نشانگر این خواهند بود که اراضی ای بمساحت چند بار بزرگتر ازخاک سوریه ی …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIفیگارو: مجاهدین خلق در کنار تکفیریها در سوریه می جنگند
Le Figaro: Mojahedin Khalq (aka MKO, MEK, Rajavi cult) Fight alogside insurgents in Syria

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

ماهیت طرفداری فرقه ی رجوی ازارتش آزادیبخش سوریه!

شما در مراجعه به رسانه های باند رجوی ، روزی را پیدا نمیکنید که شاهد خبرهای مسرت بار؟! آن درمورد پیشرفت های ارتش آزاد سوریه نباشید.

درواقع امر، اگر یک جمع ساده ازآمار فتوحات اعلام شده ی رجوی ها که منتسب به ارتش آزاد است ، ارائه دهیم ، اعداد بدست آمده نشانگر این خواهند بود که اراضی ای بمساحت چند بار بزرگتر ازخاک سوریه ی عملا موجود، توسط این ارتش آزاد تصرف شده و لابد حکومت سوریه با آن رئیس جمهور خونسرد وفعالش دارد در کرات دیگر براجنه فرمان میراند!

دیگر اینکه آمارهای ذکر نشده ازطرف سازمان اسبق مجاهدین خلق و بزرگانش که همان رسانه های مسلط جهانی باشند ، نشاندهنده ی آنست که گروهی ازنظامیان سوریه که پیرو حرکات نظامیان کم عقل لیبی هوس کسب حاکمیت را داشته و درایجاد ارتش آزاد و خرابکاری های آن دست داشتند، تدریجا صفوف این ارتش را ترک کرده وبه ارتش رسمی کشورخود بازگشتی دوباره میکنند والبته جای خالی این بازبرگشتگان را افراد تکفیری پرمیکنند وهرروز که میگذرد،غلظت این تکفیری ها چربش بیشتری نسبت به مثلا شبه سکولارهای این ارتش آزاد پیدا میکنند ونتیجه آن میشود که این ارتش آزاد به زوائد داعش ودیگر گروههای تکفیری تبدیل میشوند وعملا درحکم گردان های آنها بانجام وظیفه ی ملی – میهنی ودینی؟! خود میپردازند که دراصل این وظایف بیشتر یک وظایف انترناسیونالیستی وارونه است ( خدمت به امپراطوری سلطه گر جهانی )

برادرتان که صابر ازتبریز باشد، درنظر داشت که مطلب مفصل تری دراین مورد بنویسد و مواد اولیه اش را هم درذهن خود جمع کرده بود که چنین مقدر شد که نوشته ی جالب زیر را در وبگردی خود ملاحظه نموده و مطالب آنرا قویتر ازتراوشات ذهن خود واطلاعات موجودش بداند وآنرا باز انتشار داد!

صابر

مو بورها و چشم زاغ ها در میان داعشی ها چه می کنند؟- زودوست پرسه

شمار جنگجویان اروپائی در سوریه و عراق تا چند هزار نفری تخمین زده می شد. پلیس اسپانیا می گوید ارقام خیلی بیشتر از اینهاست و تا ۱۰۰هزار اروپائی – حداقل بصورت نوبتی- دوش به دوش شبه نظامیان داعش می جنگند.

تحقیقات پلیس اسپانیا هیاهو برپا کرده است. طبق این تحقیق تعداد جهادگرایانی که از اتحادیه اروپا به سوریه وعراق رفته اند بسیار بیش از آنست که تا کنون حدس زده می شد. طبق این تحقیق بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار اسلامگرا از اروپا به مناطق جنگی در خاورمیانه رفته اند. روزنامه اسپانیائی » الپائیز» در آخر هفته گذشته بخش هائی از گزارش » پلیسیا ناسیونال» را منتشر کرد و نوشت تا کنون در گزارش های سازمان های اطلاعاتی غربی تعداد » تروریست های جهاد گرا» ی اروپائی فقط ۳ تا ۴ هزار نفر ذکر می شد .

پلیس اسپانیا در گزارش خود به تفصیل توضیح می دهد «کسانی که اکثرا شیوه بکار بردن اسلحه و مواد منفجره را آموخته اند» چگونه می توانند دوباره به اروپا بازگردند- آنها اغلب با فراریان از مناطق جنگی قاطی می شوند.»

«الپائیز» به نقل از گزارش پلیس می نویسد » این جهادگرایان موقت با در دست داشتن اوراق تقلبی می توانند به اروپا باز گردند».

در این گزارش که پیش از حمله به روزنامه نگاران فرانسوی تهیه شده چنین آمده که این همکاران پیشین شبه نظامیان داعش از چند مسیر به اروپا باز می گردند. یکی از راه هائی که قاچاق چی ها برای باز گرداندن جنگجویان پیشین به اروپا مورد استفاده قرار می دهند «ملیا» شهر «برون بومی» اسپانیاست که در شمال آفریقا در کرانه مدیترانه ای مراکش قرار دارد، مسیر دیگر رفتن به برزیل ، ونزوئلا یا پرو است، با اقامتی کوتاه- وآنگاه بازگشت به اروپا . در این اواخر در مسیر » ملیا» موارد زیادی با » ویزای تقلبی از آلمان » مشاهده و ثبت شده است. کاسبی قاچاقچیان پر رونق است و آنها بخشی از در آمد خود را در اختیار داعش می گذارند. افرادی که برای بازگشت به آنها مراجعه می کنند باید مبلغی بین ۶ تا ۱۰ هزار یورو بپردازند. در ماه نوامبر گروهی از قاچاقچیان مادرید که با گروههای دیگر در ترکیه و آمریکای لاتین در ارتباط بودند کشف شدند. آنها افراد را از سوریه و عراق به اروپا می آوردند. این گروه کوچک که فقط ۶ عضو داشت و هم اکنون در حبس موقت بسر می برند، ماهی ۱۰۰ هزار یورو رد و بدل می کرده اند.

بنا به نوشته روزنامه آلمانی «زود دویچر سایتونگ» از میان بازگشتگان از هر پنج نفر یکی حاضر به همگاری با ماموران مرزی بوده و در حدود ۲۰۰ نفر از بازگشتگان با مقامات امنیتی همکاری کرده و اطلاعاتی از زمان اقامت خود نزد شبه نظامیان داعش در اختیار این مقامات گذاشته اند. اطلاعات بدست امده حکایت از آن دارند که افراد داعش علیه افراد خود نیز نهایت خشونت را بکار می برند. در گزارش پلیس اسپانیا از جمله درج شده کسانی که مظنون به جاسوسی شده اند مورد شکنجه قرار گرفته، تیرباران شده و یا سرشان بریده شده است.

هفته نامه آلمانی «ولت آم زونتاگ » با استناد به گفته مقامات دادگستری آلمان، گزارش داد که دادستان دست کم در دو مورد علیه دو تن که مظنون هستند از تروریست های داعش باشند به اتهام ارتکاب جنایت جنگی اقامه دعوا کرده است. این دو نفر عبارتند از «دنیس ث » از برلن و فارد . اس» الجزائری آلمانی شده مقیم شهر بن. اداره جنائی آلمان اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهند این دو نفر احتمالا در سال ۲۰۱۴ در بقتل رساندن سربازان سوریه و افراد غیر نظامی سوریائی دخیلَ بوده اند .

http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Viele-IS-Kaempfer-aus-EU;art4306,3036775

http://www.n-tv.de/politik/Bis-zu-100-000-Dschihadisten-aus-Europa-article14474271.html

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسممحمد سهیمی: چگونگی‌ ظهور داعش و گروه‌های داعش گونه، بخش اول: داعش خوب، داعش بد

وجود این وزن بین المللی صرفا درذهن منجمد شماست!

همچنین:

اگر مردم ایران تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند، چرا با آنها دشمنی میکنید؟

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوازدهم فوریه 2015:…  درد اصلی این بانوی اول؟! خیالی کشور بشرح زیر برزبان آمده است: ” بر دولت آمریکا و ملل‌متحد و اتحادیه اروپاست که طبق تعهدات و وظائف قانونی خود برای لغو محاصره لیبرتی به‌

حاج حمزه ونتیجه گیری های خیالی ازآرزوهای فضایی و بهتان های خود!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، نهم فوریه 2015:…  حرف های ناروائی مطرح کرده واتهام زنی میکنند وتوقع ساده لوحانه وخیالپردازانه ای هم دارند که تحلیل های ناشی ازاین بنای کج ، محقق گردد! حمید حاج حمزه از سینه چاکان اصلی باند رجوی است وخود را تحلیل گر هم میداند! نوشته ی او با عنوان ” وظیف

باج خواهی مشکوک باند رجوی جان لیبرتی نشینان را بخطر میاندازد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سی و یکم ژانویه 2015:…  صرفنظر ازقلت جمعیت شرکت کننده دراین نوع تظاهرات ، از مسئولین آن دسته کشورها که براحتی اجازه ی این گونه تجمعات غیر متعارف را صادر میکنند، میباید پرسید که اگر شهروندان خودتان هم درکشور خودشان برای کسب سلاح تظاهرات نمایند، بی تفاوت خواهید بود وآن را جزو حقوق �

درمصداق هرکسی از ظن خود شد یارمن! (فرقه رجوی و توسعه ملی)

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( مضاء محفوظ)، سی ام ژانویه 2015:…  این رژیم آمریکای معبود شماست که امتیاز انحصاری استفاده ازبمب اتمی درمقابل ژاپن کاملا تسلیم شده را دارد وتجربه ی دیگری غیر ازآن دردنیای واقعیات وجود نداشته است! دیگر این

حرف های محمد اقبال ، بمنزله ی فتوای قتل لیبرتی نشینان است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و نهم ژانویه 2015:…  اونخستین کسی در جلسات سازمان بود که به زیر میز رفت تا میزان شرمندگی خود را ازمریم ودیگران نشان دهد واین سنت زشت ومادون انسانی تحقیر شخصیت خود را درفرقه ی رجوی بنیان گذاشت ! همو بود که دریکی ازنشست های مسعود رجوی درصدد حمله به م