از تجربه شورای ملی مقاومت تا کنگره بوخوم از زبان دکترکریم قصیم

از تجربه شورای ملی مقاومت تا کنگره بوخوم از زبان دکترکریم قصیم

کریم قصیمتلویزیون میهن، بیست و دوم اوت 2014: … ما موجه شدیم با تصمیمات آقای رجوی که بدتر از این هم انجام گرفت یعنی شما ببینید که حتی در مسائل سوریه وقتی که وارد دفاع از آپوزیسیون سوریه شدند من و آقای روحانی در استعفایمان نوشتیم  که آقا  به شرط دفاع از دموکراسی و اصول دموکراسی بصورت متمایز شما باید از این آپوزیسیون دفاع کنید. هر کسی که حاضر نیست از حقوق بشر و دموکراسی دفاع بکند، ابدا نبایستی از …

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمسعود رجوی جیش‌العدل را برادر خود خواند

لینک به منبع

از تجربه شورای ملی مقاومت تا کنگره بوخوم از زبان دکترکریم قصیم

سعید بهبهانی در برنامه روزانه خود در تلویزیون میهن گفتگوئی دارد با دکتر کریم قصیم پیرامون نشست بوخوم


http://youtu.be/rhbA5vSBerw

دکتر قصیم: … تعارضی که وجود داشت، الان آشکار می توانم بگویم که همین بود که یک طرح سکولار  و یک امضاء و یا یک حکومتی گیرم موقت اسلامی. یعنی با صفت اسلامی.  وا ین هم میتوانست بشود. بعدها که ما موجه شدیم با تصمیمات آقای رجوی که بدتر از این هم انجام گرفت یعنی شما ببینید که حتی در مسائل سوریه وقتی که وارد دفاع از آپوزیسیون سوریه شدند من و آقای روحانی در استعفایمان نوشتیم  که آقا  به شرط دفاع از دموکراسی و اصول دموکراسی بصورت متمایز شما باید از این آپوزیسیون دفاع کنید. هر کسی که حاضر نیست از حقوق بشر و دموکراسی دفاع بکند، ابدا نبایستی از آن حمایت بکنیم در این آپوزیسیون. می بینید که از درون این اپوزیسیون هم چه جریانهای مخوف اسلامیستی در آمدند و …

***

والد بمانعلی: مجاهدین خلق: گزاره‌های یک سقوط


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=12544

گفتگو با محمد رضا روحانی و کریم قصیم پس از شرکت در کنگره دوم سکولار دموکراتهای ایران در شهر بوخوم

سیروس ملکوتی، برنامه تلویزیونی پویش، چهاردهم اوت ۲۰۱۴: … گفت در فلان جا سوال کردن جرم است. ما خوشحالیم که هموطنانی داریم  که دیدگاههای سیاسی شان خیلی با هم تفاوت دارند. نمیخواهم طبقه بندی کنم. از آدمهایی که معتقدند قدرت سیاسی از طریق خون باید منتقل شود. از اشخاصی که جمهوریخواه هستند. اشخاصی که لیبرلند.  اشخاصی که چپند و … ما دیدیم و شاهد بودیم و شاهد بودیم که در این دو روز اینها …

کریم قصیم: پاسخگویی محول به بعد از سرنگونی نمی شود. سرنگونی بهانه نیست. رهبران مجاهدین خلق امروز جواب دهند

مسعود رجوی: من مسئول سرنگونی رژیم ایران نیستم

لینک به منبع

گفتگو با محمد رضا روحانی و کریم قصیم پس از شرکت در کنگره دوم سکولار دموکراتهای ایران در شهر بوخوم

(نظرات دکتر روحانی و دکتر قصیم از  دقیقه ۱۹:۳۰ به بعد)

http://youtu.be/h6MrL-IHTb4

دکتر روحانی: … جمله  قشنگی گفتم. گفت در فلان جا سوال کردن جرم است. ما خوشحالیم که هموطنانی داریم  که دیدگاههای سیاسی شان خیلی با هم تفاوت دارند. نمیخواهم طبقه بندی کنم. از آدمهایی که معتقدند قدرت سیاسی از طریق خون باید منتقل شود. از اشخاصی که جمهوریخواه هستند. اشخاصی که لیبرلند.  اشخاصی که چپند و … ما دیدیم و شاهد بودیم و شاهد بودیم که در این دو روز اینها نشستند و با هم حرف زدند و بارها کلمه “همبستگی ملی” را توی کارها و حرفها و اینها شنیده ایم.  واقعیت این است که ما اگر در فکر این باشیم که در مبارزات مردم ایران شرکت کنیم و نه اینکه مدعی بشویم که از اینجا سر نخ دست ماست و میخواهیم رهبری بکنیم، یعنی اگر بخواهیم واقعا در مبارزات مردم ایران شرکت کنیم ابتدا بایستی که در بین خودمان اتحاد ایجاد بکنیم و بتوانیم این اتحاد و نتایج آن را منتقل کنیم به جامعه  …

دکتر قصیم:… این نظر من است و امیدوارم که در آینده نظر کنگره نیز بشود. من معتقدم که سکولار دموکراسی در ایران “آلترناتیو ملی است”. چه بصورت شعار و چه بصورت واقعیت.  سکولار دموکراسی در ایران آلنترناتیو ملی است …

(پایان)

***

همچنین:

اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)

محمدرضا روحانی، پژواک ایران، بیستم دسامبر ۲۰۱۳: …  دکتر قصیم و نگارنده نسبت به آقای رجوی و بسیاری از یاران ایشان پیشکسوت محسوب می‌شویم. پنجاه و دو سال پیش زمانی که آقای رجوی مدرسه می‌رفتند من نیز مثل پایه گذاران سازمان، عضو جبهه ملی بودم و در دانشگاه تهران، تکالیف وجدانی خود را تا حد لیاقت انجام

نعمت نقد و … گوش شنوا؟.

کریم قصیم، صفحه فیسبوک شخصی، هشتم ژانویه ۲۰۱۴: … آخر این رویه را تاکی باید شاهد بود و دم فروبست و فقط دوسه کلمه ای زیر لب گفت: خودفریبی و تظاهر مداوم، دروغ و دغلکاری دائمی[ حمله جنایتکاران به بی پناهان لیبرتی را “کارزارسرنگونی” نامیدن ، جنایت علیه بشریت رژیم در اشرف را با وقاحت شیطانی و مجرمانه به دو

ازکوزه همان برون تراود که در اوست

کریم قصیم، آریا ایران به نقل از صفحه فیسبوک، بیست و دوم اکتبر ۲۰۱۳: … فقدان این روش آزاد رآی دادن موجب فشار شدید حضوری و جوّ فشار می شد و لذا رآی گیریها مخدوش. خاطرات تلخی از این نوع رآی گیری و جوّ فشار دارم . یکی از مهمترین و تلخترین این خاطرات مجلس رآی گیری بسیار پر فشار علیه آقای متین دفتری