از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدنصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم ژوئن 2021:… روندی که باند وطن فروش رجوی را خوشحال کرده و متن بیانیه ی کشورهای جی 7 را که بطورابلهانه ای میپندارد ازاین بیانیه آبی برایش گرم میشود ، منتشر نموده است . در قسمت های مهمتر این بیانیه آمده است : ” ما متعهد هستیم که رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌یی تولید نکند .” ایران بارها اعلام کرده که چنین قصدی ندارد وگزارش های متعدد آژانس بین المللی کنترل سلاح های هسته ای وهمینطور اعضای غیر غربی برجام بردرستی این ادعای ایران صحه گذاشته اند واحتیاجی به تعهد آنها نیست . دربند دیگر این قطعنامه گفته شده است : ” ما نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران تکرار می‌کنیم .” آیا مسئله ی نقض حقوق بشر ، واقعا مشکل این 7 کشور بزرگ با سوابق استعمارگری وقتل وکشتار ده ها میلیون نفر وبه فقروفاقه کشیدن میلیاردها انسان میباشد؟! از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

مسعود خدابنده - بایدن بر سر دوراهیمسعود خدابنده : بایدن بر سر دوراهی : ایرانیان ترامپ را دیوانه می دانند، اما آمریکا را مقصر می بینند

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

راه حل مشکلات جهانی ، عدم دخالت 7قدرت بزرگ درامور دیگران است!

24/03/1400

در زمان اوبامای حیله گر، مسائل طوری ترتیب داده شد که اروپا شخصیت مستقل خود را که بعد از جنگ دوم جهانی ازدست داده بود ، بیشتر ازدست دهد و سواری هرچه بیشتری به آمریکا بدهد.

ترامپ فاشیست وغیر نرمال وضع را با زورگویی های عریان به اروپا، بدتر ازآنچه که بود، کرد وسران بی رمق اروپا را دچار ترس وسراسیمگی نمود.

میزان این ترس بگونه ای بود که دولت آلمان خود را به چین نزدیک تر نمود وقراردادهای قابل توجهی با این قدرت سربرآورده ی جهان کرد.

این وضع ، دشواری های زیادی برای آمریکای درحال افول بوجود آورد و دولت پنهان آمریکا درصدد جبران مافات برآمده و جوبایدن عمیقا صهیونیست را برسر کار آورد تا ازانزوای شدیدی که این سلطه گر دچار آن بود رهائی پیدا کند.

بدین ترتیب ، جو بایدن موظف شد که برخورد ملایم تر ودوستانه تری با اروپا داشته و روند افول امپراطوری آمریکا را کند سازد.

روندی که باند وطن فروش رجوی را خوشحال کرده و متن بیانیه ی کشورهای جی 7 را که بطورابلهانه ای میپندارد ازاین بیانیه آبی برایش گرم میشود ، منتشر نموده است .

در قسمت های مهمتر این بیانیه آمده است :

” ما متعهد هستیم که رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌یی تولید نکند .”

ایران بارها اعلام کرده که چنین قصدی ندارد وگزارش های متعدد آژانس بین المللی کنترل سلاح های هسته ای وهمینطور اعضای غیر غربی برجام بردرستی این ادعای ایران صحه گذاشته اند واحتیاجی به تعهد آنها نیست .

دربند دیگر این قطعنامه گفته شده است :

” ما نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران تکرار می‌کنیم .”

آیا مسئله ی نقض حقوق بشر ، واقعا مشکل این 7 کشور بزرگ با سوابق استعمارگری وقتل وکشتار ده ها میلیون نفر وبه فقروفاقه کشیدن میلیاردها انسان میباشد؟!

البته نبوده واگر ما ایرانیان قرب ومنزلت خاصی درپیش این جهانخواران داشته واشتثناشمرده میشویم؟!، باید دراین مورد به سران این 7کشور دست مریزاد گفت!!!

فقط باید ازاین نمایندگان سیستم سلطه وتابعیت پرسید که آیا اعمال این تحریم های سخت وبغایت ظالمانه که تاحد بدست آوردن واکسن کرونا ما رادرگیر کرده ، بمعنی نقض خشن حقوق انسانی ما نیست؟

دوباره :

” ما از رژیم ایران می‌خواهیم همه اقدامات کاهش دهنده شفافیت را متوقف و معکوس کند و همکاری کامل با آژانس را تضمین کند.”

شما کشوری را نشان دهید که به این اندازه با آژانس همکاری کرده وآنگاه این مطالبه ی بی نظیر را ازایران بکنید.

فراموش هم نکنید که درطول این هفتاد واندی سال که سلاح هسته ای به میدان آمده ، هیچکس غیر ازآمریکا ازآن استفاده نکرده واسرائیل متجاوزهم که 300 موشک اتمی دارد، ابدا مورد بازخواست قرار نگرفته است .

ضمنا آژانس هم باید تضمین کند که ازمراکز هسته ای ایران جاسوسی نکرده و این اطلاعات بدست آورده اش رادراختیار دشمنان ما قرار ندهد!

سپس :

” ما حمایت رژیم ایران از نیروهای نیابتی و بازیگران مسلح غیردولتی را از جمله از طریق تأمین مالی، آموزش و گسترش فناوری موشکی و تسلیحاتی محکوم می‌کنیم.”

این نیروهای باصطلاح نیابتی درمقابل اسرائیل وگروه های تروریستی تکفیری دست پرورده ی غرب وایادی شان درمنطقه مبارزه میکنند .

ازآنجا که طرح ایجاد اسرائیل بزرگ دردستور کار این قدرت هاست وقرار است که طبق این نقشه ی شوم ایران هم تکه پاره شود، کمک ایران به گروه هایی که مانع تحقق این نقشه ی خطرناک اند، بمنزله ی کمک به تامین امنیت مرزهای خود بوده واز مشروعیت تام وتمام برخوردار است.

ونیز :

” ما از رژیم ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های موشک بالستیک و گسترش سلاحهای هسته‌یی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ و سایر قطعنامه‌هارا متوقف کند.”

ایران سلاح هسته ای ندارد که بخواهد آنرا توسعه بدهد وبنابراین چرند میبافید!

به مسئله ی موشک ها که میرسیم ، باطلاع شما وفرقه ی رجوی میرسانیم که سلاح های پیشرفته تر ازآنچه ما میسازیم را دشمنان ورقبای ما دراختیار دارند و کسی حق ندارد ازما بخواهد که خود رادربرابر دشمنان خود خلع سلاح کنیم واین اقدام ما منافاتی با قطعنامه ی 2231شورای امنیت ندارد.

صابر  تبریزی

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

***

دونالد ترامپ حشمت علوی و شبکه ترولهای تویتری مجاهدین خلق در آلبانیدونالد ترامپ حشمت علوی و شبکه ترولهای تویتری مجاهدین خلق در آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مؤسسان-پنجم-ارتش-آزادیبخش-ملی-ایران/

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارند

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم می 2021:… زمانی که شما هم رئیس جمهور خود را دارید وهم ارتش ولو بی سلاح با اعضای اغلب پیروپاتال را ، و دراصل خود را دولت در تبعید میدانید، مجلس موسسان از بهر چیست ؟ مجلس موسسانی که اعضایش همان ارتش تان است که پیشاپیش رئیس جمهور دلخواه خود رابرگزیده است؟! نظرمردم که اساسا عضو این مجلس خبرگان نبوده ونمیتوانند باشند، چیست و رابطه ی این مجلس رسوا با ارتش آزادیبخش ؟؟!! شما چگونه است؟ مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران 

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارندارتش خیالی فرقه رجوی و تعطیل و تاسیس کردنهای فصلی

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران 

وظیفه ی این مجلس موسسان رجوی چیست؟

18/03/1400

مدتی است که باند رجوی برای مستند و معقول نشان دادن رجزخوانی های خود از عنوان کسی که خود را فوق لیسانس علوم سیاسی معرفی میکند وساکن تهران؟!، استفاده میکند.

اما سوای پرنویسی های این کارشناس مجعول، چیز دندان گیری که ازاین نوشته ها نصیب خواننده وحتی خود فرقه ی رجوی بشود، یافت نمیشود.

آقا بهروز مجعول بعنوان یک کارشناس ارشد که صرفا یک مدیحه گوی رجوی مستبد وضد بشراست ، درسایت های این فرقه ی ضد ملی نوشته است :

” پر واضح است که بدون نیروی انقلابی مجاهدین که هم صورت مسأله هم راه‌حل را در مواجهه با این رژیم فاشیستی از سالها پیش مطرح کرده‌اند و برای آن استراتژی و برنامه و دستور کار و سازمان‌دهی مشخص دارند، دستیابی به آنچه که امروز به‌عنوان مسأله حق مشارکت مردمی و سرنگونی رژیم ملاها، توده‌ای و عمومی شده، امکانپذیر نبود.”

بشریت شرافتمند وآگاه از شخص وجریانی بعنوان انقلابی نام میبرند که مدافع آزادی وبهروزی اقشار پایین جامعه ی خود باشد که سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق فاقد این مشخصات میباشد!

نه تنها فاقد این مشخصات ، بلکه درضدیت با اکثریت محروم جوامع بشری موجود که مجموعا طبقاتی هستند قرار دارد.

دلیل من درطرح این ادعا، وجود روابط گسترده ی این جریان ضد ملی وننگ تاریخ معاصر ایران با خونریزترین وطماع ترین جناح های امپریالیستی- صهیونیستی جهان و کشورهای مرتجع منطقه ودیکتاتور های دست نشانده ی آمریکاست.

ضمنا مسائلی مانند مبارزه با ظلم ودیکتاتوری ، مسائلی هستند که صدها سال قبل از پیدایش مجاهدین خلق وجود داشته و توسط انقلابیون وقت تئوریزه شده اند.

درادامه :

” بنابراین همان‌طور که برای مقاومت ایران از چهار دهه پیش صورت مسأله یعنی دیکتاتوری دینی که به فاشیسم دینی بالغ شده است، و راه‌حل رهایی از آن یعنی سرنگونی و برقراری جمهوری دمکراتیک، امری روشن بوده است، امروز نیز پاسخ عموم جامعه به مسأله سیرک انتخابات رژیم که بخشی از نمایش سیاه‌بازی همیشگی فاشیسم دینی ولایت فقیه بوده است، سرنگونی و استقرار جمهوری دمکراتیک با تأکید بر آزادیها و جدایی دین و دولت و صد البته برپایی عدالت اقتصادی و اجتماعی است “.

مسئله ی اصلی مجاهدین که بعد از انقلاب 22 بهمن 1357 مسعود رجوی با شتابی تمام سوار برآن شد ، دردست گرفتن زمام امور انقلابی که سازمان مجاهدین بخاطر ضعف کمی وکیفی اش سهمی درآن نیافت، بوده است وبرای توجیه این سهم خواهی ، لازم بود که شعارهای پوپولیستی ( مردم فریب- عوامانه) را مطرح کند وگرنه کارهای بعدی رجوی دربرخورد بانزدیکترین یارانش نشان داد که او اعتقادی به برابری وعدالت اجتماعی نداشت که اگر داشت ، قبول نمیکرد که درخوابگاه وسیع وپرامکانات خود همراه همسران متعدد ونامشروع خودروزگار بگذراند وبقیه ی اعضاء مجبور باشند با رها کردن همسر وفرزندان خود درآسایشگاههای سربازی وبطور جمعی روزگار بگذرانند.

دستگاه های تهویه و ماساژوری که در خوابگاه و حرمسرای رجوی وجود داشت، تنها با وسایل رفاهی وتفریحی شاهان وروسای جمهوری کشورهای بزرگ قابل مقایسه بود که این مورد نمونه وار نشان میدهد که حرف مسعود درباره ی عدالت اجتماعی  و برابری که متاسفانه توسط پادوانی مثل آقا بهروز مورد تایید قرار میگیرند، حرف مفت وعوامفریبانه ای بیش نیست.

دوباره :

” آنچه که این هول و هراس ( رژیم) را به اوج رساند پیامی بود که فرمانده ارتش آزادیبخش ملی ایران، مسعود رجوی طی آن در پاسخ به سیرک انتخابات رژیم خبر تشکیل مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران را داد. پاسخی که نیروی انقلابی جامعه را به جوششی بی‌سابقه انداخته و اعلام آمادگی هسته‌ها و کانون‌های شورشی برای ثبت نام در مؤسسان جدید گواه این خون تازه‌ای است که در رگ و پی نیروی انقلابی دوانده است “.

زمانی که شما هم رئیس جمهور خود را دارید وهم ارتش ولو بی سلاح با اعضای اغلب پیروپاتال را ، و دراصل خود را دولت در تبعید میدانید، مجلس موسسان از بهر چیست ؟

مجلس موسسانی که اعضایش همان ارتش تان است که پیشاپیش رئیس جمهور دلخواه خود رابرگزیده است؟!

نظرمردم که اساسا عضو این مجلس خبرگان نبوده ونمیتوانند باشند، چیست ورابطه ی این مجلس رسوا با ارتش آزادیبخش ؟؟!! شما چگونه است؟

هرانسان عاقلی میداند که تشکیل این نوع مجلس ، کاری است ناممکن و در اصل اعلام تشکیل آن شعبده بازی ای بیش نیست و رجوی با هوا کردن این فیل فقط خود را مسخره کرده است!

صابر  تبریزی

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران 

از صدام تا بن سلمان 

***

پرویز حیدزاده - ارتش خیالی فرقه رجویکمپ مجاهدین در آلبانی – از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فراخوان-ثبت-نام-در-مؤسسین-پنجم/

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

عبدالکریم ابراهیمی - خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجمعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، اول ژوئن 2021:… فرقه رجوى در اوج بحران اضمحلال و از هم پاشيدگى تشکیلاتی که در کشور آلبانی با آن گریبانگیر است، به یک ترفند و فریب برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی که با  آن روبروست، دست زده است و فراخوان به نیروی اندک کهنسال و کانون های موهوم شورشی نداشته اش که در مؤسسان پنجم ارتش ( بخوانید خانه کهنسالان بی سلاح و بی فشنگ) رجوی ثبت نام نمایند! ناخودآگاه بیاد نشست های چندین ماهه سرکوب و شکنجه روحی و روانی بنام« نشست های حوض و مؤسسان دوم» در بغداد افتادم که در زیر چتر حمایتی مخابرات و استخبارات عراق تحت حاکمیت دیکتاتور معدوم شده، صدام حسین قرار داشتند و‌ در بغداد برگذار می ‌شد. خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم 

عبدالکریم ابراهیمی - خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجمتناقض فرقه رجوی با جهان امروز

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

از صدام تا بن سلمان 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.05.2021

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

فرقه رجوى در اوج بحران اضمحلال و از هم پاشيدگى تشکیلاتی که در کشور آلبانی با آن گریبانگیر است، به یک ترفند و فریب برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی که با  آن روبروست، دست زده است و فراخوان به نیروی اندک کهنسال و کانون های موهوم شورشی نداشته اش که در مؤسسان پنجم ارتش ( بخوانید خانه کهنسالان بی سلاح و بی فشنگ) رجوی ثبت نام نمایند!

ناخودآگاه بیاد نشست های چندین ماهه سرکوب و شکنجه روحی و روانی بنام« نشست های حوض و مؤسسان دوم» در بغداد افتادم که در زیر چتر حمایتی مخابرات و استخبارات عراق تحت حاکمیت دیکتاتور معدوم شده، صدام حسین قرار داشتند و‌ در بغداد برگذار می ‌شد.

این نشست های طویل المدت که به اسم انحلال ارتش آزادیبخش رجوی نام داشت و باید نفرات بالاجبار قوانین وحشیانه انقلاب کذایی مریم رجوی را (قوانین سخت دیکتاتوری و‌خود محوری مسعود و مریم رجوی برای پرستش خداگونه این دو و خط و خطوط آن ها بدون چون و چرا و اما و اگر به صورت خودکار و کورکوانه  آن ها می پذیرفتند و تعهد می دادند که با شرایط جدید بیایند و عدول از آن مساوی با حکم اعدام فرد با اذعان و نوشتن کتبی آن و به دست خود نفر بود) که سرکوب و شکنجه روحی و جسمی بود بپذیرند و تک تک از آن مرحله عبور کنند.

اولین قانون تدوین شده در این نشست قانون عملیات جای بود که می بایست از این پس بصورت روزانه برگذار می ‌شد و همراه با شکنجه روحی، جسمی و تفتیش عقاید صورت می گرفت و  در کنار آن زمینه نشست های وحشیانه جنگ و کتک کاری و سربه نیست کردن افراد موسوم به نشست های دیگ فراهم کردند که این خود بحثی جداگانه می طلبد.

ترفند رجوی در آن موقع برای این تز و ایده خود برای انحلال ارتش به اصطلاح آزادیبخش این بود که افراد دچار اپورنونیسم شده و باید ارتش منحل شود. این در شرایطی بود که مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور خودخوانده برای فتح به اصطلاح خارجه به اروپا و فرانسه رفته بود که اروپا و آمریکا را به حمایت از ارتش رجوی وادارد و ایرانیان خارج از کشور را روانه عراق نماید یا حامی خود کند و به اصطلاح خارجه را از چنگ آخوندها در بیاورد و آن جا را فتح نماید. اما نتنها نتوانست نفرات جدید را وارد تشکیلاتش کند بلکه برعکس تعداد زیادی از کادرهای رجوی که مریم را همراهی می ‌کردند در اروپا و آمریکا از فرقه و تشکیلات رجوی جدا شده و به عراق برنگشتند و در آن جا به دنبال زندگی شخصی خود رفتند. از طرف دیگر  در قرارگاه اشرف یک نارضایتی عمومی از وضعیت موجود با توجه به زندانی و شکنجه و کشتار سال ۱۳۷۳ که بیش از ۷۰۰ نفر زیر شکنجه رفتند و بعضی کشته و سر به نیست شدند، جوی از یأس و ناامیدی بر همه حاکم بود ولی کسی جرأت بیان درون خود را نداشت چرا که با زندان و شکنجه و ترس از سربه نیست شدن روبرو بود، در چنین شرایطی رجوی همه را به تیغ و درفش تهدید و شرایط قرون وسطایی ناشی از انقلاب درونی مریم که چیزی جز تهی شدن افراد از خود و بی هویتی فردی در خدمت رجوی در بر نداشت، فرا خوان انحلال ارتش و ثبت نام در مؤسسان دوم را داد و کسی جرآت نه گفتن به رجوی را نداشت.

این فراخوان و نشست های سرکوب رجوی در آن زمان که زیر رعب و وحشت ناشی از زندان و شکنجه و سر به نیست شدن و در سایه حمایت بعث عراق صورت می گرفت بالاجبار تضاد رجوی را موقتا حل می ‌کرد و بر بحران  درونی با زور چماق غلبه می نمود اما الان در کشور آلبانی که نه نیروی قابلی برای رجوی مانده است و نه شرایط و حمایت های دیکتاتور عراق با خود دارد و از همه مهم‌تر  اندک اسیران کهنسالی که در آلبانی انتظار مرگ می کشند، این فراخوان رجوی برای ثبت نام در مؤسسین پنجم برای چیست؟

به نظر میاید با توجه به ربع قرن تجربه در تشکیلات رجوی و شرایط کنونی بین المللی  و با موقعیت سیاسی و نظامی و منطقه ای ایران و همپیمانان آن که می‌ رود تک تک امیدها و خواب‌های پنبه دانه رجوی برای خاورمیانه از جمله شکست حاکمیت سوریه، تسخیر کشور عراق به دست داعش و بعثی ها، نابودی ملت مظلوم یمن که خط مقابله با ارباب قدرت آن ها در منطقه یعنی رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل است، نقش بر آب کرده و نتیجه معکوس برای رجوی در بر داشته و اربابش اسرائیل به نقطه ضعف  رسیده و عربستان و آمریکا دیگر آن ابهت و قدرت نعره کشی را از دست داده اند و از در  رابطه و دوستی با ملت ایران برآمده اند و اروپا نیز پیش قراول این وضعیت است و حمایت های سیاسی و مالی آمریکا و اروپا و عربستان و چند کشور کوچک عرب و حتی اسرائیل از فرقه کم شده و چشم انداز برداشتن این حمایت‌ها بسیار زیاد است و آثار آن در آلبانی هویداست، رجوی شلوار خود را خیس نموده و از ترس مرگ، چنین فیلی را هوا کرده و به کانون شورشی موهوم و نداشته اش و ثبت نام در مؤسسین پنجم فراخوان داده است.

این چیزی نیست جز نا امیدی مطلق مسعود و مریم رجوی در شرایط کنونی جهان و منطقه و غروب تشکیلات آن ها که چشم انداز آن بسیار واضح و روشن است.

باید به رجوی گفت « آن صبو بشکست و آن پیمانه بریخت» اربابت صدام که رفت اگر مرد بودی باید با او می رفتید چون هر چی داشتید از اون ملعون دیکتاتور بود و الان نعره فریبکارانه ات بعد از صدام آن هم در اروپا، خریداری ندارد و بیش از آین خودتان را فریب ندهید. بهترین راه برون رفت از این پریشان حالی و مخمصه تسلیم خود و خانم البانی نشین ات به یک دادگاه عدالت اروپایی و رها کردن اسیران در چنگ ات و رفتن آن ها به دنبال فرجام خود است. به امید یک زندگی آزادانه و به درو از قل و زنجیر.

„پایان“

لینک به منبع

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران  

***

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018مسعود خدابنده : مجاهدین خلق، فرقه رجوی به آخر خط رسیده اند

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقمسعود خدابنده: سازمان مجاهدین خلق نه حامی مالی، که انتقال‌ دهنده‌ی پول و عامل شستشو است

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقگفتگوی اختصاصی ندای حقیقت با مسعود خدابنده. واقعیتهایی از مریم رجوی، مسعود رجوی و مجاهدین خلق از درون

وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

همچنین: