از فرصت طلبی تا توهم؛ رجوی در حال ریشه کن کردن مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

از فرصت طلبی تا توهم؛ رجوی در حال ریشه کن کردن مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1ایران دیدبان، هفدهم اکتبر 2013: … سعی وافر رهبری مجاهدین در تحلیل اختلافات به عنوان امری استراتژیک – بین پذیرش رابطه با آمریکا و تعطیلی فعالیتهای هسته ای و یا ادامه مسیر فعلی – که لاجرم به فروپاشی نظام ایران می انجامد، به هیچ وجه با واکنشهایش هم خوانی ندارد؛ در چنین شرایطی طبیعی آن است که مجاهدین با خیال آسوده بنشینند و فقط برای سرنگونی لحظه شماری کنند و دلیلی ندارد به این طرف و آن طرف آویزان شوند …

Rajavi cult New Yorkگروه رجوی و دستاوردهای نیویورک

لینک به منبع

از فرصت طلبی تا توهم؛ رجوی در حال ریشه کن کردن مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

رهبری گروه تروریستی مجاهدین نتوانسته است چاره ای بیندیشد تا خلاء نداشتن پایگاه اجتماعی و قدرت اثرگذاری در فضای سیاسی داخل کشور بکند. این مؤلفه، معیار بسیار قدرتمندی است برای ارزیابی قدرتهای ضدایرانی که احیاناً در فکر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

ادبیات سیاسی مجاهدین، به ویژه پس از تحولات اخیر مربوط به این گروه در عراق نیز بیانگر آن است که به یک توافق بین المللی علیه ایران یا حتی وحدت نظر در باره مقابله گرم با ایران در آمریکا، باور و اعتقاد ندارند. در یک دوره وجود معاملات کمپانیهای نفتی با ایران و منافع کشورهای غربی را مانع چنین توافقی می دانستند، اما اکنون با وجود تحریم های شدید و نبود رابطه تجاری بین این کشورها با ایران، دلیل مبهمی که مبتنی بر بی اعتنایی این کشورها به مجاهدین است را حکایتگر نداشتن عزم جدی غرب برای براندازی نظام ایران می دانند!

علاوه بر این عمده فعالیت دیپلماتیک مجاهدین منحصر به تلاشهایی است که برای نجات تشکیلات این گروه می شود، این تلاش آشکارا نشان می دهد که مجاهدین وضعیت خوبی ندارند و احتمالاً غربی ها که به اصطلاح ما ایرانی ها از آب هم کره می‌گیرند، خیلی بهتر از سایر ناظرین می فهمند که آیا می شود بر روی این اسب شرط بندی کرد یا نه!

بخش دیگری از فعالیتهای مجاهدین تبلیغاتی است که گاه و بیگاه با انتشار اخباری – که هیچ مرجعی درستی آن را تأیید نمی کند – در باره فعالیتهای هسته ای ایران صورت می گیرد؛ در این باره نیز بایستی گفت که اولین شاکیان بی توجهی نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی به آن، خود مجاهدین هستند. به واقع هم تا کنون از سوی کشورهای غربی و آژانس بین المللی انرژی هسته ای، واکنش جدی به این اطلاعات نشان داده نشده است که به سادگی می توان دلیل آن را متوجه شد. کشورهای غربی دست رهبری مجاهدین را خوانده و این حربه نخ نما برای وانمود دسترسی داشتن به اطلاعات و یا برهم زدن مذاکرات کارآیی خود را از دست داده است. تشخیص صحت و سقم این اطلاعات نیز وقتی چندین سازمان قدرتمند جاسوسی در این حوزه فعالیت می کنند، کار دشواری نیست. بنابراین به نظر می رسد این حربه نیز به عنوان تنها چاره مجاهدین برای عرض اندام، اثرگذار نیست، به ویژه وقتی اسرائیل نیز در این عرصه پمپاژ اطلاعات دروغ راجع به برنامه هسته ای ایران را کنارگذاشته و حرف دلش را که ستیز با ایران تحت هر شرایطی است را صراحتاً بیان می دارد.

در تحلیل وضع داخل کشور، رهبری مجاهدین سی سال است با شیفت بین تبلیغ فضای انفجاری جامعه و شکاف بین مسئولین، سعی در اقناع کشورهای غربی برای پذیرش خود دارد، اکنون وضعیت انفجاری را به طور کامل فراموش کرده است و اختلاف بین مسئولین نظام ایران را تبلیغ می کند، آن هم در حالی که اختلاف بین کنگره و دولت آمریکا، 16 روز دولت این کشور را به تعطیلی کشاند؛ امری آنقدر طبیعی و قابل فهم برای نظامهای دمکراتیک که هر شرایطی جز این بایستی سوال برانگیز باشد و نه وجود اختلاف.

سعی وافر رهبری مجاهدین در تحلیل اختلافات به عنوان امری استراتژیک – بین پذیرش رابطه با آمریکا و تعطیلی فعالیتهای هسته ای و یا ادامه مسیر فعلی – که لاجرم به فروپاشی نظام ایران می انجامد، به هیچ وجه با واکنشهایش هم خوانی ندارد؛ در چنین شرایطی طبیعی آن است که مجاهدین با خیال آسوده بنشینند و فقط برای سرنگونی لحظه شماری کنند و دلیلی ندارد به این طرف و آن طرف آویزان شوند و خود را به هر سو بزنند، اما بالا و پایین پریدن مجاهدین برای قابل قبول کردن فرضیه فوق، چیزی نیست که از چشم ناظران پوشیده بماند.

در چنین شرایطی رجوی امیدوار است و وعده داده سلاح استراتژیکش – مریم را که بیش از 10 سال است به اروپا راهی کرده – نتیجه بدهد و به عنوان بدیلی برای جمهوری اسلامی شناخته شود که ارزش سرمایه گذاری و قابلیت اعتنا داشته باشد. گویی جهان از یاد برده است که این بدیل کت و دامن پوشیده جمهوری اسلامی در گذشته ای نه چندان دور لباس نظامی برتن داشته و در کسوت فرمانده نظامی یک گروه تروریستی فعالیت داشت واکنون بدون آن که سازمان مطبوعش تغییر رویه داده باشد و دست از خشونت طلبی کشیده باشد، ادعای دمکراسی دارد!

وانگهی پراکندن این باور که اختلاف غرب با ایران به دلیل باورهای مذهبی حاکمان و یا نبود دمکراسی در ایران و از این قبیل است ، به اندازه کافی ابلهانه است، چرا که در روزگاری به سر می بریم که غربی ها حامی خونریزترین گروههای بنیادگرا و غیردمکراتیک ترین حکومتهای مذهبی در جهان است که بویی از دمکراسی نبرده اند، چه کسی است که نداند تضادغرب با ایران بر سر منافعش و استقلال خواهی ایران است. در این شرایط آیا سلاح استراتژیک رجوی قادر به تأمین منافع غرب هست. بله هست اما به شرطی که کسی حکومتی را دودستی در سینی بگذارد و به رجویها تقدیم کند در آن صورت ایران را به طیول غرب در خواهند آورد!

با برداشتی که رجوی از اوضاع دارد، چیدمان و رفتار وی غیرقابل درک نیست، می شود فهمید که انتظار رویارویی بین غرب با ایران را محتمل می داند، اختلافات داخلی را امری غیرقابل حل شدن تحلیل می کند، تأثیر تحریم ها را فزاینده یافته و نارضایتی را نتیجه طبیعی آن بداند و بنابراین مترصد فرصت مناسبی باشد که دری به تخته بخورد و نه تنها وضع وخیم و بحرانهای مجاهدین را حل کند، بلکه به رسمیت هم شناخته شود.

به همین دلیل هم هست که دستگاه تبلیغاتی مجاهدین با تمام توان اخباری مبنی بر این که هیچ چیز تغییر نکرده و مذاکرات ایران و کشورهای غربی به هیچ نتیجه ای نرسیده و غرب قصدی برای برداشتن تحریم ها ندارد را منتشر می کند تا مبادا تحلیل رجوی خدشه دار شود.

بنیانهای اساسی و زیرساخت چنین تحلیلی، توهم و فرصت طلبی است که با وجود فرصت طلبی ذاتی رجوی و تبحر فراوان وی در موج سواری،باعث شده است تا پارامترهای اثرگذار و واقعی و مهم در این معادله را نبیند و یا نتواند فکری به حال آن کند. این که مردم ایران تعیین کننده این صحنه هستند و اساساً تا به حال ایستادگی تک تک مردم بوده است که زیاده خواهان را به عقب رانده و همچون صدام متجاوز – که از قضا رجوی بر روی برد او هم شرط بندی کرده بود و سرنوشت خود را به سرنوشت او گره زد – بر سر جای خود نشانده است، موضوعی نیست که از چشم جهانیان پوشیده مانده باشد، در حالی که تمام تلاش رجوی و دار و دسته اش سرپوش گذاشتن بر این واقعیت عریان است.

استحکام و اقتدار ایران که به رغم تمام تهدیدهای میان تهی، غرب را دچار ترس و مجبور به عقب نشینی از تهاجم نظامی کرده است نیز از جمله واقعیتهای تعیین کننده در این عرصه است، که رجویها با آن که از وجود آن به خوبی باخبرند و از درد حسادت از موقعیت ایران به خود می‌پیچیند، آن را در تحلیل ها کنار گذاشته و در تخیل دست یابی به قدرت فرو رفته اند.

در کنار اقتدار ایران، توانایی کل اپوزیسیون به اندازه ای است که حتی به حساب هم نمی آید تا کشوری بخواهد با حساب کردن بر روی آن،‌با ایران وارد نزاع مشروعیت بشود.

و صدها دلیل دیگر از این دست، نشان می دهد که توهم و حواس پرتی رجوی به نقطه بحرانی رسیده است و در مرز جنون قرار گرفته است، این وضعیت روانی خوشبختانه وی – و به تبع تشکیلات مجاهدین – را در موقعیت غیرقابل برگشت قرار دهد و تصمیماتی را اتخاذ کند که برای کوتاه ترین زمان ممکن،‌موجودیت به نام تشکیلات مجاهدین را با شکل و شمایل فعلی به طور کلی از بین برود.

اختتام قائله کمپ اشرف

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1

همچنین:

توطئه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای بر هم زدن کنفرانس خبری اشتون و ظریف ناکام ماند

خبرگزاری تسنیم، ژنو، هفدهم اکتبر 2013: …  سناریوی گروهک تروریستی منافقین برای بر هم زدن کنفرانس خبری اشتون و ظریف ناکام ماند. به گزارش تیم خبری اعزامی از خبرگزاری تسنیم در ژنو به نقل از منابع خبری غربی مستقر در محل اجلاس، سناریوی گروهک تروریستی منافقین برای بر هم زدن کنفرانس خبری اشتون و ظریف ناکام ماند. ظاهرا اعضای اخراج شده این گروهک از عراق که از پادگان اشرف به سوئیس منتقل شده …

نگاهی به سابقه همکاری و طرح ها وتبلیغات مشترک فرقه تروریستی رجوی _ اسرائیل علیه مردم ایران

مسعود رجوی نتانیاهوالف.منو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم اکتبر 2013: …  درست یک هفته قبل از این سفر دولت اسرائیل ادعا کرد که شخصی بنام علی منصوری  را به علت عکس برداری از سفارت امریکا دراسرائیل دستگیر نموده است _ بنا بر ادعای فرقه رجوی  علی منصوری از اعضای سابق  گروهک رجوی درکشور بلژیک  وعامل نفوذی بوده است ( ! )  _  نامبرده درجلسات دادگاه خودرا اینگونه نیز معرفی کرده است _ اعزام …

اطلاعیه شورای رجوی: علی منصوری عضو مجاهدین خلق (فرقه رجوی) است

محمد ب، وبلاگ باند رجوی، شانزدهم اکتبر 2013: …  در اطـلاعه مجاهدين آمده است، اين فرد در يك جشن در اورسوراز بدون دعوت شركت كرده بود و قصد داشت  به بهانه دادن نامه به مريم رجوي به او نزديك شود كه توسط مسئولين حفاظت مانع از آن شد. اينكه اين فرد كيست و چه هدفي داشته و آيا اتهامات درست است و يا غلط، نه به اين نوشته مربوط است و نه دليلي هست كه به آن بپردازيم. اما آنچه كه در اين ميان مهم است واكنش …

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) طی اطلاعیه ای رابطه تشکیلاتی با علی منصوری، دستگیر شده در اسرائیل، را تایید کردند

مجاهدین مونیتور، پانزدهم اکتبر 2013: … چندی پیش موساد اعلام کرد که یک ایرانی ساکن بلژیک را به اتهام جاسوسی در داخل اسراییل دستگیر کرده و نامش را هم علی منصوری اعلام کردند. امروز دستگاه تبلیغاتی رجوی اطلاعیه ای داده که هراس و سراسیمگی از آن بخوبی پیداست. موضوع از آنجا آشکار می شود که روزنامه ی لو سوار فاش می سازد که این شخص هوادار فرقه ی رجوی بوده است. و هوادار فرقه ی رجوی هم در این روز ها …