از مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و اکراین تا دسیسه چینی علیه سایتهای منتقد

از مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و اکراین تا دسیسه چینی علیه سایتهای منتقد

مسعود رجوی در حال مبارزهآریا ایران به نقل از فراخوان مستقل  برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق، پاریس، پنجم  می 2014: …  پیامی که او در منطقه به شیوخ عرب و نتانیاهو میدهد که با آنها همجهت میباشد برایش مهم است که آنها او را هم آدم حساب کنند ! ولی اگر واقعا اربابان جهان ومنطقه روی رجوی حساب باز میکردند واقعا روزگارش اینگونه بود که بایستی رجوی به عنوان “رهبر انقلاب نوین ” در سوراخ موشی بیش از دهسال پنهان بماند …

مسعود رجوی در حال مبارزهدون کیشوتِ مجاهدین و آسیاب های بادی

مجاهدین خلق  (فرقه رجوی) و اکراین

لینک به منبع

مریم رجوی که د راکراین هم مانند جریان لیبی وسوریه “تبریک “و “تهنیت “برای “آرتش آزادی بخش ” های این کشورها ارسال میکردند برای فاشیست های ناتو در اکراین هم که یک دولت قانونی را کنار زده و به قدرت رسیدند و اکنون جهان ر ا به سوی یک جنگ بزرگ هم میبرند دخالت کرده و پیام تبریک فرستاده است .

رجوی ها در حالی از “تجاوز روسیه “به اکراین سخن میگویند که در همراهی کامل با تبلیغات دروغین کشورهای غربی در این جهت حرکت کردند . البته رجوی فکر میکند که د راین نقطه هم روسیه تضعیف میشود و بعد هم مدعی شدند که در درون رژیم “تضاد ایجاد کرده است ” .

البته رجوی ها از نقطه خود بزرگ بینی تنها نیست که برای هر واقعی که به سود امپریالیستها و تجاوزهای آنهاست پیام میدهند که احساس کنند “بزرگ “میباشند بلکه از روی نوکری است نباید اشتباه گرفت رجوی برای سرنگونی صدام بدست متجاوزین آمریکایی به عراق که “برادر خونی استراتژِیک “رجوی بقول خودش بود ، پیام تبریک برای ” استقرار دمکراسی “دادند، برای سرنگونی قذافی که روزی “الگوی “حکومتی رجوی بود که توسط نیروهای تروریست و بمباران تروریستی ناتو سرنگون شد و بطور وحشیانه کشته شد “تبریک “فرستادند در سوریه با “ارتش آزادی سوریه “دست ساخت شیوخ عرب و سرویس های مخفی غربی همکاری کامل دارند و خلاصه هر جا که تجاوز کشورهای امپریالیستی وجود دا رد این ها خود را نخود آن اش امپریالیستی کرده و خود را برای نشان دادن وفاداری ، نوکری و همکاری وارد میکنند در اکراین هم این چنین بوده و هست که روی حسابهای رجوی برای “برقراری دمکراسی “مریم رجوی پیام میدهد حالا چه کسی به پیام تبریک او اهمیت میدهد برای رجوی مهم نیست بلکه از ین جهت که بخواهد پیام نوکری خود برای سیاستهای غربی نشان دهد برای او مهم است .

پیامی که او در منطقه به شیوخ عرب و نتانیاهو میدهد که با آنها همجهت میباشد برایش مهم است که آنها او را هم آدم حساب کنند ! ولی اگر واقعا اربابان جهان ومنطقه روی رجوی حساب باز میکردند واقعا روزگارش اینگونه بود که بایستی رجوی به عنوان “رهبر انقلاب نوین ” در سوراخ موشی بیش از دهسال پنهان بماند ووضعیت نیروهایش درعراق اینگونه بود ؟

این را هم رجوی میداند که کشورهای غربی ودر راس آنها آمریکا برروی او حساب باز نمیکنند و برای او در ایران آینده ای متصور نیستند ولی چرا رجوی به این سیاست چاپلوسانه در خیمه گاه تجاوزات امپریالیستی ادامه میدهد ؟

چون چاره ای دیگر ندارد چه با ید بکند حد اقل این گونه شاید او را هم مقداری به عنوان ابزار بکار گیرند ویک آب نبات چوبی مانند “خروج از لیست تروریستی “به دستش بدهند ورجوی هم باد در غببغب بیاندازد که او این را به آنها “تحمیل “کرده است وگرنه آنها میخواستند “مماشات ” کنند حتما از او ترسیده اند ؟ لطفا به این فیگور خود بزرگ بین احمقانه رجوی که او را به صورت یک تراژدی کمدی در تاریخ اخیر ایران در آورده است ، نخندید !

.

دسیسه های مجاهدین خلق (فرقه رجوی) علیه سایت ها ی منتقد

لینک به منبع

secte de radjavi دسیسه های مجاهدین علیه سایت ها ی منتقد

مجاهدین خلق برای از میدان بدر کردن سایت های منتقد، مخالف و جدا شدگان فقط به فحاشی و چماق کشی نیروهایشان د ر شبکه های اجتماعی ، اینترنت اکتفا نمیکنند بلکه به انواع وا قسام رفتار سرکوبگرانه دیگر هم روی میاورند مانند حک کردن ، نامه نگاری به شرکت های سرویس دهنده به سایتهای منتقد .

دوستی تعریف میکرد که روزی به آنها دستور تشکیلاتی از طرف یک خواهر مسئول دادند به این شکل که خواهر مربوطه به دوست ما زنگ زده است البته اشتباهی ظاهرا -چون دوست من مدتها بود که با آنها همکاری نمیکرد ولی بعضی مواقع این خواهران زینب رجوی گاف میدهند و لیست هوادار را بر میدارند و یا میدهند دست یک تازه کاری که به هواداران تلفن بزند و خطی را به پیش ببرد .ظاهرا به دوست ما هم اشتباهی زنگ زده بودند و رله کرده بودند که به فلان شرکت اینترنتی که به “مزدوران رژیم “خدمات میدهد و سایت آنها در این شرکت میباشد تلفن بزنید وشکایت کنید که چرا به این “مزدوران ” خدمات میدهید . البته ا زدوست هم خواسته بودند که فاکس هم بزند . البته دوست تعریف میکرد که به او گفتم خواهر فکر نمیکنید که اشتباهی گرفته اید . یک بار دیگر اسم مرا نگاه کنید من جزو همان “منتقدین “هستم که شما “مزدور “مینامید . خواهر مربوطه که جا خورده بوده است به یکباره تلفن را قطع میکند !

La persécution des repentis de l’OMPI par les combattants de Maryam Radjavi et les membres de cette secte à Paris 22 juin 2012 1 دسیسه های مجاهدین علیه سایت ها ی منتقد

با این دا ستان میبنیم که رجوی ها تنها به چماق کشی اکتفا نمیکنند حتی شنیده شده که به دستگاههای امنیتی هر کشوری به منتقدین خود اطلاعات دروغی میدهند تا زندگی منتقد خود را در این کشورها سخت نمایند.

بارها خواهران اقبال و دیگران نیز از حک شدن ویا حتی کنترل خانه های خود توسط چماقداران رجوی شکایت کرده اند .

از شیوه های دیگر رجوی ها در مقابل منتقد ین خود در شبکه های اجتماعی نامه نگاری وشکایت در نزد مثلا فیس بوک میباشد ویا ارزیابی دادن منفی به فیس بوک تا طرف مربوطه را فیس بوک حسابش را ببندد. حتی شنیده شده در بعضی موارد به حمله فیزیکی به منتقدین خود در خیابانها داشته ویا حتی وسایل نقلیه آنها را مورد حمله قرا ردادند.

یک دوستی تعریف میکرد که یک مخالف را در شهری دراروپا نشان کرده بودند که حسابی مجاهدین ورهبری ش را مگسی کرده بودند چند نفر از هواداران ایدئولژیک خود را تیز کرده و آنها را به این شهر میفرستند و این شخص را تهدید میکنند ویا در کشور دیگری منتقد خود را مورد ضرب وشتم قرار میدهند و فرار میکنند. این دوست تعریف میکرد که خود شاهد گفتار مجرمین دستگاه سرکوب رجوی که با آب وتاب تعریف کتک کار ی وتهدید جدا شدگان رجوی را بعهده داشته اند ،بوده است .

بهرروی رجوی ها برای منتقدین خود اگر ترس از خشونت گرایی ووضعیت خود در اروپا نداشتند میتوانستند تا حد مرگ خطرناک باشند . حالا با این اوضاع واحوال رجوی در مقابل منتقد و جدا شده خود میتوانید حساب کنید که اگر این ر جوی در حکومت بود چه وضعیتی منتقد ، مخالف میداشتند؟

جناب ابریشمچی گاهی خیلی خنده دار می شوی!

(Mehdi Abrishamchi and Massoud Rajavi taking orders from Saddam’s head of secret services)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

روز جهانی کارگر در فرقه رجوی (مجاهدین خلق)

جواد فیروزمند، آریا ایران، پاریس، اول می 2014: … این اطلاعیه که امسال نیز به نام “کمیسیون کار شورا – عباس داوری” منتشر گردیده، اگر بخواهد جدی گرفته شود، باید به چند سئوال کوتاه جواب بدهد. از آقای رئیس کمیسیون باید پرسید، با چهل و پنج سال عضویت در سازمان، چه کارنامه پر محصولی برای رفع مشکلات

نامه آریا ایران به خانم ایزابل مزی یر شهردار اورسوراواز

ایزابل مزی یر شهردار اور سور اوازآریا ایران، پاریس، بیست و پنجم آوریل 2014:… از سال گذشته که مقدمات اخراج اعضای سازمان مجاهدین از عراق فراهم گردیده، رجوی تلاش می نماید در فرانسه و کشورهای اروپایی همانند کمپ اشرف، به

نهایت آرزوی رجوی، موشک تاو آمریکایی!

مسعود رجوی در حال مبارزهآریا ایران به نقل از فراخوان مستقل برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق، هفدهم آوریل 2014: …  البته این توهمات و خیالات با گذر زمان نشان داد که یک مشت توهمات احمقانه تئوری نویسان رجوی بوده است. ولی رجوی باز در همان خط با خوشحالی گزارش میدهد که تاوهای آمریکایی در

بیستمین سالگرد درگذشت کمال رفعت صفائی، شاعر و یکی از مخالفان فرقه رجوی

جواد فیروزمند، آریا ایران، پاریس، سیزدهم آوریل 2014: … او در عراق اعلام جدایی کرد و با مشقات فراوان در اوایل سال 1367 به فرانسه رفت.پس از آن کمال و خانواده اش زندگی سختی را از سر گذراندند.با اینکه علائم بیماری سرطان در جسم اش ظاهر شده بود، از تلاش باز نایستاد. کمال در آن سال های سخت، برای گذراندن امورات زندگی در چاپخانه کار می کرد

گزارشی از حملات مزدوران مجاهدین خلق (فرقه رجوی) به معترضین فرانسوی

پرس تی وی، پاریس، سیزدهم مارس 2014: … گروه تروریستی مجاهدین خلق، فرقه رجوی، سالهاست که بدنبال سفید شویی سابقه خیانت ها و جنایاتش علیه مرد ایران و عراق بوده است.  اخیرا اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا نام این گروه را از لیست گروههای تروریستی خود حذف کرده اند.  ولی مواجه شدن آنها با تعدادی