از نبش قبر رجوی تا دم تکانی برای امپریالیستهای سابق

از نبش قبر رجوی تا دم تکانی برای امپریالیستهای سابق

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندعلی اکرامی، انجمن نجات، خوزستان، شانزدهم آوریل 2019:… نکته جالب دراین پیام منتسب به مسعود رجوی آنجاست که گویی وی اصلا درصحنه اجتماعی ایران تاکنون حضور نداشته و دستش به خون اعضا و مردم ایران آغشته نیست. رجوی با یک قیافه حق بجانب و از موضع جنت مکانی سراز قبر در اورده و زمین وزمان را زیرسوال برد. گویی فراموش کرده این مردمی که در جریان سیل اخیر برای آنها اشک تمساح می ریزد همان مردمی هستند که درسال 60 آنها را به خاک و خون کشید و ناجوانمردانه ترور کرد. 

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

1- یکبار دیگر نبش قبر رجوی در اوج استیصال و فلاکت تشکیلاتی

علی اکرامی، انجمن نجات، خوزستان
لینک به منبع

علی اکرامی

علی اکرامی، خوزستان

جریان و حوادث سیل در ماههای اخیر مشکلات وخسارات زیادی برای مردم استانهای گلستان، لرستان و خوزستان ایجاد کرده است. هزاران نفر مجبور به ترک خانه های خود شده و متاسفانه تعدادی از مردم این استانها جان خود را از دست دادند. حادثه سیل عکس العمل و انتقاد و همبستگی و ابراز همدردی بسیاری در برداشت و از جانب دیگر تحریم ظالمانه وضدانسانی امریکا باعث گردید که شهروندان، نهادهای انسان دوست ودولت های مختلف نتوانند درمقابل این حادثه تاسف بار درکنارمردم ایران باشند.

فرقه تروریستی رجوی که بنیاد و فلسفه وجودی ان برمبنای سوء استفاده از عوامل طبیعی و شکاف و اختلافات سیاسی دولت ها با جمهوری اسلامی است، درجریان سیل اخیرهم تلاش کرد بواسطه لابی گری با برخی از عناصرمواجب بگیر امریکایی و اروپایی و دم تکان دادن برای ترامپ و دیگر مقامات امریکایی مانع از همبستگی و کمک رسانی جهانی گردد و باجعل اخبار و تحریک افکار عمومی از حادثه سیل به سود خودش ماهی بگیرد .

مریم رجوی درشرایطی که افکارعمومی مردم ایران وبخصوص درشهرهای سیل زده بکلی جریحه دار گردید ودرگیر مصیبت بزرگی شده بودند انها را به درگیری مسلحانه بانیروهای نظامی که جهت کمک به انها به منطقه امده بودند تحریک میکرد تاهمزمان با مصیبت بی خانمانی و رنج اوارگی خونشان هم روی زمین ریخته شود . همبستگی و اتحاد مردم درجریان کمک های مالی و امدادرسانی و زدن سیل بند چنان مستحکم بود که تمامی نقشه های پلید فرقه را نقش براب کرد .

مریم رجوی و دیگر سرکردگان فرقه که ازاین ترفند طرفی نبسته بودند مجبور شدند که یکبار دیگر رجوی را نبش قبرکرده و به صحنه بیاورند . رهبران کودن فرقه گویا فراموش کرده بودند وارد کردن مترسک مجهول المکان که مراسم ختمش درمراسم خودشان توسط ترکی فیصل اعلام شده بود و طی این سالیان از بیم بی آبرویی و حساب پس دادن به نیروهایش حتی اینقدر شهامت ندارد که یک پیام تصویری بدهد و با نیروهای مورد اعتمادش چت نوشتاری میکند! نشان دهنده اوج فلاکت و استیصال تشکیلاتی ست ونشان می دهد که سرکردگان فرقه ومترسکی بنام مریم تاکجا به این جسد متعفن در قبرمجازی و یا حقیقی وابسته هستند و برای انگیزه دادن به اعضای روحیه باخته به آن نیاز دارند .

نکته جالب دراین پیام منتسب به مسعود رجوی آنجاست که گویی وی اصلا درصحنه اجتماعی ایران تاکنون حضور نداشته و دستش به خون اعضا و مردم ایران آغشته نیست. رجوی با یک قیافه حق بجانب و از موضع جنت مکانی سراز قبر در اورده و زمین وزمان را زیرسوال برد. گویی فراموش کرده این مردمی که در جریان سیل اخیر برای آنها اشک تمساح می ریزد همان مردمی هستند که درسال 60 آنها را به خاک و خون کشید و ناجوانمردانه ترور کرد. همان مردمی هستند که د رجریان تجاوز وحشیانه صدام در مقابل آنها و بعنوان متحد و ستون پنجم ارتش صدام صدها نفر از فرزندان آنها را که گناهی بجز دفاع از شرف وناموس خود درقبال نیروی متجاوز نداشتند را قتل عام کرد. فراموش کرد که با دادن گرای نظامی درجنگ موسوم به شهرها باموشک های غول پیکر عراقی سقف خانه هایشان را برسرشان خراب وصدها نفر را به کشتن داد.

گویا فراموش کرده که دسته دسته سربازان مدافع میهن را درمرز دستگیر وتحویل ضداطلاعات ارتش صدام داد تا زیر وحشیانه ترین شکنجه ها از انها اطلاعات واسرار نظامی بگیرد. فراموش کرده درحالیکه ایران به قطعنامه 598 سازمان ملل پاسخ مثبت داد درعملیات موسوم به فروغ جاویدان دهها سرباز را که مشتاقانه منتظر بازگشت به کانون گرم خانواده هایشان بودند را به زیرخاک فرستاد ودرطرف دیگر صدها عضوسازمان را بافریب سرنگونی 48ساعته دردشت حسن اباد و چهارزبر مدفون ساخت.

رجوی فکر می کند خانواده های اعضا فراموش کرده اند چگونه انها را سالیان از حق تماس وملاقات عزیزانشان درعراق و البانی محروم ساخته است. رجوی بیشرمی را از حد گذرانده و فکر می کنند حافظه تاریخی مردم انقدر ضعیف است که جنایات وخیانت های چهل سال اخیر او را فراموش کرده اند؟ مردک ابلهه وشیاد بعداز چهل سال سردادن شعارسرنگونی و تعیین سرفصل 6 ماه تا 48 ساعته سرنگونی تازه از ورود به دوران امادگی سرنگونی خبر میدهد .

مضحک انجاست کسی که مردم را به قیام مسلحانه وشورش وایجاد کانون های شورشی فراخوان میدهد خودش انقدر بزدل و بی باور به شعارخویش است که جسارت ندارد یک پیام تصویری بدهد. رجوی که فراخوان شورش ومبارزه مسلحانه می دهد چرا خودش به داخل که زمینه اش از هرجهت فراهم شده نمی اید واین ارتش شورشی را فرماندهی نمی کند ؟ این سوالات بی پاسخ و نبش قبر دوباره رجوی بخوبی نشان میدهد، فرقه جهنمی اش تا کجا درگرداب فروپاشی وبن بست لاعلاج درخاک البانی فرورفته که متوسل به یک مرده سیاسی شده است .فرقه رجوی همانطور که از استراتژی وتاکتیک جاسوسی هسته ای، ایفای نقش ستون پنجمی ارتش صدام وفروش اطلاعات توانمندی موشکی ونظامی ارتش ایران به رژیم کودک کش اسراییل نتوانست خود را تحمیل کند از جریان سیل ودرد ورنج مردم هم سودی نخواهد برد .

اکرامی

2- دم تکانی فرقه رجوی برای امپریالیزم سابق

علی اکرامی، انجمن نجات، خوزستان
لینک به منبع

با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی از طرف ترامپ، فرقه رجوی سراز پا نشناخته و با دم تکانی ولیس زدن چکمه امپریالیزم، یکبار دیگر ماهیت واقعی خود را نشان داد. انچه مرا بر ان داشت که دست به قلم ببرم موضوع اقدام امریکا و یا میزان تاثیرگذاری ویا عدم تاثیرات ان وحمایت از سپاه پاسداران نیست. بلکه دقیقا کند و کاو موضع گیری فرقه مجاهدین خلق وتحسین وتشویق اقدام دولتی است که روزی ان را امپریالیزم جنایتکار ودشمن اصلی خلق و سد تکامل می دانست .

فرقه مجاهدین خلق براساس همین تحلیل وجمع بندی ماهیت امریکا، شاه را سگ زنجیری امپریالیزم امریکا لقب داده بود. براستی چه چیزی تغییرکرده است؟ ایا امریکا خوی جهانخواری وماهیت ضد خلقی اش تغییرکرده ؟ ایا درکنار جنبش های ازادی خواهی منطقه و از جمله فلسطین ولبنان که روزگاری همین فرقه رجوی از اینکه درکنار انها باامپریالیزم مبارزه می کند افتخار میکرد و بخود می بالید قرار گرفته؟

با مروری به عملکرد امریکا در عراق، افغانستان و لیبی و سوریه بخوبی می توان فهمید که دولت امریکا در تاکتیک و استراتژی هیچگونه تغییری نکرده و انچه تغییرماهیت داده فرقه رجوی است که از دامن خلق به اغوش امپریالیزم تغییرمکان داده است. تا انجا که قرار دادن نام سپاه درلیست تروریستی از طرف امریکا را خانم مریم رجوی درخواستی از طرف این فرقه عنوان کرد.

واقعیت این است که سالها فرقه مجاهدین خلق که از حمایت مردم بخاطر اقدامات تروریستی وشیوه های سکتاریستی وقرارگرفتن درصف رژیم متجاوز عراق محروم است وبه همین دلیل برای اظهار وجود وکسب قدرت به امپریالیزم امریکا متوسل شده است. البته بخوبی سرکردگان این فرقه می دانند که سردمداران دولت امریکا به انها بمثابه یک ابزار برای تن دادن رهبران جمهوری اسلامی به مذاکره استفاده میکند وچنانچه سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا اعلام کرد مجاهدین خلق هیچ پایگاهی درمیان مردم ندارند .

فرقه رجوی سالهاست با بکارگیری تز هدف وسیله را توجیه میکند وبرای رسیدن به هدف از هرشیوه ولو غیر ثواب می توان وباید استفاده کرد؛ تمامی آرمان ها واصول و پرنسیب های اخلاقی ومبارزاتی خود را که درظاهرخود را پایبند ان نشان میداد از دست داده است. علی زرکش جانشین رجوی بعداز کشته شدن خیابانی درهمان سال 60 که رجوی فرمان ترورهای کور وانفجارات مهیب را صادر کرد. گفت: بااین کار عملا مردم را از صف مبارزه خارج کرده ایم واین اقدام محکوم به شکست است و اخر این خط پرت افتادگی از توده های مردم و وابسته شدن به یک قدرت و یا نیروی خارجی است.

علی زرکش بدلیل همین اظهارات از دفتر سیاسی برکنار وحکم اعدامش صادر شد ومدتها زندان بود.حال که رجوی حمایت خلق وپشتیبانی مالی ولجستیکی صدام را از دست داد خود را به امریکا ونوکر منطقه ایش پادشاه سعودی اویزان کرده است. انها درخواب های اشفته وپنبه دانه خود چنین تصور میکنند که با ایجاد یک جنگ نظامی می توانند همچون احمد چلبی درهامرهای امریکایی نشسته وبه اتفاق به ایران بروند وباحمایت دولت امریکا قدرت را بدست بگیرند ولی سرکردگان فرقه رجوی از یک اصل غافل هستند وان این است که هیچگاه مزدوران و وطن فروشان برغم تمامی خیانت ها وجنایاتشان مورد اعتماد اربابانشان قرار نخواهند گرفت. زیرا سردمداران امپریالیزم وقدرت های استعماری بخوبی تجربه کرده اند رهبران وجریاناتی که به مردم ومنافع ملی شان پشت می کنند نمی توانند افراد مورد اعتمادی برای انها باشند پس هرچه بیشتر رجوی برای امپریالیزم دم تکان دهد کمتر از طرف انها به بازی گرفته خواهد شد.

اکرامی

(پایان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مروری-بر-سوء-استفاده-تبلیغاتی-فرقه-رجو/

مروری بر سوء استفاده تبلیغاتی فرقه رجوی (مجاهدین خلق) از سیل و حوادث طبیعی

 Ù…اهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانعلی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، ششم آوریل ۲۰۱۹:…  دراین بین فرقه ضدانسانی رجوی که درجریان حیات خفیف خائنانه اش هیچ احساسی نسبت به سرنوشت و وضعیت مردم ایران نداشته است درجنین شرایطی و صرفا برای سوء استفاده سیاسی و تبلیغی از درد ورنج مردم سیل زده به پخش فیلم هایی از خسارت سیل به مردم اکتفا کرده است. 

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایران

لینک به منبع (انجمن نجات، مرکز خوزستان)

مروری بر سوء استفاده تبلیغاتی فرقه رجوی (مجاهدین خلق) از سیل و حوادث طبیعی

همزمان بافرارسیدن بهار وعیدباستانی نوروز جاری شدن سیل دراستان گلستان وبرخی از شهرهای دیگر کام هموطنان مارا تلخ کرد سیل متاسفانه منجر به خسارت مالی وکشته  شدن برخی از هموطنان شد دیدن خرابی خانه ها وکوچ اجباری خانوادها ووضعیت سخت شرایط استقراری انها بخصوص زنان وکودکان وافراد سالخورده قلب هرانسانی را بدرد می اورد خوشبختانه درچنین شرایطی احاد مختلف مردم علیرغم اینکه خودشان شرایط معیشتی مناسبی ندارند وزیربارفشار وتنگنای مالی هستند حس انسان دوستی واحساس درد مشترک درقبال هموطنانشان انها را بران داشت تا باتمامی توان به کمک بشتابند.

اما دراین بین فرقه ضدانسانی رجوی که درجریان حیات خفیف خائنانه اش هیچ احساسی نسبت به سرنوشت و وضعیت مردم ایران نداشته است درجنین شرایطی و صرفا برای سوء استفاده سیاسی و تبلیغی از درد ورنج مردم سیل زده به پخش فیلم هایی از خسارت سیل به مردم اکتفا کرده است و تلاش نموده  با سیاسی نمودن این حادثه طبیعی از مصیبت مردم بسود خودش شیادانه بهره برداری نماید .سران این فرقه علیرغم ولخرجی های گسترده در مراسم های خود و هزینه کردن های هنگفت در قبال میهمانان خارخی برای گرم کردن تنور شوهای تبلیغاتی خود تا این لحظه از اختصاص کمک مالی به هموطنان سیل زده خوداری نموده است. آنها بیشتر تلاش نمودند با تحریک احساسات ودامن زدن به نارضایتی هموطنان سیل زده انها را به درگیری با مسئولین اجرایی ودولتی بکشانند تا از ان بنفع اهداف خود واربابانشان سواستفاده نمایند.درسال ۵۸بدلیل بارندگی شدید وطغیان رودخانه های مارون .کارون وکرخه  از ۲۲ لغایت ۲۸ بهمن ماه درشهرهای مسجدسلیمان.شوشتر.اهواز.شادگان وماهشهر وسربندر دراستان خوزستان دفاتر موسوم به جنبش ملی مجاهدین دراستان خوزستان  با راه اندازی سرپل ها وزدن چادر وباسازماندهی نیروهای هوادار درشهرهای مختلف اقدام به جمع اوری کمک های مالی از مردم نمود من دران سال جز نیروهای میلیشایی بودم که باهدف کمک رسانی به شهروندان سیل زده بصورت تمام وقت وشبانه روزی درچادرهایی که به پا کرده بودیم حضور داشتم وکمک های مردمی را جمع اوری میکردم البته دران مقطع من احساس می کردم این اقدام سازمان از موضع دلسوزی برای همشهریان سیل زده است ولی درادامه شاهد بودم چگونه سازمان بدنبال سواستفاده تبلیغاتی از درد ورنج مردم بود سازمان کمک های مالی وغذایی واستقراری مردم را بنفع خود مصادره میکرد وبا زدن اتیکت ارم سازمان بر روی کالاهای اهدایی مردم چنین وانمود میکرد که گویا تمامی این کالاها توسط خود سازمان خریداری شده است.دریک مورد وبشکل مضحک ومشمئزکننده آرم سازمان را برروی تخم مرغ هایی که یک پیرزن روستایی از شکم خانواده اش گرفته بود زدند که موجب اعتراض تعدادی از میلیشاها گردید و یا به هنگام  تحویل وسایل گرم کننده  به سیل زدگان عکس های مسعود را بدست انها می دادیم ومشغول کارتوضیحی وتبلیغات برای مسعود میشدیم ودرضمن کارتبلیغی تلاش میکردیم انها را برعلیه دولت ودست اندرکاران جمهوری اسلامی تحریک کنیم واز انها طومار امضا شده درحمایت از سازمان بگیرییم نکته مضحک تر این بود که میزان پوسترهای رجوی واعلامیه های سازمان که جهت نصب درمنازل اهالی ومساجد روستاها می بردیم از میزان کالاها بیشتر بود انقدر کارتبلیغی وسواستفاده از اهالی سیل زده برای سران فرقه مهم بود که گاها از دادن کالاهای موردنیاز به روستاهای که علاقه ای به سازمان از خود نشان میدادند ویا از رهبران جمهوری اسلامی حمایت می کردند  علیرغم نیاز شدیدشان به مواد غذایی ودارو خوداری میکردیم وانها را درلیست تحریم قرار می دادیم  دران سال مسئولیت جنبش ملی مجاهدین خلق شاخه ابادان با ابراهیم ذاکری (کاک صالح)بود دران شرایط که همشهرهای سیل زده تحت شدیدترین فشارها قرار داشتند ونیاز مبرمی به موادغذایی ودارویی داشتند وبدلیل محاصره شدن درسیل ارتباط انها بکلی قطع شده بود رهبران فرقه رجوی بی توجه به مشکلات اهالی بدنبال تبلیغات وپیشبرد خط وخطوط خود بودند.درجریان سیل ۵۸ خسارت زیادی به مردم وارد شد وحدود ۵۰ نفرجان خود را از دست دادند .درجریان سیل امسال که متاسفانه تا این لحظه منجر به بروز خسارات مالی وجانی زیادی شده مسئولین فرقه درتبلیغات رسانه ای وپیام های مریم رجوی درصد سواستفاده از این حادثه تلخ افتاده اند البته صرف نظر از سومدیریت ها وفقدان کارکارشناسانه وفقدان مجریان ومسئولین مجرب وبی توجهی دولت ها وحاشیه های اختلاس وراند خواری که متاسفانه تمرکز را برای پرداختن وحل ریشه ای مشکلات مردم وحوادث طبیعی از بین برده موضع گیری ها واشک تمساح ریختن های رهبران فرقه صرفا برای ارضای منافع حقیرانه انها صورت می گیرد ومردم ایران به این دعاوی مضحک که صرفا ضربه زدن به منافع ملی وحقوق شهروندان را هدف قرار داده دست رد می زنند

علی اکرامی

انجمن نجات خوزستان

(پایان)

*** 

سیل در آلبانی و بی تفاوتی مجاهدین خلق مریم رجوی به درد و رنج همسایگانرجوی ها علت اصلی سیلاب و توفان در سراسر جهان را معرفی نمیکنند!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تحصن-اعضای-جدا-شده-در-آلبانی-و-چشم-انداز/

تحصن اعضای جدا شده در آلبانی و چشم انداز شکسته شدن طلسم اختناق فرقه رجوی

تحصن جداشدگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیعلی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، بیست و چهارم فوریه ۲۰۱۹:… فشار طاقت فرسا بر جداشدگان وارد میشد که اولا آنها را ناگزیر به بازگشت مجدد به تشکیلات جهنمی اش نماید و دوما اعضای منتقد و ناراضی در درون تشکیلات را نسبت به وضعیت خارج فرقه مایوس و ناامید سازد. حرکت اعتراضی اخیر اعضای جداشده نشان داد که تیرهای مریم رجوی تا کجا خطا رفته و منجر به اتحاد عمل بیشتر جداشدگان گردیده است.

تحصن جداشدگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیتحصن اعضای جدا شده از فرقه رجوی، مجاهدین خلق، در میدان اسکندربیک تیرانا ـ آلبانی

لینک به منبع

تحصن و اکسیون اعتراضی اعضای جدا شده در آلبانی و چشم انداز شکسته شدن طلسم اختناق فرقه رجوی

علی اکرامیروز جمعه برای اولین بار اعضای جداشده فرقه رجوی در میدان اسکندر بیگ آلبانی دست به یک تجمع اعتراضی  و تحصن زدند در این تجمع اعتراضی که نزدیک به ۴۰نفر از جداشدگان شرکت داشتند توانستند صدای اعتراض خود را به گوش مقامات کمیساریا برسانند  خواسته های اعضای جداشده براساس موارد زیر است

۱-تثبیت وضعیت حقوقی و استاتوی پناهندگی

۲-ارسال پرونده پناهندگی اعضای جداشده به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان دراتحادیه اروپا وخانم موگرینی

۳-استقلال حقوقی و اقتصادی اعضا وملزم بودن کمیساریا در برسمیت شناختن این حقوق

۴-اجازه ملاقات قانونی اعضا با خانوادهایشان که هرکدام از اعضا بیش از ۳۰سال از آن محروم بوده اند

آنچه در رابطه با این تحصن و اکسیون اعتراضی حائز اهمیت است اتحاد و همبستگی جداشدگان در برگزاری این حرکت است. سران بدنام فرقه رجوی از بدو انتقال از عراق به آلبانی در منتهای فرصت طلبی  و مفاد معاهده ای را با دولت امریکا و آلبانی و با نظارت کمیساریای ملل به امضا رساند که اعضا به صفت فردی از هیچ گونه حقوق پناهندگی و استقلال سیاسی برخواردار نباشند و با شیادی و سوءاستفاده از صداقت و اعتماد اعضا فرقه را بعنوان نماینده و حافظ منافع اعضای مستقر در آلبانی اعلام کرد از آن تاریخ تحت پوش این قرداد ننگین و شرم آور اعضای مستقر در آلبانی از کوچک ترین حقوق اجتماعی و سیاسی و حقوق پناهندگی برخوردار نبودند. سران خیانتکار فرقه و در راس آن مریم قجرعضدانلو اعضا و حتی نفرات جداشده از فرقه را در اسارت خود داشت و بمثابه گروگان با آنها برخورد می کرد. آنها از اهرم مالی بیشترین سواستفاده را نمودند و با قطع مستمری ماهیانه فرد جداشده و تحت فشار قرار دادن آنها میخواستند مانع از فعالیت افشاگرایانه آنها شوند. با سواستفاده از همین اهرم با پرداخت مبالغ هنگفت به برخی از جداشدگان تلاش نمودند آنها را در راستای خبرچینی و جاسوسی بر عیله دیگر جداشدگان  بکار گیرند.

یکی دیگر از ترفند های سران فرقه ایجاد دو دستگی واختلاف بین جداشدگان بود تا مانع از اتحاد و همبستگی آنها گردند.

فرقه رجوی بشدت از افشاگری اعضا جدا شده در میان افکار عمومی مردم آلبانی وحشت داشت و به همین دلیل با صرف مبالغ هنگفت دستگاه های امنیتی و مسئولین دولتی و کمیساریا را بخدمت خود در آورد .درسه سال گذشته بخاطر همین اتحاد نامیمون اعضای جداشده زیر شدیدترین فشارها قرار گرفتند. آنها از دریافت مستمری پناهندگی محروم گشته و به سختی امورات زندگی خود را می گذراندند.

فشار طاقت فرسا و شانتاژهای مختلف از آن صورت بر جداشدگان وارد میشد که اولا آنها را ناگزیر به بازگشت مجدد به تشکیلات جهنمی اش نماید و دوما اعضای منتقد و ناراضی در درون تشکیلات را نسبت به وضعیت خارج فرقه مایوس و ناامید سازد. حرکت اعتراضی اخیر اعضای جداشده نشان داد که تیرهای مریم رجوی تا کجا خطا رفته و منجر به اتحاد عمل بیشتر جداشدگان گردیده است. نکته قابل اهمیت دیگر این است که با این حرکت اعتراضی فضای رعب و وحشت فرو ریخت  و ثابت کرد که سران فرقه علیرغم تمامی فشارها و ترفند های شیادانه نتوانستد مانع از اتحاد عمل جداشدگان گردند. شکسته شدن طلسم اختناقی که فرقه ظرف این چند سال در آلبانی و در میان جداشدگان حاکم کرده بود شرایط را برای اتحاد عمل هرچه بیشتر جداشدگان باز خواهد کرد و افکار عمومی مردم آلبانی را در جریان ماهیت واقعی و پلید رجوی قرار میدهد.  بی شک این حرکت اعتراضی در گام بعد با پیوستن دیگر اعضای جدا شده منجر به حرکات اعتراضی هرچه وسیع تری خواهد شد.

اکرامی

انجمن نجات خوزستان

(پایان)

*** 

حسن حیرانی: واکنش هراس آلود مریم رجوی مجاهدین خلق ایران به افشاگری اشپیگل در آلبانیواکنش هراس آلود فرقه مجاهدین نسبت به روشنگری نشریه معتبر آلمانی اشپیگل از زندان این فرقه در آلبانی

Former People's Mujahedin member Gholamreza ShekariFormer People’s Mujahedin member Gholamreza Shekari (ALESSANDRO INCHES / DER SPIEGEL)
Prisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran
 

مزدور ارتش خصوصی صدام بهزاد صفاری در عراق و آلبانیAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

افشای اعتصاب غذای دروغین مجاهدین خلق فرقه رجویSitting Down with the MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI, …)

همپنین:

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/برادران-مجاهد-خلق-و-روسپی-خانه-ها/

برادران مجاهد خلق و روسپی خانه های آلبانی – سالگرد ۲۲ بهمن بدون مرحوم مسعود رجوی

فحشا و فساد در میان مجاهدین خلق فرقه رجوی در کمپ اشرف سه در تیرانا آلبانیعلی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۹:… مهدی ابریشم چی (شریف) گوشزد کرده که مقامات امنیتی دولت البانی به گزارش کرده اند که اعضای شما به محض خروج از مقراشرف سه به محل های فروش مشروب و یا ارتباط گیری با جنس مخالف اقدام میکنند. باید مراقب باشید ادامه این کارها ممکن است منجر به بیماری شما شود. این گونه موارد بحدی گسترده شده و درمیان اعضا شیوع پیدا کرده که مهدی ابریشم چی اصل قضیه را پذیرفته.

Maryam Rajavi is the acting leader of the People's Mujahedin. Her husband has not been seen since 2003گزارش دویچه وله آلمان از تحقیق اشپیگل از وضعیت مجاهدین خلق در آلبانی و سابقه این گروه

۱- نقض مرز سرخ های تشکیلاتی توسط اعضای مستقر در اشرف ۳

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان آخرین بروزرسانی ۲ اسفند ۱۳۹۷
لینک به منبع

بر اساس خبرهای دریافتی و کاملا موثق از مقر اشرف سه، مسئولین رده بالای فرقه از نقض مرزهای سرخ تشکیلاتی توسط اعضا به هنگام خروج از مقر اشرف سه کاملا مستاصل و درمانده شده اند. و وحشت از احتمال گسترش درسطح وسیع تشکیلات سراپای انها را گرفته است. درطی سالیان و بخصوص بعد از بحث های انقلاب و طلاق ارتباط باجنس مخالف واستفاده از مشروبات الکی برای اعضا مرز سرخ و بمثابه نقض عهد و خیانت به رهبری محسوب می گردید. بعد از انتقال اعضا از فضای بسته عراق به آلبانی که شرایط آن با عراق کیفا متفاوت بود اعضا بدلیل قرار گرفتن در ملا اجتماعی و برقراری تماس بامردم البانی درمعرض تغییر رفتاری قرار می گرفتند وبدین ترتیب محدودیت ها و جبرواجباری که بعنوان یک ارزش طی سالیان برانها تحمیل شده بود به مرور زمان رنگ باخت.

فحشا و فساد در میان مجاهدین خلق فرقه رجوی در کمپ اشرف سه در تیرانا آلبانی

درابتدا این تغییر رفتار و عملکرد در کردار در شکل و میزان محدود نمود عینی پیدا میکرد ولی اکنون به لایه های بالاتر تشکیلات هم نفوذ پیدا کرده است. بطوریکه که مسولین رده بالای فرقه را مجبور به واکنش درقبال این پدیده نوظهور نموده است. بنا به گزارشات مهدی ابریشم چی (شریف) درجلسه ای که برای لایه های مختلف اعضا گذاشته به انها گوشزد کرده که مقامات امنیتی دولت البانی به انها گزارش کرده اند که اعضای شما به محض خروج از مقراشرف سه به محل های فروش مشروب و یا ارتباط گیری باجنس مخالف اقدام میکنند. باید مراقب باشید ادامه این کارها ممکن است منجر به بیماری شما شود .این گونه موارد بحدی گسترده شده ودرمیان اعضا شیوع پیدا کرده که مهدی ابریشم چی اصل قضیه را پذیرفته و فقط توصیه میکند مراقب سلامتی خود باشید واین نشان می دهد که کنترل اوضاع از دست وی ودیگر مسئولین خارج شده است. به گفته برخی اعضای جداشده میل مصرف مشروبات الکی به بالاترین فرماندهان هم رسوخ پیدا کرده وانها بهنگام امدن به شهر اقدام به مصرف میکنند. البته برای اعضایی که سالیان طولانی بدلیل انقلاب مزخرف مریم مجبور به جدایی از همسرانشان شده اند وکانون خانواده انها از هم گسسته این موارد بخصوص دریک فضای ازاد کاملا طبیعی وقابل پیش بینی است.

مریم رجوی درنشست های کذایی موسوم به انقلاب ادعا کرد که می خواهد مسله غرائز جنسی را دربین مردان وزنان برای اولین بار درتاریخ به یمن انقلابش حل کند. البته اعضایی که دراین فرقه بوده اند بخوبی میدانند که اصرار مریم رجوی به تحمیل این تز و طلاق اجباری تا کجا تشکیلات را در فساد فرو برد و اعضا تحت فشار و اجبار و برای حل مشکل خود دست به کارهای ناصوابی میزدند. تمایلات و کشش عناصر به اصطلاح انقلابی و گوهرهای بی بدلیل انقلاب کرده حتی به حیوانات و پرندگان و خزندگان هم کشیده شد. به نحوی که موج سرکوب و تبعید حیوانات از پادگان اشرف در دستور کار قرار گرفت. درپادگان اشرف بدلیل شرایط خفقان و حصارهای فیزیکی و جو امنیتی و از همه مهم تر برخورداری از حمایت سیستم های امنیتی صدام تاحدودی رجوی می توانست غرائز جنسی اعضا را سرکوب نماید ولی درفضای البانی چنین امری امکان ندارد وبحث ها و نشست های ایدئولوژیکی هم کارایی گذشته را ندارد. به همین دلیل تمایلات وکشش های طبیعی اعضا که درسرشت هرانسانی است این چنین سرباز میکند وکاری هم از دست مریم رجوی ودیگرسرکردگان ساخته نیست این یک پدیده جدید درتشکیلات فرقه بعداز سالیان است که تمایلات اعضا از شکل تصور و خیال، شکل عمل بخود می گیرد. در کنار معضلات سیاسی و بن بست تشکیلاتی مبارزه با تمایلات بحق ومشروع اعضا چالش دیگری است که منبعد مریم جوی با ان روبرو خواهد بود. واقعیت این است دیگر نسخه ای که مریم درطی سالیان برای سرکوب میل به غرائز جنسی اعضا پیچده بود کارایی خودرا از دست داده است و از طرف اعضا دیگر مرز سرخ محسوب نمیشود.

علی اکرامی

۲- بیست و دو بهمن دیگری آمد و باز رجوی نیامد

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان آخرین بروزرسانی ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
لینک به منبع

به تقویم که نگاه کردم دوشنبه ۲۲ بهمن را نشان میداد، رجوی وعده داده بود که در چنین روزی به ایران خواهد آمد و حکومت را سرنگون و امپراطوری خود را بنا خواهد گذاشت. براساس تحلیل و محاسباتش کانون های شورشی باسازماندهی مردم شرایط را برای ورود او فراهم خواهند کرد. مردم فرش های قرمز در قدومش گسترده و شهرها را آذین بندی و چراغانی خواهند کرد. قرار بود قهرمانان ارتش فرتوت به اصطلاح ازادی با چنگ و دندان مهر تابانش را بردوش گرفته و با عبور از کشورهای مختلف اروپایی به قلب تهران بیاورند. قریب به ۴۰سال است که رجوی این چنین اعضای تحت اسارت و نگون بخت را به بازی گرفته است. چندین نسل تحت تاثیر شیوه های فریبنده و دروغ های او سالیان از بهترین روزها و سال های خود را از دست دادند وجوانی انها به خزان گرایید.

رجوی این بار هم همانند گذشته که هیچگاه روی نیروی مردمی حساب باز نکرده و محاسباتش عمدتا روی شکاف عوامل و عناصر خارجی و تکیه به وعده ها و حمایت های انها بود تحت تاثیر موضع گیرهای سیاستمداران ورشکسته همانند جان بولتن و مک کین و اشتباه محاسبه درشناخت مردم و حرکت های اعتراضی انها در راستای مطالبات بحق شان دردیماه گذشته چنین تحلیل کرد که شرایط سرنگونی فرارسیده است و بار دیگر بوی کباب قدرت بمشامش رسید غافل از اینکه این بار هم همانند گذشته خر داغ می کنند.

از سر کنجکاوی و برای اینکه قضاوت زودرس نکرده باشم به خیابانها رفتم تا تظاهرات مردمی درحمایت از بازگشت رجوی و کانون های شورشی را ببینم. جمعیت موج می زد. زن و مرد و پیر و جوان همانند روزهای انقلاب بامشت های گره کرده مرگ امریکا ارباب رجوی را ارزو میکردند. مردم علیرغم تمامی مشکلات اقتصادی ونابسامانی های اجتماعی و یاداوری مطالبات بحق شان برای گرامیداشت انقلابشان امده بودند. انقلابی که تجسم و تبلور خواسته های برحق شان اعم از ازادی، استقلال وعدالت اجتماعی بود و اصولا باهمین هدف و نیت به ان گرویده بودند. فرقه رجوی که خود درتنگنای بن بست تشکیلاتی واوج مسئله داری نیروهایش دست و پا میزند و در ضعیف ترین دوران خود بسر می برد این بار فکر می کرد با اویزان کردن خود به ایادی شیطان بزرگ و امپریالیسم سابق و دم تکان دادن برای انها می تواند تکه استخوان پرتاب شده را نشخوار کند. البته برای رهبران فریبکار وناصادق فرقه بخوبی مشخص است که حنایش حتی برای جنایتکاران امریکایی هم رنگی ندارد و به انها بمثابه یک ابزار نگاه می کنند. ولی با شیادی و فرصت طلبی هرچه تمام تر این واقعیت را از اعضای تحت اسارت ونگون بخت خود پنهان می کنند و به انها واقعیت ها را نمی گویند. بعداز سخنرانی جان بولتن که گفت انقلاب ایران جشن چهل سالگی خود را نخواهد دید. سرکردگان فرقه توهم برشان داشت که شاید خبری باشد سریعا به نیروها اماده باش دادند که برای ۲۲بهمن اماده باشند واین روز را بعنوان سرفصل وضرب الاجل سرنگونی دولت ایران اعلام کردند. و حتی به نیروهای معترض و خواهان جدایی گوشزد کردند که اگر تاسرفصل ۲۲بهمن امسال نظام ایران سرنگون نشد می توانند بدنبال زندگی خود بروند. سران این فرقه هرچه به سرفصل ۲۲بهمن نزدیک تر میشدند از این وعده عقب نشینی میکردند. ولی علیرغم دبه دراوردن مریم رجوی که “ما زمان سرنگونی اعلام نکردیم “.اعضا هرچه به ۲۲بهمن نزدیک تر میشدند مسئله دارتر خود را نشان میدادند.

واقعیت این است که فرقه رجوی بخاطر عمق پرت افتادگی از توده های اجتماعی وعمق نفرت مردم بخاطر کارنامه سیاه وخیانت امیز گذشته هیچگاه درمیان مردم ایران جایگاهی نداشته و ندارند. حافظه قوی تاریخی مردم ایران جنایت وخیانت هایشان را فراموش نخواهند کرد. حضور و مشارکت مردم در تظاهرات ۲۲بهمن امسال چنان گسترده و باشکوه بود که بهت و حیرت جهانیان را برانگیخت و رسانه های گروهی و شبکه های تلویزیونی و خبرگزاری های گاها مغرض هم ناچار به اعتراف به حضور گسترده مردم شدند. سردمداران جبهه استعمار و ضداستقلال مردم ایران هم به واقعیت ها اعتراف کردند .سرکردگان فرقه رجوی کماکان درخفقان مطلق بسر می برند .انها که از ماهها پیش سناریو بازگشت مریم ومسعود به تهران را به نیروهایشان وعده داده بودند باز همانند گذشته درصحنه حاضرنشدند وموجب تمسخرواستهزا قرار گرفتند. برخی می گفتند مریم به پرواز البانی تهران نرسید. برخی می گفتند مریم دارد از مرز بوسنی می اید ومحافل دیگر از تغییر برنامه و زمانبدی سرنگونی به ۲۲بهمن سال اینده خبردادند. اما واقعیت این است که انها هیچگاه مردم ایران را نشناخته و نخواهند شناخت چون همیشه تکیه انها به قدرت های استعماری ودیکتاتورهای منطقه ای بوده است. بعداز تودهنی محکمی که رجوی از مردم ایران وبرای صدمین بار دریافت کرد می بایست درانتظار تاثیرات این شکست مفتضحانه دردرون تشکیلات فرقه ودر مقراشرف سه درالبانی بود تجربه نشان داده است که درشرایط کنونی نیروها دراوج تناقض ومسئله داری بسر می برند واحساس می کنند یک بار دیگر فریب خورده اند ودرچنین شرایطی باید قاطعانه گفت آلبانی آغازی برپایان پروسه نکبت بار وخیانت امیزشان خواهد بود بی شک بعد از ۲۲بهمن امسال پروسه تلاشی و فروپاشی فرقه رجوی روند شتابان تری بخود خواهد داشت.

علی اکرامی

(پایان)

***

مریم-قجر-عضدانلو-ابریشمچی-رجوی-ابریشمچی-مسعود-رجویمریم قجر عضدانلو از زبان تصاویر

نگاهی به گزارش عملیات جاری مهدی ابریشمچی؛ بی‌مسئولیتی، خیانت و جنایت

مهدی ابریشمچی مزدور مریم قجر عضدانلو و مسعود رجوی مهدی ابریشمچی را بیشتر بشناسیم!

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

مزدور مهدی ابریشمچی وطن فروشی که در زندانهای صدام و رجوی شکنجه گر بودرمز گشایی از نماد «مهدی ابریشمچی»

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017آن سینگلتون: کلید معمای بازپروری گروگان های مجاهدین خلق در آلبانی در دست خانواده هاست

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

Shqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyreShqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyre

همچنین: