از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم اوت 2019:… مسعود رجوی یا مترسک اش در پیام کتبی شماره 14 خود میگوید : ” اکنون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «جواد ظریف، وزارت‌خارجه‌یی را نظارت می‌کند که با یکی از بدنام‌ترین نهادهای دولتی یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران هماهنگ کار می‌کند که مقاماتش پیشاپیش به‌خاطر تروریزم و حقوق‌بشر، نامگذاری شده‌اند “. این نوع معرفی شهود ، پشیزی ارزش ندارد ودرهیچ دادگاه صالحه ای پذیرفته نشده ودر جهان عرف هم کاری خنده دار بشمار میآید! از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند 

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویندجنگ طلبان امریکا: مجاهدین خلق را استحاله کردیم 

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند !

26/05/1398

رجوی امید ازدست داده  از ” خلق قهرمان ایران “، که یا مرده ویا درجایی ساکن شده که جرات پخش صدایش را هم ندارد ، بر سر بزنگاه هایی که بطور سفیهانه فکر میکند براستی هم بزنگاهی است ونقطه ی عطفی بنفع آمال ضد بشری وضد ملی او حاصل شده ، بطور نوشتاری در رسانه های خود ظاهر میشود و قول های فراوان به اعضای فریب خورده ی خود میدهد که دروغ ازآب درمیآید  ومنتظر فرصت خیالی دیگر میماند وباز روز از نو، روزی ازنو!

البته ممکن است که گماشتگان نزدیکش درغیاب او دست به چنین کارهایی میزنند وروح مدام معذب او، ازاین کارها خبر ندارد که تغییری درماهیت قضیه نمیدهد!

اخیرا مسعود یا مترسک اش، با تحریم  بشدت غیر قانونی وزیر خارجه ی ایران – بعنوان وزیر خارجه ی یکی ازکشورهای اصلی تاسیس کنندگان سازمان ملل متحد- مثل همیشه، کار را بنفع خود فیصله یافته انگاشته وبا عجله ای که خاص او وتشکیلات تحت امرش بوده ، بیانیه ی شماره 14 خود را صادرکرده که مثل همیشه به پرگویی پرداخته وازاین رو، لازم ندانسته شد که همه ی این ترهات بازگو ومورد نقد وبررسی قرار گیرد که کاری بود زحمت زا برای خوانندگان !

مسعود رجوی یا مترسک اش در پیام کتبی شماره 14 خود میگوید :

” اکنون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «جواد ظریف، وزارت‌خارجه‌یی را نظارت می‌کند که با یکی از بدنام‌ترین نهادهای دولتی یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران هماهنگ کار می‌کند که مقاماتش پیشاپیش به‌خاطر تروریزم و حقوق‌بشر، نامگذاری شده‌اند “.

این نوع معرفی شهود ، پشیزی ارزش ندارد ودرهیچ دادگاه صالحه ای پذیرفته نشده ودر جهان عرف هم کاری خنده دار بشمار میآید!

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلق

برای اینکه این دشمن بشریت ودزد ناموس بهترین مریدان واعضای تشکیلات جهنمی خود ، برای ثبوت ادعا های خود به اظهارات قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران توسل جسته وکاری جز ساختن رسوایی برای خود نکرده ومیزان وابستگی شدید خود به شارلاتانیزم وامپریالیزم را که زمانی میبایست سرکوچه بر علیه آنها کمین میکرد ، نشان داده و برحرف سعدی صحه گذاشته :

بیآر آنچه داری زمردی و زور / که دشمن بپای خود آمد بگور !

بهترین دستآورد این حرف واین ارائه ی شهود، رسوایی رجوی بوده است!

دیگر اینکه آیا وزارت خارجه ی آمریکا هیچ ارتباطی با سازمان سیا، اف. بی .آی، پنتاگون و … ندارد ودرجنایات آنها شریک نیست؟!

بازهم :

” وزیر خارجه آمریکا هم می‌گوید: «وزارت‌خارجه ایران صرفاً یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی نیست بلکه همچنین ابزار پیشبرد بسیاری از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ولی‌فقیه می‌باشد. وزیر خارجه ظریف و وزارت‌خارجه‌ای که او اداره می‌کند دستوراتشان را از ولی‌فقیه و دفتر او می‌گیرند.وزیر خارجه ظریف کارچاق‌کن کلیدی سیاست‌های خامنه‌ای در کل منطقه و سراسر جهان است “.

آیا وزارت خارجه ی آمریکا از500کورپراسیون غالب برجهان که از صنایع نظامی گرفته تا فاحشه خانه وقمار خانه ها را اداره میکنند ، دستور نمیگیرد؟!

مگر دربرهم زدن حکومت های اقلا 70 کشور، وزرای خارجه ی آمریکا ، دخالت نداشتند؟!

یادتان نیست که برادران ” دالس ” بهنگام انجام کودتای شوم 28 مرداد 1332بر علیه استقلال وحق حاکمیت ایران ، وزیر خارجه و رئیس سازمان سیا نبودند؟!

آیا برادری که وزیر خارجه بود ، همکاری تنگاتنگی با برادری که رئیس سازمان سیا بود نداشت ومثلا وزیر خارجه برادرش را ازاین کار منع میکرد وبا او قهر بود؟!

بدین ترتیب، مسلم است که مانند هرکشور دیگر ، اینجاهم سلسله مراتبی وجود دارد وآیا شما که لابد انگلستان را مهد دموکراسی میدانید ، نشنیده اید درموارد تعیین کننده، بدون امضای ملکه ، کاری انجام میگیرد؟!

سپس :

” جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا نیز به درستی ظریف را «یک کلاهبردار و حقه‌باز بی‌سر و پا و بلندگوی رژیمی نامشروع» توصیف می‌کند “.

اگر میزان شرکت مردم درانتخابات ، یکی از معیارهای مشروعیت باشد ، میزان شرکت مردم درانتخابات درایران چندین برابر بالاتر ازانتخابات آمریکاست!

مسلماخواهید گفت که درایران موانعی برای نامزدها وجود دارد ودر این صورت ازشما خواهم پرسید که مگر درآمریکا نیست ونامزدها باعدم حمایت صدها میلیار دلاری شرکت های یاد شده، اصلا قادر به شرکت درانتخابات خواهند بود؟!

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) هیچ پایگاهی در داخل ایران ندارند

 جان بولتون هم تکلیف اش ازبابت نیت اش دایر بربمباران طبقات زیادی از سازمان ملل متحد ، مسیحی صهیونیست بودن ( آوانجلیست ) شهره ی آفاق است ودوست جان جانی شما!

درموقعی باید تعجب کرد که این جنایتکار بخواهد ازما تعریف کند!

همچنین :

” خامنه‌ای به این دل بسته است که با بمب‌گذاری و توقیف کشتی‌ها فشار آمریکا کم و یا متوقف خواهد شد والا باخت رژیم قطعی است “.

علیرغم اصرار ایران به تحقیق سازمان ملل متحد درموردانفجارهای مشکوک کشتی ها ، طرف های دعوای ما هیچ اقدامی دراین مورد نکرده است ورجوی تنها بر سر موضوعی موهوم که اربابانش بیش ازایران درمظان اتهام هستند ، شرط بندی کرده که تکلیف آن ازهمین حالا روشن است.

همینطور :

” اکنون سؤال این است که آیا رژیم ولایت‌فقیه می‌تواند وضعیت انفجاری جامعه و قیامهای در تقدیر را تا سرفصل انتخابات آمریکا که رژیم به آن چشم دوخته، مهار کند یا خیر؟ آیا می‌تواند با زدن و بستن و تصفیه حساب با مجاهدین، جلو قیام را بگیرد یا خیر؟ جواب بسیار روشن است: هرگز نمی‌تواند و نباید اجازه داد. این حرف خلق قهرمان، کانون‌های شورشی و ارتش آزادیست “.

اتفاقا آقای ظریف گفت که تحلیل او براین نیست که ترامپ انتخاب نخواهد شد وبنابراین این ادعا ی شما ، ازپایه واساس منطقی برخوردار نیست!

ثانیا ، دراینجا مجاهدی که رهرو بنیانگذاران آن باشد وجود ندارد واگراحیانا عکس و … دزدانه ای چسبانده شده و ما عملا آنها را نمیبینیم الا در سایت های شما ، از طرف معدود فریب خوردگان یا مواجب بگیران شماست که دربست دراختیار آمریکا قرار دارید وبا پر روئی خاص خود، خودتان به خودتان لقب مجاهد میدهید!

ضمنا موضوع قابل طرح دیگر اینکه ، سه سالی بود که سازمان رجوی ، با قطعی دانستن اینکه ایران مورد اشغال آمریکا قرار خواهد گرفت وآنها بخیر وخوشی و ” چلبی ” وار برمسند قدرت خواهند نشست به منتقدین خود که متشکل از خانواده های گرفتار وجداشدگان ازاین باند بودند ، کاری نداشت وحال که مشاهده میکند بوی نامربوطی را بجای کباب استنشاق میکرده ، دوباره خنجر را ازرو بسته وحملات خود به خانواده ها وجدا شدگان منتقد را آغاز کرده است!

کاری که درعرض 13 سال هیچ نتیجه ای برای باند رجوی نداشته  ومیتوان گفت که دوباره به دور باطل افتاده است!

صابر  تبریزی

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند !

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چیزی-از-این-اعتراضات-عمدتا-صنفی،-به-رجو/

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد

چیزی ازاین اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسدصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم اوت 2019:… اما دراین میان، چه اعتراضی باشد ویا نباشد و این اعتراضات اگر سرکوب شوند یا نتیجه دهند ، هیچ فرقی درحال باند رجوی نخواهد داشت وچرا؟ برای اینکه باند رجوی برای همه هم دروغ بگوید ، در نهان خود، به خودش دروغ نمیگوید ومیداند که ازجامعه بریده وبعنوان تفاله ای دور ریخته شده و آن دست ازتحولاتی که بدست مردم ایران انجام شود ، علاج مرض بی درمان او نیست! چیزی ازاین اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!

چیزی ازاین اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسدکانون های شورشی (ادعایی مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران) از سه دیدگاه

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!

22/05/1398

در رسانه های جمعی فرقه ی تبهکار و وطن فروش رجوی آمده است :

” شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت طی مصاحبه‌یی با اسکای نیوز گفت: رژیم با وجود سرکوب شدید نخواهد توانست اعتراضات را متوقف کند. فعالیت‌های ‌مجاهدین خلق هم‌چنان رو به گسترش است و رژیم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرید و این ناظر بر این است که این جنبش به همراه جوانان و سایر اقشار جامعه دست‌آوردهایی داشته است “.

شما کشوری را نشان دهید که درآن اعتراضات صنفی صورت نمیگیرد!

ایران هم جزوی از این جهان است و متاثر ازوضع عمومی جهانی که تعریفی ندارد و مشکلات خاص خود را که متعددند، باید براین موضوع اضافه کرد !

اما دراین میان، چه اعتراضی باشد ویا نباشد و این اعتراضات اگر سرکوب شوند یا نتیجه دهند ، هیچ فرقی درحال باند رجوی نخواهد داشت وچرا؟

برای اینکه باند رجوی برای همه هم دروغ بگوید ، در نهان خود، به خودش دروغ نمیگوید ومیداند که ازجامعه بریده وبعنوان تفاله ای دور ریخته شده و آن دست ازتحولاتی که بدست مردم ایران انجام شود ، علاج مرض بی درمان او نیست!

این باند مافیایی، باز سرناچاری وضعف مفرطی که دارد، تمام تخم مرغ هایش را درسبد امپریالیست ها و متحدان ریز ودرشت آنها ریخته وآنها هستند که باید مشکلات این باند وطن فروش را حل کنند !

اما، مجاهدین که درابتدا تصور میکردند که تنها ” احمد چلبی ” ایرانی خواهند بود، اینک به عیان میبینند که درصف طویل ” احمد چلبی ” های ایرانی ، دررده های آخر قرار دارند !!

ونیز :

” سیاست کاهش تنش که از سوی ایالات متحده دنبال می‌شد و رژیم را در گذشته نجات داد دوره‌اش به پایان رسیده. به همین دلیل این وقایع و حقایق رژیم ایران را در مقابل واقعیتی بی‌سابقه قرار داده است “.

کاهش تنش که هرگز دربرنامه های آمریکا که اوباما آنجا را ” اجتناب ناپذیر ” ، ” رهبر جهان ” و … اعلام کرده بود ، جایی ندارد وآنچه درابتدا تغییر بنظر میرسد ، نه ازنوع ماهوی که شکلی است.

نظریات و عملکرد ترامپ وتیم اش- که ازقضا همه ی اعضای تیم براو تحمیل شده – ازروی استیصالی است که این سیستم فرسوده دچار آن شده ودولت جدید چاره ی کار را در” بستن شمشیر از رو ” دانسته ودرتحلیل نهائی، به انتحار روی آورده که البته ازموضع ضعف است واحتمال بیشتری وجود دارد که این کار، سیر افولی این امپراطور قرن بیستم را ، در سراشیبی تند تری قرار دهد وهمه ی این مسائل هیچ ارتباطی با دفاع ازحقوق بشر ندارد که اگر داشت ، دردرجه ی اول شما با آن خصومت میورزیدید!

درخاتمه :

” آنچه در جریان است و آنچه با اطمینان می‌توان گفت این‌که برای رژیم شرایط خطرناکتر و سخت‌تر شده و دوره‌اش به‌سر آمده است…”.

آیا درنبود یک آلترناتیو سالم وده ها هزار کادر بشدت ورزیده ای که برای تغییر لازم است و وجود ندارد ، میتوان اینقدر ساده بود وگفت که  رژیم درمقابل این شرایط دوام نخواهد آورد؟!

چیزی که دراین بین وجود دارد ، مشکلات مردم است که بدون اتخاذ تدابیر لازم ازطرف حاکمیت ومردم، حل نخواهد شد والبته این یکی بنفع شما بعنوان دشمنان حقیر مردم ایران خواهد بود!

دراین مورد، هرچه دلتان خواست ، خوشحال باشید!

صابر  تبریزی

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!

*** 

*** 

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: