از نظر فرقه ی منحط رجوی، خانواده ها حق عریضه نویسی ندارند!

از نظر فرقه ی منحط رجوی، خانواده ها حق عریضه نویسی ندارند!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و چهارم فوریه 2015:…  واقعا؟ گماشتگان رجوی که همواره از دخالت ارگان های بین المللی درامور کمپ لیبرتی گله مند بوده ودرموارد زیادی آنها را هم به لقب مزدوری مفتخر!! کرده اند ، به چه دلیل خواهان این حضور شده اند یا بودند؟! شماها بارها گفته اید که این مامورین سازمان ملل متحد کاری جز کمک به فرار همکاران تان ازلیبرتی ندارند و لعن ونفرین زیادی …

Why is Rajavi afraid of the aged meeting with their children

لینک به منبع

از نظر فرقه ی منحط رجوی، خانواده ها حق عریضه نویسی ندارند!

اینها خود را درد زمانه میدانند ویا وانمود بدانستن میکنند وبنابراین حق کوچکترین اظهارنظر ازطرف دیگران را که موافق با سمت وسوی مناسبات فرقه ی رجوی نباشد، بر نمیتابند!

نوشته ی ´ پارس خوابيده عريضه نويسان ولايت‌ خامنه‌اي ” با هدف تهدید خانواده های اسیر باند رجوی، برای منع نامه نگاری به مقامات ذیصلاح هست که در اصل اعتراض به طومار نویسی های خانواده های گرفتار آذربایجان شرقی است که اخیرا با احساس خطری که از پیام های ” چراغ سبز” و ” درخواست سلاح” مسعود رجوی کرده وبراین نظرند که این اعمال درراستای تحریک افراطیون وبه به کشتار لیبرتی نشینان منتهی میشود ، تهیه وانتشار یافته است.

دراین نوشته که دروبسایت ایران افشاگری رجوی ها درج شده ، پس از ملاحظه ی فحاشی های مربوط بر علیه حکومت ایران ، آمده است:

” در نمونه ديگر نامه‌اي تحت عنوان خانواده ‌هاي مجاهدين به صليب سرخ جهاني و … از موضوع فرزندان و اعضاي خانواده ‌اي نام مي‌برد، كه جاي تعجب و سؤال براي هر خواننده و به ‌طور خاص ارگان ‌هاي بين ‌المللي است چرا كه مخاطبين نامه (مجاهدان ليبرتي) را افرادي مي ‌يابند كه بالغ و عاقل و باسواد و تخصص ‌هاي عالي بوده و خود صاحب حق آزاد انتخاب مي‌باشند و اين افتراء آشكار اعلام قيموميت تحت عنوان «فرزندان و اعضاي خانواده» بر افراد بالغ، فقط در قانون و شرعي كه ولي ‌فقيه انسان ‌هاي تحت حاكميت خود را «صغار» مي‌شناسد اعتبار دارد “

دراین مورد باید گفت که قدرت حافظه ی یک کامپیوتر بارها قویتر ازحافظه ی نابغه ترین افراد است . اما این کامپیوتر برای راه اندازی به انسان احتیاج دارد وخود فاقد خصوصیات تصمیم گیری واندیشه ورزی است وفرزندان خانواده های عریضه نویس درچنگال های خونین مسعود ومریم تابان اسیرند وبراساس برنامه های شستشوی مغزی یک یا چند ده- کمتر یا بیشتر- وبا گرفتن کمترین حقوق ابتدائی وسلب همه گونه آزادی واراده ی تصمیم گیری ازاین گروگانها، ازحکم انسان های آزادی که دارای حق انتخاب هستند، محروم گشته اند وتنها به ادوات تخیل پردازی ها وبوالهوسی های مسعود رجوی تبدیل شده اند وحکم افراد عاقل وبالغ ازآنها سلب شده است که البته برای جلوگیری ازتضییع حقوق بیشتر این قبیل افراد وقطع این تضییقات – بسته به قوانین جاری هرکشور- مقرراتی وجود دارد.

این قبیل افراد مسلوب الاختیار که طبق اعلام مکرر وصریح مسعود رجوی اعم ازذکور واناس مال او باشند، باید مورد حمایت قرار گیرند ودراین میان، به حکم عقل وعرف پارامتری بهتر ازخانواده وجود ندارند!

ما فرزندان خود را شبیه کامپیوتر ضعیف با برنامه ریزی خاص دانسته و با رد این ستم بزرگی که برآنها رفته اعتراض مان را طی عریضه هایی مطرح کرده وخواهان بازگشت شان به دنیای انسانیت هستیم وبنابراین خودرا موظف ومحق به اعلام حمایت ازآنها دانسته ونامه نویسی به شخصیت ها وارگانهای ذیصلاح را جزء ناچیزی ازحقوق خود میدانیم و قانونی را سراغ نداریم که این حق را بخواهد ویا بتواند ازما دریغ دارد!

دوباره آمده است:

” در ادامه در يك تناقض‌ گويي آشكار مي‌گويد آن ‌ها با وعده‌ ي زندگي بهتر، دمکراتيک‌تر كردن جامعه ايران جذب سازمان شدند، كه اعترافي است بر حقانيت و مشروعيت مجاهداني كه مبارزه براي سرنگوني ديكتاتوري قرون‌وسطايي خامنه‌اي را به‌منظور تأمين حداقل خواسته‌هاي فوق براي خلقشان انتخاب كرده‌اند و معلوم نيست پس ديگر علت اين عريضه‌نويسي چيست “؟

ما البته نیات پاک اولیه ی این افراد را بیان داشته ایم که مورد سوء استفاده ی رجوی ها قرار گرفته وچنین نظری به فرقه ی رجوی نداشته ونداریم وبنابراین تناقضی دراین نوشته ی مورد ذکر که مرتبط با باشد، ما وجود ندارد!

آنچه که دراین میان تناقض نامیده میشود، ادعای خوشبخت کردن مردم ودموکراتیزه کردن حیات سیاسی واجتماعی آنان توسط فرقه ی رجوی با این مشخصات عملا موجود ضد دموکراتیک وضد ملی آن است!

درقسمت دیگری ازاین نوشته ی گماشته ی رجوی میخوانیم:

” سپس مزدور عريضه‌نويس بعد از به هم بافتن اراجيف و ياوه‌هايي در مورد روابط و مناسبات مجاهدان ليبرتي دريك موضع‌گيري متناقض به‌طور عجيبي دست روي يك موضوع حقوقي كه از درخواست‌هاي عاجل مجاهدين براي رفع محاصره ظالمانه ليبرتي است مي‌گذارد و «مصرانه استدعا دارد كه سركشي نمايندگان كميسارياي عالي به كمپ ليبرتي از سر گرفته‌شده و براي شنيدن و ديدن مشكلات ساكنين آن كمپ استمرار و مداومت داشته باشد» اين عبارت آن‌قدر متناقض است كه مرغ پخته را هم به خنده مي‌اندازد و اگر كسي به شگردهاي وزارت اطلاعات آخوندي مشرف نباشد؛ فكر مي‌كند كه عريضه‌نويس آخوندي قاطي كرده است، چون اين يكي از خواسته‌هاي پايه‌اي مجاهدين ليبرتي بوده و مي‌باشد كه متقاضي حضور 24 ساعته اين ارگان‌‌ها را در ليبرتي مي‌باشند “.

واقعا؟

گماشتگان رجوی که همواره از دخالت ارگان های بین المللی درامور کمپ لیبرتی گله مند بوده ودرموارد زیادی آنها را هم به لقب مزدوری مفتخر!! کرده اند ، به چه دلیل خواهان این حضور شده اند یا بودند؟!

شماها بارها گفته اید که این مامورین سازمان ملل متحد کاری جز کمک به فرار همکاران تان ازلیبرتی ندارند و لعن ونفرین زیادی را نثار آنان کردید!

بموجب اخباری که دردست است ، گشتاپوهای رجوی کماکان نشست های گوناگون مربوط به تکمیل هرچه بیشتر پروسه ی شستشوی مغزی را برگزار میکنند و نوار ویدئویی حاضر وآماده ای را دردسترس دارند که به محض دیدن این مامورین سازمان ملل متحد، این نوار را به حرکت درمیآورند که به این بازرسان مزاحم؟! سازمان ملل متحد بقبولانند که نشستی درکار نبوده و حاضرین فقط باین خاطر جمع شان جمع است که سرگرم تماشای یک فیلم و … هستند!

بقیه ی مسائل طرح شده درنوشته ی این گماشته ی رجوی، به دعوای قدرت با حاکمیت مربوط است و ما بدان نمی پردازیم!

گروهی ازاعضای خانواده های گروگان های رجوی درکمپ لیبرتی

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16483

این مادران به چه می اندیشند؟

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفدهم فوریه ۲۰۱۵:…  یادم میآید که بعد از قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶تبریز، شاه و مامورین اش درواکنشی مسخره آمیز گفتند” این شورشیان ازآن طرف مرز آمده وخارجی بودند” ! یک شاعر طنز پرداز تبریز درهمان موقع شعر بلند بالایی سروده وطی آن گفت : ” رجبعلی لن ، امید علی/ هاردان اولدولار خارجه لی= چطور میشود که رجبعلی وامیدعلی های (قیام کننده) خارجی …

خانواده ها: نفرت در نوشته های اخیر رجوی نگران ترمان می کند (نامه سرگشاده)

لینک به منبع

این مادران به چه می اندیشند؟

آقای رجوی ، رهبرفرقه مجاهدین!

کجای این مادران به مزدوری می خورد که شما آنها را با آن مشخصات تعریف میکنید؟

یادم میآید که بعد از قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶تبریز، شاه و مامورین اش درواکنشی مسخره آمیز گفتند” این شورشیان ازآن طرف مرز آمده وخارجی بودند” !

یک شاعر طنز پرداز تبریز درهمان موقع شعر بلند بالایی سروده وطی آن گفت : ” رجبعلی لن ، امید علی/ هاردان اولدولار خارجه لی= چطور میشود که رجبعلی وامیدعلی های (قیام کننده) خارجی باشند”!

مسئله بصورت ساده این بود که این مادران برای دیدار عزیزان خود به اشرف آمده بودند و درتصویر هم مشاهده میکنید مشغول ذکر ودعا بوده ابدا حرفی که مخصوصا حاوی کلمات رکیک باشد نمی زنند.

بلی اینها مادران غیور آذربایجانی هستند که اخلاف و همتاهایشان فرزندانی مانند ستارخان پرورش دادند!

اینها مادران مجید اشک خونی ، فیروز ساعدی ، حسن رهنما ، محمد رضا صدیق و ناصر سعیدی (که ناصر الان در آلبانی هست) می باشند.

آنها درکنار درب اشرف سابق نشسته اند که شاید فرجی شد وبرای لحظه ای فرزندانشان برای نگهبانی ، بهداری و … اعزام شدند و این جگر سوختگان شاید که توانستند آنها را ببینند!

آنها غافل ازآن بودند که سرکردگان پهلوان پنبه ای رجوی، هر عضوی را که خانواده اش در جلوی در منتظر ملاقات هستند، نمیگذارند که درآن ساعات ترددی از محل تجمع این خانواده ها ترددی داشته باشند!

این مادران در کنار آن درخت برای لحظه ملاقات می اندیشند که شما آن را از این مادران سلب کردید وبه جای عذرخواهی، آنها را درکتاب “خانواده ” ، دشمن اعضا ومزدور رژیم خواندید وهمه جا از این مادران مزدور نام می برید!

آیا این گفته شما خنده دار وبدتر که موذیانه نیست؟

جالب این جاست که هنوز هم از برای فریفتن وناامید کردن این مادران زجرکشیده ، فرزندان آنها را بر صحنه تلویزیون نشان میدهید ویا با نوشتن مقاله در سایت خود بنام آنها ، سعی میکنید خشم آنها را نسبت باین فرزندان خود بجوش آورده و این فرزندان را ازدل بستن به تنها تکیه گاه خود ناامید تر سازید!

آقای رجوی وخانم مریم رجوی که خود را درفرانسه مدافع حقوق زنان ایرانی می دانید چرا ازخود نمی پرسند که چرا این حقوق شامل این مادران نمیشود؟! مگر اینها محکومین به تقصیر هستند باین جرم که بزرگترین آرزوی زندگی شان دربغل گرفتن فرزند اسیرشان است؟

این زنانی که شما ادعای دفاع ازحقوق آنها رادارید، اگرامثال اینهایی که تصویرشان برصفحه رفته ، نیستند، پس کیستند ؟!

منظور دفاع از حقوق کدام طیف از زنان ایرانی است ؟

شما که عادت در بازی با کلمات دارید واین بازی را درباره آزادی زن مجاهد در اشرف بکار میبردید وما هم ساده لوحانه به آن آزادی مورد ادعای شما احترام گذاشته وبا خود میگفتیم که این خواهران شرایط سختی راکشیده اند، بگذارید به احترام این زحمات آنها این آزادی نصیب آنها شود ! ولی درآینده دیدیم که شما با استفاده از این صداقت ما، همان خواهران را که قراربود نمونه ای از یک زن آزاد را بنمایش بگذارند ، به عقد مسعود درآوردید که حتی حقوق عقد را هم شامل نمیشد !

زمانی مسعود می گفت فردای آن روزی که ایران توسط شما آزاد شد، اول نشست مریم با مادران خواهد شد چنانکه اشرف بعداز آزادی از زندان شاه با مادران نشست گذاشت!

چطور شده این قول ها از یادشما رفته وآن مادران را امروز رژیمی یا مزدور رژیم خطاب می کنید و حقوق آنان که سالها چشم به راه فرزندان خود دوخته اند را پایمال میکنید واز آنها طرفداری نمی کنید ؟!

خانم رجوی ومسعود خان!

زمان می گذرد وکف از روی آب وابر ازجلوی خورشید کنار می رود وروشن می شود که چه شخص وجریانی طرفدار این خلق واین زنان است!

تا امروز شما نتوانستید این را اثبات کنید که طرفدار واقعی این حقوق ها هستید . علاوه برآنکه این آزادی ، با تمام جزئیاتش وحتی درسطح نازل گوش دادن به رادیو ازخود ما اعضاء هم سلب میشد!

یادم است روزی خانم حقوق دان ایرانی جایزه صلح نوبل دریافت کرده بود وما در نشست ها برای آن جایزه با این نقطه ی نظر که این زن پاسدار است وشکنجه گر؟! موضع مخالف گرفتیم!!

گفتیم که این جایزه میبایست به خواهر مریم که یک زن حقوق بشری است ؟! داده میشد!

یادم است که من هم گفتم اگر آن جایزه به خانم حقوق دان مورد بحث داده شده، ازاین نظر که به عنوان یک زن ایرانی است، مثبت است ولی ما باید تلاش می کردیم تا به خواهر مریم می دادند که همه علیه من شوریدند که چرا این حرف را زدی باید می گفتی آن زن پاسدار و… است و با آقای خاتمی زد وبند کرده است .

با این اوصاف ، رجوی شکل تکامل یافته ی رهبر داعش است!

امروز که به اعدام های داعش نگاه می کنم متوجه می شوم که این دو رهبر در یک دیدگاه ( کشتن مخالفان) مشترکند ولی درشیوه عمل باهم درتضاد هستند وآن هم از سرکم تجربگی رهبر داعش است که نیآموخته بداند که مسعود توصیه میکند که خودت مستقیما اعدام نکن بلکه اینقدر فشار بیاورکه فرد مسئله دار خودکشی کنند و تو بعدا کشته سازی کرده و اشک تمساح جاری کن!

سعید

گزارش کمپ لیبرتی 6مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014در سماجت برای به کشتن دادن اسرای لیبرتی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16445

طومار امضاء شده خانواده ها به ارگانها وشخصیت ها در حاشیه همایش انجمن نجات آذربایجان شرقی

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پانزدهم فوریه ۲۰۱۵:… غرض از مزاحمت، اعلام مکرر این موضوع است که فرزندان واعضای خانواده ی ما با وعده ی زندگی بهتر، دموکراتیک تر کردن جامعه ی ایران و… جذب سازمانی که چند دهه سابقه ی تروریستی دارد واین تروریزم را با بهانه ی واهی تحکیم حقوق بشر درایران توجیه میکرد ، گردیده اند! در زمان حکومت صدام حسین و شرایط کاملا مساعدی که بوجود …

خانواده ها: نفرت در نوشته های اخیر رجوی نگران ترمان می کند (نامه سرگشاده)

لینک به منبع

طومار امضاء شده خانواده ها به ارگانها وشخصیت ها در حاشیه همایش انجمن نجات آذربایجان شرقی

خدمت مسئول محترم صلیب سرخ جهانی

– خدمت جناب آقای العبادی نخست وزیر محترم عراق

– خدمت جناب آقای بانکی مون دبیر کل محترمسازمان ملل متحد

– خدمت مسئول محترم صلیب سرخ جهانی

رونوشت:

ریاست محترم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار ومساعدت لازم

غرض از مزاحمت، اعلام مکرر این موضوع است که فرزندان واعضای خانواده ی ما با وعده ی زندگی بهتر، دموکراتیک تر کردن جامعه ی ایران و… جذب سازمانی که چند دهه سابقه ی تروریستی دارد واین تروریزم را با بهانه ی واهی تحکیم حقوق بشر درایران توجیه میکرد ، گردیده اند! در زمان حکومت صدام حسین و شرایط کاملا مساعدی که بوجود آمده بود آقای مسعود رجوی و همسرش مریم رجوی بعنوان رهبران عقیدتی و اجرایی سازمان مجاهدین خلق موفق شدند که این گرفتار شدگان در سازمان و در خاک عراق را با موفقیت زیاد به برده جسمی و روحی خود تبدیل کرده و از آنها عناصری کاملا مطیع و فرمانبردار ساخته و تمامی حقوق اجتماعی و انسانی را از آنها سلب کنند …

 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15515

هجوم برنامه ریزی شده و سبعانه به خانواده های اسرا محکوم است! (به امضای جمعی از خانواده ها)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۵:…  بنظر میرسد که مشکلات درون گروهی بزرگی در کمپ لیبرتی وجود دارد واین تهدید کردن اعضای خانواده ها برای جلوگیری از سفر به عراق، درتلاش سرپوشی است که رهبران فرقه میکوشند براین فروپاشی های تشکیلاتی گذاشته ودرغیاب عدم حضور خانواده ها ، دست بازتری برای سرکوب ناراضیان داشته و حتی المقدور بتوانند دوران اقامت …

لینک به منبع

بیانیه ی جمعی از رها شدگان از اسارت فرقه ی رجوی درآذربایجان شرقی

هجوم برنامه ریزی شده و سبعانه به خانواده های اسرا محکوم است!

طی ماه های گذشته ، ازطرف رسانه های گروه مافیایی رجوی حملات تند وشرم آوری برعلیه خانواده های اسرای مناسبات این باند آغاز شده و روزبروز برابعاد آن افزوده میگردد!

ساکنان ” گروگانگه لیبرتی ” که بطور نابخردانه ای صفت ناچسب ” رزمگه لیبرتی ” را ازطرف فرقه ی رجوی یدک میکشد ، مجبور میشوند که درکنار دیگر اعضای مقیم خارج این فرقه ، چنگ به شخصیت خود انداخته وبا توسل به نقل قول هایی که شان بیان ویا نزول آنها به مقاطع خاص تاریخی واشخاص خاصی است ، اقدام به قرینه سازی تاریخی که کاری غیر علمی است بکنند و نتایج دلخواه مسعود رجوی را که همان قطع رابطه ی کامل باخانواده ها ، مزاحم تلقی کردن آنها و… ازنوشته هایشان استنباط میکنند!

زمانی نقل قول ازپیامبران میآورند و زمان دیگر سخن از تقلیدشان ازصوفیان کرده ومیگویند که مرید باید همه چیزش را به مراد خود بدهد!

این دست بقلم های مامور ومعذور وتحت اسارت فیزیکی ومعنوی مسعود رجوی وهمسرش ، در فرصت دیگر به منسوبیت اعضای این خانواده ها به وزارت اطلاعات اشاره میکنند وگاهی میگویند که خانواده ها حاضر نیستند که درداخل اسارت گاه با آنها دیدار کنند که دروغی است بزرگ و ما رها شدگان از نزدیک شاهد قبول کردن خانواده ها برای حضور درداخل اشرف بوده ایم!

بنظر میرسد که مشکلات درون گروهی بزرگی در کمپ لیبرتی وجود دارد واین تهدید کردن اعضای خانواده ها برای جلوگیری از سفر به عراق، درتلاش سرپوشی است که رهبران فرقه میکوشند براین فروپاشی های تشکیلاتی گذاشته ودرغیاب عدم حضور خانواده ها ، دست بازتری برای سرکوب ناراضیان داشته و حتی المقدور بتوانند دوران اقامت این اسرا را در لیبرتی طولانی تر کنند !

این کمپ حکم یک محل ترانزیتی برای انتقال دوستان ما در لیبرتی را دارد که رهبریت فرقه تلاش می کند ضمن اینکه آنرا به کمپ دائم تبدیل کند، خواستار مسلح شدن دراین کمپ ودریک کشور بیگانه هم هستند!

هموطنان عزیز، خانواده های گرامی ذینفع!

این تصمیمات رجوی ها کاری جز اسارت بیشتر دوستان ما وفرزندان شما درمناسبات اهریمنی رجوی نداشته و صرف درخواست سلاح بمنزله ی تحریک گروههای افراطی عراقی برای کشتار این دوستان سابق ما وفرزندان شما بوده و نقشه ی پلیدی است که رجوی برای لاپوشانی اسرار مگو وجنایاتی که درحق این فرزندان میهن ومردم عراق کرده ، کشیده و هدف دیگرش کشته سازی بیشتر واستفاده های تبلیغاتی ازاین جنایت است!

بنابراین ما با حمایت کامل از بیانیه ی اخیر گروهی ازخانواده های این اسرا درآذربایجان شرقی، همه ی شما را برای کمک به قطع وخنثی کردن نقشه های ضد بشری رجوی، فرا میخوانیم!

اکبر خباره

احد رسول پور

الله وردی رسول زاده

اکبر دولت نژاد

لطف اله محمدی

حسین همتی

سعید پاکدل

جمشید نظری

علی امانی

احمد حسین زاده

اسماعیل آقاپور

محمد رضا شمس

علی قنبر زاده

محمد رضا مبین

سیروس غضنفری

محمد جواد اسدی

جلال سلمانی

نادر چپ چاپ

حیدر ابوالحسنی

علیرضا مقدمی

مسعود تقی پوریان

جعفر فرج پور

مهدی پور قاسم

 ***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15391

خانواده ی وزارتی یا خانواده ی گروگان های رجوی!

صابر ( امضاء محفوظ)، تبریز، دهم ژانویه ۲۰۱۵:… اینکه خانواده ی وزارتی چه صیغه ایست ، برخواننده ی متن نمیتواند روشن باشد که برای این کار خود مدعیان باید ارائه ی توضیح وسپس سند نمایند که طبق عادت مالوف خود نکرده اند! دیگر اینکه بقول شما (آخوند ها )، جایی اعلام نکرده اند که رسالت مورد ادعای شما را دارند وشما طبق معمول دروغ میگویید وندانسته این آخوندها را بجای یک جریان حقوق بشری …

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

خانواده ی وزارتی یا خانواده ی گروگان های رجوی!

۲۰/۱۰/۱۳۹۳شمسی

بابک رهنورد فریب خورده ی دیگر باند رجوی است که ظاهرا در اسارتگاه لیبرتی وآنرا ” رزمگه لیبرتی ” معرفی میکند، ساکن است وماموریت یافته که بدنبال حملات سازمان یافته ی این گروه مافیایی برعلیه خانواده های این گروگان ها ، به سم پاشی روی آورده ومقاله گونه ای بنام ” خانواده وزارتی ترفند نخ نما شدة آخوندها ” درایران افشاگر این باند منتشر کرده که طی آن آمده است:

” … اما وقیحانه ترین و زدیلانه ترین توطئه آخوندها, داستان علم کردن خانواده مجاهدین آن هم از نوع وزراتی آن است. یعنی آخوندها که خود مسئول قتل و کشتار و حبس و تبعید بسیاری از خانواده های مجاهدین بوده و هستند و چه در زمان خود خمینی و چه در زمان رفسنجانی و چه خاتمی و چه احمدی نژاد و چه در زمان روحانی علیرغم هر جنگ و دعوای باندی که با هم داشتند و دارند, سر یک موضوع که آن هم شکنجه و کشتار مجاهدین است با هم در توافق کامل هستند و در این هماهنگی است که رسالت سنگین رساندن اعضا به خانواده هایشان و خانواده ها به عزیزان در بندشان! در اشرف و لیبرتی!! را به عهده گرفته اند “.

اینکه خانواده ی وزارتی چه صیغه ایست ، برخواننده ی متن نمیتواند روشن باشد که برای این کار خود مدعیان باید ارائه ی توضیح وسپس سند نمایند که طبق عادت مالوف خود نکرده اند!

دیگر اینکه بقول شما (آخوند ها )، جایی اعلام نکرده اند که رسالت مورد ادعای شما را دارند وشما طبق معمول دروغ میگویید وندانسته این آخوندها را بجای یک جریان حقوق بشری معرفی میکنید که موضوعی است که ازسر دستپاچگی واین سراسیمگی ناشی ازخوف و وحشتی است که سران فرقه ازحضور خانواده ها درکنار فرزندان خود دارند!

تعداد این خانواده های گروگان داده قابل توجه ودرحد سه هزار بوده ومسلم است که حکومت ایران نمیتواند دربرابر خواست آنها دایربر ایجاد تسهیلات وروادید ومخصوصا تامین امنیت شان درکشوری بنام عراق که ازمعدود کشورهای بشدت نا امن جهان بحساب میآید، بی تفاوت بماند و مجبور است گامی ولو کوچک درمساعدت باین خانواد ها بردارد وازنوع همان گام هایی که درعرصه های مختلف زندگی این خانواده ها برمیدارد.

مثلا دراینجا به کسی گفته نمیشود که توبخاطر داشتن قرد یاافرادی در مناسبات رجوی، ازحق وام مسکن، ازدواج ، تحصیل ، گذرنامه و… محروم هستی!

این خانواده ها درایرانی با حکومتی با این مشخصات زندگی میکنند وهرشخص راضی وناراضی حق مراجعه به تمامی ادارات دولتی و طرح مشکلات ش رادارد!

شما بانفی این بدیهیات ، دراصل میگویید که خانواده های شما درایران هرنوع رابطه ای رابا دولت وحکومت قطع کرده زندگی فضائی؟! داشته باشند که امری است محال و داشتن این توقع ازخانواده ها فقط درمخیله ی بیماران روانی ای مثل رجوی میتواند وجود داشته باشد!

رجز خوانی این نورسیده چنین ادامه مییابد:

” … اما اگر همین اعضا در لیبرتی باشند و قسم خورده باشند که بند از بند رژیم بگسلند, اینجاست که آخوندها کاراکتر عوض می کنند و یکباره محبت و عواطفشان گل می کند و وزارت اطلاعات تمام کارهای واجبش را ول می کند و بمثابة یک بنیاد خیریه عمل می کند تا این دیدارها انجام شود “.

اینکه دولت وزارت اطلاعات چه هدفی ازاین ملاقات ها دارند، ابدا ربطی به عواطف اعضای خانواده ها ندارد و درخواست این ملاقات ها جزو حقوق ابتدایی آنها بوده وخواهدبود!

اغلب این نکته مطرح میشود که این اسرا بطورداوطلبانه خواستار ملاقات با اعضای خانواد های خود نیستند که این ادعا مورد قبول خانواده ها قرار نمیگیرد وچرا؟

خانواده ها درعرض این مدت ده ساله ای که توانسته اند راهی به عراق داشته باشند، پی به واقعیات مناسبات درونی فرقه ی رجوی برده ، میدانند که حق اظهار نظر آزادانه وبیان احساسات واقعی از این اشخاص سلب شده ورسما اعلام شده که ” مال رجوی” هستند وبنابراین فرزندان خود را جزو صغار وکسانی که قادر به تصمیم گیری نیستند بحساب آورده و اعتقادی به اینکه اینها واقعا وازسر عقل وآزادی مخالف دیدار با خانواده های خود نیستند ، نداشته وبرانجام این ملاقات ها وتکرار آن برای کمک به بازسازی روحیه ی تسلیم شده ی این فرزندان اصرار مداوم دارند وحکومت ایران هم براین امر واقف است !

آقای رهنورد مینویسد:

” البته از آنجا که وزارت خودش را هم جزء خانواده ها می داند این شرط را اضافه کرده بود که این دیدارها نباید در داخل اشرف یا محل مجاهدین باشد یعنی اوجب آن است در محلی باشد که هم نیروهای نظامی مالکی و یا مزدوران عراقی حضور داشته باشند و هم نمایندة وزارت اطلاعات, تا این دیدار خانوادگی واقعاً دیدار خانوادگی باشد و در این جمع عضو مجاهدین بعد از سالها دوری بتواند طعم شیرین یک دیدار خانوادگی را در حضور مزدور اطلاعاتی و نفر مالکی یا مزدورعراقی رژیم احساس کند!! … سعی می کنند با تهدید سربریدن و به آتش کشیدن, این عواطف از یاد رفته را به عضو مجاهدین یادآوری کنند یعنی می گویند که آنقدر مشتاق دیدار هستند که اگر این دیدار انجام نشود او را خواهند کشت و آتش زده و قرارگاهشان را هم روی سرشان خراب می کنند. باورکنید ما مجاهدین سالهاست که مورد چنین مهر و محبتی از جانب آخوندها هستیم و به آن عادت داریم “.

این یک دروغ بزرگ است. خانواده ها باوجود اینکه میدانستند بجای دیدار باعزیزان خود باید با فرماندهان او به گفتگو نشسته وآزادی بیانی وجود نخواهند داشت ، بازهم حاضر میشدند به دنیای تاریک ومخوف اشرف وارد شوند و مورد تبیلغ هم قرار بگیرند وسرانجام وقتی رجوی مشاهده کرد که نمیتواند خانواده ها را سرکیسه کرده ویا آنها را هوادار خود نماید، دستور اکید قطع این ملاقات هارا صادر کرد ومخصوصا اگر این اسیر ملاقات کننده ی آگاهی داشت، که دراوایل کار هم ملاقاتی درکارنبود!

اکثریت بزرگی ازمردم ایران با درد دل خانواده ها درجلوی اشرف آشنا هستند و میدانند ابدا این فحاشی های ادعایی ازطرف آنها حقیقت نداشته وبرعکس ، این مامورین معذور رجوی بودند که بر علیه خانواده ها فحاشی میکردند!

تهدیدات این تازه بدوران رسیده اینطور بپایان می رسد:

” … مخاطبم کسانی هستند که خواسته و یا ناخواسته, اسباب این توطئه های کثیف می شوند. اگر آگاهانه است که شریک جرم پلیدترین دشمنان ایران و ایرانی هستند که بواسطه حکومت ننگینشان بسیاری از خانواده های ایرانی داغدار است و اگر هم نا آگاهانه است, خوب است به تجربیات مجاهدین که محصول یک رویایی و هماوردی خونین با آخوندهاست توجه کنند و خود را به لوث وجود این جانیان نیالایند. اما مجاهدین همواره به هر توطئه یی از جانب رژیم آخوندی بیابیا می گویند خوب است که در فردای ایران که روز حسابرسی خلق قهرمان ایران است که بالاترین شاخص حق بودن دوری و نزدیکی به این رژیم است همه روسفید باشند و در کارنامة اعمالشان, لکه ننگ همکاری با این رژیم یزیدی نباشد “.

چون اصل ادعا که بموجب آن دیدار شخصی با یکی ازاعضای خانواده اش توطئه ی کثیف شمرده شده، نادرست بوده بنابراین بقیه ی سخنان آقا بابک مسموع نیافتاده وتنها میتوان گفت که تضاد موجود بین رهبرشما با خانواده ها این است که خانواده ها براساس عواطف انسانی و مسئولیت خود عمل میکنند ورجوی تنها به بوالهوسی ها وقدرت طلبی هایش اهمیت میدهد که البته تضادی است آشتی ناپذیر و درضمن مردم ایران ومنجمله خانواده های شما ازاین تهدیداتی که زمینه ی عملی شدن اش اقلا تا دهه ها وجود ندارد ترسی به دل نداده واراده ی شان سست وعواطف شان نابود نمیشود!

گزارش کمپ لیبرتی 4گزارش چهارم ایران اینترلینک از بغداد،