از نیاز به خون در عراق تا بور شدن رجوی در آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – علی هاجری و رحمان محمدیان، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و ششم ژوئیه 2019:… این هفته تعدادی از جداشدگان از فرقه وطن فروش رجوی ؛ بعد ماهها دوندگی و کش وقوس، از طریق اداره مهاجرت از وزارت کار کشور آلبانی، جواز کاردریافت کردند. این دستاورد، خاری در چشم فرقه رجوی … Continue reading از نیاز به خون در عراق تا بور شدن رجوی در آلبانی