از وقاحت مریم رجوی تا ضربه اخراج جان بولتون

از وقاحت مریم رجوی تا ضربه اخراج جان بولتون

از وقاحت مریم رجوی تا ضربه اخراج جان بولتونعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم سپتامبر 2019::… میگوید پالایشگاه عربستان با موشک مورد اصابت قرارگرفته ودراسمان کویت دیده شده است ونام موشکها را هم میگوید (منبع کجاست ام هانی درکویت اتش شلیک موشکها درایران را دیده  وابوعمر هم دیده که موشکها ازاسمان ایران وارد اسمان کویت شده وازاسمان کویت بسمت عربستان رفته است  ) سوال اینجاست که چرا امریکا ام هانی وابوعمرمنابع بسیارمعتبررجوی وعضدانلو را استخدام نمیکند تابجای ماهواره ازکویت منطقه را برایش پایش ودیده بانی کنند. از وقاحت مریم رجوی تا ضربه اخراج جان بولتون 

از وقاحت مریم رجوی تا ضربه اخراج جان بولتوناشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش

از وقاحت مریم رجوی تا ضربه اخراج جان بولتون

1- وقاحت ودروغگویی دررسانه های رجوی وعضدانلو حد ومرزندارد

یمنی ها مهمترین پالایشگاه عربستان را با پهباد بمباران و60 درصد ازصادرات نفت عربستان رامختل کردند که عربستان حدود 6میلیون بشکه درروز را پذیرفته اگرهمین را بپذیریم ببینیم چه اتفاقی فتاده است

ارامکو دیگربزرگترین شرکت نیست وسهام ان نزول وازجایگاه اولی خارج شد

عربستان دیگردراوپک حرف اول را نمیزند وجایگاه خودش راازدست داد یعنی روزانه 360میلیون دلارازدست داده است که تاثیرات مخربی براقتصاد ان دارد

نفت بالا میرود وثبات انرژی ازبین رفت اگریمنی ها طبق گفته خودشون امارات را هم بزنند دیگرمحاسبه کنید بازارچه خواهد شد

عربستان وامریکا نمیتوانند بابازکردن شیرهای ذخیره انرا جبران کنند زیرا ازذخیره میخورند وجایگزینی برای ان به این زودیها متصورنیست

اگرساختن وراه اندازی پالایشگاه یکسال طول بکشد که بیشترخواهد بود عربستان باید دومیلیارد ودویست میلیون بشکه ازذخیره استفاده کند انهم بشرط اینکه محل ذخیره بمباران نشود

سرمایه گذاریها متوقف میشود وممکن است سرمایه گذاران فرارکنند وپروژه ها وسرمایه گذاری ها برای رفتن بسمت اقتصاد غیرنفتی بگل نشست ، اگربه نیروگاهها واب شیرین کنها حمله شود چکارخواهند کرد اگربندرها مورد اثابت قراربگیرند پادشاه وولیعهد باید با مرگ موش خود کشی کنند

تکنولوژی دفاعی امریکا یعنی پاتریوت وگنبد اهنین وپهباد ابروباخته شده وبسیارتوی سرشون خورد وامید عربستان وامارات وبحرین به امریکا نابود شد وناامیدی انها را فراگرفته است

براورد میشود تا این نقطه نفت به 100دلاربرسد که ضربه جدی به اقتصاد جهانی ست احتمالا مجبوربه خرید نفت ازایران بشوند دراینصورت دیوارتحریم فرو میریزد

به همین مقداربسنده میکنم وببینیم دراین شرایط رجوی وعضدانلو به چه چیزهایی اویزان میشوند

خاک بر سری رجوی . از استیصال ارباب سعودی در یمن تا تظاهر به حراج ایران از آلبانی

درشرایطی که ماهواره های جاسوسی امریکا ، اسراییل ، انگلیس ، فرانسه ، المان ، چین ، وروسیه شبانه روزی منطقه رارصد ومشغول جاسوسی هستند هنوزنفهمیده اند ازکجا وبا چه وسیله ای بمباران شده است ومیگویند درحال بررسی هستیم اما رجوی وعضدانلو یکی ازنفراتش را برای مصاحبه به تلویزیون خودش کشونده ببینیم چه میگوید

میگوید پالایشگاه عربستان با موشک مورد اصابت قرارگرفته ودراسمان کویت دیده شده است ونام موشکها را هم میگوید (منبع کجاست ام هانی درکویت اتش شلیک موشکها درایران را دیده  وابوعمر هم دیده که موشکها ازاسمان ایران وارد اسمان کویت شده وازاسمان کویت بسمت عربستان رفته است  ) سوال اینجاست که چرا امریکا ام هانی وابوعمرمنابع بسیارمعتبررجوی وعضدانلو را استخدام نمیکند تابجای ماهواره ازکویت منطقه را برایش پایش ودیده بانی کنند درعراق هم شبانه روزی ازاین دروغها بخورد مردم عراق وامریکایی ها میداد

واقعیت این است ضربه انقدرشدید وجدی وکاریست که رجوی رابه گوگیجه وهزیان گویی انداخته است چرا ؟ علاوه براینکه پولهایش ممکن است ازعربستان قطع شود ممکن است عربستان ازجنگ یمن بیرون بکشد ودست رجوی مثل سوریه درپوست گردو بماند ولی مشخص است اگرعربستان ازیمن عقب بکشد با انواع گرفتاریها درداخل روبروشود که یک سال ونیم پیش نوشتم درچنین شرایطی احتمالا عربستان با اغتشاشات داخلی روبرو ، ممکن است  سرنگون وتجزیه وتکه پاره شود انوقت رجوی چه باید بکند رجوی درترس ازبلایای اینده که برسرش خواهد امد به هزیان گویی افتاده واسمان وریسمان رابا دروغ ودغل بهم می بافد تا خود ونیروهای وارفته درالبانی را سرپا نگه دارد بخصوص بعد جان بولتون چنین نیازی را بیشترحس میکنند وترامپ هم گفت ما نگفتیم امنیت عربستان را تامین میکنیم ولی میتوانیم کمک کنیم که باید پول بدهند وگفت ما نمیخواهیم بجنگیم وبه نفت خاورمیانه احتیاجی نداریم ووزارت دفاع هم گفت فعلا دنبال تنش با ایران نیستیم یعنی سرمایه گذاری ای که رجوی با این دروغها برای خود کرده بود هم به باد فنا رفته است وبا مشکلات داخلی بیشتری که دراینده سربازخواهد کرد روبروست نیازبه دروغ ودغل دردی راازرجوی وعضدانلو دوا نمیکند

لینک به منبع

2- اخراج جان بولتون ضربه خرد کننده بر پیکررجوی و عضدانلو

 ایا رجوی وعضدانلو اولین بار است که سرمایه گذاری انها برباد فنا میرود؟ خیر، اگربه پروسه مجاهدین نگاه کنیم این عملها نه اولین باراست ونه اخرین بارخواهد بود ولی چرا رجوی وعضدانلو ازاینگونه ضربات درس نمی گیرند ؟

ساستهای رجوی وعضدانلو برپایه واقعیتها وتحلیل درست وعین وذهنی شرایط حاکم برسیاست واوضاع جهانی وداخلی ایران استوارنیست

 ـ سیاست انها نشات گرفته ازدریوزگی واویزان شدن براین کشوروان کشورواین وان سیاستمداراست

 ـ سیاست ساده اندیشانه وغیرواقعی تضاد اصلی رژیم خمینی ست واینکه هرکس دشمن دشمن من است دوست من است استواراست یعنی سیاستی نشات گرفته ازپایه های فکری واعتقادی

ـ سیاست باید ملی ومردمگرا باشد تا بتواند براساس منافع ملی ومردم تنظیم وموضع بگیرد

درعراق ازعلاوی ودارودسته امریکا حمایت ودنبال بدست اوردن دل امریکا وکشورهای عربی  وتنطیم با منافع امریکا بود که نتیجه ان حمایت ازتروریسم درعراق وسوریه ویمن شد بارها اعتراض کردیم وگفتیم این سیاست غلط است درنهایت با امدن طرفداران حاکمیت دینی ضربه را خورد وامریکا هم خیانت وچشمانش را دربرابرجنایتها بست وگفت بکشید وانها هم کشتارکردند

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلق

انتخابات فرانسه بود چه شوروغوغایی بپا کرده بودند وازخانم رویال حمایت میکرد وبرای او اطلاعیه انتخاباتی پخش میکرد درست عین عراق چند بارگفتیم فرانسه چه ربطی بما دارد ،  اولاند پیروز ودست وبال رجوی وعضدانلو را درفرانسه بست تجربه میتران یادش رفته بود وقتی ازاو حمایت کرد واوانتخاب شد بلافاصله رجوی را پرتاب وبا حاکمیت ایران رابطه برقرارکرد درانتخاب ترامپ برعلیه کلینتون حرکت وازترامپ حمایت کرد زیرا که فکرمیکرد با امدن بولتون وجولیانی ومک کین وادمخواران دیگر حاکمیت ازبین میرود دیدیم برعکس شد واقعیت اینه که رجوی وعضدانلو نیازمند این گونه حرکات هستند زیرا ازخودشون چیزی برای ارائه به جامعه ندارند ، بولتون اخراج ودست رجوی وعضدانلو درپوست گردو برای دهمین بارموند رسانه ها ازدیروز انواع حرفها را زده اند رسانه امریکایی گفت سیاست فشارحد اکثری درحال فروپاشی ست رسانه های اسراییل گفتند ضربه کاری ونگران کننده به نتانیاهو درست زمان انتخابات است واین که سیاست امریکا درباره ایران درحال تعغیر است بنظربنده اولا اینکاربخاطرانتخابات امریکا بود دوم اگرامریکا خط قبلی را هم برود بدلیل رفتن معماراصلی جنگ تاثیرات خودش رادارد وکشورها فهمیدند که امریکا ضعیف است ونباید به داد وبیدادها وهارت وپورت ترامپ گوش داد که تاثیرات زیادی درسیاستهای امریکا دارد یعنی ترسها فرو ریخت مثل سرنگونی پهباد تاثیرات ان روی اعراب واسراییل است درچنین شرایطی باید دید تاثیرات ان دردرون تشکیلات رجوی چیست اولین تاثیرسرخوردگی نیروها از سیاست دوسال گذشته است دومین تاثیرسوالات پس چی شد وتعهدات یکساله ودو ساله بکجا رفت ازجنگ خبری نیست وحاکمیت سرپا ست ازاین ببعد چکارخواهیم کرد خلاصه شیادی های رجوی وعضدانلو برملا شد ونیروها بیشترپی به دروغگویی وعوامفریبی رهبران بردند سیاست اویزان شدن به این وان شکست خورد چشم اندازسرنگونی دراذهان نیروها به باد فنا رفت وهیبتش فرو ریخت چون تمام سرمایه گذاری سه سال گذشته براین سیاست استواربود زمان تو سرکوبیدن واوارشدن سیاست غلط برسر رجوی وعضدانلو ونیروها فرا رسیده است ایا میتوانیم اخراج جان بولتون را مترادف رفتن علاوی درعراق که مجموعه ای ازمسایل را بدنبال داشت بدانیم ومنتظرعواقب ان باشیم ؟ ایا دولت البانی وامریکا با رفتن حامی اصلی ازکاخ سفید همان رفتاروتنظیم قبلی را خواهند داشت ؟هرچه باشد رجوی وعضدانلو درسیاستهای خود دراین برهه زمانی بی پدرشدند وچترمهم حمایتی درکاخ سفید را ازدست دادند که مشکلات تشکیلاتی بیش ازپیش پیکره سازمان را بلرزه درخواهد اورد ورجوی وعضدانلو را درمخمصه ای ازرفتارها وکردارها قرارخواهد داد

لینک به منبع

از وقاحت مریم رجوی تا ضربه اخراج جان بولتون

***

همچنین: