اسارت در کمپ اشرف عراق به بهانه کار در اروپا

Follow Share on Tumblrارسال – غلامعلی میرزایی، نجات یافتگان در آلبانی، یازدهم اوت 2019:… اما سومین گروه به حساب زنان با صلاحیتی بودند که با یک تلفن سحر آمیز در طی چند روز تعداد زیادی نیروی جوان ازداخل وخارج جذب می کردند. امثال فهیمه اروانی و دیگران که این هم برنامه از پیش تعیین شده … Continue reading اسارت در کمپ اشرف عراق به بهانه کار در اروپا