اسامی نفرات انتقالی در هفته اول تیرماه 1395

اسامی نفرات انتقالی در هفته اول تیرماه 1395

 ندای حقیقت، سی ام ژوئن 2016:…  بنا برگزارش رسیده به سایت ندای حقیقت دو سری بیست نفره دیگر از اعضای اسیر در کمپ لیبرتی در سه شنبه وپنجشنبه هفته گذشته 21 و 23 ژوئن 2016 به آلبانی منتقل شدند. اسامی انتقال یافتگان به شرح زیر است: سری اول:  1. شهزاد اسدی 2. خورشید فرجی 3. فریبا مهینی 4. علیرضا نماز دوست 5. رمضان زارع – علی 6. رضا داناپور 7. غلامرضا شکری 8. باقرمحمدی 9. قادر ارمکان 10. تیمور … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی فرودگاه بغدادبیشتر افراد این گروه از زنان مجاهدین بیش از پنجاه ساله به نظر می رسیدند و همه شان در حالیکه منتظر پایان انجام امور اداری مربوط به فرودگاه برای خروج از پایتخت عراق بودند چهره های اخم کرده و گرفته ای داشتند

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ تیرانا آلبانیَمحمد رزاقی: اینجا کجاست؟

لینک به منبع

اسامی نفرات انتقالی در هفته اول تیرماه 1395

سایت ندای حقیقت – سه شنبه 8 تیرماه 1395، برابر با 2016/06/28بنا برگزارش رسیده به سایت ندای حقیقت دو سری بیست نفره دیگر از اعضای اسیر در کمپ لیبرتی در سه شنبه وپنجشنبه هفته گذشته 21 و 23 ژوئن 2016 به آلبانی منتقل شدند. اسامی انتقال یافتگان به شرح زیر است:

سری اول

1. شهزاد اسدی

2. خورشید فرجی

3. فریبا مهینی

4. علیرضا نماز دوست

5. رمضان زارع – علی

6. رضا داناپور

7. غلامرضا شکری

8. باقرمحمدی

9. قادر ارمکان

10. تیمور پورجمشید

11. جمشید لقمانی

12. مهران دژن

13. علیرضا رشیدی تبریزی

14. اصغر معینی کربکندی

15. مصطفی رفیع نژاد

16. علیرضا تقی پور

17. علی یوسفی

18. آیدین عباس زاده

19. مرتضی حسنی

20. مهرداد عباسی

سری دوم

1. حسن تقدیری با نام مستعار احمد کرمی جواد

2. مهدی سیفی

3. عاصف جهانکش

4. مهدی صالحی

5. محمد جواد بهنیا

6. شهباز محمدی

7. حشمت محمدی

8. محمود دادوند

9. غلامرضا خانی

10. سعید باوی

11. جهانگیر خادمی

12. اصغر بیاتی سدهی

13. فرزاد راجی زاده

14. محمد ایمانی آزاد

15. امان الله خواجه گیری

16. مهدی پاکدل

17. جعفر ادیب پور

18. مهدی فرد کهن

19. صابر کوهی

20. ستار خیری

با امید به اینکه اعضای قربانی و اسیر در فرقه هر چه سریعتر از کمپ مخوف فرقه رجوی نجات یابند و نه اینکه سران خیانتکار از این فرصت برای فرار خویش سو استفاده نموده و اعضای ساده را جا بگذارند!

*** 

احسان بیدی سیاوش رستارCan Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe?

مسعود رجوی مجاهدین خلق کشتار افراد گروگان گرفته شدهمجید روحی: حاج مسعود رجوی درب قرارگاه های فرقه ات را در عراق تخته کردن. خون شهدا چه میشود ؟

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

تماشاچیان لهستانی اجاره شده برای بزک مریم قجر عضدانلو رجویسخنرانان اجاره ای مدعوین هم اجاره ای. هیچ یک زبان یکدیگر را نمیدانند

شوی مریم رجوی برلینسفر بخرج تروریستها، مجاهدین دانشجویان لهستانی را به برلین بردند