اسامی 106 تن از انتقال یافتگان از کمپ لیبرتی به آلبانی

اسامی 106 تن از انتقال یافتگان از کمپ لیبرتی به آلبانی

 ندای حقیقت، هفتم اوت 2016:…  اسامی 106نفر از دیگر از انتقال یافتگان اسیران لیبرتی به شرح زیر می باشد: شهرام مولایی، محسن نگهبان، حمید رضا بختیاری، بیژن پولاد رگ، قاسم کلایی، بهرام شاه کرمی،  ابراهیم مرادی، ایمان نعمت اللهی فرد، محسن شعبانی، مسلم محمدیف حسین ملکی، یزدان مجتهدی، علی میهندوست، مهدی علیقلی، یوسف لاسکانی، اسدالله بهرامی، حبیب پرندک … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمراز تروریستهای مجاهدین برملا شد (میثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم است)

لینک به منبع

اسامی 106 تن از انتقال یافتگان از کمپ لیبرتی به آلبانی

سایت ندای حقیقت – 17مرداد ماه 1395 برابر با 7 اوت 2016

اسامی 106نفر از دیگر از انتقال یافتگان اسیران لیبرتی به شرح زیر می باشد

باشد

1مولاییشهرام
2نگهبانمحسن
3بختیاریحمیدرضا
4پولاد رگبیژن
5کلیاییقاسم
6شاه کرمیبهرام
7مرادیابراهیم
8نعمت اللهی فردایمان
9شعبانیمحسن
10محمدیمسلم
11ملکیحسین
12مجتهدییزدان
13مهماندوستعلی
14علیقلیمهری
15لاسکانییوسف
16بهرامیاسدالله
17پرندکحبیب
18ساسانیمحمدعلی
19طالبیمحمود
20گلریزانعباس
21رضاییاصغر وحید
22رحمانیبکتاش
23فرجی جوییاصغر
24میرمحمدیمصطفی
25صداقتیفرهاد
26حداد شاکریمنصور
27علی شاهیعباس
28فتحی زادهعطا
29ابوییمسعود
30پایداراحمد
31ساجدی فرغلامعلی
32شاه قاسمیعلی
33صحبت زادهکیومرث
34فلاحینورالله
35محمدیفرامرز
36مزگی نژادمسعود
37هدایتیعزیز
38مشایخیمحمد
39اویسیعلی اکبر
40تیموریانیزدان
41دیانت خواهمحسن
42لطفعلی نجد بنابمحمد
43حمزویپیمان
44چنگاییشهاب
45صلاح اندیشحسن
46میهنیشه بخش
47بهشتیمصطفی
48شجاعی علی آبادیحسین
49جدیدیمنصور
50محمدعلیکاظم
51مقدسیمهران
52فرخندیکامیار
53رضویحسین
54علی اکبری علویحسن
55فارسیحسین
56هادی نسببشیر
57جعفریالبرز
58شادباشمجتبی
59کریمیمحمد
60شهنازیمهنازببا نام جعلی ژینوس هاشمی مارال
61باباییمحمدرضا
62کحالیحمیدرضا
63محبمحمود
64میریسید مسعود
65نیک طالعاناردشیر
66آذر بلگوریایوب
67آزادی مجدمسعود
68حدادیاسد
69یوسفیسیاوش
70حسینیمرتضی
71تقدیریسعید
72حیدریمحمود
73هدایتیعزیز
74احمدیحسام
75نادریپویا
76زارعییدالله
77قنادیفرهاد
78تیمورتاشعباس
79گرجیعلیرضا
80جاهدنیاهادیمجیدرضا پیرمردی
81صدردهقانیحمیدرضا
82وکیلیمحمدرضا
83کامیاب شریفیزهره
84مصطفویسیدوفا
85حاجیانمهرداد
86رهبرهاشمیرضا
87توکلی جمنانیعلیرضا
88صفریحمیدرضا
89مصباح ایرانیمهران
90ملاوردیمنصور
91یوسفی ساداتعلی
92جامکیامیر
93ستارالعیوبمهدیمهدی ستاری
94رضا قلیعادل
95غفوریمهدی
96توکلیمجید
97خوب زمانییوسف
98دیانتی غلامحسین
99عینیحسین
100مهدیانیدالله
101پوراحمدمصطفی
102عاطفیعلی
103فیضیمنوچهر
104محمدیخداداد
105الفتمحمدرضا(فرهاد)
106خرسندآزادهبا نام جعلی مینا سپهری خرسندی
 

 *** 

انتقال صد اسیر فرقه رجوی به البانی -۱۲مرداد۱۳۹۵ 

 ندای حقیقت، چهارم اوت ۲۰۱۶:… اسامی ۱۰۰نفر از انتقال یافتگان اسیران لیبرتی که در هفته گذشته به کشور آلبانی منتقل شده اند به شرح زیر می باشد ۱٫ مهدی سلطانی ۲٫ مهران استوان پور ۳٫ پیام نوری ۴٫ شیرین روحی ۵٫ عفت کربلایی ۶٫ مرتضی میرموسوی ۷٫ احمد فرجی ۸٫ جبار صباحی ۹٫ عباس علی محمدی ۱۰٫ محمد حسینی مقدم ۱۱٫ مالک شراعی ۱۲٫ حمید اشتری ۱۳٫ روزبه غنی …

مجاهدین خلق فرقه رجوی فرودگاه بغدادبیشتر افراد این گروه از زنان مجاهدین بیش از پنجاه ساله به نظر می رسیدند و همه شان در حالیکه منتظر پایان انجام امور اداری مربوط به فرودگاه برای خروج از پایتخت عراق بودند چهره های اخم کرده و گرفته ای داشتند

لینک به منبع

انتقال صد اسیر فرقه رجوی به البانی -۱۲مرداد۱۳۹۵

اسامی ۱۰۰نفر از انتقال یافتگان اسیران لیبرتی که در هفته گذشته به کشور آلبانی منتقل شده اند به شرح زیر می باشد

۱٫ مهدی سلطانی

۲٫ مهران استوان پور

۳٫ پیام نوری

۴٫ شیرین روحی

۵٫ عفت کربلایی

۶٫ مرتضی میرموسوی

۷٫ احمد فرجی

۸٫ جبار صباحی

۹٫ عباس علی محمدی

۱۰٫ محمد حسینی مقدم

۱۱٫ مالک شراعی

۱۲٫ حمید اشتری

۱۳٫ روزبه غنی پور

۱۴٫ مهدی فرزان

۱۵٫ مجتبی ایمانی نژاد

۱۶٫ فیروز دانافر

۱۷٫ خلیل احمد حسین زهی

۱۸٫ چنگیز صداقت

۱۹٫ رحمت الله جمالی

۲۰٫ فریدون اسکندری

۲۱٫ مهرداد بزازیان

۲۲٫ آزاد علی حاجیلویی

۲۳٫ بابک میرزایی

۲۴٫ امید سعیدی سخا

۲۵٫ حسن عبدالوهاب

۲۶٫ عبدالله زارعی

۲۷٫ حنیف ناظم زمردی (نام مستعار محسن واقف)

۲۸٫ شهرام رمضان زاده

۲۹٫ علی حامد رنجی

۳۰٫ رحیم چهارلنگ

۳۱٫ محمد امینی

۳۲٫ نیرسلطانی

۳۳٫ سعید نقاش

۳۴٫ رضا حسن زاده

۳۵٫ حسن عارف

۳۶٫ منصور برآهویی

۳۷٫ هادی آلفته

۳۸٫ هامون حسین دوست

۳۹٫ اسکندر ارجمندی

۴۰٫ غلامرضا شیرین منش

۴۱٫ غلامرضا غلامی خیرآبادی

۴۲٫ سجاد سپهری ( با نام مستعار محمد ملک)

۴۳٫ محمدتقی محمدی

۴۴٫ احمد کرمانی اسکویی

۴۵٫ مصباح طاهری

۴۶٫ محمد ترابی

۴۷٫ بهروز کاظمی

۴۸٫ عزت الله ماسوری

۴۹٫ احمد عارفیان

۵۰٫ مجتبی ضابطی

۵۱٫ جهانگیر جمالی

۵۲٫ مسعود اسد

۵۳٫ احمد فرزاد

۵۴٫ جواد عرب درگی

۵۵٫ سام ضرغامی

۵۶٫ امیر رضایی

۵۷٫ محمد صادق هاشمی خواه

۵۸٫ محمدتقی یوسفی

۵۹٫ سعید عبدی

۶۰٫ مجید امینی راد(نام مستعار می باشد)

۶۱٫ محمد بهروز پیرنیا

۶۲٫ امیریگانه

۶۳٫ اصغر باتمانقلیچ

۶۴٫ فریدون ندایی

۶۵٫ محمد جعفری

۶۶٫ محمد کیان

۶۷٫ مریم ذوالجلالی

۶۸٫ مراد یونسی

۶۹٫ مجید نعیمی

۷۰٫ خسرو ملک زاده

۷۱٫ مهدی تدینی

۷۲٫ گیتا احمد خان بیگی

۷۳٫ عبدالحسین آهنگری

۷۴٫ مسعود جواد زاده

۷۵٫ بشیر اکبریان

۷۶٫ محمد مستقیمی

۷۷٫ مجتبی خلدی

۷۸٫ آذرنگهدار

۷۹٫ سعید کیا (با نام مستعار سعید جابانی)

۸۰٫ حسن نظام الملکی ( با نام مستعار علیرضا اکبریان) نفر شکنجه گر و زندانبان و اطلاعاتی فرقه رجوی

۸۱٫ شهرزاد علوی

۸۲٫ مهران غنیمتی

۸۳٫ محسن معصومی

۸۴٫ محمد ممقانی مطلق (دندانپزشک)

۸۵٫ مهدی زرگران

۸۶٫ غلامحسین مزروعی

۸۷٫ نورالله یاوری زاده

۸۸٫ مینا قائمی

۸۹٫ علی اصغر توسلی

۹۰٫ مجید محمودی توانا

۹۱٫ محمد لقمانی

۹۲٫ ناصر فقیهی حبیب آبادی

۹۳٫ داریوش تاکی

۹۴٫ فرید معدومی(با نام مستعار محمد فرید معصومی)

۹۵٫ حمیدرضا زارعی

۹۶٫ علیرضا حبیب زاده

۹۷٫ محمد فلاح

۹۸٫ بهروز شفعیعی(نام مستعار)

۹۹٫ زهرا فرحناک

۱۰۰٫ حسن شوکتی ثانی( با نام مستعار محمد پورثانی)

*** 

خانواده های مجاهدین خلق بغداد 2016همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26031

انتقال سه گروه ۷۵ نفره اعضای فرقه رجوی به البانی از لیبرتی

 ندای حقیقت، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۶:…  اسامی ۷۵ نفر از انتقال یافتگان اسیران لیبرتی که در تاریخ ۲۸و ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶ برابر با ۸ و ۹ تیرماه ۱۳۹۵ به کشور آلبانی منتقل شده اند به شرح زیر می باشد. سری اول: ۱٫ نفیس مظفر مقدم ۲٫ کوروش شریف زاده ۳٫ عبدالله ممبینی کاظمی ۴٫ علی صادق طالقانی ۵٫ علی سپاه امیری ۶٫ قاسم کیوانی ۷٫ منصور عباسخانی … 

لینک به منبع

انتقال سه گروه ۷۵ نفره اعضای فرقه رجوی به البانی از لیبرتی

سایت ندای حقیقت – ۲۸ تیرماه ۱۳۹۵

اسامی ۷۵ نفر از انتقال یافتگان اسیران لیبرتی که در تاریخ ۲۸و ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶ برابر با ۸ و ۹ تیرماه ۱۳۹۵ به کشور آلبانی منتقل شده اند به شرح زیر می باشد

سری اول

۱٫ نفیس مظفر مقدم

۲٫ کوروش شریف زاده

۳٫ عبدالله ممبینی کاظمی

۴٫ علی صادق طالقانی

۵٫ علی سپاه امیری

۶٫ قاسم کیوانی

۷٫ منصور عباسخانی

۸٫ وحید عزیزپور

۹٫ شریف دانش پیپ

۱۰٫ سید رحیم موسوی(مصطفی)

۱۱٫ علی شریفی

۱۲٫ فخرالدین آسیال

۱۳٫ وحید رضایی

۱۴٫ غلامرضا رضایی بازرجانی

۱۵٫ ابراهیم رضوانی

۱۶٫ محمدعلی پروا

۱۷٫ هوشنگ عبدی گودرزی

۱۸٫ حسین مرادی

۱۹٫ رضا علیمیرزایی( با نام مستعار میرزایی)

۲۰٫ محمدرضا فرجی پور

۲۱٫ محسن مؤکدی

۲۲٫ ناصر حقیقی اشنی

۲۳٫ علی جمالی

۲۴٫ محمود فدایی

۲۵٫ امیر حزبه پور

۲۶٫ امیر راهدار با نام مستعار( امیر امیدی )

۲۷٫ فریدون پرورش

۲۸٫ غلامحسین گورکی

۲۹٫ شاهین خوشکلام

۳۰٫ حیدر همایی

۳۱٫ قربانعلی(سعید) پورنمازی

۳۲٫ محمدرضا یوسفی

۳۳٫ لطفا الله قادر زادگان

۳۴٫ محمد (کامبیز) مسعودی(دادخواه)

۳۵٫ جواد جعفرزاده سار اسکندررود

سری دوم

۱٫ فاطمه (سپیده) عفتی

۲٫ فریبا شیروانیان

۳٫ فریده علیزاده شیرازی

۴٫ حسین سجودی

۵٫ نعمت فیروزی

۶٫ حسین ناظم بکایی

۷٫ محمد فیضی

۸٫ رضا اسلامی

۹٫ محسن عسگری

۱۰٫ مجید حنیف نژاد

۱۱٫ حمید خزایی

۱۲٫ سید ابراهیم نبوی چاشمی

۱۳٫ فرید شاه کرمی

۱۴٫ ولی حقیقت طلب

۱۵٫ نصار شیخ منصوری

۱۶٫ کریم جباری

۱۷٫ حمید رضایی

۱۸٫ کریم علییاری

۱۹٫ محمد علی سیف

۲۰٫ جواد علیان نجف آبادی

سری سوم

۱٫ علیرضا امام جمعه با نام مستعار( رضا امامی)

۲٫ جاوید عجبی

۳٫ حمیدرضا صدر دهقانی

۴٫ جعفر پاکی

۵٫ منوچهر کوهکی

۶٫ الله نظر آذین

۷٫ رحیم مظلومی تبریزی

۸٫ محمدرضا وکیلی طباطبایی

۹٫ محمدعلی فرشیدیان

۱۰٫ حسین پور شعبانی

۱۱٫ حسن جیرانی

۱۲٫ آدم بلوچ

۱۳٫ رضا منصوری

۱۴٫ مظفر زکی زاده

۱۵٫ فرزین لاری نژاد

۱۶٫ علیرضا ملایجردی

۱۷٫ ابراهیم بابایی دیوکلایی

۱۸٫ عباس فرجی جویی

۱۹٫ ابراهیم جامع بالایی

۲۰٫ رضا حسینی

همانطور که در گذشته نیز یادآوری کردیم با امید به اینکه اعضای ساده و قربانی فرقه هر چه سریعتر از کمپ مخوف فرقه رجوی نجات یابند و نه اینکه سران خیانتکار از این فرصت برای نجات خویش سو استفاده نموده و اعضای ساده را جا بگذارند

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25681

اسامی ۴۰نفر انتقالی هفته دوم خرداد ۱۳۹۵ اعضای فرقه رجوی از لیبرتی به آلبانی 

 ندای حقیقت، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۶:…  دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲۰ژوئن ۲۰۱۶ بنا بر گزارش های رسیده دو گروه ۲۰ نفره دیگر از اعضای اسیر فرقه رجوی در هفته دوم خرداد ماه۱۳۹۵ از کمپ لیبرتی به کشور آلبانی اعزام شدند. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است : ۱٫ پروانه یزدیان آزاد ۲٫ قدرت حیدری با نام مستعار(احمد حیدری) ۳٫ یوسف ماهوزی ۴٫ علی اصغر لسانی ۵٫ منیژه فرمانی ۶٫ حسین نجات بخش – با نام مستعار حسین … 

لینک به منبع

اسامی ۴۰نفر انتقالی هفته دوم خرداد ۱۳۹۵ اعضای فرقه رجوی از لیبرتی به آلبانی

سایت ندای حقیقت – دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲۰ژوئن ۲۰۱۶ بنا بر گزارش های رسیده دو گروه ۲۰ نفره دیگر از اعضای اسیر فرقه رجوی در هفته دوم خرداد ماه۱۳۹۵ از کمپ لیبرتی به کشور آلبانی اعزام شدند. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است :

۱٫ پروانه یزدیان آزاد

۲٫ قدرت حیدری با نام مستعار(احمد حیدری)

۳٫ یوسف ماهوزی

۴٫ علی اصغر لسانی

۵٫ منیژه فرمانی

۶٫ حسین نجات بخش – با نام مستعار حسین رضا

۷٫ صفدر نظری

۸٫ معصومه نظری

۹٫ عباس اولادی

۱۰٫ علی رضا زیبا

۱۱٫ حسین ایزدی – با نام مستعار عرفانی

۱۲٫ محمدرضا هوشمند

۱۳٫ حمید مداح

۱۴٫ منوچهر وفایی

۱۵٫ حمید طاهری

۱۶٫ حسن رحیمی بید هندی

۱۷٫ علیرضا مجاهد نیا

۱۸٫ سعید سعیدی

۱۹٫ مصطفی کیایی

۲۰٫ حسن عسگری

سری دوم

۱٫ بهنام فتحی

۲٫ اسماعیل چمنی

۳٫ ابراهیم نورنیا

۴٫ صادق پشم فروش– با فامیل مستعار رضایی

۵٫ حمید فروزی

۶٫ احمد اربابی

۷٫ کریم موسوی حجاز

۸٫ علی سرابی

۹٫ حمید اکبریان

۱۰٫ جواد درودی

۱۱٫ عباس صدیقی امیری

۱۲٫ میرحسین حسینی

۱۳٫ محمد جوادی – نام مستعار

۱۴٫ رحمان گورکی

۱۵٫ نصرالله محمدی

۱۶٫ محمد مطیعی

۱۷٫ خسرو امیری

۱۸٫ هادی پیش بین

۱۹٫ یوسف ارزانی

۲۰٫ اصغر مومن زاده

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25469

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ انتشار اسامی ۴۰نفر انتقالی اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی 

 ندای حقیقت، اول ژوئن ۲۰۱۶:…  سایت ندای حقیقت – پنجشنبه ۱۳خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲ژوئن ۲۰۱۶ – به اطلاع خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی می رسانیم: دوگروه ۲۰ نفره دیگر در هفته اول خرداد ماه به کشور آلبانی اعزام شدند. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است : سری اول ۱٫ سودابه رحمانیان(صباحی) ۲٫ الماس جوانپور ۳٫ ناصر امینی ۴٫ علی میریونس حقی ۵٫ غلامرضا قادری ۶٫ علی حسین جماعتی ۷ … 

لینک به منبع

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ انتشار اسامی ۴۰نفر انتقالی اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی

سایت ندای حقیقت – پنجشنبه ۱۳خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲ژوئن ۲۰۱۶ – به اطلاع خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی می رسانیم: دوگروه ۲۰ نفره دیگر در هفته اول خرداد ماه به کشور آلبانی اعزام شدند. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است :

سری اول

۱٫ سودابه رحمانیان(صباحی)

۲٫ الماس جوانپور

۳٫ ناصر امینی

۴٫ علی میریونس حقی

۵٫ غلامرضا قادری

۶٫ علی حسین جماعتی

۷٫ غلامرضا بشارت

۸٫ بیژن غریب دهکردی

۹٫ مصیب رشیدی

۱۰٫ حمید دهقان هراتی

۱۱٫ باقر مفرد

۱۲٫ زهره صمدی

۱۳٫ ناصر محمدیان

۱۴٫ عبدالحسین سلیمانی

۱۵٫ داریوش فتاحیه

۱۶٫ حسن بشارت

۱۷٫ فضل الله مظاهر

۱۸٫ کامران یوسفی

۱۹٫ مجتبی کرمی افضلی

۲۰٫ ایرج اخلاقی( برازش)

سری دوم

۱٫ محمود باقی پور

۲٫ علی جلیل زاده مساح

۳٫ ابراهیم حسینی دهبنه

۴٫ سحر رحیلی (یگانه)

۵٫ آزاده رفیعی

۶٫ زهره ساکت

۷٫ مهرداد سلطانی

۸٫ علی شکوری

۹٫ طوبی شهاب الدین

۱۰٫ غلامحسین صلاحی

۱۱٫ علی علیزاده

۱۲٫ اعظم فاطمی

۱۳٫ پرویز بازفت

۱۴٫ حسین خادمی

۱۵٫ فریدون کیانیان

۱۶٫ شهاب دمگاه

۱۷٫ خاتون نظرپور

۱۸٫ طیبه وحدت نیا

۱۹٫ حشمت الله هاشمی

۲۰٫ حبیب الله همتیان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25365

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ اسامی ۸۰نفر انتقالی از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی 

 ندای حقیقت، بیست و ششم می ۲۰۱۶:… پنجشنبه ۶خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲۶می ۲۰۱۶ بنا بر گزارش های رسیده چهارگروه ۲۰ نفره در اردیبهشت ماه۱۳۹۵ به کشور آلبانی اعزام شدند.. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است : سری اول:  ۱٫ محبوبه دباغ ۲٫ محمد دادگر اقدم ۳٫ فرخ فرهنگیان ۴٫ زهرا فیروزان ۵٫ مرضیه قبادی ۶٫ سوسن قبادی ۷٫ فرشته همدانی ۸٫ مسعود نوید حسن لویی ۹٫ مریم حسنی شیشه بر ۱۰٫ حکیمه … 

لینک به منبع

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ اسامی ۸۰نفر انتقالی از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی

سایت ندای حقیقت – پنجشنبه ۶خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲۶می ۲۰۱۶ بنا بر گزارش های رسیده چهارگروه ۲۰ نفره در اردیبهشت ماه۱۳۹۵ به کشور آلبانی اعزام شدند.. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است :

سری اول

۱٫ محبوبه دباغ

۲٫ محمد دادگر اقدم

۳٫ فرخ فرهنگیان

۴٫ زهرا فیروزان

۵٫ مرضیه قبادی

۶٫ سوسن قبادی

۷٫ فرشته همدانی

۸٫ مسعود نوید حسن لویی

۹٫ مریم حسنی شیشه بر

۱۰٫ حکیمه کریمی

۱۱٫ سیمین خوشنویس

۱۲٫ سولماز کوهی

۱۳٫ طیبه مسیح

۱۴٫ حسام ناصری

۱۵٫ محمدرضا نوروزی پور

۱۶٫ مصطفی پاکاری

۱۷٫ میترا پورجعفر

۱۸٫ مریم صدیق

۱۹٫ جعفر سهیلیان

۲۰٫ راحله ضابطی

سری دوم

۱٫سهیلا صابر

۲٫ صدیقه خدایی صفت(آذرنبوی)

۳٫ ابوالفضل فولادوند

۴٫ جمال موسوی نیا

۵٫ پیمان حناچی

۶٫ حسن محرمی کوچه باغ

۷٫ جاوید میردامادی (با اسم مستعار مسعود کلانی)

۸٫ شهریار میرزائیان

۹٫ صدرالله اعتدالی

۱۰٫ علی پاپون

۱۱٫ علی مراد

۱۲٫ غلامرضا اسماعیلی

۱۳٫ فروزنده کاکاوند

۱۴٫ فرهاد نعیمی

۱۵٫ کیومرث سیدخلخال

۱۶٫ مانی مهران

۱۷٫ محمد(صابر) قرایی

۱۸٫ محمدحسین متکی

۱۹٫ محمدرضا شمس ریزی

۲۰٫ امیرمسعود فرشچی

سری سوم

۱٫ احمد اسماعیل پور(عبدی فولاد)

۲٫ احمد کاسبان

۳٫ اقدس نایب اسماعیل پور

۴٫ جابر فخیمی

۵٫ جلیل عبدی ممقانی

۶٫ حبیب الله داد گودرزی

۷٫ رضا پرهام

۸٫ سعید علی پناهی

۹٫ سوسن غلامی ورنام خواستی

۱۰٫ سید محمد سادات گوشه

۱۱٫ شهریار فعلی پور

۱۲٫ ضحی آمرطوسی

۱۳٫ علی خداکرمی

۱۴٫ علی اوسط حاج اسماعیلی

۱۵٫ علیرضا غلامی برمکوهی

۱۶٫ مجید شکوهی

۱۷٫ محمد صدیقی

۱۸٫ محمدرضا موزرمی

۱۹٫ رضا مرادی

۲۰٫ مسعود کلانتری رحمت آبادی

سری چهارم

۱٫ مهتاب قریشی

۲٫ فاطمه شریف

۳٫ علی زمان رستمی

۴٫ مسعود گنجاور(نصرالله زاده)

۵٫ محمدعلی خطیبی

۶٫ احمد بازگونه

۷٫ کاظم صفایی

۸٫ سیروس قربانی

۹٫ ناصرقلی پور

۱۰٫ محمدرضا گویا

۱۱٫ علی عبداللهی

۱۲٫ جلال فرخندی

۱۳٫ جواد محمدعلیپور بازکیایی

۱۴٫ محمود حجازی

۱۵٫ باقر حمیدیان فرد

۱۶٫ ایرج یوسف طالشی

۱۷٫ علیرضا قلجایی

۱۸٫ عباس زمردی منش

۱۹٫ ابراهیم کفایتی

۲۰٫ نادرحسینی ثانی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24996

دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی) 

 ندای حقیقت، هفتم می ۲۰۱۶:…  روز سه شنبه ۱۴اردیبهشت و پنجشنبه ۱۶اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دو گروه ۲۰ نفره دیگر که سری چهارم و پنجم در سال جدید هستند به کشور آلبانی اعزام شدند. اسامی دو گروهی که در هفته گذشته به آلبانی منتقل شدند بشرح زیر است ۱٫ فروغ معزی ۲٫ ماریه نبوی چاشمی ۳٫ خجسته میرزا باقری ۴٫ زهرا سلامی نیا ۵٫ مملکت(ناهید) نگهدار ۶٫ حسین خدایی صفت با اسم مستعارعلی نفیسی ۷٫ اویس … 

لینک به منبع

دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند

دو سری ۲۰ نفره از اعضای فرقه رجوی در روز ۱۴ و ۱۶اردیبهشت ۹۵

از کمپ لیبرتی به آلبانی منتقل شدند

سایت ندای حقیقت – شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر ۷ می ۲۰۱۶

به گزارش خبرنگار سایت ندای حقیقت در روز سه شنبه ۱۴اردیبهشت و پنجشنبه ۱۶اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دو گروه ۲۰ نفره دیگر که سری چهارم و پنجم در سال جدید هستند به کشور آلبانی اعزام شدند. اسامی دو گروهی که در هفته گذشته به آلبانی منتقل شدند بشرح زیر است

۱٫ فروغ معزی

۲٫ ماریه نبوی چاشمی

۳٫ خجسته میرزا باقری

۴٫ زهرا سلامی نیا

۵٫ مملکت(ناهید) نگهدار

۶٫ حسین خدایی صفت با اسم مستعارعلی نفیسی

۷٫ اویس مندی زاده

۸٫ مسعود مودت

۹٫ همایون تجلی

۱۰٫ سیده مریم نبوی چاشمی

۱۱٫ وحیده نبوی چاشمی

۱۲٫ محمد نصر آبادی

۱۳٫ قمر نظری

۱۴٫ منیره بهزادی (عاصفه رضایی)

۱۵٫ زینب شادباش

۱۶٫ معصومه شاه کرمی

۱۷٫ ابراهیم ضیافتی مهرابی

۱۸٫ ناصر ذوالقدر

۱۹٫ مریم صنوبری

۲۰٫ فاطمه مهرنیا

۲۱٫ نیر نسبی

۲۲٫ عصمت دهدشتی

۲۳٫ سعیده شالچی (گوهر امامی)

۲۴٫ عاتقه جلالیان

۲۵٫ پروانه آذربرا

۲۶٫ مریم اسلامی

۲۷٫ عاصفه امامی(فرهمند)

۲۸٫ گوهر پناهی

۲۹٫ نسترن قصلانی

۳۰٫ آزاده عبدالله پور

۳۱٫ مهوان اعتمادی

۳۲٫ محمد فرمانی

۳۳٫ آذر فرشیدیان

۳۴٫ مهشید فرزانه سا

۳۵٫ عبدالرحیم حسن نژاد

۳۶٫ پروانه حیدری

۳۷٫ اکرم جباریان ها

۳۸٫ لیلا کاظم خانلو

۳۹٫ مهتاب محمودی

۴۰٫ ماشاالله مفخر

همچنین فاطمه منصوری در گروه سوم در ۷ اردیبهشت به آلبانی منتقل شد.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24854

پنجشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۵ حدود ۲۰ نفر دیگر از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی منتقل شدند 

 ندای حقیقت، سی ام آوریل ۲۰۱۶:… مطلع شدیم پنجشنبه ۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ سومین گروه در سال جدید به کشور آلبانی اعزام شدند. گروه اعزامی جدید حدودا ۲۰ نفر می باشند. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است : ۱٫ نیلوفر عالمیان ۲٫ اعظم فارسی ۳٫ پریسا رفیعی ۴٫ نعمیه حاج حسینی ۵٫ طوبی بزرگمهر ۶٫ زهرا رحمت نژاد ۷٫ اشرف فرشید ۸٫ فهیمه حیدری ۹٫ عادله اقایی ۱۰٫ صغری بزرگان فرد ۱۱٫ محبوبه تقی پور … 

لینک به منبع

پنجشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۵ حدود ۲۰ دیگر از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی منتقل شدند

سایت ندای حقیقت – شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر ۳۰ آوریل ۲۰۱۶ بنا بر گزارش های رسیده به سایت ندای حقیقت مطلع شدیم پنجشنبه ۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ سومین گروه در سال جدید به کشور آلبانی اعزام شدند.

گروه اعزامی جدید حدودا ۲۰ نفر می باشند.

اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است :

۱٫ نیلوفر عالمیان

۲٫ اعظم فارسی

۳٫ پریسا رفیعی

۴٫ نعمیه حاج حسینی

۵٫ طوبی بزرگمهر

۶٫ زهرا رحمت نژاد

۷٫ اشرف فرشید

۸٫ فهیمه حیدری

۹٫ عادله اقایی

۱۰٫ صغری بزرگان فرد

۱۱٫ محبوبه تقی پور

۱۲٫ عاصمه داور منش

۱۳٫ محبوبه رضایی

۱۴٫ زهرا شاه کرمی

۱۵٫ لیلا نرگسی

۱۶٫ سمیه نعمتی

۱۷٫ رضا هفت برادران

۱۸٫ سعید ارجمندپور

۱۹٫ صلاح الدین عبدالله نژاد

۲۰٫ 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24799

انتقال ۲۵ نفر از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی و نروژ (اسامی) 

 ندای حقیقت، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:…  اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر می باشد: ۱٫ کبری حسن وند ۲٫ مهین حری (پور صدیق) ۳٫ زینت مجیدی ۴٫ محمد علی مهاجری ۵٫ داریوش نصر قجر ۶٫ احمد هوشی ۷٫ طاهر اقبال ۸٫ کامیار ایزدپناه (آزادی ) ۹٫ محمد میرغفوری ۱۰٫ روزبه عماد زاده (ایمان زاده) ۱۱٫ احسان رحمانی ۱۲٫ احسان صمیمی ها ۱۳٫ صالح عباس زاده ۱۴٫ دارا رحیلی خراسانی ۱۵٫ فرزاان فلاحتگر ۱۶٫ محمد … 

لینک به منبع

انتقال ۲۵ نفر از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی و نروژ

سایت ندای حقیقت – سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر ۲۶ آوریل ۲۰۱۶

به گزارش خبر نگار سایت ندای حقیقت مطلع شدیم در هفته گذشته دو گروه ۲۰ و ۵ نفری دیگر به کشورهای آلبانی و نروژ منتقل شدند

همچنان که در خبرهای مشابه اعلام کردیم باز هم تکرار می کنیم رجوی و سران خیانتکارش طبق توافقات با دولت عراق قرار بود در طی شش ماه اعضای اسیر شده را از لیبرتی به کشورهای خارجی منتقل کنند ولی با نقشه های توخالی و ابلهانه بیش از ۵ سال است که روند انتقال را طولانی می کنند تا رجوی بتواند تعداد بیشتری را به کام مرگ بفرستد و اما خود در مخفیگاه چند صباحی بیشتر به زندگی ننگین خود ادامه دهد.

اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر می باشد:

۱٫ کبری حسن وند

۲٫ مهین حری (پور صدیق)

۳٫ زینت مجیدی

۴٫ محمد علی مهاجری

۵٫ داریوش نصر قجر

۶٫ احمد هوشی

۷٫ طاهر اقبال

۸٫ کامیار ایزدپناه (آزادی )

۹٫ محمد میرغفوری

۱۰٫ روزبه عماد زاده (ایمان زاده)

۱۱٫ احسان رحمانی

۱۲٫ احسان صمیمی ها

۱۳٫ صالح عباس زاده

۱۴٫ دارا رحیلی خراسانی

۱۵٫ فرزاان فلاحتگر

۱۶٫ محمد هاشمی

۱۷٫ البرز رحیمیان

۱۸٫ علی سرشاهی

۱۹٫ بهرام زازانی

۲۰٫ میثم ناهید

اسامی انتقالی به نروژ

۱٫ فرشید مدد زاده

۲٫ مرضیه کبیری

۳٫ نادر ورمزیاری

۴٫ ناصر ورمزیاری

۵٫ عادل ورمزیاری

لازم به ذکر است تعداد دیگری از جمله فهیمه اروانی از سران خیانتکار درجه یک فرقه رجوی در ماه گذشته به آلبانی منتقل شدند که خانم اروانی هم بدلیل ورود غیر قانونی و حکم تحت تعقیب چند روزی در بازداشت بود. که با لابی گری و حقه بازی های متداول فرقه بطور موقت ازاد شد.

اسامی سایر نفرات متعاقبا اعلام می شود.

*** 

انتقال ساکنان لیبرتی آری. فرار سران و به کشتن دادن اعضا خیر

ندای حقیقت، بیست و یکم ژوئیه ۲۰۱۶:… یکی از جدیدترین طرح های خیانتکارانه رجوی که در صدد اجرای آن می باشد همانا فراری دادن خود و اعضای رده بالای فرقه از لیبرتی و انتقال آنها به اروپا و باقی گذاشتن بقیه اعضا در اسارتگاه لیبرتی و به کشتن دادن آنان در آن قتلگاه و خلق یک فاجعه دیگر است. رجوی که با مکر و حیله خود
 
 
 maryam_Sanjabi_june 2016مریم سنجابی، ندای حقیقت، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۶:…  ولی من از این فرصت میخواهم استفاده نموده و به همه خانواده های مظلوم اسیران و اعضای قربانی شده و مجامع بین المللی بیطرف هشدار داده و اعلام می کنم این کار هم یک جنایت و خیانت دیگر سازمان مجاهدین است و در برابر فرقه ای که بیش از پیش در
 
 
 ندای حقیقت، شانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶:… حال که قافیه تنگ امده به نطر میرسد تمام هم و غم وتلاش انها احتمالا برای بدر بردن جان ناچیز و بی ارزش رجوی است که بیش از دهسال است خود را در سوراخی مخفی نموده اکنون با پرداخت رشوه های کلان و میلیون ها دلار و خریدن برخی از مهره ها ی کمیساری