استحاله تدریجی میراث محمد حنیف نژاد به فرقه ای ،موسوم به فرقه رجوی

Follow Share on Tumblrارسال –  نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، پنجم اوت 2018:… سازمان مجاهدین درطی مبارزاتش هر چند نتوانست مواضع انقلابی خود را در مقابل امپریالیسم امریکا حفظ کرده و یا در برابر حکومت ایران به توفیقی دست یابد،اما بی شک مسعود رجوی ،با تن دادن به مزدوری و خیانت به کشور و با وطن فروشیهایی … Continue reading استحاله تدریجی میراث محمد حنیف نژاد به فرقه ای ،موسوم به فرقه رجوی