استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگن

استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگن

استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگنمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و چهارم نوامبر 2019:… ملعون مسعود رجوی در سال 88 چند ده بار در ان نشست که برگزار کرد گفت این جوانان که به ما نپیوستند و رژیم را سرنگون نکردند باید همه را کنار دیوار چید و وهمه را اعدام کرد !! پیس به این جنایت کار رجوی چی باید گفت … ملعون مسعود رجوی ومریم قجر که این همه ادعا دارند و فرمان می دادند به یگان های ارتش ازادیبخش ، یگانهای هزار اشرف ، یگانهای شورشی و …. کدام از این کشته شده ها مربوط به این یگانهای کذائی می باشد که شما اسم انها را قطار می کردید ؟؟ اسامی کشته شدگان خودتان را نام ببرید خون افراد یگان هایتان پایمال نشود !!؟ استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگن 

استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگنرضا احمدی، نروژ، سال 2004: استراتژی تغار

استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگن

محمد کرمی فعال حقوق بشر پاریس

محمد کرمی فعال حقوق بشر پاریس

آفتابه لگن هفت دست ، نهار و شام هیچی، شعار استراتژیک مریم قجر عضدانلو

این دقیقا وضعیت مریم قجر و فرقه صاحب مرد رجوی است . یک زمانی بود که به اسم ملعون مسعود رجوی ، اطلاعیه های انچنانی به نام : یگان های ارتش ازادیبخش داخل ایران ! یگان های هزار اشرف در داخل ایران ! یگان های شورشی در داخل ایران ……! باصدای تقلید شده از ملعون رجوی  توسط کامپیوترتولید و در دنیای مجازی پخش می شد .در پیام های که به اسم وی بود جیغ بنفش می کشید و به یگان های کذائی در داخل کشور برپا ، بفرمان من ،…. می داد . الان هم مریم قجر عضدانلو به نوعی دیگر دارد تکرار می کند .

29 ابان ماه مریم قجر عضدانلو پیامی بلغور کرده است که قسمت های از ان را با هم مرور میکنیم . 

( *  مریم رجوی: ایران شورشگر به پا می‌خیزد . )

ایران بپا می خیزد به شما ها که در روستای مانزا  البانی لمیده اید چه ربطی دارد .؟ از فاصله 4000 کیلومتری یک مشت پیر مرد و پیره زن چکار می خواهند بکنند ؟

( * حمایت از مردم بپاخاسته و پشتیبانی از جوانان شورشگر و کانون‌های شورشی یک وظیفه ملی و میهنی است ) .

حمایت و پشتیبانی شما هم مانند اربابتان عمو سام هست .حرف مفت به قول معروف نه نزول دارد ، نه مالیات ، نه کنتور هست که شماره بیندازد ، وراجی هست که شما هم استادش هستید .

( * قیام ایران با تقدیم بیش از ۲۰۰ شهید سرفراز، اراده آتشین، شکست‌ناپذیر و پیروزمند مردم ایران ) .

به فرض اینکه این اماری که داده می شود درست باشد . طبق گفته خود مریم قجر این کشته شده را مردم ایران داده اند به شما ها چه ربطی دارد؟ ملعون مسعود رجوی ومریم قجر که این همه ادعا دارند و فرمان می دادند به یگان های ارتش ازادیبخش ، یگانهای هزار اشرف ، یگانهای شورشی و …. کدام از این کشته شده ها مربوط به این یگانهای کذائی می باشد که شما اسم انها را قطار می کردید ؟؟ اسامی کشته شدگان خودتان را نام ببرید خون افراد یگان هایتان پایمال نشود !!؟

( * خامنه‌ای سردمدار خون‌آشام ارتجاع،‌ در سخنان آشفته‌اش در روز ۲۶ آبان ضمن چند دقیقه درباره آنان ۱۵ بار کلمات ناسزای اشرار و شرارت را به کار برد. ) .

اگر خامنه ای فقط کلمه اشرار و شرارت را به کار برده است . ملعون مسعود رجوی در سال 88 چند ده بار در ان نشست که برگزار کرد گفت این جوانان که به ما نپیوستند و رژیم را سرنگون نکردند باید همه را کنار دیوار چید و وهمه را اعدام کرد !! پیس به این جنایت کار رجوی چی باید گفت ؟

( * حمایت از مردم بپاخاسته و پشتیبانی از جوانان شورشگر و کانون‌های شورشی یک وظیفه ملی و میهنی است. )

مریم قجر اول باید دهنش نجس خود را اب بکشد و بعد نام ملی و میهنی را به زبان بیاورد . فرقه جنایتکار رجوی بیشتر ظلم و جنایت وخیانت را به این میهن ملی انجام داده است و به خاطر همین خیانت ها خائن ترین فرد و تشکیلات تاریخ ایران شدند . در ثانی کدام کانون های شورشی ؟ در کدام سوراخ هستند ؟! این مردم بی گناه هستند که برای مطالبات خود به میدان امده اند که هیچ ربطی به شما جنایت کاران تاریخ ندارد .

مریم قجر عضدانلو با این عمل کرد جنایت کارانه اش که نزدیک چهار دهه بیشتر جنایت و خیانت را به ایران و مردم ایران انجام داده اند و می دهند این خائنین معلوم از چه موضعی برای ارگان های بین المللی مانند شواری امنیت ملی و سازمان ملل امر و نهی میکند که چکار بکنند و چطور انجام بدهند.؟

باید به این زنگ گفت : ببند این گند ، گاو دهان را خائنین به خدا و خلق و میهین . اگر شما خائنین به همراه  عمو سام در امور مردم ایران دخالت نکنید ، مردم خودشان می دانند که به چه شیوه ای مطالبات خود را به صورت مسالمت امیز حل و فصل و به حق قانونی خود برسند .این مردم نه قیم می خواهند نه فضول .لطفا خفه بشوید و ببندید ان دهان نامبارک خود را . مردم ایران شما را موقتا عطایتان را به لقایتان بخشیدند تا زمانی دیگر که به پای میز محاکمه بکشانند و اینهمه جنایت وخیانت را که انجام داده اید را پاسخگو بشوید.

استراق سمع از آلبانی یا جعل احضار روح مسعود رجوی ؟

استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگن

لینک به منبع

***

همچنین: