استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگن

Follow Share on Tumblrارسال – محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و چهارم نوامبر 2019:… ملعون مسعود رجوی در سال 88 چند ده بار در ان نشست که برگزار کرد گفت این جوانان که به ما نپیوستند و رژیم را سرنگون نکردند باید همه را کنار دیوار چید و وهمه را اعدام کرد !! پیس به … Continue reading استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگن