استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشستعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه 2021:… استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع آن درعراق و با همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد. دراشرف به مسئولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیراز اینکه ما مثل زمان صدام کارت و برگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهد که براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم. نتیجه آن شدو خروج ازعراق و رفتن به آلبانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم به مجاهدین زد. ترامپ آمد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته و با حمایت از ترامپ چه حرفها و چه حمایتها که نکرد. با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان و بهمان و بولتون چه و چه و سنا و کنگره این و آن. دراین راستا در چهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت. استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست 

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشستحمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

همانطورکه قبلا بارها نوشتم استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع ان درعراق وبا همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد دراشرف به مسولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیرازاینکه ما مثل زمان صدام کارت وبرگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهدکه براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم نتیجه ان شد خروج ازعراق ورفتن به البانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم بمجاهدین زد ترامپ امد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته وبا حمایت ازترامپ چه حرفها وچه حمایتها که نکرد با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان وبهمان وبولتون چه وچه وسنا وکنگره این وان دراین راستا درچهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت بلکه شبانه روز بعنوان شپش درجیب ترامپ سه قاپ پرتاپ کرد تحریم حمله نظامی ودفاع ازتروروجنایت برعلیه ملت اقدام و به پشتوانه ترامپ درانواع دسیسه ها شریک شد

پايان مرحله ترامپ و بحث سرنگونى در تشكيلات رجوى

در آبان 98 از آشوب دفاع و توسط کانونهای شورشی ادعایی، بخوانید تروریسم، دست به ترور زد. یکی از آنها داستان نوید افکاریست.  ازاینها که بگذریم دیروز اعلام کردند ترامپ شکست خورده. نمیدونم درشکنجه گاه روانی رجوی چی میگذرد ولی این را میدانم که ماتم سراست، عزا عزاست، قران برسرکردن است، ولوله و شیون است، روضه خوانی و نمازنجات برپاست. در تعزیه ها غوغاست. چرا ؟ خری که استراتژی را سوار بر آن کرده بودن در باتلاق گیرکرد ومرد. انگار به استراتژی رجوی بمب اتم زده اند. آثاری ازش باقی نماند.  بهمین دلیل مثل اربابانش نتانیاهوی صهیونیست و پادشاه وهابی عربستان لال شده و قدرت هیچ گونه عکس العملی را ندارد. در سکوت است. چرا این یکی مثل دوران بوش ضربه اش کم نیست و نابود کننده است؟ به این دلیل که امریکا  دیگرامریکای آنزمان نیست که مثلا با انتقال به آلبانی چند صباحی نفس بکشند. تازه شروع درگیری ها و جنگهاست. فکرنکنید با آمدن بایدن اوضاع بهترمیشود خیرکاملا برعکس اغازفروپاشی رسمیست ، سرعت وتحولات امریکا وبهم ریختن انکشورتسریع خواهد شد ، شکافها هم نخواهد امد ، صدها گرفتاری شروع میشود ، وازنظربین المللی بعد انتخابات نه ابرویی موند ونه حیثیتی ونه ارزشی ، جهان تمام اینها را مدنظرقرارمیدهد ودریک کلام امدن بایدن امریکا را بشدت ضعیف کرد نه قوی اگرسیاستهای بایدن همان ترامپ است که فاتحه اش ازحالا خونده شده اگرتعغیرکند که حتما مقداری تعدیل خواهد شد چه بلایی برسرنتانیاهو ودارودسته عربستان وجنگ یمن وموضوع فلسطین خواهد امد ، رابطه اش هرگز با اروپا مثل قبل نخواهد شد زیرا زمزمه ها وعملهای اروپا نشان میدهد که انها بسمت استقلال ازامریکا درحرکت هستند که با امدن بایدن حل نخواهد شد پس می بینیم چه دربعد داخلی وچه بعد خارجی امریکا هرگز به قبل برنخواهد گشت ودیگرنمیتواند اب رفته رابجوی برگرداند با کوزه شکسته هم نمیتواند اب بخورد

درداخل چه میشود نولیبرالیسم درانتخابات بعدی جاروب خواهد شد هم امریکا وغربی ها وهم اپوزیسیون داخل راهم ازدست خواهند داد نتیجه با این همه ضعف ودرماندگی ومشکلات دربرابرایران وملتش که چهارسال درمحاصره کامل مقاومت کرد وپیروز بیرون امد چگونه باید رفتارکند ؟ یکی ازانها رها کردن مدعیان اپوزیسیون خارج کشوردرتمامیتش است  مجبوراست همه را ول کند وگرنه با ایران نمیتواند دربی افتدیعنی اینکه خانم کلینتونی وشرایطی ندارد که بخواهد یک البانی دیگربرای رجوی برپا کند ومیگذارد تا درتنهایی خودش بمیرد چون بدردش نمیخورد کارت سوخته وجزغاله شده ازطرف دیگرزمان تعیین تکلیف تعهدات فرا رسیده ترامپ رفته وسرنگونی که هیچ خودش درتله گرفتاراست چه جوابی به نیروها میدهد ایا ریزش نخواهد داشت ؟ اگرحتی یک نفرهم ریزش نداشته باشد با شناختی که بنده دارم از درون می پوکاند ، استراتژی باد فناست ، انقلاب چی ؟ بهمین دلیل امدن بایدن را مثل انفجاربمب اتم دانستم ، رجوی مهمترین حامی خود را از دست داد که سلسله وارادامه خواهد داشت ازنتانیاهو گرفته تا پادشاهان عربها دیگرنمیتوانند چه مالی وچه سیاسی حامی رجوی باشند دومینه اول افتاد ، دومینه های بعدی پشت سرهم تا اخرین خواهند افتاد کسی نمیتواند متوقف کند وازمرگ سیاسی وایدئولوژیک رجوی جلو گیری کند  رفتن ترامپ یعنی خراستراتژیک رجوی درباتلاق مرد وامدن بایدن خود استراتژی راقبل ازرفتن به کاخ سفید کشت حال رجوی برود نمازشفاعت درعراق بخواند که بوش انتخاب شود وخانم رایس هم وزیرخارجه بشود تا شب قدرش رقم بخورد اهای اقای رجوی وخانم عضدانلو حالا فهمیدید چرا دراشرف نوشتم لعنت براین شب قدریا هنوز نفهمیدید ؟  

لینک به منبع

اخراج مجاهدین از آلبانی به اریتره

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خاطرات-کمپ-بدنام-اشرف-،-ریزش-نیرو-از-عر/

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم ژانویه 2020:… مشکلات تشکیلاتی و موریانه خورشدن سیستم خود را در جنگ و دعواهای روزانه با عواقبش وخروجها نشان میداد. دربحث انقلاب خیلی ها رفتند. بعد با تهدید زندان ابو غریب و بستن شکاف خروج دردرون توانست تا جلو گیری کند ولی موریانه ها عمل میکردند. بعد حمله امریکا چه حین جنگ و چه بعد آمدن امریکا بیش از 700 نفر خارج شدند. داستان همچنان ادامه داشت تا به آلبانی رفتند. درآنجا بنده خبرندارم ولی حدس میزنم چند صد نفری خارج شده اند با توجه به آمارها از 5000نفردراشرف زمان صدام اکنون در آلبانی فکر میکنم کمتراز2000 نفر مونده باشند و طبق خبرهایی که در شبکه های اجتماعی میخونم در درون تشکیلات نارضایتی و مشکلات تشکیلاتی غوغا میکند. طوری که اگردرب راباز کند فکرکنم همان دویست نفری که همیشه رجوی میگفت برای من کافیست باقی بمانند. خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی 

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانیپور احمد، ژانویه 2008: كمپ آمريكائي،‌ راه نفس اعضاي دربند فرقه رجوي دركمپ اشرف

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی

1- رجویها ازدرد کشیدن ما لذت میبردند

یکی ازاصلی ترین مشکلاتی که نیروها داشتند بحث بیماری بود ازانجایی که رجوی قدرت وتوان انرا نداشت که به الزامات ان تن بدهد ازبیخ وبن با اتهام زدن وتهمت تمارض انرا انکارمیکرد که دوسه مورد درباره خودم را نوشته ام دراین نوشتارفقط به دومورد ازده مورد مشکلات دندان اشاره میکنم

بدلیل اینکه رسیدگی درست انجام نمیشد ویا با اتهام وتهمت روبرو بودیم تمام سعی وتلاش این بود که تا انجایی که امکان داشت دکترنرویم یکی ازافراد اینچنینی بنده بودم دندان درد امانم رابریده بود بلاجباربه دندانپزشک مراجعه وحکم به کشیدن دندان داد ، دندان را کشیدند تا چهارپنج ماه دندان درد میکشیدم هربارمراجعه کردم که دندان کشیده شده دوسه روز درد میکند بعد می افتد مدام میگفتند عادی ست منهم جواب میدادم عادی نیست یا درست نکشیدید ودندان درریشه مونده یا دندان خرد شده وتکه ها دردرون لثه وزخم است که درد میکند وزخم خوب نمیشود عکس بگیرید گوش نمیکردند ، بعد ازهربارمراجعه به دندانپزشک گزارشی ودرد سری درست میشد که بهانه میاوری تمارض داری و…..تا اینکه بعد ازچند ماه یک روز زبانم به محل دندان خورد وپاره شد با زبان لمس کردم فهمیدم چیزی درون لثه است جلو اینه نگاه دیدم دوتکه سفید ازلثه بیرون امده چند روزصبرکردم کمی که بیشتربیرون امد جلو اینه با انبردست هردو تکه را بیرون کشیدم ، بعد ازچند ماه دندان دردم افتاد وزخم دوروزه خوب شد

یکباردیگرحکم به کشیدن دندان دادند زیرا هرچه مراجعه کردم گفتند حساسیت است رسیدگی نشد تادندان به مرحله کشیدن رسید دندان را کشیدم بازمحل دندان درد وامانم رابرید وعفونت کرد ازما مراجعه ازانها انکارکه عادی ست وزیرتیغ که چرا اینقدربه دندان پزشکی میروم سازمان کلی انرژی گذاشته وبا خرج زیاد دندانت را کشیده کمی صبرکن خوب میشود دکترمفت است هرچیزی میشه میروید دکترسازمان چه گناهی کرده والی اخر، تقریبا دو هفته ای گذشت یک شب زدم به سیم اخرومستقیم رفتم امداد اشرف ودرخواست چک توسط دندانپزشک دادم اول زیربارنمیرفتند که هماهنگ نشده باید تشکیلاتی اقدام کنی منهم عصبی شده گفتم خواهربنده هیچ نیازی به راهنمایی ویاد اوری مسایل تشکیلاتی وقوانین امداد ندارم همه را فول فول هستم یا امشب دندانپزشک مشگل مرا حل میکند یا ازاینجا تکون نمیخورم هرجاهم میخواهی بروزنگ بزن وگزارش بده کوتاه سخن فرستادند پیش دندان پزشک تا نگاه کرد گفت اینکه عفونت کرده ومحل دندان خونابه خشک شده چرا شستشو ندادی شستشوداد ودرد کمی ارام شد وما برگشتیم وگزارش که بعله امده وپا دریک کفش و….گفتم من باید تمیز کنم نباید دندانپزشک بعد کشیدن بگوید دوسه روز دیگربیا چک کنم یا اگرخونابه مونده تمیز کنم مسولیت کیست اگرمن دست بزنم ویه ذره خون بیاید الم شنگه راه میافتد که بدون اجازه پزشک دستکاری وفلان وبهمان مگه دندان قبلی ده بارمراجعه نکردم گفتند عادی ست من ده بارزیرتیغ مراجعه به پزشک رفتم چندماه دندان درد داشتم بعد هم خودم جلو اینه دو تکه دندان رابا انبردست بیرون کشیدم شما هیچ چیزی را نمیذیرید فقط اتهام ومارک وتهمت تمارض می زنید ومنت سرما میگذارید معلوم نیست ما که عمرمون را پای رهبری گذاشتیم کی باید به دردهای ما رسیدگی ومشکلات را حل کند من پول دارم با بیرون ارتباط دارم که مسایلم را مثل جامعه حل کنم ؟ …….این دونمونه مشتی ازخرواربود که بدانید نگاه سازمان به مسایل چگونه بود وبا چه شیوه هایی نسخ ادمها را میکشیدند وازدردکشیدن وناله نیروها لذت میبردند شکنجه گران روانی ازهرچیزی برای شکنجه دادن ، بالاترین استفاده را میکردند

2- نمونه دیگری ازکتک زدن درنشست

قبلا دونمونه ازکتک زدن درنشستها را نوشته وبه یک نمونه دیگراشاره میکنم یک روز بمن گفتند این ساعت برواتاق کاربرادران نشست است ساعت ومحل شک برانگیز بود با خودم فکرکردم اینها برای من نشست با برادران نمیگذارند وخواهران هم به اتاق کاربرادران نمیایند پس نشست برای من نیست اگرنشست اسایشگاه باشد دروسط هفته واین ساعت نمیگذارند خلاصه عمدا با ده دقیقه تاخیررفتم وارد شده دیدم یکی را جلو بقیه سرپا نگه داشته وروی سراو ریخته اند منهم دراخراتاق نشستم وگوش میدادم بقیه داد وبیداد وسوژه هم درسکوت فقط نگاه میکرد هرچقدرفحش وفضیحت به اومیدادند او ساکت بود یکباره مسول نشست که چند سالی بود بقول ما ارپی جی خورده وهیچکاره بود وبتازگی اورا کمی ارتقا داده ومسول نشست کرده بودند برای اینکه جایگاه دوباره بازیافته را حفظ کند گفت او جواب نمیدهد شما هم ساکت هستید بی غیرتها  یعنی اینکه بلند شید وبکوبید تا حرف ازدهانش درامد چماقدارها ولگدپرانها بلند شده اورا زیرمشت ولگد گرفتند وسوژه همچنان ایستاده وساکت بود

مسول نشست گفت بنشینید وبقیه نشستند بعد دوسه دقیقه حرف زدن روبمن کرد وگفت علی تو هیچ حرفی نداری بلند شده گفتم چرا دارم با اینگونه برخوردها میخواهید مجاهد بسازید ویا طرف رابه اشکالاتش اگاه کنید همانطورکه میدانید بنده اینگونه برخوردها را نه انسانی میدانم ونه مجاهدی ومیدانید که اینگونه نشستها راهم قبول ندارم چرا مرا برخلاف ریل همیشگی به نشست صدا کردید نمیفهمم طرف که میدانست بعد نشست مشکلاتی برایم پیش خواهد امد برای نجات من گفت علی هیچ اشکالی ندارد بقیه مرا کتک میزنند توهم دوتا فحش بده ناراحت نمیشوم انقدربهم ریختم که نشست راترک کرده رفتم ،همان شب بمن گفتند برو اتاق فلان خواهرکه مسول کل بود چند دقیقه به زمان رفتم دیدم درمحوطه بیرون ایستاده سلام کردم وگفتم خواهربا من کارداشتید مسولم گفته بیایم اتاق شما گفت اره بیا درخیابون قدم بزنیم میخواهم درباره نشست امروزباهات صحبت کنم جواب دادم خواهرمن حرفم رازده ام حتما گزارش داده وشما خبردارید حرف اضافی ندارم وبا صحبت هم مشگل ندارم بفرمایید حرفهای خود رابزنید گوش میدهم کمی ازاینکه من مجاهدم و مسئول صحبت کرد وبعد گفت انتظار داریم که ازمجاهدین دفاع کنی واشکالات برادرت رابگویی جواب دادم خواهراگردم ازمجاهدی میزنی بما بگو کجا اینگونه برخورد مجاهدی وانسانی ست انتظارداری بلند بشوم وبزنم دماغ ودندان طرف راخردوبا لگد شکمش راپاره کنم میدونید بنده چنین مجاهد ومسولی نیستم گفت برخورد اشتباه بوده به فلانی انتقاد کردم که نتوانسته نشست را کنترل کند گفتم خواهربحث کنترل نیست رسما به ملت میگوید بلند شید وکتک بزنید اگرمیخواهد رده وفرماندهی ازدست رفته قبلی وبدست اورده فعلی راحفظ کند باید ازخودش صلاحیت نشان بدهد نه اینکه با کتک زدن وپا را روی شانه های دیگران گذاشتن به الاف وعلوف برسد اینگونه عمل ها بغایت زشت وزننده است شما مرا میشناسید وازتمامی دیدگاهها ونظراتم اگاهید اینکه بگویید اشتباه کرده را کافی نمیدانم اگرواقعا معتقد هستید اشتباه کرده انهم این چنین راه درست این است که طرف را دوباره به حالت اول برگردانید اگراینکاررا نکنید بنده استنباطم این است که میخواهید سربنده با گفتن اشتباه شده شیره بمالید دوم مگربدون صحبت واطلاع شما وبدون دستوروخط ازبالا فرد میتواند اینگونه رفتارکند مگه نمیگویید فقط پاسداران ونگهبانان وشکنجه گران خمینی درزندانها وزیرشکنجه مجاهد را میزنند اسم این برخورد چیست وکارچه کسانی دردرون مناسبات اجرا میشود انقدرحرفها منطقی وحساب شده بود که هیچ حرفی نزد فقط سکوت کرد گفت بعدا باهات صحبت میکنم که هیچ وقت هم صحبت نکرد (هروقت میگفتند بعدا صحبت میکنیم میدونستم که قصد فرارازپاسخگویی دارند) ولی بدان من ازطرف سازمان بهت میگویم برخورد اشتباه بوده وصحبت تمام شد انوقت انتظاردارید جدا شده ها را تهدید به مرگ ودادگاههای ذهنی نکند ؟

3- مشکلات تشکیلاتی بدترین بحران

خیلی ازبحرانهادردرون تشکیلات نمود بیرونی وهمه فهم وهمگانی ندارد مثلا هویت وسیاست واستراتژی برای خیلی ها شاید قابل درک نباشد ویا بی تفاوت ازکناران بگذرند وبگویند بما چه کما اینکه رجوی ومسولین همیشه میگفتند شما چکاربا اید ئولوژی واستراتژی دارید رهبری هست همه را حل وفصل میکند ویا خواهرمریم مسایل انقلاب راحل میکند ما فقط کافیست هرچه میگویند به ان عمل کنیم درحقیقت نمیخواستند نفرات ازموضوعات سردراورده وبه اشراف برسند چون اگاهی وفهم مسایل دشمن رجوی بود وقتی نیروها میفهمیدند اقای رجوی نمیدونست هریاوه ای رابخورد خلق الله بدهد برایش بهتربود نیروها رابا این حرفها ازوارد شدن به اینگونه مسایل دوروبا پرهیزدادن ازورود خود راخلاص کند موضوع دوم وقتی نیروها اگاه میشدند رهبری او زیرعلامت سوال میرفت که این موضوع برای اقای رجوی هرگزوبه هیچ قیمت قابل پذیرش نبود اساسا تمامی عملکردها وبه کشتن دادن نیروها وکشتن ایرانی ها وتحمیل تمامی مسایل به کشوروملت بخاطربدست اوردن هژمونی ورهبری جامعه بود ایا میتوانست با دستان خود درون تشکیلات چنین چیزی رابپذیرد ؟ ولی موضوعات تشکیلاتی را نه میتوانست ونه خواهان ان بود که نیروها دربرابران بی تفاوت باشند چرا ؟ چون مشکلات روز مره تشکیلاتی با روح وروان ملت بازی وهردقیقه با تمام تاروپود لمس میکردن ودربرابران موضع وعکس العمل داشتند انهایی که با مسایل تشکیلاتی ونیرویی اشنایی دارند خوب میدونند که یک دونه مشکل تشکیلاتی همانند میلیونها موریانه عمل وازدرون بدون اینکه دیده شود همه چیزرا جویده وپودرمیکند زمانی متوجه میشوند که پوسته ازهم فروبریزد بعد معلوم میشود ازدرون چیزی باقی نمونده است بهمین دلیل رجوی با توجه به شرایط ومحیط زندگی نمیتوانست جلو گیری کند ازطرف دیگربه خیلی ازمسایل درونی وتشکیلاتی افراد اشراف پیدا نمیکرد مگراینکه خود نفرات بگویند اصلی ترین دلیلی که رجوی بحث غسل هفتگی ویا نوشتن وخوندن مسایل جنسی وعملیات جاری یا چماق سرکوب را وارد دستگاه اندیشه کرد برای این بود که خود نفرات بگویند واورابه اشراف برسانند ویا مارکهای شعبه سپاه پاسداران ووزارت مطرح کردن برای مقابله با همین پدیده بود گرچه تاحدودی جلو گیری میکرد ولی هیچ کدام ابزارمناسب نبود بخاطراینکه مشگل بنیادی وهویتی واستراتژیک ودوری نیروها اززندگی عادی جامعه والزاماتش ومحبوس بودن درکشوربیگانه انهم درون سیم های خارداربود که نمیتوانست حل کند

مشکلات از درون رجوی و دم ودستگاهش را ثانیه ای میجوید یا بهتربگویم آب ازسرچشمه گل الود بود. مشکلات تشکیلاتی و موریانه خورشدن سیستم خود را در جنگ و دعواهای روزانه با عواقبش وخروجها نشان میداد. دربحث انقلاب خیلی ها رفتند. بعد با تهدید زندان ابو غریب و بستن شکاف خروج دردرون توانست تا جلو گیری کند ولی موریانه ها عمل میکردند. بعد حمله امریکا چه حین جنگ و چه بعد آمدن امریکا بیش از 700 نفر خارج شدند. داستان همچنان ادامه داشت تا به آلبانی رفتند. درآنجا بنده خبرندارم ولی حدس میزنم چند صد نفری خارج شده اند با توجه به آمارها از 5000نفردراشرف زمان صدام اکنون در آلبانی فکر میکنم کمتراز2000 نفر مونده باشند و طبق خبرهایی که در شبکه های اجتماعی میخونم در درون تشکیلات نارضایتی و مشکلات تشکیلاتی غوغا میکند. طوری که اگردرب راباز کند فکرکنم همان دویست نفری که همیشه رجوی میگفت برای من کافیست باقی بمانند. می بینید مشکلات تشکیلاتی چگونه نیروها وسیستم راازدرون موریانه خورمیکند با توجه به شناختی که دارم شک ندارم که تشکیلات موریانه خورشده ازدرون پوک وپوسیده وپودرشده است فقط پوسته مونده انهم که وقتی مغزتمام شود موریانه ها به پوسته هجوم اورده وانرا میشکافند انموقع مشخص میشود که درون نابود شده است این بحران بنیان کن را اقاوخانم رجوی نمتیوانند ازبین برده وخودراازمهلکه بیرون بکشند

(پایان)

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی

***

مسعود خدابنده سمپوزیوم دانشگاه بغداد 2008ترجمه اولین گزارش ویژه مسعود خدابنده، ایران اینترلینک (2008) از بغداد، قرارگاه اشرف و مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تیرکمان-معضل-تشکیلات-رجوی/

تیرکمان معضل تشکیلات رجوی

تیرکمان معضل تشکیلات رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم دسامبر 2020:… یک روز گفتند طرح فلاخن بزرگ اماده شده وستاد فرماندهی ارتش ازادیبخش هم چک واوکی کرده ( انگارموشک فضا پیما طراحی واوکی کرده بودند ) درست کنیم باید هریگانی یک دونه ازاین فلاخنها درست وداشته باشد درست کردند که نقش اتش پشتیبان واتش تهیه وحکم توپخانه را داشت فقط شانس اوردیم یگان توپخانه تشکیل نشد خلاصه کلام هرمقری اول یک دونه درست کرد بعد هم کلاس برای شلیک که دوسه نفررابردند وامدند وشد کرسی انها که به هیچ خدایی دیگه بندگی نمیکردند فلاخن را هم با هردوسه پرتاب کش پاره میشد یک روز مارابرای تماشای ان بردند درشلیک حرکت میکرد. تیرکمان معضل تشکیلات رجوی

تیرکمان معضل تشکیلات رجوی - آن سینگلتون در پی درگیری های خشونت آمیز فدائیان فرقه رجوی، نماینده ایران اینترلینک خانم سینگلتون، از کمپ عراق جدید (سابقه اشرف) دیدار کرد

تیرکمان معضل تشکیلات رجوی

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

بدلیل حجم عظیم اخبارومسایلی که پیش میاید فرصت پرداختن به یک صدم خبرها هم نیست که باعث شده است که  به مسایل درونی نپردازم بهمین خاطرمیخواهم گاهی مسایل درونی را هم بنویسم تا مردم ایران بدونند دردرون مناسبات چی میگذشت تا اشراف بیشتری پیدا کرده واگاه ترهرمسیری که میخواهند بروند راانتخاب کنند یعنی اینکه ازتجارب ما استفاده کنند همانطورکه ما ازتجارب دیگران استفاده میکنیم

اما وقتی مالکی امد ودرگیری ها شروع شد وبلافاصله سروکله خانواده ها اطراف اشرف پیدا شد رجوی که دید شیرازه ازدستش درحال دررفتن است بحث تیرکمان وجنگ با فلاخن وچماق را بمیان کشید باچماق نگهبانی با تیرکمان وفلاخن بجنگ خانواده باب شد ازانجایی که نیروها چیزی برای دلخوش کردن خود نداشتند ازهرچیزی استفاده ، انرا کرسی خود کرده با همان کرسی خود ساخته درافکارروزگاررا سپری میکردند جنگ ودعواها با فرماندهان شروع شد که شما وقت مارابرای درست کردن تیرکمان وفلاخن وچماق باز نمیکنید اگرمزدوران مالکی ووزارت اطلاعت وخانواده الدنگ وزارتی امدند ما با چی بجنگیم جنگ ودعوا وفاکتهای عملیات جاری شده بود فاکت چماق وفلاخن وتیرکمان وانواع تناقضات ، حرفها را می بایست نشسته می شنیدیم ، دستورروزانه شده بود فلانی وفلانی امروز بروند تیرکمان خود رادرست کنند می رفتند چون چوب اوکالیپتوس بود وکش ازتیوب ماشین دوسه بارکه میکشیدند میشکست ویا پاره میشد روز ازنو روزی ازنو بعد قرارشد هرکس برای خودش از میلگرد تیرکمان درست کند البته چون بنده وارد این مسایل نمیشدم فرمانده ام میداد برایم درست کرده بمن تحویل میداد خودش معضل بعدی بود

تیرکمان معضل تشکیلات رجوی

تیرکمان معضل تشکیلات رجوی

عده ای دنبال این بودند که تیرکمان خود را مثل بافوروقلیان ناصرالدین شاهی نقره کوب وطلاکاری کنند چون نقره وطلا پیدا نمیشد واشرفنری را دوتکه کرده وازسروکله تیرکمان اویزان میکردند وانرا میکردند کرسی خود که ببینید من چه تیرکمانی درست کردم بقیه هم فاکت خونی ودعوا که چرا به فلانی وقت وامکانات داده اید تیرکمانش را واشرکوبی کند ولی بما نمیدهید بین نفرات فرق قائل میشوید والی اخر چماق وفلاخن هم همین داستانها را داشتیم یک روز گفتند طرح فلاخن بزرگ اماده شده وستاد فرماندهی ارتش ازادیبخش هم چک واوکی کرده ( انگارموشک فضا پیما طراحی واوکی کرده بودند ) درست کنیم باید هریگانی یک دونه ازاین فلاخنها درست وداشته باشد درست کردند که نقش اتش پشتیبان واتش تهیه وحکم توپخانه را داشت  فقط شانس اوردیم یگان توپخانه تشکیل نشد

خلاصه کلام هرمقری اول یک دونه درست کرد بعد هم کلاس برای شلیک که دوسه نفررابردند وامدند وشد کرسی انها که به هیچ خدایی دیگه بندگی نمیکردند فلاخن را هم با هردوسه پرتاب کش پاره میشد یک روز مارابرای تماشای ان بردند درشلیک حرکت میکرد من گفتم این مثل خمپاره 120 باید توی زمین تثبیتش کنید تا موقع شلیک تکونها باعث خطا نشود بعد مارا صدا کرده گفتند تو همه چیزرا مسخره میکنی چرا این حرف را پیش بقیه زدی وبحث بالا گرفت  همین فلاخن علاوه براینکه کرسی یک عده شده من همانم که مسولیت فلاخن بزرگ رادارم سایرین هم جنگ ودعواراشروع کردند که چرا برای هرتیمی که بهش میگفتند (اف ا ) امکانات ووقت نمیدهید درست کنیم معضلات عدیده دیگرشروع شد ما با چنین وضعیتی روبروبودیم

چون مادریگان تولید بودیم وخراطی داشتیم نجاریک چماق خودش برای من تراشیده وبمن داد توی کمد بود یکباردیدم نیست ازتوی کمدم چوب را یکی دزدیده وبه مقردیگربه دوستش داده وازاو کفش گرفته بود  بنده باخودم فکرمیکردم به چه روزی ازنظرایدئولوژیک وسیاسی ونظامی وفکری رسیده ایم که نفرات با سی سال سابقه تشکیلاتی وبا عبورازفازسیاسی ونظامی وزندان وجنگهای کردستان وجنگهای بزرگ وکوچک ونامنظم ومنظم  فکروذکرشون شده تیرکمان اوقشنگه تیرکمان من چوبش خوب نیست وقت نمیدهند منهم مثل فلانی تیرکمان درست کنم انقدرافتضاح بود انرژی نیروها چگونه تلف میشد کلی کشته ومعلول برکشورتحمیل وخانواده ها داغدارشدند که درنهایت مشگل ذهنی نفرات با سابقه طول ودراز که نوشتم بشود کش وچوب تیرکمان اینهم یکی ازنتایج سحرایدئولوژی وخط وخطوط سیاسی واستراتژیک رجوی وانقلاب مریم بود روح وروان ودل راازنفرات گرفته ملت را درگیرچنین خزعبلاتی کرده بودند با این وضعیت که شک ندارم درآلبانی خیلی بدترشده میخواهد سرنگون هم بکند بیخود که نیست دنبال آدمخواران میدود چیزی ازخودش باقی نمونده است

تیرکمان معضل تشکیلات رجوی

***

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک هاکانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

مسعود رجوی صدام حسینRemember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

همچنین: