استراق سمع از آلبانی یا جعل احضار روح مسعود رجوی ؟

Follow Share on Tumblrارسال – محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیستم نوامبر 2019:… این سناریو در آلبانی در تبعید گاه اشرف 3 و در ستاد تبلیغات آن و تماما با کامپیوتر درست شده است و مانند بی سیم های دهه شصت صدا گذاری شده و در بعضی جاها هم صدا با لهجه شده است و … Continue reading استراق سمع از آلبانی یا جعل احضار روح مسعود رجوی ؟