اسدالله مثنی شکنجه گر مجاهدین، ارتش خصوصی صدام 

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، بیست و هفتم می 2019:… کارکرد ایدئولوژی رجوی این است که میتواند انسانهای بیگناه  را در راستای اهداف قدرت طلبی خود  تباه سازد.  عده ای را تحت عنوان عملیات در جبهه های مرگ به کشتن دهد،  عده ای را بعنوان مزدور و خائن به زندان و شکنجه گاه … Continue reading اسدالله مثنی شکنجه گر مجاهدین، ارتش خصوصی صدام