اسلام دموکراتیک مجاهدین, کچل حسن یا حسن کچل مصداق بارز ارتجاع

اسلام دموکراتیک مجاهدین, کچل حسن یا حسن کچل مصداق بارز ارتجاع

میر باقر صداقی، ایران فانوس، چهاردهم دسامبر 2015:…  مدتهاست فرقه رجوی مخصوصا خانم مریم رجوی با علم کردن اسلام دموکراتیک با سیاست و دودوزه بازی میخواهد چهره مرتجع و بنیاد گرایانه فرقه اش را در پشت کلمات روشنفکری پنهان کند گوئی مریم رجوی ادراک جدیدی از اسلام دارند که علمای اهل تسنن و شیعه از درک آن عاجز بودند و اکنون این نابغه قرن , قلمبه از دهان آسمان به زمین افتاده اند میخواهند …

پارلمان بریتانیا علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجویتابلوی ورود ممنوع پارلمان انگلیس مقابل منافقین

مریم رجوی، حجاب اجباریBehind the deceptive face of Maryam Rajavi’s Women’s Day meeting in Berlin

لینک به منبع

اسلام دموکراتیک مجاهدین , کچل حسن یا حسن کچل مصداق بارز ارتجاع

مدتهاست فرقه رجوی مخصوصا خانم مریم رجوی با علم کردن اسلام دموکراتیک با سیاست و دودوزه بازی میخواهد چهره مرتجع و بنیاد گرایانه فرقه اش را در پشت کلمات روشنفکری پنهان کند گوئی مریم رجوی ادراک جدیدی از اسلام دارند که علمای اهل تسنن و شیعه از درک آن عاجز بودند و اکنون این نابغه قرن , قلمبه از دهان آسمان به زمین افتاده اند

میخواهند تمامی پرده و زنگارهای دین را کنار زده و چهره دموکراتیک اسلام را به دنیا معرفی کند .

باز داستان ساده و تکرای اسلام خوب و اسلام بد یا بعبارت دیگر داستان موش و گربه که در دنیای سیاست باعث کسب و کار و نهایتا جنگ ویرانی میشود . مگر مسعود نمی گقت جنگ ما با رژیم جنگ ایدئولوژیک است مسعود رجوی تا به امروز با این مفاهیم تمامی کشتارها و جنگ و خونریزیهای را توجیه کرده است .

1. اسلام انقلابی مجاهدین : اسلام مجاهدین چپ مارکسیست اعتقاد به جنگ مسلحانه و تروریست و اعتقاد به اعدام انقلابی و پاسدار کشی های سالهای 60

2. شعارهای ضد آمپریالیستی : ترور مستشاران آمریکائی در ایران و مشارکت در گروگان گیری سفارت آمریکا

3. تقدیس رهبر عقیدتی و انتقاد ناپذیری و حذف مخالفان تهدید منتقدین به مرگ و اعدام انقلابی و مجازات

4. نماز و روزه اجباری و حجاب اجباری در مناسبات

5. انقلاب ایدئولوژیک مساوی با طلاقهای اجباری از بین بردن خانه و خانواده , یتیم کردن بچه های اعضای به گروگان گرفته شده در عراق

6. تفتیش عقاید در نشستهای عملیات جاری و حوض و شستشوی مغزی اعضا

7. رهبر عقیدتی : مسعود رجوی مساوی با امام زمان .

8. سوء استفاده جنسی از زنان و رقص رهائی زنان ( رقص لخت زنان ) در مقابل مسعود رجوی

هر یک از مفاهیم فوق نشانی از غیر دموکراتیک بودن فرقه رجوی است و اساسا نمیتوان کلمه دموکراتیک را به اسلام

چسباند هر چند که در ترکیب این دو کلمه زیبائی خیره کننده ای نهفته است .

در دنیائی که ملاک سنت و قرآن است خواه ناخواه در تضاد منافع در تعریف و تحلیل از قرآن و سنت اختلاف نظرهای بسیاری خواهد بود و این اختلاف نظرها راه به نا کجا آباد میبرد مگر نیروهای داعش به زنان اسیر ایزدی بصورت دسته جمعی تجاوز نمیکنند مگر آنها را بعد از تجاوز بصورت برده نمیفروشند نیروهای داعش اینکارها را مغایر با تعالیم اسلام نمیدانند خب مسعود رجوی نیز بخاطر اینکه وفاوداری نیروهای زن به خودش را به اثبات برساند آنها را در حریم خود قرارداده است مریم رجوی این زنان و دختران را با دست خودش به خوابگاه مسعود رجوی میفرستد تا آنها مراتب وفاداری خودشان را با تقدیم حریم خصوصیشان به اثبات برسانند و با رقص رهائی به اوج نزدیکی به رهبر عقیدتی برسند .

حتی مسعود رجوی در نشستهای عمومی نیروها نیز به صورت عریان میگفت بعد از انقلاب ایدئولوژیک و طلاقهای اجباری زنان مجاهدین در حریم من یعنی رهبری عقیدتی هستند و باز یادم هست در یکی از نشستهای عمومی مسعود رجوی در توجیه تعداد زوجات پیامبر میگفت نقطه رهبری کننده به علت اوج پاکی مستحق ترین نقطقه برای تکیه زنان , بیوه شهیدان است و از اینرو مسعود رجوی برای خود روا میدانست اول زن اولین شخص نزدیک به خودش یعنی مریم زن مهدی ابریشمچی را در تملک خود قراردهد و بعد همه زنان و دختران گروگانهای گرفتار در عراق را در اختیار و تملک خود بگیرد و با آنها همخواب شود .

البته هیچوقت رجوی به خواستهای خود در مناسبات به صورت دموکراتیک نمیتوانست دست یابد از اینرو برای پیش برد اهداف شوم خود با راه اندازی شکنجه و زندانی کردن اعضا به بهانه رفع ابهام به مرور زمان با شیادی تمام توانسته است با کمک استخبارات عراق اهداف خودش را پیش ببرد اگر یادمان نرفته باشد در سال 1373 رجوی بیش از 700 نفر از اعضا را قرارگاه اشرف زندانی و زیر شکنجه برد تا به زور از آنها سند و برگه بگیرد که نفوذی وزارت اطلاعات هستند و برای ماموریت خرابکاری و ترور مسعود رجوی از ایران توسط وزار اطلاعات فرستاده شده اند و طبیعی بود که بسیاری از این نیروها بدلیل شکنجه های وحشتناک تاب نیاورده و به خواسته های مسعود رجوی تن داده اند و تا به امروز برده و مطیع رجوی بمانند . متاسفانه در این سال تعدادی نیز در زیر شکنجه ها جان خود را از دست داده اند . اما آنها با این استقامت به رجوی نه گفتن از جمله قربانعلی ترابی زیر شکنجه مسعود رجوی کشته شد ولی حاضر نشد به خواسته رجوی تن دهد در این رابطه در سایتها به اندازه کافی سند و مدرک قابل استناد است .

در سال 1373 شیوه های شکنجه اسلام دموکراتیک مجاهدین به صورتهای زیر بوده است :

1 . ضرب شتم بوسیله شلاق بدون اینکه حتی یک کلمه بگویند برای چه میزنند

2 . زدن لگ به ساق پا با پوتین بطوریکه از ساق پا بخاطر ضربات پی در پی خون جاری میشد

3 . ضرب شتم با مشت و لگد

4 . حبس انفرادی

5 . گرسنگی دادن بیش از حد

6 . شکنجه کردن اعضای خانواده در مقابل همدیگر

7 . گنجاندن بیش از حد نفرات در یک اطاق بخاطر اینکه فضای کافی برای استراحت نداشته باشند و بیخوابی داد از این طریق

8 . استفاده از استخبارات عراق برای ترساند ( اداره امنیت داخلی عراق )

9 . انتقال نفرات به زندان ابوغریب برای دیدن شرایط بد آنجا و برگرداندن این نفرات از زندان ابوغریب تا بواسطه مشاهدات این نفرات در دل بقیه رعب و و حشت لازم ایجاد شود تا آنها متقاعد به امضائ برگه ها نفوذی شوند

10 . نشان دادن برگه های پزشک قانونی امضا شده به نفرات که این برگه مخصوص شماست اگر خواسته ما را انجام ندهید شما را کشته و هر چه که بخواهیم در آن خواهیم نوشت تا کسی نتواند بعدا پیگیر مرگ شما شما شود .

11 . بلاتکلیفی

با این اوصاف مریم رجوی از کدام اسلام دموکراتیک دم میزند . در این سالیان به تجربه دیدم بجای اینکه اسلام را به اسلام خوب و بد تقسیم کنیم باید بگذاریم آدمها با هر عقیده ای محترم باشند و بجای این همه تقسیم بندیها باید باور و ایمان به حق حیات داشته باشیم باید به همه آدمها حق حیات داد فارغ از هر اعتقادی بله روزی در نشستهای حوض 74 مسعود رجوی همه سنیهای و مسحیان تشکیلات را مجبور میکرد که شیعه شوند و امروز داعشیها معتقدند شیعیان کافرند یا باید سنی شوند یا خون آنها مباح و حلال است .بله نباید با کلمات مردم را فریب داد چیزی به نام اسلام دموکراتیک وجود ندارد دینا دنیای تعادل قواست و رجوی هزار بار از داعشیها بدتر است .و اگر روزی دستش به قدرت برسد هزار بار از داعشیها وحشیتر و خونریزتر است .

میر باقر صداقی ,سوئیس

14.12.2015

***

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستانبریتانیا مجددا تقاضای لرد لابی گر برای ویزای رجوی را رد کرد.
چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

بیائید هم بر مرده ها وهم بر زنده های فرقه رجوی گریه کنیم .

ستارگان ژنو سپتامبر 2014 حضور انجمن ستارگان در جلسات مختلف حقوق بشر در ژنو , شرکت خانم نسرین ابراهیمی در کنفرانس خشونت علیه زنان و آکسیون اعتراضی (قسمت سوم )


همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22464

اجل معلق برای فرقه رجوی

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، هفتم دسامبر ۲۰۱۵:… انتقال تدریجی ساکنان کمپ لیبرتی به آلبانی و تلاش خانواده های دردمند برای ملاقات عزیزانشان در کمپ لیبرتی , افشاگریهای اعضای جدا شده , نامه نگاریهای خانواده ها به مجامع حقوق بشری , یو ان و روسای محترم کمسیون خارجه , امنیت ملی و حقوق بشر عراق و ….. ناقوس مرگ فرقه رجوی را به صدا در آورده است . گوی آتش بس جنگ ایران وعراق …

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدر

لینک به منبع

اجل معلق برای فرقه رجوی

انتقال تدریجی ساکنان کمپ لیبرتی به آلبانی و تلاش خانواده های دردمند برای ملاقات عزیزانشان در کمپ لیبرتی , افشاگریهای اعضای جدا شده , نامه نگاریهای خانواده ها به مجامع حقوق بشری , یو ان و روسای محترم کمسیون خارجه , امنیت ملی و حقوق بشر عراق و ….. ناقوس مرگ فرقه رجوی را به صدا در آورده است .

گوی آتش بس جنگ ایران وعراق جام زهر فرقه رجوی بوده است . فرقه رجوی که زائیده جنگ ایران و عراق بود از زمان حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین با مشکل بود و نبود و مسئله داری نیروها مواجه بوده است و حال با انتقال بدنه این فرقه از عراق به کشور آلبانی اضمحلال این فرقه به مراحل پایانی خود نزدیک میشود دیگر نوش داروی تقسیم بندی تروریستها به ترویست خوب و تروریست بد کارائی خود را از دست داده است و رجوی مجبور است بتدریج هم شده نفرات را به آلبانی بفرستد هر چند که برخورد ضد انسانی مسعود رجوی تا به امروز باعث تلف شدن چند صد نفر و زخمی شدن بیش از هزار نفر شده است اما باز جای شکر است که در نقطه پایانی داستان هستیم و به امید خدا در فاصله نچندان دور شاهد انتقال تمامی نفرات از عراق به کشور آلبانی خواهیم شد .

در این میان رجوی بخاطر شامه ضد انقلابی پیشتر از همه بوی الرحمان را شنیده ,در سایتها شروع به عجز ولابه کرده و به دروغ از زبان این وآن میخواهد حیثیت بر باد رفته را ترمیم کند از جمله این یاوه ها میتوان از هشدار شماری از زندانیای سیاسی در زندانهای مختلف ایران , به دلیل داشتن عزیزانی در میان مجاهدان اشرفی , به بان کی مون نام برد . در اینجا گوشه ای از این یاوه مسعود رجوی رابیان میکنم که از زبان یک زندانی سیاسی خطاب به دبیر کل ملل متحد نوشته : من شهادت میدهم خانواده واقعی مجاهدین خلق کسانی مثل آقای علی صارمی , حاجی آقایی , جعفر کاظمی و غیره بودند که به علت دیدار با خانواده خود در اشرف در زندان های رژیم آخوندی به چوبه دار کشیده شدند , آیا احمقانه و توهین به شعور انسانی نیست که کسی تصور کند آنها که توسط وزارت اطلاعات به لیبرتی می روند و راه جنایتی دیگر برای مجاهدین ساکن در لیبرتی مهیا میکنند , خانواده واقعی مجاهدین هستند ؟

یا باید باور کرد این زندانی سیاسی خیلی بی سواد تشریف دارند و به سیاسی بودن ایشان باید شک کرد یا اینکه این نوشته , نوشته خود مسعود رجوی از زبان یک زندانی سیاسی است .

چالش در اینجا چیست ؟ از این زندانی با اصطلاح سیاسی باید پرسید مادر ۷۶ ساله من ۲۶ سال است که پسرش میرواقف صداقی را ندیده است هیچ علاقه ای هم ندارد بخاطر مسعود رجوی قربانی شود یا به زندان بیافتد تنها آرزویش این است که قبل از مرگ حتی یکبار هم شده بعد از ۲۶ سال صدای فرزندش را بشنود مادرم تا به امروز حتی یکبار هم جلوی درب کمپ لیبرتی نرفته است بیائید شما آقائی کنید زمان و مکان مشخص کنید تا مادر پیر من بتواند پسرش را بعد از ۲۶ ببیند و اگر شما حاضر نیستید این لطف را در حق مادر پیر من بکنید باید گفت که شما خیلی رجوی زده تشریف دارید و در عمل میگوئید هر که از ما نیست بر ماست خانواده کیلوئی چند است ! حرف کلی زدن از زبان این و آن البته کار ساده است مثلا مدعی شدن که خانواده های در فرودگاه دستگیر شده اند و اینها همه چرندیات بافته شده مسعود رجوی برای فرار از پاسخگوئی است و یا نامه ۴۰۰ تن از خانواده ها به کمیساریا پناهنده گی برای ملاقات در کمپ لیبرتی از دروغهای شاخدار فرقه رجوی برای فریب اذها است تا این عمل ضد انسانی ( ملاقات ممنوع ) را توجیه کند ما اعضای جدا شده و منتقد که گاها دو دهه یا سه دهه در تشکیلات مخوف فرقه رجوی بودیم بخوبی میدانیم رجوی با اصل خانواده دشمنی دارد و بخاطر این هم در تشیلات درونی انقلاب ایدئولوژیک راه انداخت و به مترادف آن طلاقهای اجباری و جدا کردن بچه ها از پدران و مادران و فرستادن بچه ها به کشورهای اروپائی و یتیم کردن آنها و تشکیل قلعه الموت در قلعه اشرف چون بنای ایدئولوژی فرقه رجوی و انقلاب ایدئولوژیک در دنیای فرقه خلاصه میشود خانواده و ملاقات با آن مثل آنتی تزی در مقابل شستشویی مغزی ( نشستهای عملیات جاری) است پس مسعود رجوی به هر قیمتی شده باید جلوی ملاقات خانوادگی را بگیرد تا حس امید در نفرات زنده نشود . حال بعد از این همه سالیان با نشیب و فرازهای بسیار , عجز و لابه ها اخیر فرقه رجوی در سایتها بخوبی نشان میدهد تمامی تلاشهای شخصیت های حقوق بشری , خانواده ها واعضای جدا شده ببار نشسته است و فرقه رجوی در مقابل جبر تاریخ و خروج تدریجی از عراق حرز و چسب تشکیلاتی خود را از دست داده است و بیش از هر زمان دیگر آسیب پذیر شده از این رو اجلش فرار رسیده است و با اینکه مسعود رجوی هیچوقت خود را مقید به پاسخگوئی نمیدیده اما این دروغها و چرندیات از زبان زندانیان متعهد به سرنگونی و یا نامه ۴۰۰ خانواده به کمیساریای پناهنده گی نشان میدهد رجوی در صدد پاسخگوئی به تناقضات و چالشهای ذهنی مخاطبان است چون خودش خوب میداند خیلی خیت کاشته است و بور بور.رجوی خوب میداند در چه منجلابی گیر کرده است و بیرون آمدن از این مجلاب به این ساده گی نیست و دیر نیست که طومار این فرقه مخوف به زباله دان تاریخ خواهد پیوست. به امید آنروز.

میر باقر صداقی, سوئیس

***

مقتولین کمپ لیبرتی اکتبر 2015نگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22352

خانواده سیاه و سفید و خانواده از ما بهتران

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام نوامبر ۲۰۱۵:… اما چرا ملاقات مرز سرخ است , ملاقات و تماس خانوادگی مثل آنتی تز در مقابل شستشویی مغزی( نشستهای عملیات جاری) روزانه عمل میکند . ملاقات و تماس بصورت بالفعل حس امید به آینده را در وجود نیروها زنده میکند و فرقه رجوی که سالیان کوشیده است در فضای بسته اراده نیروها را سست و از بین ببرد در مقابل تناقض ایجاد شده و حس امید مجبور …

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

لینک به منبع

خانواده سیاه و سفید و خانواده از ما بهتران ( تقسیم خانواده از دیدگاه فرقه رجوی )

در چند هفته اخیر شاهدیم تعدادی از خانواده های دردمند بعد از سالیان دوری و بیخبری از وضعیت عزیزانشان علی الرغم تهدیدات امنیتی موجود در عراق با هزاران امید و آرزو خودشان را به درب قراگاه لیبرتی عراق رسانده اند تا شاید با دقایقی دیدار و دردو دل با جگرگوشه هایشان تسکینی بر آلام سالیان دوری پیدا کنند , توشه راه این خانواده ها بیشتر حرفهای نگفته سالیان همراه با عواطف و حسرت و دریغ و عشق است . اکثریت این خانواده ها شامل مادران و پدران بالای ۵۰ سال هستند که در کوران دوران و نشیب فرازهایش تجربه بسیاری را بر دوش دارند . این خانواده ها بیش از آنکه سودای سیاست داشته باشند در دنیای پاک و صادقانه خود تنها سودای دیداربا جگر گوشه هایشان را در سر می پرورانند .

اما در مقابل تمامی عواطف واحساسات , پاکیها و صداقتهای خانواده ها دیوار بلندی آهنی هم هست که فرقه رجوی دور نیروهای ممنوع الملاقاتی کشیده است در داخل این دیوار بلند آهنی خانواده ها به سه قسم تقسیم شده اند .

یکم . خانواده سیاه : خانواده ای که تصمیم گرفته با جگر گوشه و عزیزش در کمپ لیبرتی ملاقات کند این خانواده از نظر فرقه رجوی اولین مرز سرخ ممنوع الملاقا تیها یعنی ملاقات ممنوع را عبور کرده است دومین مرز سرخی که این خانواده از آن عبور کرده این است که در روز روشن جلوی درب کمپ لیبرتی آمده است و درخواست ملاقات می کند و به اینکار به رژیم میگوید که من کاری به کار سیاست ندارم و نمیخواهم بخاطر فرقه رجوی قربانی شده زندانی یا کشته شوم در واقع خانواده ها با این حرکت علنی و جمعی تنها مواضع عاطفی و خانواده گی را برجسته میکنند . این دیدگاه با دیدگاهای فرقه رجوی در منافات است چون در تعریف تشکیلاتی از عناصر, فرقه رجوی اشخاص را به خودی و غیر خودی تقسیم میکند یا بعبادت دیگر فرقه رجوی میگوید نفر یا از ماست یا بر ماست از اینرو چون این خانوادها نمیخواهند قربانی مطامع رجوی شوند خود به خود دشمن و مزدور وزراتی و خانواده الدنگ محسوب میشوند .

اما چرا ملاقات مرز سرخ است , ملاقات و تماس خانوادگی مثل آنتی تز در مقابل شستشویی مغزی( نشستهای عملیات جاری) روزانه عمل میکند . ملاقات و تماس بصورت بالفعل حس امید به آینده را در وجود نیروها زنده میکند و فرقه رجوی که سالیان کوشیده است در فضای بسته اراده نیروها را سست و از بین ببرد در مقابل تناقض ایجاد شده و حس امید مجبور به عقب نشینی است و هیچ استدلال منطقی ندارد از اینرو نیروها بعد از این تجربه امید دیگر به دروغهای نشستهای عملیات جاری و شستشویی مغزی باور نمیکنند و در اولین فرصت اقدام به فرار میکنند. فرقه رجوی از این فرارها به شدّت میترسد . لذا فرقه رجوی برای جلوگیری از ملاقات خانوادگی حاضر است هر نوع بی آبروی را بپذیرد و بهای سنگینی را بپردازد از جمله منفور شدن در پیش خانوادها داخل کشور و از دست دادن محبوبیت اجتماعی در پیش خانوادها مجاهدین در داخل و خارج کشور. بی آبروئی در مقابل دولت عراق و مقامات حقوق بشری از جمله یو ان اچ سی آر و صلیب سرخ , بی آبروئی در مقابل هواداران داخل و خارج کشور و اپوزسیون داخل و خارج . و نهایتا مسئله داری شدّید نیروها در تمامی سطوح حتی مسئله دار شدن اعضای شورای دست ساز رجوی و اعلام جدائی آنها .

دوم . خانواده سفید : خانواده های هستند که بدلیل مشکلات زند گی و بیخبری از محل عزیز و جگر گوشه هایشان به دنبال ملاقات نیستند این گروه از خانواده آسیب پذیر هستند و فرقه رجوی میتواند از این گروه سوء استفاده سیاسی , مالی و تروریستی بکند تجربه تعدادی از اعضای ناراضی و جدا شده اخیر نشان میدهد که فرقه رجوی از بی اطلاعی خانواده سوء استفاده کرده وبا تماس به آنها گفته که مادر وضعیت مالی خوبی نیستیم یا ما می خواهیم فرزند شما را از عراق خارج کنیم نیاز به پول داریم ویا به خانواده ای گفتند که فرزند شما مریض هست نیاز به درمان و پول دارد و با این دروغها اقدام به اخاذی از خانوادها کرده اند.و یا در زمانهای عملیاتهای نا منظم و خمپاره زنی بعنوان سرپل از آنها استفاده شده است بعنوان مثال تیم عملیاتی خمپاره زن خانه امام جمعه تبریزدر سال ۷۷ یا ۷۸ (میر غفور و محمد ) این تیم در تبریز از خانه خانواده محمد در تبریز بعنوان سرپل استفاده کرده ( عملیات انجام شد اخبار توسط رادیو مجاهد پخش شد)و در عملیات دوم که در شهرورامین خانه برادر میر غفور را بعنوان سرپل استفاده کرده بودند دستگیر میشوند و عملیات انجام نمی شود . مسعود رجوی در نشستی برادر میر غفور را که برای جلوگیری از عملیات تروریستی خمپاره ای مجبور شده بود برادرش را لو بدهد محکوم به مرگ کرد و گفت روزی انتقام آنرا از او خواهیم گرفت . استفاده از خانه خانواده ها بعنوان سرپل در بی خبری خانواده ها صورت میگرفت.

از اینرو بنظرم اطلاع رسانی به این گروه از خانواده ها باید در ارجحیت باشد چون آسیب پذیر ترین قشر در مقابل عوام فریبی و دجالیت فرقه رجوی هستند .

سوم . خانواده خودیها و از ما بهتران : این مجموعه شامل فرزندان و یا والدین عناصر رهبری کننده فرقه رجوی میشوند که نیازی به حضور آنها در مناطق جنگی نیست تمامی امکانات و شرایط زندگی برای آنها در کشورهای آزاد و اروپائی فراهم است از جمله خانواده مریم رجوی و دختر مهدی ابریشمچی و مریم خانواده صالح و کاظم رجوی , پسر مسعود رجوی و…… اینها در اروپا زندگی شاهانه دارند و از تمامی مواهب زندگی برخوردارند نه نیازی به عملیات جاری دارند نه نیاز دارند زن و زندگی را طلاق دهند نه نیاز دارند خفقان داخل مناسبات فرقه رجوی را تجربه کنند .و نه نیاز دارند در غسل هفتگی تناقضات جنسی خود را نوشته و در جمع بخوانند .

میر باقر صداقی ,سوئیس

***

خانواده های مجاهدین خلق پارلمان عراق بنیاد خانواده سحر: خانواده ها برای اخذ ویزای عراق تماس بگیرند

***

همچنین:

تفاهم اتمی و آینده تاریک برای فرقه رجوی (عاقبت رجوی سناریویی همچون اوجلان یا ریگی؟)

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، هفتم آوریل ۲۰۱۵:… تفاهم هسته ای امروز ایران با دولتهای بزرگ جهان نشان از شکستن شیشه عمر رجویست بن بست فعلی خط و خطوط فرقه رجوی , خاطره دستگیری عبدالله اوجلان و عبدالمالک ریگی را برای انسان تداعی

آرزوی تروریستهای نا کام برای تسلیح شدن دوباره از زبان این و آن

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام مارس ۲۰۱۵:…  عبدالله الجبوری همچنین گفت که سیاستمداران عراقی با موضوع ساکنان لیبرتی گزینشی برخورد می‌کنند در حالی که طبق قانون باید ‏با آنان به‌عنوان پناهنده رفتار کنند. اما این

روزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس ۲۰۱۵:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از

وطن فروشی و افتخار به آن

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و

جوابی به مقاله ازاین مرده به آن مرده فرجی است , آقای محمد اقبال

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا