اسلام دموکراتیک مجاهدین, کچل حسن یا حسن کچل مصداق بارز ارتجاع

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، ایران فانوس، چهاردهم دسامبر 2015:…  مدتهاست فرقه رجوی مخصوصا خانم مریم رجوی با علم کردن اسلام دموکراتیک با سیاست و دودوزه بازی میخواهد چهره مرتجع و بنیاد گرایانه فرقه اش را در پشت کلمات روشنفکری پنهان کند گوئی مریم رجوی ادراک جدیدی از اسلام دارند که علمای … Continue reading اسلام دموکراتیک مجاهدین, کچل حسن یا حسن کچل مصداق بارز ارتجاع