اشک تمساح سران رجوی

اشک تمساح سران رجوی

 Firefighters killed by Mojahedin Khalq Rajavi cultهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و هشتم ژانویه 2017:…  چرا ان زمان به برادرتان صدام حسین نگفتید که مردم ایران را چرا با موشک وبمب تکه پاره میکنید چرا ان زمان از این اشکها ریخته نشد چگونه است که الان با یک اتش سوزی تمامی سازمان عزادار شده واشک تمساح میریزند چرا ان زمان مریم رجوی برای خانواده هایی که به دست خودشان کشته شدند پیام تسلیت نفرستادی … 

روز جهانی کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوییادی از ۱۱۹۲ کارگری که به‌دست منافقین شهید شدند

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترور آتش نشان ها شارلاتان‌هایی که نان از رنج مردم ایران می‌خورند! (+ لبخند ایران به نوای امنیت در دنیای ترور)ا

لینک به منبع

اشک تمساح سران رجوی

 روزی روزگاری همین سران فرقه رجوی گذشته از انکه خودشان در عملیاتها هر روز وهر شب تعدادی را ترور میکردند بلکه به صاحبخانه محترمشان هم گرا ومختصات میداد ومردم ایران را زیر توپ وخمپاره وبمباران وموشک به کشتن میداد وبعد از هر عملیات یا خبری همگی جشن میگرفتند رقص وپایکوبی بر پا بود

وقتی که تیمهای عملیاتی مردم ایران را به گلوله میبستند

وقتی که واحدهای عملیاتی در مرزها جان هزاران بیگناه را در شهر های مرزی میگرفت

وقتی که با خبر کشته شدن هر ایرانی خبر ان را به صدام میدادید وشادی میکردید

وقتی که کردها را زیر شنی تانکها تکه پاره میکردید

وقتی که ناراضیان واسیران را سر به نیست میکردید

چرا ان زمان به برادرتان صدام حسین نگفتید که مردم ایران را چرا با موشک وبمب تکه پاره میکنید چرا ان زمان از این اشکها ریخته نشد

چگونه است که الان با یک اتش سوزی تمامی سازمان عزادار شده واشک تمساح میریزند چرا ان زمان مریم رجوی برای خانواده هایی که به دست خودشان کشته شدند پیام تسلیت نفرستادی

چرا وقتی که به صدام حسین گرا ومختصات دادید وهزاران نفرکشته میشدند پیام تسلیت ندادید حال با اتش سوزی پلاسکو چه شده است که دلسوز مردم ایران شده اید

اری این همان جریان بر سر کردن قرانهاست که دارید برای مردم ایران تکرار میکنید شما وقتی که به اسیران خودتان واعضای خودتان رحم میکنید چگونه به مردم ایران رحم میکنید

شما وقتی که از دولتها وابرقدرتها میخواهید که تحریمهای ایران را بیشتر وبیشتر تر کنند چگونه به خود اجازه میدهید که اشک تمساح بریزید

هرچند که تمام دنیا وبخصوص مردم ایران به این حیله ها وزبانبازیهای شما میخندند وحنای شما دیگر رنگی ندارد

بهتر است بجای این اشکها بهاعضایی که در چنگالهایتان اسیر کرده اید اجازه انتخاب ازاد دهید ان موقع خواهید فهمید که چه برایتان می ماند

همایون کهزادی  انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

غواصان شهید و جشن مجاهدین خلق فرقه رجویپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

العربیه شیخ نشین سعودی: تروریستهای ما مجاهدین خلق نماینده رجوی در العربیه سعودی: تروریست های توحید و جهاد از اعضای ما بودند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28170

تعهدات دولت آلبانی چه شد؟ ادامه جلسات مغزشویی بجای معالجه و کمک؟ (نامه سرگشاده به ادی راما نخست وزیر آلبانی)ا 

 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۷:… مگر دولت البانی تعهد نداده بود که برای اسیران کارهایی را که گفته بود انجام دهد از یاد دادن زبان . معالجه  .وحق انتخاب دولت نامبرده گفته بود که این اسرا پس ازطی مراحل بالا میتوانند درخود آلبانی ساکن شده وکار وزندگی کنند ویا طبق میل خود به کشورهایی که آنها را میپذیرند، پناهنده شوند اما، خبر های نگران کننده ای … 

Shqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyreShqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyre

تروریسم مجاهدین خلق مافیای مواد مخدر در آلبانیشروع دخالت های گروه تروریستی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در امور داخلی کشور آلبانی با سوء استفاده از فساد داخلی و همکاری گروههای مافیایی در بالکان

لینک به منبع

نامه سر گشاده به عالیجناب ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی

 نمیدانم تا چه اندازه از ماهیت این فرقه اطلاع دارید اما این را میدانم همین زمان اندکی که این فرقه در خاک شما بعنوان پناهنده سکونت دارند از همه چیز خبر دار شده اید نمیدانم تجربه کشور عراق وجریان صدام حسین را بخوبی مطالعه کرده اید یا خیر که چه بلایی به سر کشور عراق اورده شد حتی سرنگون کردن دولت صدام هم بانی ان این فرقه بودند

اجازه ندهید کشور شما مثل کشور عراق محلی برای تاخت وتاز فرقه تروریستی رجوی شود و صلح وآرامش از مردم کشورتان گرفته شود راستی به چه علت وچرا سران فرقه به اسیرانی که ارتباطشان با دنیای بیرون قطع است اینگونه تهدید شوند که در البانی دست بالا را داریم وبا یک تلفن میتوانیم هر کاری را انجام دهیم

چرا فرقه ای که فقط کمتر از دوسال است در البانی حظور دارد باید اینگو دست بالا را داشته باشد که هر کاری با اسیران دربند خود بخواهند بکنند

این سؤالی است که دولت آلبانی باید به آن جواب بدهد و اینکه این فرقۀ جنایت کار با چه هزینه ای توانسته است بعضی از مسئولین در دولت آلبانی را بخرد که در آنجا هم کسانی را که میخواهند جدا بشوند به راحتی تهدید به مرگ و بلوکه کردن تمامی پرونده های حقوقی آنها می کند؟

مگر دولت البانی تعهد نداده بود که برای اسیران کارهایی را که گفته بود انجام دهد

از یاد دادن زبان . معالجه  .وحق انتخاب دولت نامبرده گفته بود که این اسرا پس ازطی مراحل بالا میتوانند درخود آلبانی ساکن شده وکار وزندگی کنند ویا طبق میل خود به کشورهایی که آنها را میپذیرند، پناهنده شوند

اما، خبر های نگران کننده ای دایر بر تداوم کلاس های مغزشویی دراردوگاه آلبانی به گوش می رسد

مهمتر و عجیب تراینکه قرار است که این افراد بازهم دریک مکان جمعی و این بار دورتر ازنظارت دولت آلبانی وتحت نظر گماشتگان خاص رجوی به زندگی اسارت بار خود ادامه داده و تعهدات دولت آلبانی را جدی نگیرند زیرا این فقط در حد یک تعارف بوده وما هم خودمان این را میدانستیم ودر جریان بودیم

نتنها هیچ کاری برای انها انجام داده نشد بلکه بقول مهدی ابریشمچی دست بالا را سازمان دارد

همایون کهزادی پاریس

انجمن یاران ایران

*** 

احسان بیدی سیاوش رستارCan Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe?

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017Qytetarët shqiptarë të frikësuar nga grupi Muxhahedin Halk i radikalizuar meritojnë më shumë informacion

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton
https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

احسان بیدی سیاوش رستارنجات یافتگان در آلبانی اقدامات تروریستی مجاهدین در تیرانا را محکوم می کنند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28137

از خودت هم بگو 

 Mojahedin Khalq Rajavi cult Tirani camp 1همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۷:…   چندی پیش از داخل زندان البانی خبرهایی بود که چند زن اسیر را که میخواستند از این فرقه جدا شوند را را بهم ریخته واز انجا نجات یافتند وپته انها را روی اب ریختند اما با وجود این باز این سازمان هیچ حرفی از این فرار بزرگ منتشر نکرد ولی اگر کسی در ان سوی دنیا از جایی به جای دیگر منتقل شود ویا فرا کند این سازمان در … 

فاطمه علیزاده کمپ اشرف عراق رهبر مفقود فرقه، جدائی صنف معتمدین را چگونه توجیه می کند؟ 

لینک به منبع

از خودت هم بگو

چگونه است که این سازمان از هر دری سخنی میگوید ولی از اتفاقهایی که درون این فرقه است چیزی نمیگوید از فرار ۱۵۰تا زندانی فیلیپین تا  از حلب وفرار ورزشکان خلاصه از همه چیز ولی یکبار نشد که فرارهایی که این روزها در جریان است چیزی بگوید روزی سه چهار نفر از البانی فرار میکنند چرا از اینها خبر نمیدهید چرا منتظر هستید که بعد از اینکه سازمان را افشا کردند بعد فقط در یک جمله انها را به رژیم ایران ربط میدهید البته این تاکتیک این فرقه است بخاطر ابروریزی خودش سکوت میکند وبا خود دو دوتا میکند فعلا چیزی در این باره بیرونی نکنید شاید طرف به دنبال زندگی خودش رفت وبا ما کاری نداشت وماهم کاری با او داریم هم کسی در این باره چیزی نمیداند وهم اینکه ابروی سازمان حفظ میشود اما نمیدانند از بس جنایات کرده اند از بس نیروها شکنجه وزندانی کرده اند از بس فشار روحی وجسمی به انها اورده اند از بس دروغ وحیله به خورده همه داده اند که امکان ندارد کسی که همه این جنایات را دیده باشد وسکوت کند همه این دردها را لمس کرده باشد وچیزی نگوید

چندی پیش از داخل زندان البانی خبرهایی بود که چند زن اسیر را که میخواستند از این فرقه جدا شوند را را بهم ریخته واز انجا نجات یافتند وپته انها را روی اب ریختند اما با وجود این باز این سازمان هیچ حرفی از این فرار بزرگ منتشر نکرد ولی اگر کسی در ان سوی دنیا از جایی به جای دیگر منتقل شود ویا فرا کند این سازمان در همه سایتهایش منتشر میکند چند روز پیش سازمان از قول یک اسیر با امضا قلابی چیزهایی نوشته بود که دقیقا مثل تف سربالا شد ونمیدانست که همین روزها ابروی نداشته اش را بر باد میدهد

جریان ازاین قرار است که درهمین چند روز گذشته، نوشته ای با امضای خانم فاطمه علیزاده عضو شورای مرکزی ودرتوهین تمام قد به خانواده های اسرای رجوی در سایت های مربوط به این گروه اما دیری نگذشت که اخباری ازجدایی سه تن ازاعضای شورای مرکزی باند رجوی درآلبانی منتشر شده و خوشبختانه نام خانم فاطمه علیزاده هم دربین این سه نفر میباشد وتمام دروغهای این فرقه را برملا کرده

همایون کهزادی پاریس

انجمن یاران ایران

*** 

آرم سازمان تروریستی مجاهدین خلق و سناتور فاسد امریکایی مناندزچه کسی مخارج روسپیان زیر سن قانونی لابی رجوی در سنای امریکا را داده است؟ (سناتورتان هم که تو زرد بود)

Denis Hastert Maryam Rajaviلابی مریم رجوی به جرم تجاوز به ۵ پسربچه و پرداخت حق السکوت محکوم شد

Dennis Hastert Mojahedin Khalq Rajavi CultMaryam Rajavi’s lobbyist convicted for child sexual abuse

مجاهدین خلق در آلبانی به جان هم افتاده اندAlbania: What would a de-radicalization program for the Mojahedin Khalq (Rajavi cult) involve

همکاری مافیای آلبانی و مجاهدین خلق، فرقه رجوی Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Albanian Mafia are getting closer

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27885

اعضای سازمان یا گروگان 

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۶:… این سرتیتر یکی از خبرهایی بود که در یک سایت نوشته بود یک تحلیلگر که در باره این سازمان برای خودش تحقیق میکند نوشته بود که به نظر من وبا دلایلی که میبینم این سازمان تعداد انگشت شماری اعضا دارد وبقیه انها گروگان هایی هستند که توسط این سازمان به گروگان گرفته شده اند زیرا شواهد نشان میدهد که هیچکدام از این … 

The Life of Camp Ashraf,

گزارش کمپ لیبرتی 1Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

لینک به منبع

اعضای سازمان یا گروگان

این سرتیتر یکی از خبرهایی بود که در یک سایت نوشته بود یک تحلیلگر که در باره این سازمان برای خودش تحقیق میکند نوشته بود که به نظر من وبا دلایلی که میبینم این سازمان تعداد انگشت شماری اعضا دارد وبقیه انها گروگان هایی هستند که توسط این سازمان به گروگان گرفته شده اند

زیرا شواهد نشان میدهد که هیچکدام از این افراد نه به اختیار خود ونه با داشتن اگاهی از این سازمان به انجا رفته اند

۱ در چندین مورد در سایتها دیده ام که تعدادی برای کار یا ادامه تحصیل ویا نداشتن هزینه برای ادامه دادن به کشور دیگر در کشورهای همجوار ویا در ایران از اشرف سر در اورده اند

۲ خانوادهای همین افراد در عراق برای دیدن فرزندانشان اقدام کرده اند ولی اجازه دیدار داده نشده است

۳اجازه خروج از محدوده معین شده را نداشته

۴ در هر مصاحبه توجیح شده وبا مافوق خود باید به انجا میرفتند

۵ در محدوده مشخص شده هیچ اختیاری ویا تصمیم گیری نداشته وحرف اخر را افراد بالاتر میزدند

۶ بین اعضا وفرماندهان همه چیز مخفی بوده واعضا هیچ دخالتی نداشته وباید بدون چون وچرا اجرا میکرده

۷ در تصمیم گیریها وسرفصلهای اساسی هیچ نقشی نداشته در صورتی که اعضای یک حزب یا گروه به معنی بدنه ان حزب یا گروه به حساب می اید وباید در جریان ریز کارها قرار بگیرد

وشواهدی بسیار نشان میدهد که این افراد نتنها عضو یا اعضای این سازمان نبوده بلکه افرادی بودند که با وعده های دروغین به گروگان گرفته شده وبه همین خاطر بوده است که اجازه خروج از محدوده مشخص شده را نداشتند پس نمیتوان گفت همه افراد سازمان که در حال حاضر در البانی هستند را اعضای این سازمان دانست

راستی اگر اینها اعضای این سازمان بودند چرا به خانواده های انها اجازه دیدار داده نمیشد چرا نمیتوانستند مثل بقیه گروها ازادانه از محدوده خود خارج شوند چرا .چرا.چرا های دیگر

فقط به این دلیل بوده است که اینها اسیران یا گروگانهایی بودند که در دست این سازمان بوده وبخاطر ترس از اینکه فرار کنند انها را محدود کرده بودند پس نباید به همه انها گفت اعضای سازمان باید گفت گروگانهایی که در دستان این سازمان هستند وحتی در حال حاضر که در کشور ثالث هستند باز همین روند ادامه دارد

این خبری بود که در یکی از سایتها دیدم وگفتم بد نیست که ان را هم در اختیار بقیه بگذارم که چه جالب نتیجه گیری کرده ودقیقا به معنی کلمه گروگانهای این سازمان هستند نه اعضا

همایون کهزادی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27861

محمد محدثین رئیس کمیسیون خارجی شورای مقاومت حلب

 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۶:…  این روزها فلش مبارزه کاملا عوض شده وهمه این سازمان روی حلب متمرکز هستند زیرا در حال حاضر حلب مهمتر است البته این سازمان از عربستان گرفته تا حلب وعراق هر جایی که جنگ باشد حظور دارد زیرا شاید کاسه اشی ازاین میان به انها برسد مثلا چه میدانم قرارگاهی تفنگی یه جایی برای پنهان شدن حال اقای محدثین … 

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقMEK’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth

(معرفی محمد سید المحدثین شکنجه گر زندنهای صدام)

لینک به منبع

محمد محدثین رئیس کمیسیون خارجی شورای مقاومت حلب

تا چندی پیش این اقا مسول کمسیون شورای ملی مقاومت بود اما امروز مسولیت جدید حلب را هم به او ابلاغ کرده اند البته طبیعی است که سمت ها عوض شوند چون دیگر بعد از ان افتضاح دروغین که توسط برد شرمن عضو دمکرات کنگره از کالیفرنیا در این باره گفته بود که مخالفان ایرانی بعضی اوقات به ما اطلاعاتی می دهند که قابل بررسی است.

اظهارات این عضو کنگره امریکا نشان می دهد که حنای این فرقه حتی برای امریکایی ها هم دیگر رنگی ندارد . امریکایی ها می گویند وقت تلف کردن برای اثبات ادعاهای مخالفان در مواقعی حتی به آبروریزی منجر شده چون پس از بررسی در باره هر ادعا مشخص شده که تاسیساتی در کار نبوده و آنها به بیراهه رفته اند.

این روزها فلش مبارزه کاملا عوض شده وهمه این سازمان روی حلب متمرکز هستند زیرا در حال حاضر حلب مهمتر است البته این سازمان از عربستان گرفته تا حلب وعراق هر جایی که جنگ باشد حظور دارد زیرا شاید کاسه اشی ازاین میان به انها برسد مثلا چه میدانم قرارگاهی تفنگی یه جایی برای پنهان شدن

حال اقای محدثین برای انها حنجره پاره میکند که کشتن این همه کار ایران است اگر من جای این یارو بودم کلا لال میشدم بعد از این همه افتضاح خودمو هیچ جایی نشان نمیدادم

راستی مگر این سازمان در جریان لیست تروریستی تعهد نداده بود که از خشونت وحمایت از تروریست دست بردارد تازه دیگر این سازمان در عرصه بین المللی کسی او را به رسمیت نمیشناسد این فکروخیالها را از سر بیرون کنید که شاید روزی عربستان یا حلبی ها از شما حمایت کنند وبتوانید زمان صدام را دوباره مهیا کنید شماها به قول خودتان برای خلق قهرمان ایران مبارزه میکنید پس با این حرفهای دروغین میخواهید چه چیزی را نشان دهید ایا فکر میکنید با این کارها میتوانید تحریم ها را اضافه کنید ایا میتوانید با محکومیت دوباره قرارگاه اشرفی بسازید ایا میتوانید این سازمان را به ارزویش که قدرت طلبی بود برسانید البته ارزو بر جوانان عیب نیست هرچند که جوانی دیگر در این فرقه وجود ندارد ولی خیالتان خام است پس از این ادعاهای دروغین دست بکشید زیرا کسی تره هم برایتان خورد نخواهد کرد محدثین هم خودش میداند که ادعای او پوچ وتو خالی است وفقط چیزی را که از بالا به او گفته میشود را اجرا میکند چگونه امکان دارد که کشتن مردم بیگناه به رژیم ایران ربط داشته باشد البته این حیله خود مسعود بود که در نشستها میگفت هر چیزی را باید به گردن این رژیم انداخت که بتوانیم از ان سود ببریم حتی اگر خودمان هم کاری کردیم باید دست این رژیم را به ان الوده کنیم چون ما عناصر سیاسی هستیم وباید همه چیز را به سود خود عوض کیم این دروغ هم از همان جنس دروغهای مسعود است که متاسفانه اینهم کاربردی ندارد ودستتان رو شده است

همایون کهزادی

*** 

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویهذیان گویی های محدثین

مزدور مریم رجوی شادمانی برای ترور عربستان سعودیرزومه مجاهدین برای استخدام دائم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27613

جنایاتی که هیچ وقت از اذهان پاک نخواهد شد (گروهها و مطبوعات خارج کشوری جنایات رجوی را محکوم کنند)ا 

 همایون کهزادی، انجمن یاران ایران، پاریس، چهارم دسامبر ۲۰۱۶:… سازمانی که با عملیاتهای انتحاری باعث کشته شدن کودکان وزنان میشد. سازمانی که جنایات حلبچه را درست کرد. سازمانی که عراق را به خاک وخون کشید. سازمانی که اسم او در لیست سیاه تروریستی بود. ایا میشود اسم اورا به زبان اورد؟ پس باید به همه احزاب گروها وخبرگذاریها اعلام کرد که … 

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015عملیات ناموفق تروریستی فرقه رجوی علیه آقای مصطفی محمدی و دخترش در اور سور اواز فرانسه

بیانیه بیش از صد تن از جداشدگان و خانواده ها در محکومیت حمایت فرانسه از گروگانگیر و تروریست مریم رجوی

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقIn a democracy we don’t beg terrorists not to kill us (Open letter to President Hollande)

لینک به منبع

جنایاتی که هیچ وقت از اذهان پاک نخواهد شد

ابتدا باید به احزاب گروهها و یا خبرگزاریها گفت بیگدار به اب زدن نشانه زیر علامت سوال بردن سوابق وفعالیتهای سالیانی که برایش زحمت کشیده اید میشود

وقتی که رادیو فارسی فرانسه از تروریستهایی که جنایاتشان هرگز از اذهان دنیا پاک نمیشود اینگونه تعریف وتمجید میکند هر وجدانی را به درد می اورد

این سازمان از روز بنیانگذاری تا همین امروز یک لحظه دست از جنایت وترور وادمکشی به اسارت گرفتن برنداشته هرچند که نمیتوان جنایات انها را در توصیف کرد اما لازم میدانم چند نمونه از این جنایات را جهت اطلاع کسانی که از این گروه حمایت ویا صدای انها هستن را درزیر بیاورم

۱ بمبگذاریهای که در حزب جمهوری صورت گرفت که باعث کشته شدن تعداد بیشماری از مردم بیگناه وهمچنین سران ایران شد که شخصا مسعود رجوی خودش اعلام کرد وبه عهده گرفت

۲ وطن فروشی در زمان جنگ ایران وعراق بخاطر خوش خدمتی به اربابش که باعث کشته شدن هزاران ایرانی وطن پرست که از خاک ومیهن خود دفاع میکردند

۳ عملیتهای تروریستی در داخل ایران که توسط تیمهای اعزامی رجوی از خاک عراق به ایران با خمپاره که باعث کشته شدن هزاران زن وبچه بیگناه شده ورجوی با افتخارخبر ان را به همگان مژده میداد

۴ عملیاتهای انتحاری که با مغزشویی اعضای خود را با بمبهای چند پوندی در میان مردم بیگناه خود را منفجر میکردند ورجوی با افتخار میگفت مجاهد خلق یعنی این

۵ جنگهای داخلی عراق بین شیعه وسنی که تا کنون ادامه دارد وبیش از هزاران نفر از مردم بیگناه عراق کشته شدند

۶کرد کشی چه به دصتور شخص صدام حسین وچه به دصتور رجوی وحتی طرح بمباران شیمایی حلبچه توسط شخص رجوی برای خراب کردن چهره ایران در مجامع بین المللی برای محکومیت ایران که هنوز بعد از سالیان سال از گذشت جنگ مردم هبچله در عذاب این جنایات میسوزند

فریب وحیله گری برای اسیر کردن افرادی که حتی اسم این سازمان به گوششان نخورده با دادن وعده های دروغین دادن ویزا یا کار یا هر کمکی که میخواهند در اشرف اسیر میکرد

۶ به کشته دادن اعضای خود در زمان بعد از جنگ امریکاه با عراق برای استفاده سیاسی خود وماندگاریش در اشرف افراد خود را وادار میکرد تا با نیروهای عراق درگیر شوند که همین کار باعث کشته شدن صدها عضو این گروه شد

۷ اجازه ندادن ملاقات به خانوده های اعضایش که در بند خودش بودند ومزدور خطاب کردن انها به طوری که حتی فرزند به پدر ومادر خودش فحش میداد البته این عمل با زور صورت میگرفت که اگر این کار را نکنی خائن هستی وباید اعدام شوید وانها مجبور بودند به این کار پاسخ مثبت دهند وفرزند را در برابر خانوده خود دشمنی سرسخت بسازد

۸ سنگ اندازی ومقاومت برای خروج از عراق با مجامع بین امللی ودولت عراق که باعث کشته شدن نیمی از اعضای خودش شد ایا این سازمان میشود از اون حرفی زد یا از او دفاعی کرد ایا کسی که به اعضای خود وخانواده خود رحم نمیکند کسی که به مردم بیگناه رحم نمیکند ودر عین ناباوری میگوید من برای خلق قهرمان ایران مبارزه میکنم میشود حتی اسم برد

سازمانی که با عملیاتهای انتحاری باعث کشته شدن کودکان وزنان میشد. سازمانی که جنایات حلبچه را درست کرد. سازمانی که عراق را به خاک وخون کشید. سازمانی که اسم او در لیست سیاه تروریستی بود. ایا میشود اسم اورا به زبان اورد؟ پس باید به همه احزاب گروها وخبرگذاریها اعلام کرد که فریب پول وحیله گریهای این گروه را نخورید زیرا ارزش واسم رسمتان خیلی با ارزشتر پول یا حیله ای که سوار میکنند هست پس نگذارید اسم ورسم سالیان زحماتتان خراب شود

همایون کهزادی

انجمن یاران ایران

*** 

فراخوان ….. از فعالان حقوق بشر به دادخواهی کشته شدگان و شکنجه شدگان در زندانهای مجاهدین خلق 

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویشهادتهای عینی از درون، نقدی بر سیاستهای داخلی و خارجی رجوی (+نقدی بر شرکت ترکی الفیصل درشوی مریم رجوی)

فروغ جاویدانگروهک منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) رسما از داعش حمایت کرد

داوود احمدی قربانی مسعود و مریم رجویداوود احمدی. پا برهنه بر جاده ای از شمشیر (نوشته بهزاد علیشاهی سال ۲۰۰۶)

مزدوران فرقه رجوی به خانواده گروگانهای کممپ لیبرتی حمله می کنندبرخورد وحشیانه فرقۀ رجوی با خانواده ها

خودسوزی محمد رضا باباخانلو در مجاهدین خلق رجویقتل محمد رضا بابا خانلو . تبخیرشدگان (نوشته مهدی خوشحال، سال ۲۰۰۵)

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمجاهدین، اسرائیل، داعش و بازگشت مجاهدین به روزگار وصل خویش

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده : مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق بغایت ضد بشر و ضد زن است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26777

وقتی که سمبه پر زور باشد 

 همایون کهزادی، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۶:…  پس شعار اگر اشرف ایستادگی کند جهانی ایستادگی خواهد کرد چه شد. اگر کوه ها از جا بجنبند اشرف تکان نخواهد خورد چه شد. اصلا مگر از روز اول بخاطر سرنگونی رژیم به عراق نرفتند ومیگفتند که ما بخاطر این امده ایم که در جوار خاک میهن باشیم حال بگویید مرز ایران والبانی هم جوار خاک میهن است. خارج از همه این حرفهای پوشالی سازمان مخالف خروج از لیبرتی بود ولی چون دولت عراق تصمیم قطعی خود … 

حیدر العبادی نخست وزیر عراقدولت عراق تأئید کرد: پایان حضور منافقین در عراق

majed-ghamasماجد غماس: ملت عراق منافقین را با ذلت اخراج کرد

لینک به منبع

وقتی که سمبه پر زور باشد

سازمان مجاهدین خیلی تلاش کرد که بتواند اسیران ونیروهای خودش را در عراق به هر طریقی که شده نگه دارد چون به دو دلیل استفاده میبرد

یکی اینکه از این ستون به اون ستون فرجی هست وشاید فرجی حاصل شد یکی مثل صدام حسین روی کار امد واینها هم همان سازمان سابق بشوند

و دوم اینکه با کشته شدن اسیران سود سیاسی ان را میبرد اما از طرف دیگر سمبه دولت عراق پر زور بود وانها را اخراج کرد حال بنگرید وقتی که گربه به گوشت دستش نمیرسد چه میگوید
این حرفهااز سایتهای سازمان درج شده بود

سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده است که با پرواز ۲۸۰ عضو باقی‌مانده این سازمان از عراق به آلبانی، همه اعضای این سازمان از عراق خارج شده و اردوگاه لیبرتی در این کشور بسته شد.

وزارت خارجه آمریکا ضمن تایید خبر خروج اعضای مجاهدین خلق گفته است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با دو هواپیما، اعضای مجاهدین خلق را به آلبانی منتقل کرد.

سازمان مجاهدین خلق گفته است که قرار بود انتقال اعضایش از اردوگاه لیبرتی چند هفته یا چند ماه بیشتر طول نکشد، اما “توطئه‌ها، شانتاژها و تهدیدهای” حکومت ایران و متحدانش در عراق، باعث شد روند انتقال اعضای این سازمان بیشتر از چهار سال طول بکشد.

بنا به گفته وزارت خارجه آمریکا سازمان ملل بیشتر از ۳ هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق را با موفقیت از عراق منتقل کرده‌اند.

پس شعار اگر اشرف ایستادگی کند جهانی ایستادگی خواهد کرد چه شد

اگر کوه ها از جا بجنبند اشرف تکان نخواهد خورد چه شد

اصلا مگر از روز اول بخاطر سرنگونی رژیم به عراق نرفتند ومیگفتند که ما بخاطر این امده ایم که در جوار خاک میهن باشیم حال بگویید مرز ایران والبانی هم جوار خاک میهن است

خارج از همه این حرفهای پوشالی سازمان مخالف خروج از لیبرتی بود ولی چون دولت عراق تصمیم قطعی خود را گرفته بود

و حال کمیته بین المللی در جستجوی عدالت پولی موضع بگیر چنین میگویند 

این یک پیروزی تاریخی برای مقاومت ایران و مردم ایران و تمامی هواداران دموکراسی و آزادی در ایران است که تنها با پایداری ساکنان اشرف و لیبرتی، رهبری خانم مریم رجوی و نیز کارزارهای بین‌المللی بسیاری پارلمانتر ها، شخصیتهای سیاسی، وکلا و هواداران شجاع در سراسر دنیا میسر شد

نخیر اینطور نبوده کاش از دل این سازمان خبر داشت که چکونه سر بر سخره میکوبد این یک اخراج زوری بود نه خواسته مجاهدین

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

خانواده ها کمپ لیبرتی سپتامبر 2015لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

همچنین:

تبریک به دوستان عزیزم که عراق را به قصد البانی ترک کردند

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، سی ام ژانویه ۲۰۱۵:… شاید درنگاه اول فکر کنید این نامردی هستش یا خیانت یا رفیق نیمه راه بودن ولی باید از خود پرسید ایا این فکرها که میکنم در رابطه با سران مجاهدین هم هست یا وقتی که به همه قضیه نگاه کنید میبیند که راستی اگر رفیق نیمه راه وخیانت ونامردی باشه پس چرا مارا تنها در
 –
همایون کهزادی، یاران ایران، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۵:… دولت عراق ومردم عراق از دست این سازمان شاکی هستند ولی باز این سازمان درکشورهای اروپایی به دنبال مسلح کردن لیبرتی است حکایت این است که به مرگ میگیرد تا به تب راضی شود شما اول به فکر این باشید که دولت عراق شما را قبول کند وبه زور شما را بیرون نکند بعد درخواس
 –
همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  کسانی که دم از ازادی ودمکراسی وحقوق بشر میزنند باید خودشان رکورد دار باشن نه بانی نغض حقوق بشر نه اسیرو شکنجه نه زور وسلول. ایا در میان این شرکت کنندگان کسی نبود به شما بگویید راستی چرا اسیران در لیبرتی هنوز زیر فشار وشکنجه هستند ایا کسی نبود به شما بگو
 –
همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۴: … مجاهدین خلق اگر چه پس از سقوط صدام می دانستن جای در عراق ندارد ولی تا به امروز حاضر نشده است که از امکانات مالی و دست بالایش در انتقال نیرو به اروپا برای انتقال نیروها در عراق استفاده کند( مجاهدین در جنگ اول خلیج بیش از ۱۰۰۰ کودک و نوجوان را در کمتر از