اطلاق دولت سایه برمجاهدین تهمت بزرگی بر علیه آن است

اطلاق دولت سایه برمجاهدین تهمت بزرگی بر علیه آن است

اطلاق دولت سایه برمجاهدین تهمت بزرگی بر علیه آن استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژوئیه 2020:… ” مجاهدین می‌گویند نخواهند گذاشت که مانند وقتی خمینی و همدستان افراطی او انقلاب ۱۹۷۹ را (ربودند)، بار دیگر نادیده گرفته شوند. انقلاب بعدی ایران حقیقتاً از آن مردم خواهد بود و اگر پیش‌بینیهای شورای ملی مقاومت درست باشند، ممکن است زودتر از چیزی باشد که هر کسی انتظار دارد “. بنظر نمیرسد که با وجود این درجه ازمنفوریتی که مجاهدین خلق درمیان ” خلق قهرمان ایران ” دارند ، درهر اتفاقی که درایران روی دهد ، نادیده گرفته خواهند شد ! ضمنا نتیجه ی انقلاب 1357را توازن قوا تعیین کرد ومن وتو قدرت تغییر این موازنه ی قوا را نداشتیم! اطلاق دولت سایه برمجاهدین تهمت بزرگی بر علیه آن است 

اطلاق دولت سایه برمجاهدین تهمت بزرگی بر علیه آن استرجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

اطلاق دولت سایه  برمجاهدین خلق تهمت بزرگی برعلیه آن است!

05/05/1399

باند رجوی به نوشته های متعددش درمورد ستودن قدرت نداشته اش قناعت نکرد و علاوه بر خبرگزاری های وابسته به صهیونیزم و امپریالیزم جهانی ، به نشریات عربی روی آورده تا مشروعیت بیشتری به ادعاهای خود دایر براینکه کنفرانس ویدئویی اخیرش را بی عیب ونقص تشکیل داد و قدرتمند ترین جریان سیاسی ایران است ، کسب کند.

غافل ازاینکه تعریف های دشمنان قسم خورده ی مردم ایران ، این جریان ضد میهنی را ، نزارتر ازآن میکند که هست.

درخبری از رسانه های رجوی میخوانیم :

” عرب نیوز روز شنبه ۴مردادماه نوشت: «پرزیدنت مقاومت ایران روز ۱۷ژوئیه به چندین هزار مخاطب خود در گردهمایی جهانی ایران آزاد که به‌صورت آنلاین برگزار شد، گفت نیرویی توانمند برای سرنگونی رژیم در قلب شهرهای ایران کمین کرده و بر اساس همه علائم، رژیم مذهبی حاکم در آستانه سرنگونی است “.

البته شما این اظهارات مریم را قبول ندارید!

دراین میان باید گفت که این قدرت پول است که زبان شماها راباز میکند وممکن است یک چاشنی دشمنی بیمورد با ایران هم به این مسئله کمک کند وگرنه میدانید که ارباب بزرگتر هم چنین تحلیلی از وضع باند رجوی ندارد.

ایران آزاد مریم رجوی ؟ – قسمت دوم

درادامه :

” عرب نیوز افزود: شورای ملی مقاومت یک نیروی فراگیر است که شامل طیف گسترده‌یی از گروه‌های مخالف رژیم ایران است و اغلب به‌عنوان دولت در سایه توصیف می‌شود “.

لعنت بر دروغگو !

این شورا؟! درحد خود سازمان مجاهدین خلق استحاله یافته است واگر تک وتوک عضوی غیر مجاهد دارد، درماندگانی هستند که درمراحل پایانی عمر خود ، حرف هایی میزنند تا درتامین وسائل معاش در دیار غربت درمضیقه نباشند وانصافا هم هیچ نقشی هم درتعیین تاکتیک ها واستراتژی مجاهدین خلق ( شورای ملی مقاومت) ندارند.

اما دراینجا یک مسئله ی بشدت خنده داری مطرح شده که مانند من برای دیگر خوانندگان هم باعث انبساط خاطری شده از جهت خنده ی بلندی که کردم وکردند.

آخر نویسنده ی نادان!

دولت سایه به مجموعه ای گفته میشود که صاحبان اصلی شرکت ها وثروتمندان بزرگ ، عده ای از بیرحم ترین  وکارکشته ترین عناصر امنیتی را درخدمت خود درمیآورند که مانع آن قسمت ازاقدامات دولت قانونی که احیانا با اخذ مالیات ها ازثروتمندان  وسایر اقدامات ، قدمی برای بهبود زندگی اقشار پایین جامعه بردارند.

زمانی که کندی  رئیس جمهور وقت آمریکا درسخنرانی خود درخواست قطع جنگ درویتنام را کرد و گفت که اینهمه دشمنی با شوروی کار درستی نیست ، توسط دولت سایه ی آمریکا ترور شد وبعد از گذشت دهه ها، سیستم های عریض وطویل امنیتی واطلاعاتی آمریکا قاتل اورا پیدا یا معرفی نکردند.

حالا شما ازچه جنبه مجاهدین را دولت سایه عنوان میکنید که با پول های عربستان و … امرار معاش میکند و چنین کنفرانس های کذائی برپا میداند.

با وجود اینکه مجاهدین ادعای مسخره ی آلترناتیوبنفع خودشان را شبانه روز به رخ ما میکشند، کسی- وحتی ارباب بزرگ-  به این ابراز حماقت آنها توجهی نمیکند، شما چقدر بیسواد ویا بی شخصیت هستید که وصله ناچسب ” دولت سایه ” را برآنها میچسبانید؟

گردهمایی مضحک مریم رجوی و  سخنان مضحک تر

سپس :

” این خبرگزاری اضافه کرد: شورای ملی مقاومت ایران با رهبری کاریزماتیک آن‌که آرمانهایش از پشتیبانی ایرانیان و حامیان غربی و عرب برخوردار است، به‌طور فزاینده‌یی به‌عنوان جایگزین مشروع و پیشرفته در برابر ولی‌فقیه و دار و دسته‌یی که اکنون در قدرت هستند، شناخته شده است “.

کاریزماتیک بودن مریم ازبابت تسلط به فروپاشاندن نزدیک ترین خانواده های مرتبط به خودوشوهرش ونیز اداره ی حرمسرای وسیع  مسعود مورداعتراض نیست .

اما برغرب و بعضی از کشورهای عرب  چه آمده که راه درست را در حمایت ازیک دلاله ی محبت وقاتل مستقیم وغیر مستقیم انسان های زیادی جستجو میکنند. ؟

من فکر میکنم درغرب چنین نیست که این قلم به مزد عرب مینویسد و اعتنای چندانی به مریم نمیشود وبا اوبعنوان ضعیف ترین حلقه ی موجود درمیان حلقه های ( احمد چلبی های  پرتعدادایرانی ) برحورد میشود.

ونیز :

” عرب نیوز در ادامه نوشت: شورای ملی مقاومت ایران، سه هدف برای ایران دارد: نابودی رژیم آخوندی، حق رأی عمومی و حاکمیت مردم، و آزادی اجتماعی و برابری. مشروعیت روزافزون شورای ملی مقاومت و جایگزین معتبری که برای آینده ایران ارائه می‌کند بر دستگاههای سیاسی و امنیتی در غرب پوشیده نیست “.

قسمت اول قضیه درست والبته ناشدنی است!

اما درمورد قسمت های بعد باید گفت که کارهای درون تشکیلاتی مجاهدین خلق، عکس قضیه را که عبارتست از بی اعتقادی ودشمنی با مردم وآزادی ، به ثبوت رسانده وشما قادر به برگرداندن آب رفته ازجوی نیستید و این قضیه را دستگاه های سیاسی وامنیتی غرب بهتر میدانند و براین امر واقفند که  این جریان منفور، فاقد پایگاه اجتماعی هستند وغربی ها اینقدر مجربند که روی یک یابوی ازکار افتاده شرط بندی نکنند!

همینطور :

” مجاهدین می‌گویند نخواهند گذاشت که مانند وقتی خمینی و همدستان افراطی او انقلاب ۱۹۷۹ را (ربودند)، بار دیگر نادیده گرفته شوند. انقلاب بعدی ایران حقیقتاً از آن مردم خواهد بود و اگر پیش‌بینیهای شورای ملی مقاومت درست باشند، ممکن است زودتر از چیزی باشد که هر کسی انتظار دارد “.

بنظر نمیرسد که با وجود این درجه ازمنفوریتی که مجاهدین خلق درمیان ” خلق قهرمان ایران ” دارند ، درهر اتفاقی که درایران روی دهد ، نادیده گرفته خواهند شد !

ضمنا نتیجه ی انقلاب 1357را توازن قوا تعیین کرد ومن وتو قدرت تغییر این موازنه ی قوا را نداشتیم!

صابر  تبریزی

اطلاق دولت سایه  برمجاهدین خلق تهمت بزرگی برعلیه آن است!

*** 

ایران اینترنشنال مریم رجوی عربستان سعودیتابستان داغ مریم رجوی – سخنرانی بقایای صدام برای ایران اینترنشنال عربستان

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وطن-پرست-شدن-رجوی-ضجه-علیه-سند-همکاری-ه/

وطن پرست شدن رجوی . ضجه علیه سند همکاری های جامع ایران و چین از زاویه دید اسرائیل

وطن پرست شدن رجوی سند همکاری های جامع ایران و چینصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم ژوئیه 2020:… در مقدمه سند همکاری‌های جامع پس از اشاره به اینکه ایران و چین دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک هستند، با تکیه بر مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملت‌ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود، و با اظهار امید از اینکه این سند “ترسیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران” و … همکاری‌های دو جانبه در چارچوب ابتکار “کمربند – راه” باشد به تفاهمات طرفین اشاره می شود. این تفاهم شامل چند بند چشم‌انداز، ماموریت، اهداف اساسی، زمینه‌های همکاری، اقدامات اجرایی، مشارکت راهبردی چامع چین – ایران، مبتنی بر رویکرد برد- برد می باشد. وطن پرست شدن رجوی . زجه علیه سند همکاری های جامع ایران و چین از زاویه دید اسرائیل  

مریم رجوی لیست شهدامجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

وطن پرست شدن رجوی . ضجه علیه سند همکاری های جامع ایران و چین از زاویه دید اسرائیل

تسلیم شدن بجای عقد قراردادهای متعارف ، خواست باند رجوی است

21/04/1399

پس از طرح مزورانه ی قرار داد هنوز امضاء نشده ی بین چین وایران که استارتش ازطرف محافل آمریکائی زده شد، تعدادی ازگروه های ضد ملی ودر راس همه ی آنها سازمان مجاهدین خلق با حرارت زیاد واردمیدان شده و نوشتن مطالب تخریبی دراین خصوص ، علاج درد های بی درمان خود را درآن دیدند.

” قرارداد ننگین با چین “ ، عنوان مقاله ایست که رجوی یا عوامل چشم بسته وگوش بسته ی او نوشته ومنتشر کرده اند.

وطن پرست شدن رجوی سند همکاری های جامع ایران و چین

قسمت هایی ازاین مقاله را باهم بخوانیم ونظرات خود دراین مورد را بطور اجمالی هم که شده ، مطرح کنیم:

” نظام ولایی برای ادامهٔ بقای خود، به ایران‌فروشی روی آورده است. توجیه تئوریک این راهبرد ضدایرانی، دست گدایی دراز کردن به سمت چین و روسیه به نام «نگاه به شرق» است. خامنه‌ای در ۲۵مهر ۹۷ در این باره گفت: «نگاه طرف غرب و اروپا و مانند اینها برای ما جز معطل کردن، جز دردسر، جز منت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری ندارد. باید نگاه‌مان طرف شرق باشد “.

بنظر شما، حالا که آمریکا فرمان 12 ماده ای تسلیم  جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرده ، چرا ایران به راه های دور ودرازی میرود واکنون که بنظر شما تسلیم آمریکا نشده، چرا تسلیم چین که هیچ تهدید نظامی وامنیتی از سوی این کشور ما را تهدید نمیکند، میشود وراه ساده تر را که تسلیم دربرابر آمریکاست ، انتخاب نمیکند؟

حتما رمز ورازی دراین مسئله نهفته است وپیش بینی مقامات بلند پایه ی ایران این است که همکاری با چین با صرفه تر بوده و تسلیمی درکار نخواهد بود.

بازهم :

” پیشکش کردن منابع و سرمایه‌های ایران به طرف چینی، طبق معمول با سیاست شناخته شدهٔ «پنهان‌کاری» و «ناچیز جلوه دادن فاجعه» پیش می‌رود اما آن‌چنان خائنانه و وطن‌فروشانه است که رسانه‌های حکومتی نیز در مواردی ناگزیر از اذعان به آن هستند “.

ما دربین رسانه های داخلی، عاشقان سینه چاک آمریکائی کمی نداریم و آنها این آزادی را دارند که از تصمیم مقامات عالـیه ی ایران که هنوز اجرایی نشده ، انتقاد کرده وحتی برعلیه آن خرابکاری کنند .

موضوع قابل ذکراینکه  منبع این خبر- که گویا ایران تسلیم چین شده – دنیای غرب است وایرانی های مخالف رابطه ی چین و ایران که دراصل هدفی جز انزوای ایران ندارند ، بعدها وارد میدان شده اند.

اروپائی ها ( مخصوصا آلمان) ازگسترش روابط با چین استقبال میکنند ولی وقتی نوبت بما میرسد، آنرا زشت و ضد ایرانی میدانند وازنظر آنها رابطه با آلمان است که ایران راازاین اتهامات دورنگه میدارد!

سپس :

” هنوز پرونده فروش خزر بسته نشده و معلوم نیست وطن‌فروشان عمامه‌دار چه تصمیمی برای آن گرفته‌اند که ناگهان قرارداد خائنانهٔ دیگری روی میز قرار می‌گیرد “.

من متن فارسی قطعنامه های گلستان وترکیه را که مربوط به حکومت قاجار وتزار روس است ، خوانده ام و میدانم که جریان آنطور نیست که مخالفان دولت فعلی ایران برای ضربه زدن به آن مطرح میکنند.

دریای خزر فعلا بصورت قواعد موجود جهانی بین کشورهای ساحلی  وآنهم بصورت موقتی و با ماندن اختلافات موجود تقسیم شده و کشوری مانند قزاقستان ،بخاطر طولانی بودن سواحلش ، مساحت بیشتری از روسیه دریافت کرده است وآیا میخواهید بگویید رهبران روس وطن فروش هستند ودرمقابل قزاقستان و … عقب نشینی کرده اند؟

اگر عقب نشینی فرضی هم درکار بوده ، جدا نگه داشتن سفره ی کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان است که کمتر بسوی آمریکا سوق نموده ودرعقد قراردادهای ضد روسی آمریکا، زیاده روی نکنند و…

همچنین :

” دجالیت دیگر، القای این موضوع است که گویا قرار است دیکتاتوری آخوندی «۲۵سال»! دوام بیاورد. در حالی که واقعیت این است که این نظام روی آتشفشان خشم مردم ایران خیمه زده است و کارگزارانش مدام روضهٔ «فتنه» و ترس از قیام تهیدستان می‌خوانند “.

حکومت ایران ظرفیت های بافعل زیادی دارد وبا به باقوه درآوردن آن – که همکاری با شرق که فعلا برعلیه ما زورگویی نمیکند یکی از اقدامات لازم است – میتواند به عمر خود با کسب رضایتی که ازمردم بدست میآورد ، ده ها سال ادامه دهد واگر مردم نشانه های این اقدامات ایران را مشاهده کنند، تاب سختی ها را بخاطر آینده ی روشنتر و پیشرفته تر خواهند آورد والبته سلطه گران و مشاطه های آنها مثل شما مجاهدک ها  وبرخی جراید داخلی با پخش شدیدترین شایعات و نشر آکاذیب، بر چشم مردم خاک میپاشید.

همینطور :

” تاریخ ناخواندگان عبرت ناگرفته نمی‌دانند که شاه بزرگترین ارتش خاورمیانه را داشت و از حمایت بزرگترین ابر قدرت برخوردار بود اما در برابر وزش توفان خشم خلق، کم‌طاقت‌تر از ساقهٔ خشک مغیلان در هم شکست “.

شاه که از اواخر دهه ی 1340درآمدهای اضافه کسب کرده بود، بجای صنعتی کردن کشور ، به مونتاژکاری کالاهای غرب پرداخت، مردم متوسط شهری را که حاصل این کارهای نصف ونیمه بودند، به مصرف گرایی وغرب زدگی ازنوع منفی اش کشاند.

به کشورهای بزرگی مانند فرانسه وام داد و 65 درصد مردم ایران را که در روستاها زندگی میکردند ، بحال خود رها کرد که نتیجه اش توسعه ی حلبی آباد ها وحصیرآبادها در حواشی شهرهای بزرگ بود.

زمانی که منافع شرکت های نفتی دراین راستا قرار گرفت که نفت ارزان شود وشاهی که 37 سال دیکتاتوری کرده وکشور را بجای مناسبش ارتقاء نداده بود ، دچار بحران شد وسرنگون گردید.

خود شاه دراواخر میگفت که اگر باردیگر صاحب درآمد کلان نفتی گذشته باشیم، پولهایمان را این بار دور نخواهیم ریخت!

من  دروسع خود وصلاحیت این قبیل نوشته ها  به زهر پراکنی های باند رجوی جواب دادم وبا آوردن قسمتی ازمتن تفاهم نامه ی مورد توافق ایران وچین که اتفاقا از وبسایت های اپوزیسیون دریافت کرده ام و از خوانندگان محترم که اغلب اسیر رسانه های سلطه گر جهانی هستند تقاضا میکنم که قضاوت را با بررسی همه جانبه ودیدن اخبارنه چندان زیاد آلترناتیو رسانه ها ی سلطه گران انجام داده و دشمنان مردم رابهتر بشناسند :

” در مقدمه سند همکاری‌های جامع پس از اشاره به اینکه ایران و چین دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک هستند، با تکیه بر مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملت‌ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود، و با اظهار امید از اینکه این سند “ترسیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران” و … همکاری‌های دو جانبه در چارچوب ابتکار “کمربند – راه” باشد به تفاهمات طرفین اشاره می شود. این تفاهم شامل چند بند چشم‌انداز، ماموریت، اهداف اساسی، زمینه‌های همکاری، اقدامات اجرایی، مشارکت راهبردی چامع چین – ایران، مبتنی بر رویکرد برد- برد می باشد.

اهداف و چشم‌اندازها

در مقدمه این سند اهداف و زمینه‌های همکاری چنین توصیف می شود:

همکاری دوجانبه اقتصادی و تجاری، حوزه‌های فناوری، گردشگری، مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی

انرژی، نفت، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدناپذیرو هسته‌‌ای غیرنظامی،

بزرگراه، خط اهن، اتصالات دریایی، همکاری‌های بانکی با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی و مقابله با پولشویی،

گردشگری، علمی و اکادمیک و فن اوری،

ریشه کردن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم،

نظارت و اجرا، همکاری در کشور ثالث،

نفی فشارهای خارجی.

در ضمیمه اول و دوم سند زمینه‌های همکاری و عناوین اصلی برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله چنین ذکر می شود:

توسعه سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اعم از نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان، صنایع نوین مانند ارتباطات، خدمات و گردشگری، انتقال و توسعه فناوری‌های نوین اعم از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، نیروگاه، فن آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی،

پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی

همکاری‌های گمرکی،

تولیدات کشاورزی و دارویی و بهداشتی،

تشویق سرمایه گذاری و توسعه منابع و زیرساخت‌های گردشگری،

خدمات فنی و مهندسی،

زیرساخت‌های دریایی و بندری،

احداث شهرهای جدید در ایران،

همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور و فناوری محور در بنادر و جزایر منتخب،

همکاری‌های علمی و فنی در حوزه فضای مجازی،

توسعه همکاری‌های نظامی، دفاعی، امنیتی در حوزه‌های اموزشی – پژوهشی، صنایع دفاعی و تعامل در موضوعات راهبردی، ایجاد مکانیز واردات پایدار نفت خام از ایران،

مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت، گار و محصولات پتروشیمی دو کشور،

انتقال دانش فنی چین در زمینه صنعت آب و برق،

مشارکت فعال در کرویدورهای بین المللی جنوب (بندر چابهار – آسیای مرکزی) و جنوب – غرب (چابهار و بندر عباس – ترکیه و جمهوری اذربایجان)

ساخت خط آهن پاکستان – ایران – عراق – سوریه و خط آهن شرق – غرب ایران،

توسعه سواحل مکران، بندر جاسک و ایجاد یک شهرک صنعتی در ایران، ایجاد شهرهای گردشگری و شهرهای هوشمند،

توسعه زیر ساخت‌های اطلاعاتی و توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، شامل مسیریاب ، جی پی اس، سرورها و ذخیره اطلاعات، تلفن همراه، تبلت، لب تاپ سیستم عامل رایانه، مرورگرها، آنتی ویروس‌ها، فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، استارت اپ‌ها،

همکاری‌های نظامی، دفاعی، حوزه‌های اموزش، تبادل استاد و دانشجو، رزمایش، تبادل تجربیات نظامی و دفاعی

در ضمیمه سوم که به “اقدامات اجرایی” اختصاص دارد بر موارد زیر تاکید دارد:

عرضه پایدار نفت به چین، مشارکت در توسعه صنعت نفت، توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی،

افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری درباره تولید برق و کود از زباله‌های شهری،

ساخت نیروگاه‌های برق آبی، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سد و شبکه‌های ابیاری زهکشی و تاسیسات اب شرین کن‌های بزرگ،

افزایش سهم انرژی تجدید پذیر و نیروگاه سیکل ترکیبی موجود،

تولید تجهیزات و فناوری‌های جدید،

ایجاد یک شرکت تجاری مشترک به منظور تسهیل تجارت کالا بین فعالان تجاری دو کشور،

گشایش شعبات بانک‌های ایرانی در مناطق اقتصادی ویژه چین و بانک مشترک چین – ایران و شعبات ان در سرزمین اصلی و مناطق ازاد تجاری حمل و نقل و زیر ساختها،

تشویق سرمایه گذاری در ساخت و توسعه فرودگاه‌ها، خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین و توسعه زنجیره تامین هوایی متشکل از شرکت‌های ایرانی،

انتقال فناوری و مشارکت در توسعه فناوری‌های مورد نیاز در صنعت هوایی،

جلب سرمایه‌های چینی در برقی کردن خطوط اصلی راه اهن ایران و خط اهن سریع السیر اصفهان- شیراز، تهران- مشهد، تهران-تبریز، و مشارکت در ساخت آزاد راه‌ها،

ایجاد شهر‌های هوشمند و زیست بودم در مکران،

ساختمان‌های سبز و هوشمند،

بزرگراه‌های کویری،

حمل و نقل دریایی بین المللی،

توسعه شبکه لجستیکی بنادر،

استفاده از انواع تکنولوژی ساخت و ساز دارای قابلیت پیاده سازی در ایران و انتقال دانش به کشور،

طراحی شهرهای جدید نسل نوین و محله‌هایی با رویکرد شهر جدید هوشمند سازگار با محیط زیست به عنوان پایلوت،

اعطای بورس تحصیلی متقابل و تبادل استاد و دانشجو،

واگذاری بخش معین از سهام شرکت هوش مصنوعی چین به شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران به گونه‌‌ای که حداقل یک سیت (سهم) از آن در اختیار شرکت قرار بگیرد،

تفاهم بر سر تغییرات آب و هوایی و همکاری پیرامون راه‌های مقابله و تثبیت گرد و غبار در ایران،

مشارکت در سرمایه گذاری برای تاسیس بورس بین المللی مناطق ازاد ایران و همکاری در راه‌اندازی مشترک فرامرزی در کشور ثالث،

گسترش تولید مشترک واگن‌های مترو،

طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با آن با تمرکز براستفاده از انرژی تجدید پذیرو تولید سلول خورشیدی،

تقویت همکاری برای مقابله با ویروس کرونا و دیگر ویروس‌های مشابه،

انتقال فناوری سلامت، نظام سلامت، تامین نیازهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی، برگزاری منظم نشست کمیسیون مشترک هماری‌های صنایع دفاع ملی،

رزمایش‌های مشترک دریایی، زمینی و هوایی بصورت برنامه‌‌ای سرمایه گذاری و مشارکت طرف چینی در پروژه‌های مرتبط با مناطق نفت و گاز ایران در چارچوب قوانین ایران،

سرمایه گذاری در جاسک و ساخت بندر جاسک،

جذب سرمایه گذاری چینی در پروژه‌های شهرک پتروشیمی چابهار با برقراری تسهیلات،

راه‌اندازی فاز نهایی و همه جانبه شهرک صنعتی مشترک ویژه صنایع چین،

طراحی و ساخت پالایشگاه مشترک در چین مبتنی بر خصوصیات نفت ایران،

تامین مالی و استقرار فناوری‌های مدیریت پسماند،

مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی و تقویت هماکری در زمینه حفظ اثار فرهنگی، ایجاد سیستم فراگیر بنل، مالی با استفاده از ظرفیت‌های چین.

اینها بخشی از مفاد سند برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین بود که تنها آگاهی از مفاد این همکاری‌ها و فشار افکار عمومی می تواند به آغاز تحقق هر چه سریعتر آن یاری رساند “.

صابر  تبریزی

(پایان)

وطن پرست شدن رجوی . ضجه علیه سند همکاری های جامع ایران و چین از زاویه دید اسرائیل

***

وطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی وطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویندجنگ طلبان امریکا: مجاهدین خلق را استحاله کردیم 

فرقه مجاهدین خلق در انتظار بولتون فرشته آزادی بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلق

Guardian_MEK_MKO_ALbania_Terrorism_Maryam_Rajavi_1Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

همچنین: