اطلاق دولت سایه برمجاهدین تهمت بزرگی بر علیه آن است

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژوئیه 2020:… ” مجاهدین می‌گویند نخواهند گذاشت که مانند وقتی خمینی و همدستان افراطی او انقلاب ۱۹۷۹ را (ربودند)، بار دیگر نادیده گرفته شوند. انقلاب بعدی ایران حقیقتاً از آن مردم خواهد بود و اگر پیش‌بینیهای شورای ملی مقاومت درست باشند، ممکن است زودتر از چیزی باشد که هر کسی انتظار دارد “. بنظر نمیرسد که با وجود این درجه ازمنفوریتی که مجاهدین خلق درمیان ” خلق قهرمان ایران ” دارند ، درهر اتفاقی که درایران روی دهد ، نادیده گرفته خواهند شد ! ضمنا نتیجه ی انقلاب 1357را توازن قوا تعیین کرد ومن وتو قدرت تغییر این موازنه ی قوا را نداشتیم! اطلاق دولت سایه برمجاهدین تهمت بزرگی بر علیه آن است