اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشی

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشی

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشیمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سیزدهم نوامبر 2019:… با وارد شدن یک عده اراذل و اوباش و البته همراهی یک عده که از ماهیت و هدف این اراذل و اوباش خبر نداشتند متاسفانه اعراضات مردم در بعضی از شهرها به سمت خشونت کشیده شد . با شروع اعتراض و مطالبات مردم طبق معمول مریم قجر داعشی با صدور پیام خواست از آب گل الود ماهی بگیرد و اعتراض و مطالبات به حق مردم را بعنوان قیام و شورش جا بزند . البته تنها مریم قجرداعشی برای سوء استفاده از اتفاقات تنها نبود بلکه شازده هم از کنار میز قمار خانه و کاباره های لا س وگاس پیام داد و ادعا کرد در کنار مردم و با مردم هست !  پمپتو وزیر خارجه جنایتکار امریکا که ملت ایران با تحریم در تنگنا گذاشته اند و حتی اجازه دارو و پانسمان بیماران پروانه ای را نمی دهند با دوستی خاله خرس گونه از شورش و آتش زدن اموال مردم توسط اراذل اوباش ابراز خوشحالی نمود و اظهار کرد در کنار مردم ایران هست البته با تنگنا گذاشتن مردم در دستسی به دارو و امکانات. اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشی 

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشیاز توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشی

از اتفاقات افتاده در ایران برای مریم قجر و … تنبونی دوخته نخواهد شد .

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

با گرا ن شدن بنزین مردم در چند شهر و در دسته های کوچک به گرانی بنزین بصورت مسالمت امیز اعتراض کردند و همچنین ابراز نگرانی از سخت شدن معیشت و گرانی حاصل از بنزین را بصورت علنی ابراز می کردند .

برگزاری تجمع و اعتراض به گرانی بنزین و مطالبات مردم حق طبیعی و قانونی ملت بوده و هست و مردم حق دارند اعتراض و مطالبات خود را به شکل قابل قبول بیان کنند .

مردم ایران هم در رابطه با گرانی بنزین و تاثیر آن بر زندگی خود در شهرهای مختلف اقدام به  اعتراض کردند .

اما با وارد شدن یک عده اراذل و اوباش و البته همراهی یک عده که از ماهیت و هدف این اراذل و اوباش خبر نداشتند متاسفانه اعراضات مردم در بعضی از شهرها به سمت خشونت کشیده شد . با شروع اعتراض و مطالبات مردم طبق معمول مریم قجر داعشی با صدور پیام خواست از آب گل الود ماهی بگیرد و اعتراض و مطالبات به حق مردم را بعنوان قیام و شورش جا بزند .

البته تنها مریم قجرداعشی برای سوء استفاده از اتفاقات تنها نبود بلکه شازده هم از کنار میز قمار خانه و کاباره های لا س وگاس پیام داد و ادعا کرد در کنار مردم و با مردم هست !

پمپتو وزیر خارجه جنایتکار امریکا که ملت ایران با تحریم در تنگنا گذاشته اند و حتی اجازه دارو و پانسمان بیماران پروانه ای را نمی دهند با دوستی خاله خرس گونه از شورش و آتش زدن اموال مردم توسط اراذل اوباش ابراز خوشحالی نمود و اظهار کرد در کنار مردم ایران هست البته با تنگنا گذاشتن مردم در دستسی به دارو و امکانات و ….

اما طبق معمول شاهد ان هستیم مریم قجر داعشی از کنار رود اور سواواز و شازده از لاس وگاس واز کنار میز قمار یک عده الاف هم از خانه‌های امن و راحت خود در آمریکا، کانادا، و اروپا خشونت در تظاهرات را تشویق می کنند جرات ندارند به ایران بروند و در تظاهرات شرکت کنند و در قیامی که ادعا می کنند با ارزش هست شرکت کنند .

دروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی

نتیجه پیام دادن و دخالت مریم قجر داعشی و رجوی روح پلید ریق رحمت سرکشیده از قبر طبق معمول چه شد ؟ .

از انجا که مردم ایران از فرقه رجوی داعشی نفرت دارند و حاضرهستند از مطالبات به حق خود بگذرند ولی به هیچ عنوان بر پیشانی شان مهر مزدور رجوی داعشی خورده نشود و اینبار هم همان اتفاق افتاد . با اینکه مردم خواسته و مطالبه به حق داشتند و دارند برای اینکه نشان بدهند هیچ وصلت و هیچ هم فکری با فرقه رجوی داعشی را ندارند از تجمع و اعتراض دست کشیدند .

همچنین به عین دیدیم که با شروع اعتراضات و تجمعات حتی یک اسم سران فرقه رجوی در بین اعتراض کننده به زبان نیامد و این خود نیز نشا ن دهنده ان هست نسل جدید هیچ اشنائی حتا با اسامی سران جنایتکار این فرقه ندارند و کسانی هم که بقول معروف دهه شصتی ها از فرقه رجوی جنایتکار وطن فروش متنفر هستند و حاضر نیستند اسم سران جنایتکار فرقه رجوی ر ابه ربان بیاورند .

نتیجه اینکه : برای صدمین و هزارمین بار ثابت شد هر کجا سران فرقه رجوی و دشمنان ملت ایران و ایرانی دراعتراضات و مطالبات به حق مردم دخالت کرده اند مردم نتوانسته اند به حق و حقوق قانونی خود برسند . به خاطر اینکه دخالت همین سران فرقه رجوی داعشی و شازده لاس وگاس نشین و مزدوران وطن فروشانی که در کاخها ؛ ویلا ها؛ خانه های گرم نرم خود نشسته مشغول دریافت دلارهای خونین خود از عربستان و سرویسهای اطلاعاتی بعضی از کشورها هستند و می خواهند مردم را به خون و خونریزی تشویق می کنند در حالی که حاضر نیستند از جای گرم ؛ نرم امن خود برای ادعهائی که دارند قدم در میدان بگذارند .

جا دارد در اینجا به یک نکته اساسی اشاره کنم …….. ازکسانی که مستند سازهستند و یا درشبکه های اجتماعی فعال هستند و یا دستی در نوشتن دارند کارهای فرهنگی می کنند تقاضا و خواهش دارم برای اینکه بتوانیم جلوگیری از فریب خوردن جوانان و کسانی را که از شیوه های فریب دادن و ماهیت فرقه رجوی داعشی اشنائی ندارند در انتشارمصاحبه ها و نوشته های جدا شده از فرقه رجوی را در بین مردم بطور خاص نسل جدید بصورت جدی پخش کنند . این روش می تواند در هوشیار ساختن نسل جدید موثر باشد و مطمئن هستم با اگاه شدن نسل جدید از ماهیت جنایتکارانه سران فرقه رجوی هرگز به دنبال خواسته های نا مشروع انها نخواهند رفت و دار دام فریب و نیرنگ سران فرقه رجوی داعشی نخواهند افتاد .

همیچنین از هموطنانی که در چند روز گذشته اموالشان از طرف اراذل اوباش و مزدروان فرقه رجوی عربستان و … خسارت دیده خواش می کنم و تقاضا می کنم بصورت فردی از اراذل اوباش و یا کسانی که با فرقه رجوی داعشی و دیگر مزدوران اروپا و امریکا نشین ارتباط دارند شکایت و درخواست خسارت مادی و معنوی بکنند .

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ – از عراق تا آلبانی

دریافت خسارت از اراذل و اوباش و مزدوران فرقه رجوی و عربستان که دست به تخریب و اتش زدن اموال مردم کرده اند  ثابت خواهد کرد که سران فرقه رجوی داعشی و شازده ؛پمپئو؛ بن سلمان ؛ و دیگر وطن فروشانی که این اراذل اوباش و مزدوران خود را تشویق به تخریب و اتش زدن می کردند برای رهائی انها حاضر نخواهند شد حتا یک دلار برای انها برای جبران خسارت بپردازند و این افراد به حال خود رها خواهند کرد …..

مریم قجر داعشی ؛ شازده ؛ پمپئو ؛ بن سلمان ؛ وطن فروشان ریز و درشت مطمئن باشند از حوادث اخیر در ایران برای انها تنبونی دوخته نخواهد شد .

پاریس : محمد رزاقی

اعتراضات اخیر ایران و مریم قجر داعشی

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اتفاقات-اخیر-در-ایران-و-خوابهایی-که-تعب/

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشد

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشدمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس،  بیست و یکم نوامبر 2019:… البته تنها مریم قجرداعشی برای سوء استفاده از اتفاقات تنها نبود بلکه شازه هم از کنار میز قمار خانه و کاباره های لا س وگاس پیام داد و ادعا کرد در کنار مردم و با مردم هست !  پمپتو وزیر خارجه جنایتکر امریکا که ملت ایران با تحریم در تنگنا گذاشته اند و حتا اجازه دارو و پانسمان بیماران پروانه ای را نمی دهند با دوستی خاله خرس گونه از شورش و اتش زدن اموال مردم توسط اراذل اوباش ابراز خوشحالی نمود و اظهار کرد در کنار مردم ایران هست البته با تنگنا گذاشتن مردم در دستسی به دارو و امکانات و …. اما طبق معمول شاهد آن هستیم مریم قجر داعشی از کنار رود اور سواواز و شازده از لاس وگاس واز کنار میز قمار یک عده الاف هم از خانه‌های امن و راحت خود در آمریکا، کانادا، و اروپا خشونت در تظاهرات را تشویق می کنند جرات ندارند به ایران بروند و در تظاهرات شرکت کنند و در قیامی که ادعا می کنند با ارزش هست شرکت کنند . اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشد

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشددروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشد

از اتفاقات افتاده در ایران برای مریم قجر و … تنبونی دوخته نخواهد شد .

 با گرا ن شدن بنزین مردم در چند شهر و در دسته های کوچک به گرانی بنزین بصورت مسالمت امیز اعتراض کردند و همچنین ابراز نگرانی از سخت شدن معیشت و گرانی حاصل از بنزین را بصورت علنی ابراز می کردند .

برگزاری تجمع و اعتراض به گرانی بنزین و مطالبات مردم حق طبیعی و قانونی ملت بوده و هست و مردم حق دارند اعتراض و مطالبات خود را به شکل قابل قبول بیان کنند .

مردم ایران هم در رابطه با گرانی بنزین و تاثیر ان بر زندگی خود در شهرهای مختلف اقدام به  اعتراض کردند .

اما با وارد شدن یک عده اراذل و اوبا و البته همراهی یک عده که از ماهیت و هدف این اراذل و اوباش خبر نداشتند متاسفانه اعراضات مردم در بعضی از شهرها به سمت خشونت کشیده شد . با شروع اعتراض و مطالبات مردم طبق معمول مریم قجر داعشی با صدور پیام خواست از اب گل الود ماهی بگیرد و اعتراض و مطالبات به حق مردم را بعنوان قیام و شورش جا بزند .

البته تنها مریم قجرداعشی برای سوء استفاده از اتفاقات تنها نبود بلکه شازه هم از کنار میز قمار خانه و کاباره های لا س وگاس پیام داد و ادعا کرد در کنار مردم و با مردم هست !

پمپتو وزیر خارجه جنایتکر امریکا که ملت ایران با تحریم در تنگنا گذاشته اند و حتا اجازه دارو و پانسمان بیماران پروانه ای را نمی دهند با دوستی خاله خرس گونه از شورش و اتش زدن اموال مردم توسط اراذل اوباش ابراز خوشحالی نمود و اظهار کرد در کنار مردم ایران هست البته با تنگنا گذاشتن مردم در دستسی به دارو و امکانات و ….

اما طبق معمول شاهد آن هستیم مریم قجر داعشی از کنار رود اور سواواز و شازده از لاس وگاس واز کنار میز قمار یک عده الاف هم از خانه‌های امن و راحت خود در آمریکا، کانادا، و اروپا خشونت در تظاهرات را تشویق می کنند جرات ندارند به ایران بروند و در تظاهرات شرکت کنند و در قیامی که ادعا می کنند با ارزش هست شرکت کنند .

نتیجه پیام دادن و دخالت مریم قجر داعشی و رجوی روح پلید ریق رحمت سرکشیده از قبر طبق معمول چه شد ؟ .

از انجا که مردم ایران از فرقه رجوی داعشی نفرت دارند و حاضرهستند از مطالبات به حق خود بگذرند ولی به هیچ عنوان بر پیشانی شان مهر مزدور رجوی داعشی خورده نشود و اینبار هم همان اتفاق افتاد . با اینکه مردم خواسته و مطالبه به حق داشتند و دارند برای اینکه نشان بدهند هیچ وصلت و هیچ هم فکری با فرقه رجوی داعشی را ندارند از تجمع و اعتراض دست کشیدند .

همچنین به عین دیدیم که با شروع اعتراضات و تجمعات حتی یک اسم سران فرقه رجوی در بین اعتراض کننده به زبان نیامد و این خود نیز نشا ن دهنده ان هست نسل جدید هیچ اشنائی حتا با اسامی سران جنایتکار این فرقه ندارند و کسانی هم که بقول معروف دهه شصتی ها از فرقه رجوی جنایتکار وطن فروش متنفر هستند و حاضر نیستند اسم سران جنایتکار فرقه رجوی ر ابه ربان بیاورند .

نتیجه اینکه : برای صدمین و هزارمین بار ثابت شد هر کجا سران فرقه رجوی و دشمنان ملت ایران و ایرانی دراعتراضات و مطالبات به حق مردم دخالت کرده اند مردم نتوانسته اند به حق و حقوق قانونی خود برسند . به خاطر اینکه دخالت همین سران فرقه رجوی داعشی و شازده لاس وگاس نشین و مزدوران وطن فروشانی که در کاخها ؛ ویلا ها؛ خانه های گرم نرم خود نشسته مشغول دریافت دلارهای خونین خود از عربستان و سرویسهای اطلاعاتی بعضی از کشورها هستند و می خواهند مردم را به خون و خونریزی تشویق می کنند در حالی که حاضر نیستند از جای گرم ؛ نرم امن خود برای ادعهائی که دارند قدم در میدان بگذارند .

جا دارد در اینجا به یک نکته اساسی اشاره کنم …….. ازکسانی که مستند سازهستند و یا درشبکه های اجتماعی فعال هستند و یا دستی در نوشتن دارند کارهای فرهنگی می کنند تقاضا و خواهش دارم برای اینکه بتوانیم جلوگیری از فریب خوردن جوانان و کسانی را که از شیوه های فریب دادن و ماهیت فرقه رجوی داعشی اشنائی ندارند در انتشارمصاحبه ها و نوشته های جدا شده از فرقه رجوی را در بین مردم بطور خاص نسل جدید بصورت جدی پخش کنند . این روش می تواند در هوشیار ساختن نسل جدید موثر باشد و مطمئن هستم با اگاه شدن نسل جدید از ماهیت جنایتکارانه سران فرقه رجوی هرگز به دنبال خواسته های نا مشروع انها نخواهند رفت و دار دام فریب و نیرنگ سران فرقه رجوی داعشی نخواهند افتاد .

همیچنین از هموطنانی که در چند روز گذشته اموالشان از طرف اراذل اوباش و مزدروان فرقه رجوی عربستان و … خسارت دیده خواش می کنم و تقاضا می کنم بصورت فردی از اراذل اوباش و یا کسانی که با فرقه رجوی داعشی و دیگر مزدوران اروپا و امریکا نشین ارتباط دارند شکایت و درخواست خسارت مادی و معنوی بکنند .

دریافت خسارت از اراذل و اوباش و مزدوران فرقه رجوی و عربستان که دست به تخریب و اتش زدن اموال مردم کرده اند  ثابت خواهد کرد که سران فرقه رجوی داعشی و شازده ؛پمپئو؛ بن سلمان ؛ و دیگر وطن فروشانی که این اراذل اوباش و مزدوران خود را تشویق به تخریب و اتش زدن می کردند برای رهائی انها حاضر نخواهند شد حتا یک دلار برای انها برای جبران خسارت بپردازند و این افراد به حال خود رها خواهند کرد …..

مریم قجر داعشی ؛ شازده ؛ پمپئو ؛ بن سلمان ؛ وطن فروشان ریز و درشت مطمئن باشند از حوادث اخیر در ایران برای انها تنبونی دوخته نخواهد شد .

پاریس : محمد رزاقی

اتفاقات اخیر در ایران و خوابهایی که تعبیر نشد

***

محدودیت مجاهدین در فرانسه بی پایه و اساس نیستمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

همچنین: