اعتراضات ایران : مردم درباره مجاهدین خلق آگاهند

Follow Share on Tumblrارسال – اینترسپت (ترجمه انجمن نجات)، بیست و سوم نوامبر 2019:… مردم داخل ایران تا یکشنبه شب بخوبی با هم متحد بودند. روی تلفن هایشان سیستم فورجی دارند. بله می دانم که خیلی از سایت ها در ایران مسدود هستند اما مردم می توانستند نیویورک تایمز بخوانند؛ می توانستند به اینستاگرام بیایند … Continue reading اعتراضات ایران : مردم درباره مجاهدین خلق آگاهند