اعتراض به ایلیر متا بخاطر لابی گری برای فرقه رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، هفتم اکتبر 2019:… سازمان مجاهدین آن نیست که خانم مریم رجوی در اروپا آن را به نحوی که خودش می خواهد و مناسب دنیای متمدن امروزی باشد معرفی می کند و دم از دموکراسی و حقوق بشر می زند بلکه در واقع … Continue reading اعتراض به ایلیر متا بخاطر لابی گری برای فرقه رجوی