اعتراض نجات یافتگان مجاهدین خلق در آلبانی به رئیس جمهور ایلیر متا

Follow Share on Tumblrارسال – نجات یافتگان در آلبانی، نهم نوامبر 2019:… ما بطور قانونی وارد کشور شما شده وکاری بر خلاف قوانین انجام نداده و به رعایت قوانین ملتزم هستیم. به همین دلیل هم انتظار داریم با ما که سختی های زیادی متحمل شده ایم، محترمانه و بر اساس قوانین رفتار شود. اما متاسفانه … Continue reading اعتراض نجات یافتگان مجاهدین خلق در آلبانی به رئیس جمهور ایلیر متا