اعتراف سایت مریم رجوی : ملاقات با خانواده در آلبانی باعث فروپاشی تشیلات مجاهدین میشود

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم اوت 2020:… کسانی که میخواهند به ملاقات شما بیآیند، مسلما که نمیتوانند حکومتی باشند . آنها خانواده های شما هستند وچرا سازمان فکر میکند این خانواده ها طی یک ملاقات ساده ودر کشور دوری مانند آلبانی تشکیلات شما را متلاشی میکند؟ چه راز ورمزی دراین سماجت سازمان وجود دارد وآیا اینقدر پوشالی است که باین سادگی فرو میریزد؟؟!! وبعد : ” باشد تا روزی که دولت مهر تابان ایران زمین بر میهن شیر و خورشید دامن‌گستر شود. آن روز دیر نیست و به‌زودی خواهد رسید “. جریانی که از انجام یک ملاقات ساده بترسد ، قادر به استقرار دولت نیست و  وبطور طبیعی آن روز هرگز فرا نخواهد رسید! اعتراف سایت مریم رجوی : ملاقات با اسیر در آلبانی باعث فروپاشی تشیلات مجاهدین میشود