اعتصاب غذا در لیبرتی – به چه جرمی قرار است کشته شوند؟

اعتصاب غذا در لیبرتی – به چه جرمی قرار است کشته شوند؟

حامد صرافپور، صفحه فیسبوک، نهم اکتبر 2013: …  کبری میرباقری خواهر زهرامیرباقری (عضو پیشین شورای رهبری مجاهدین که سه سال قبل از اشرف فرار و دست به افشای جنایت رجوی علیه زنان زد) در میان اعتصاب کنندگان. دوسال قبل رجوی نامه ای جعلی به اسم این خانم علیه خواهرش که از اشرف فرار کرده بود انتشار داد. اکنون میخواهدکبرا را هم با اعتصاب غذا به کشتن بدهد… رجوی صدها نفر پیرزن و پیرمرد را به اعتصاب غذا …

اعتصاب غذا مریم رجویWondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

اعتصاب غذا در لیبرتی
لینک به منبع

کبری میرباقری خواهر زهرامیرباقری (عضو پیشین شورای رهبری مجاهدین که سه سال قبل از اشرف فرار و دست به افشای جنایت رجوی علیه زنان زد) در میان اعتصاب کنندگان. دوسال قبل رجوی نامه ای جعلی به اسم این خانم علیه خواهرش که از اشرف فرار کرده بود انتشار داد. اکنون میخواهدکبرا را هم با اعتصاب غذا به کشتن بدهد…

رجوی صدها نفر پیرزن و پیرمرد را به اعتصاب غذا کشانیده تا بتواند خودش در امن زندگی کند و همسرش مریم هم به سیر و سیاحت بپردازد… چرا مریم رجوی در اورسورواز اعتصاب غذا براه نمی اندازد و به سورچرانی برای سیاستبازان غربی مشغول است؟

به چه جرمی قرار است کشته شوند؟
لینک به منبع

چهره های رنجور عده ای بیگناه دیگر که رجوی می خواهد از طریق اعتصاب غذا به کشتن دهد تا از جامعه بین المللی برای خودش امتیاز بگیرد. همگان می دانند که اعتصاب غذا در یک اسارتگاه دور افتاده از جامعه آزاد و در قلب دشمنان این گروه نه تنها هیچ تأثیری ندارد بلکه موجب شادی دشمنانشان هم خواهد شد. مردم عراق و مالکی و جمهوری اسلامی و غیره که این گروه را تروریستی میدانند که با صدام همکاری داشته اند برایشان اشک نخواهند ریخت. اما چرا رجوی در چنین مکانی برایشان اعتصاب غذا گذاشته است؟

او همیشه به گفته خودش با خون (و با کشتار و ترور و ارعاب و نابودی) راه گشوده است. اما سالهاست که دیگر با خون هم راهی نگشوده است و تنها امتیازی که می گیرد کشته شدن اعضای معترضی است که اگر به خارج از عراق برسند بزرگترین چالش برای خودش خواهند بود. این هدف مهم رجوی است…

همچنین:

دکترسازیهای پی در پی مجاهدین!؟.

2013/09/19 by

حامد صرافپور، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۳: … در زمان صدام حسین هرگز شاهد نبودیم به کسی در درون مناسبات مجاهدین دکتر گفته شود جز تنی چند از پزشکان شناخته شده که این عنوان برای آنها غیرقابل چشمپوشی بود. در کمال تأسف باز هم در سایتهای این فرقه «مرگ پرور» خبر مرگ یکی از رهاشدگان لیبرتی به […]

آثار سردرگمی بی پایان در نوشتار اپوزیسیون «از زاویه شکست رژیم و تقویت مجاهدین!».

2013/09/14 by

حامد صرافپور، چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۳: … آنچه در مجاهدین پس از انقلاب ایدئولوژیک رخ می داد ناشی از یک تفکر فرقه ای بود که مسعود بنیان گزارده بود. در اینصورت باید به جرأت بگویم دوران آن به پایان رسیده است و دیگر به هیچوجه رجوی نخواهد توانست نسل جدیدی را پرورش دهد که همچون نیروهای […]

سخنرانی مریم رجوی در اور-سور-اواز «نشان دیگری از وقاحت و بی شرمی یک رهبر خونریز».

2013/09/11 by

حامد صرافپور، نهم سپتامبر ۲۰۱۳: … در این سخنرانی نمایشی و ننگین که مثل همیشه برای معدودی سیاستباز پیر و از کار افتاده آمریکایی و اروپایی برگزار شده بود، مریم رجوی بدون اشاره به علت نگهداری چنین نیروی سنگین به لحاظ تشکیلاتی در اشرف و بدون اینکه شرح دهد چرا با وجود آنهمه هشدارهای دولت […]

نقدی بر مواضع اخیر علی ناظر «و تحلیلی بر رخدادهای درون قرارگاه اشرف»

2013/09/07 by

حامد صرافپور، فیسبوک، چهارم سپتامبر ۲۰۱۳: … در روزهای اخیر شاهد نوشتارهایی به قلم آقای علی ناظر بوده ام که هرکدام نیازمند نقد و بررسی خاص خود می باشد. از مواضع پیشین ایشان نسبت به مجاهدین که در سالهای گذشته مورد نقد اینجانب بوده و مقاله ای هم در آن رابطه نوشته بودم در می […]