اعزام به عملیات ترور و ترفند زنان شورای رهبری

اعزام به عملیات ترور و ترفند زنان شورای رهبری

فواد بصری - اعزام به عملیات ترورفواد بصری، انجمن نجات، مرکز اراک، دهم ژانویه 2021:… رجوی برای خوش خدمتی بیشتر به اربابش صدام نفرات را بصورت تیمی برای عملیاتهای تروریستی به ایران اعزام می کرد . نفری که با من دوست بود و در عملیاتهای تروریستی شرکت کرده بود برای من تعریف می کرد و می گفت، زنان شورای رهبری خیلی شیاد هستند از روزی که به ما ابلاغ می کنند که می خواهیم شما را به ایران اعزام کنیم و تا آخرین روزی که می خواهیم به سمت ایران حرکت کنیم این زنان اینقدر با ما خوب می شوند که نگو! هر درخواستی به لحاظ صنفی و تدارکاتی داشته باشیم در اسرع وقت برای ما فراهم می کنند. اعزام به عملیات ترور و ترفند زنان شورای رهبری 

فواد بصری - اعزام به عملیات ترورفواد بصری: زهره قائمی جنایتکار بود

اعزام به عملیات ترور و ترفند زنان شورای رهبری 

زنان شورای رهبری با چه ترفندی اسیران را برای عملیاتهای تروریستی اعزام می کردند !

انجمن نجات مرکز اراک یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

یکی از نفراتی که در آن زمان – زمانی که فرقه رجوی در عراق بود – با او دوست بودم و با هم گفتگوهای دوستانه داشتیم (نام فرد را نمی خواهم به زبان بیاورم چون در حال حاضر در آلبانیست) می گفت:

رجوی برای خوش خدمتی بیشتر به اربابش صدام نفرات را بصورت تیمی برای عملیاتهای تروریستی به ایران اعزام می کرد . نفری که با من دوست بود و در عملیاتهای تروریستی شرکت کرده بود برای من تعریف می کرد و می گفت، زنان شورای رهبری خیلی شیاد هستند از روزی که به ما ابلاغ می کنند که می خواهیم شما را به ایران اعزام کنیم و تا آخرین روزی که می خواهیم به سمت ایران حرکت کنیم این زنان اینقدر با ما خوب می شوند که نگو!

هر درخواستی به لحاظ صنفی و تدارکاتی داشته باشیم در اسرع وقت برای ما فراهم می کنند. اگر در انبار تدارکات نداشته باشند سریعا از بغداد برای خرید اقدام می کنند . به این جا ختم نمی شود! ما که می خواهیم به ایران برویم برای ما یک محل جدا گانه در نظر می گیرند که با افراد مقر ارتباط نداشته باشیم .

موش های کثیف از سوراخ بیرون خزیدند. عملیات تروریستی در زاهدان با همدستی خائنین در ورشو

زنان باصطلاح شورای رهبری وعده های غذایی را می آمدند با ما می خوردند. باور نمی کنی حتی جُک هم برای ما تعریف می کردند در محلی که برای ما تدارک دیده بودند هرشب فیلم سینمایی و برنامه های متنوع فرهنگی  پخش می کردند و خیلی ما را تحویل می گرفتند! که خودم هم از رفتار این زنان متعجب مانده بودم.

زنانی که نمی شد به آنها سلام کرد . وقتی رفتیم داخل ایران و برگشتیم به مقر خودمان رفتار زنان باصطلاح شورای رهبری زمین تا آسمان با ما فرق کرد. اولین کاری که به ما گفتند انجام دهیم یک گزارش از وضعیت خودمان مکتوب کنیم بعد از اینکه گزارشمان را دادیم به ما گفتند فلان ساعت اتاق کار باشید خواهر نسرین ( مهوش سپهری ) با شما نشست دارد .

وقتی رفتیم نشست نسرین یکی از نفرات تیم ما گافی داده بود در نشست نسرین هر چه بد و بیراه بود به ما گفت و زنانی که قبل از اینکه به مرزهای ایران اعزام شویم می آمدند با ما فیلم سینمایی تماشا می کردند و وعده های غذایی با ما می خوردند در نشست نسرین مثل سگ پاچه ما را می گرفتند و به ما فحش های رکیک می دادند.

آنجا فهمیدم که زنان باصطلاح شورای رهبری شیاد و کلاه بردار هستند زمانی که می خواهند چند نفر را برای عملیاتهای تروریستی به ایران اعزام کنند آنقدر با نفرات خوب می شوند با نفرات می خندند به نفرات نزدیک می شوند که نفرات تیم را خام کنند.

دو سه ماهی گذشت مجددا به من ابلاغ کردند که برای اعزام به ایران آماده شو من هم به آنها گفتم من نیستم هر کاری کردند من هم گفتم در هیچ تیمی شرکت نمی کنم. برای اینکه روحیه مرا خراب کنند مرا به نفری وصل کردند که سابقه او خیلی کمتر از من بود . شورای باصطلاح زنان فرقه رجوی آنقدر کثیف و پست هستند که برای پیش بُرد کارهای تروریستی بر علیه مردم ایران دست به هر کثافت کاری می زنند .

فواد بصری

لینک به منبع

عملیات جاری یا شکنجه روحی و روانی نیروها در سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی

اعزام به عملیات ترور و ترفند زنان شورای رهبری

***

مزدور مهوش سپهری (خواهر نسرین) شکنجه گر زندانهای صدام و رجویخاطره ای از پروژه زير می نيمم شکنجه گر فرقه رجوی مهوش سپهری ( نسرين )

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تشکیلات-مافیایی-مریم-رجوی-،-از-عراق-تا-آ/

تشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانی

تشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانیفواد بصری، انجمن نجات، مرکز اراک، هفتم نوامبر 2020:… فرماندهان شروع کردند بر سر من داد و بیدا! مثل سگ برسر من پارس می کردند یکی می گفت این خطرناک است، لباس شهر را برای فرار می خواهد. یکی دیگر می گفت این تنها نیست که می خواهد فرار کند این ها یک باند هستند. یکی دیگر می گفت این نفوذی است و ضد انقلاب خواهر مریم. می خواهد با لباس شهر جلوی خواهران خود نمایی کند و ….. فرزانه همه را ساکت کرد و به من گفت چرا ساکتی حرف بزن .او گفت: “برادر راست می گفت دشمن داخل قرارگاست نه بیرون قرارگاه “ تازه فهمیدم که وضع تشکیلات فرقه رجوی چقدر خراب است. که رجوی ملعون ضد بشر این حرف را زده. تشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانی 

اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی (گزارش بی بی سی) اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی (گزارش بی بی سی) 

تشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانی

1- درخواست لباس شهر و 3 روز زیر ضرب سران فرقه رجوی !

انجمن نجات مرکز اراک پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹

از پوشیدن لباس نظامی خسته شده بودم. به ذهنم زد روزهای پنج شنبه بعد از ظهر تا جمعه شب لباس معمولی به تن کنم. درخواستم را مکتوب کردم و به زنی بنام فرزانه دادم.

یک هفته ای گذشت. یک روز مسئول ارکان به من گفت برو اتاق خواهر فرزانه با شما کار دارد. من هم آماده شدم و رفتم اتاق فرزانه درب را زدم وارد اتاق که شدم یک سری از فرماندهان در اتاق فرزانه نشسته بودند با دیدن صحنه من جا خوردم. با خودم گفتم اینها این جا چکار می کنند .

فرزانه به من گفت بشین. در ادامه گفت درخواست لباس شهر کرده ای! لباس شهر را می خواهی چکار؟ در جواب به او گفتم مواقعی که در اختیار خود هستم می خواهم به تن کنم. در جواب گفت مگر این جا چاله میدان است. خودم هم نفهمیدم ربط لباس شهر با چاله میدان چیست! فرماندهانی که در اتاق کار جمع کرده بود در رابطه با من بود! می خواست آنها را بر علیه من بشوراند و در ادامه گفت لباس شهر می خواهی .. می خواهی فرار کنی! با چه کسی می خواهی فرار کنی! چند نفر هستید یالا سریع بگو. من قفل کرده بودم با خودم گفتم عجب اشتباهی کردم درخواست لباس شهر دادم. بعد فرماندهان شروع کردند بر سر من داد و بیدا! مثل سگ برسر من پارس می کردند یکی می گفت این خطرناک است، لباس شهر را برای فرار می خواهد. یکی دیگر می گفت این تنها نیست که می خواهد فرار کند این ها یک باند هستند. یکی دیگر می گفت این نفوذی است و ضد انقلاب خواهر مریم. می خواهد با لباس شهر جلوی خواهران خود نمایی کند و ….. فرزانه همه را ساکت کرد و به من گفت چرا ساکتی حرف بزن .او گفت:

“برادر راست می گفت دشمن داخل قرارگاست نه بیرون قرارگاه “

تازه فهمیدم که وضع تشکیلات فرقه رجوی چقدر خراب است. که رجوی ملعون ضد بشر این حرف را زده.
دست از سر من برنداشتند. سه روز من به اتاق فرزانه رفت و آمد داشتم. بعد از سه روز به فرزانه گفتم اگر می دانستم شما از درخواست لباس شهر این همه بهم می ریزید درخواست نمی کردم. در جواب گفت من ملاحظه تو را کردم اجازه ندادم مسئولین اساسی به تو تیغ بکشند. حالا برو و دیگه از این درخواست ها نکن .

تشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانی

آقای فواد بصری

خلاصه کنم، روزها و ماه ها و دو سالی گذشت ارباب رجوی سرنگون شد و آمریکائیها قرار شد در پادگان اشرف مصاحبه ای با ما داشته باشند. آن روز ما را توجیه کردند که بایستی تر و تمیز و با لباس غیر نظامی برای مصاحبه پیش آمریکائیها برویم و گفتند که به آمریکائیها بگویید می خواهیم در سازمان بمانیم .

درست یادم می آید فرزانه مرا صدا زد و گفت فردا می خواهیم برای مصاحبه پیش آمریکائیها برویم. برو تدارکات لباس شهر تحویل بگیر. من هم در جواب به او گفتم من به لباس شهر نیازی ندارم. در جواب گفت این یک دستور تشکیلاتی ست و باید گوش کنی. من هم گفتم نه من با لباس نظامی پیش آمریکائیها می روم. الان در وضعیتی هستیم که با لباس نظامی هم می شود فرار کرد. به چهره فرزانه نگاه می کردم رنگ صورتش قرمز شده بود . هیچ وقت لباس شهر در فرقه به تن نکردم روزی که می خواستم از فرقه رجوی فرار کنم با لباس نظامی اقدام به فرار کردم .

رهبران فرقه با درخواستهایی که نیاز یک فرد بود مخالفت می کردند . یک زمانی به ما لباس خواب دادند و گفتند خواهر مریم از خورد و خوراکش می زند و برای ما لباس خریداری می کند و یک منتی بر سر ما گذاشتند بعد از مدتی گفتند لباس خوابها را بگذارید در یک کیسه نایلون و تحویل دهید. در یک نشستی که در مقر برگزار شد مسئول نشست گفت فکر می کنید چرا ما لباس خواب را در مقر جمع کردیم خواهر مریم گفته من اشتباه کردم لباس خواب را هدیه دادم. اکثر افراد با به تن کردن لباس خواب به سمت زندگی طلبی رفته اند! باید به رهبران فرقه گفت چقدر شما بدبخت هستید که فکر می کنید لباس خواب، فرد را به سمت زندگی طلبی می برد.

آیا شما بویی از انسانیت برده اید ؟ به خدا قسم شما از حیوان هم بد ترید .

فواد بصری

لینک به منبع

2- شویی به نام پرونده در سایت فرقه رجوی

انجمن نجات مرکز اراک سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

من فکر نمی کردم فرقه رجوی تا این حد مفلوک و درمانده باشد! با دیدن شویی تحت عنوان پرونده که چند روز پیش  در سایت فرقه مشاهده کردم برایم کاملا جا افتاد که فرقه رجوی از مفلوک هم مفلوکتر و از درمانده بودن، درمانده تر است . چند تا اسیر پیوسته را از قبل کاملا توجیه کرده بود و به صحنه آورده بود. حرفهایی که می زدند مُرغ پخته را به خنده می انداختند .

در زمان جنگ تحمیلی تصمیم گرفتم برای دفاع از وطنم به خدمت سربازی اعزام شوم و همین کار را کردم سال 1365 به خدمت سربازی اعزام شدم بعد از سه ماه آموزش مرا به منطقه دهلران اعزام کردند 18 ماه در جبهه کردستان بودم یک شب فرقه رجوی با کمک ارتش صدام دیکتاتور سابق عراق به استقرار ما در جبهه حمله کردند من و چندین سرباز را به اسارت گرفتند

فی المثل سعید حسینی می گفت راه خروجی سازمان باز است و ورود به سازمان مشکل است!

باید به آقای سعید حسینی گفت اشتباه به عرض شما رساندند ورود به فرقه کثیف رجوی خیلی راحت است و خروج فرد ممنوع است و سایر مواردی که می گفت معلوم بود به آن دیکته کردند .

و یا نفر دیگری می گفت ما وقتی می خواستیم وارد سازمان شویم بایستی سه برگ درخواست مکتوب می کردیم . یک برگ برای کشور عراق، یک برگ برای صلیب سرخ و یک  برگ  برای سازمان . ما هم اسیر بودیم. چرا سران فرقه رجوی برگی جلوی ما نگذاشتند؟! از آنجایی که من اسیر فرقه رجوی شدم مرا از ملاقات با صلیب محروم کرده و می گفتند صلیب در جریان نیست تو و امثال تو نزد ما اسیر بودید و ما شما را به اسارت گرفتیم .

در آن زمان فرقه رجوی نزد صلیب مشروعیت نداشت الان هم ندارد .

خود رجوی ملعون بارها در نشست های عمومی تاکید می کرد ورود به اشرف آزاد است خروج از اشرف ممنوع است. من بارها درخواست جدایی داده بودم . جوابی که به من داده می شد این بود که دو سال در اشرف در مجموعه اسکان زندانی می شوی بعد از دو سال تو را به مدت هشت سال می فرستیم ابوغریب! بعد از هشت سال دولت عراق تو را تعیین تکلیف می کند .

لعنت خدا بر رجوی و مریم عضدانلو و سرانشان که اساس آنها بر دروغ و فریب سوار است . اکثر اسیران پیوسته از فرقه جدا شده اند و بدنبال زندگی خود رفته اند. چند نفری در فرقه مانده اند که آنها هم در آینده  نزدیک بدنبال زندگی خود می روند .

فواد بصری

تشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانی 

***

داستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمارداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-فواد-بصری-به-اسیران-در-آلبانی-شما/

پیام فواد بصری به اسیران در آلبانی: شما در فرقه رجوی متناقض نمی شوید (+ نامه به کمیساریا)ا

 فواد بصری کمپ اشرف عراق 2017انجمن نجات، مرکز اراک، هشتم دسامبر 2017:… اجازه ندهید شما را به یک زندان بزرگتر منتقل کنند زندانی بنام اشرف 3 واقعا” شما به چه دلیل خودتان را برای موجوداتی چون مسعود و مریم دروغگویان و فریبکاران به تباهی می کشید مگر آلبانی عراق است که نمی توانید برای خود تصمیم بگیرید زمانی که در عراق بودند زیر پوش سرنگونی مثل برده از ما بیگاری می کشیدند و در جیب خودشان می ریختند در حال حاضر در آلبانی هستند همان خط … 

آن خدابنده سینگلتون تیرانا آلبانی نجات یافتگان از فرقه رجویاراجیف مزدوران رجوی در خصوص دوتن از نجات یافتگان (پای آزادی چه بندی؟ گر بجایی رفت، رفت.)ا

پیام فواد بصری به اسیران در آلبانی: شما در فرقه رجوی متناقض نمی شوید

توسط انجمن نجات مرکز اراک در 16 آذر 1396

سلام بر دوستان قدیمی به امید آزادی همه شما از فرقه رجوی

عجب رکبی از رجوی و زنش خوردیم چشمان ما را بستند . چشمانمان را باز کردیم بهترین دوران زندگی مان را از ما گرفتند در پادگان اشرف یک زندان حصار کشیده کسی نمی توانست از آن عبور کند و از آن نشست های من در آوردی و بی محتوای فرقه . نشست های غسل هفتگی و عملیات جاری و نشست های تحقیر کردن ما در جمع توسط سران فرقه! واقعا چه دوران بدی در فرقه رجوی پشت سر گذاشتیم . رجوی و سرانش در پادگان لعنتی اشرف هر بلایی دلش می خواست بر سر ما آورد بدون اینکه کسی متوجه اعمال ضد بشری رجوی شود و در واقع در پادگان اشرف خدایی می کردند فکر می کردند قدرتمند ترین کسانی هستند در جهان . رجوی همیشه در نشست های عمومی بالای سن عربده می کشید و می گفت ما در عراق مستقل هستیم و هیچ کمک مالی از دولت عراق دریافت نمی کنیم حتی تجهیزات را با قیمت های هنگفت از بیرون از عراق خریداری می کنیم دروغ بود که بار ما می کرد و ما جرات حرف زدن نداشتیم . ولی به عینه دیدیم بعد از سرنگونی اربابش صدام رجوی و زنش مثل بادکنک ترکیدند .

حرفم با شماست !

اجازه ندهید شما را به یک زندان بزرگتر منتقل کنند زندانی بنام اشرف 3 واقعا” شما به چه دلیل خودتان را برای موجوداتی چون مسعود و مریم دروغگویان و فریبکاران به تباهی می کشید مگر آلبانی عراق است که نمی توانید برای خود تصمیم بگیرید زمانی که در عراق بودند زیر پوش سرنگونی مثل برده از ما بیگاری می کشیدند و در جیب خودشان می ریختند در حال حاضر در آلبانی هستند همان خط و خطوط عراق را می خواهند پیش ببرند باز هم دارند سر شما را با وعده های سر خرمن شیره می مالند . مگر شما خواب تشریف دارید مریم قجر در آلبانی شعار سرنگونی را می دهد واقعا” شما به شعارهای پوشالی مریم قجر اعتقاد دارید آن زمانی که مریم قجر و شوهرش در عراق قُمپُز در می کردند و سر ما عربده می کشیدند کاری از پیش نبردند الان که در آلبانی هستند و پنج هزار کیلومتر با مرز ایران فاصله دارند چه غلطی می توانند بکنند چرا برای خودتان تصمیم نمی گیرید یک زندگی آزاد داشته باشید لااقل ما بقی عمرتان را آزاد زندگی کنید تا کی می خواهید در اسارت کسانی باشید که ارزشی برای شما قائل نیستند فقط بدنبال منافع شخصی خود هستند رجوی در تمامی نشست ها تحلیل های آب دوغ خیاری به خورد ما می داد و کسی جرات نمی کرد در قبال او موضع گیری کند . رجوی قرار بود در هر شرایطی در عراق پیش آید در کنار نیروها باشد تا در عراق وضعیت بحرانی می شد دست زنش را می گرفت و پا به فرار می گذاشت از سال 2003 تا کنون خودش را مخفی کرده و خودش را بیرونی نمی کند من و سایر کسانی که از فرقه رجوی جدا شده ایم معنی و مفهوم آزادی را لمس کرده ایم و به عینه دیده ایم . شما هم می توانید آزادی را لمس کنید دیوارهای بلند اشرف 3 نمی تواند مانع جدایی شما شود کافی است تصمیم بگیرید به امید آن روز .

فواد بصری

نامه خانواده های اراکی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

توسط انجمن نجات مرکز اراک در 14 آذر 1396
لینک به منبع

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

با سلام و احترام !

ما خانواده های استان مرکزی چندین سال است خبری از فرزندانمان نداریم آنها در سازمان تروریستی بنام سازمان مجاهدین در اسارت بسر می برند این سازمان تشکیلات فرقه ای دارد . در زمانی که این فرقه در عراق بود فرزندان ما را در پادگانی بنام اشرف چندین سال نگه داشته بود و آنها را به اسارت گرفته بود ما خانواده ها در عراق خیلی تلاش کردیم با فرزندانمان دیداری داشته باشیم ولی متاسفانه سران مافیایی سازمان تروریستی مجاهدین اجازه ندادند با فرزندانمان دیداری داشته باشیم . از زمانی که این فرقه در آلبانی اسکان داده شده همان روشی که در عراق پیش می برد الان در آلبانی دارد پیش می برد به فرزندان ما اجازه نمی دهد با ما تماس بگیرند .

خبرهای به دست ما رسیده حاکی از آن است سازمان تروریستی مجاهدین در حال جابجا کردن فرزندان ما در آلبانی به محلی دور افتاده با دیوارهای بلند و حصار کشیده است! هدف آنها از این کار می خواهد فرزندان ما با دنیای آزاد ارتباطی نداشته باشند . نام محل حصار کشیده را اشرف 3 گذاشته اند و می خواهند اعمال فرقه ای خود را در جایی پرت در آلبانی بر فرزندان ما اعمال کنند . تا به حال چندین نامه برای شما ارسال کرده ایم ولی متاسفانه جوابی ازشما نگرفتیم ما خانواده ها دیگر صبرمان تمام شده اجازه نمی دهیم سازمان تروریستی مجاهدین فرزندان ما را به نقطه دور از آلبانی منتقل کند لذا از شما مساعدت می خواهیم جلوی این جابجایی را بگیرید و اجازه ندهید فرزندان ما را زندانی و در دام خودشان به اسارت بگیرند .

خانواده های استان مرکزی
1. آقای مجتبی نوری ( ساکن اراک )
2. خانم مهین حبیبی ( ساکن اراک )
3. آقای حمید دولت شاهی ( ساکن اراک )
4. آقای محسن اسدی ( ساکن اراک )
5. آقای علی نجفی ( ساکن اراک )
6. آقای علی قدس ( ساکن اراک )
7. خانم اعظم نوری ( ساکن اراک )
8. آقای فاضل فرهادی ( ساکن اراک )
9. آقای طاها حسینی ( ساکن اراک )
10. آقای سعید فیروزی ( ساکن اراک )
11. آقای محمد قاسمی ( ساکن اراک )
12. آقای محمد رضا فروغی ( ساکن اراک )

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30000

جوابیه مسئول انجمن نجات استان مرکزی ( اراک ) به رجوی 

فواد بصری کمپ اشرف عراق 2017فواد بصیری، وبلاگ بصیری، اراک، بیست و یکم ژوئن ۲۰۱۷:…  در سایت فرقه درج شده که من با ارگانهای بین المللی بر علیه فرقه نامه نگاری می کنم و فرقه را افشا گری می کنم . بله درست است هر چه تا به حال گفتم کم گفتم . آنقدر فرقه رجوی را افشاگری می کنم تا برای همگان روشن شود عقب مانده ترین فرقه…. فرقه رجوی است فرقه ای که انسانها را به اسارت می گیرد و ابتدایی ترین آزادی را … 

آقای فواد بصیری، کمپ عراق جدید، معسگر خالص (سابقا اشرف)اآقای فواد بصیری، کمپ عراق جدید، معسگر خالص (سابقا اشرف)ا

جوابیه مسئول انجمن نجات استان مرکزی ( اراک ) به رجوی

سایت ایران افشاگر یا بهتر بگوییم ( ایران فحشاگر ) فرق رجوی را مشاهده کردم اراجیفی بر علیه من در سایت درج کرده بودند با خواندن مطلب خودم خنده ام گرفت واقعا فرقه رجوی تا کی می خواهد دروغ گویی را کنار بگذارد . زمانی که در فرقه بودم اکثر جدا شدگان مرا می شناسند . تشکیلات فرقه را قبول نداشتم سران فرقه رجوی را به نقطه ای رساندم مجبور شدند مرا در پشتیبانی سازماندهی کنند به گفته خودشان تو را در یگانهای رزمی نمی توانیم سازماندهی کنیم فضای درونی نیرو را خراب می کنی پس بهتر است در ارکان یا پشتیبانی کار کنی بیست سال در فرقه بودم شاید ۲۰ تا گزارش به سران فرقه ندادم اگر هم گزارشی می دادم بر علیه تشکیلات بود در نشست ها به من می گفتند تو ضد انقلاب هستی . در فرقه هیچ مطلبی از من نداشتند که بتوانند در سایتشان بر علیه من بکار بگیرند و خط و خطوط خودشان را پیش ببرند .

به مطالبی که در سایت فرقه بر علیه من درج شده اشاره ای می کنم .

به گفته فرقه رجوی مقاله ای در رابطه با آقای رییسی مکتوب کرده ام و در سایت انجمن درج شده است واقعا خنده دار است سایت انجمن نجات روزانه بروز می شود و تمام نوشته ها در آرشیو سایت موجود است در رابطه با آقای رییسی مقاله ای مکتوب نکردم به احتمال زیاد مدیر سایت فرقه رجوی در گیر جیمش بوده و گیج می زده مقاله فرد دیگری را به نام من ثبت کرده . و دروغ های دیگر اساسا با من سنخیتی ندارند .

به نقل از سایت فرقه رجوی .

فواد بصری یکی از عوامل وزارت اطلاعات در اراک است . من از عوامل وزرارت اطلاعات هستم شما چرا خودتان را به در و دیوار می کوبید .

در سایت فرقه درج شده که من با ارگانهای بین المللی بر علیه فرقه نامه نگاری می کنم و فرقه را افشا گری می کنم . بله درست است هر چه تا به حال گفتم کم گفتم . آنقدر فرقه رجوی را افشاگری می کنم تا برای همگان روشن شود عقب مانده ترین فرقه…. فرقه رجوی است فرقه ای که انسانها را به اسارت می گیرد و ابتدایی ترین آزادی را از آنها سلب می کند و عمر آنها را به نفع خودشان به تباهی می کشاند .

و نکته آخر !

در سایت فرقه رجوی درج شده است . به گفته خود من زمانی که به ایران برگشتم جمهوری اسلامی کمک های زیادی به لحاظ مال و معنوی به من کرده است . بایستی از فرقه رجوی سئوال کرد بیست سال در آن پادگان لعنتی اشرف بودم شما برای من چکار کردید چه کمکی به من کردید در آن حصار بسته  آن پادگان لعنتی . اختناق . سرکوب . تحقیر کردن و مثل برده با ما تنظیم کردن . کار دیگری برای من و امثال من انجام دادید . غیر از اینکه بهترین دوران زندگی ام را از من گرفتید .

صرفا فقط جهت اطلاع فرقه رجوی .

چند سال است از فرقه لعنتی رجوی خودم را نجات دادم همیشه احساس خوشحالی می کنم در حال حاضر در ایران به کوری چشم رجوی و سرانش زندگی جدیدی تشکیل دادم و همانطور که گفتم جمهوری اسلامی در این رابطه کمک زیادی به من کرد و آزاد زندگی می کنم .  همیشه لعنت خدا را بر رجوی و سرانش می فرستم .

فواد بصری

*** 

فواد بصیریگفتگویی دوستانه با آقای فواد بصری، مسئول دفتر انجمن استان مرکزی

همچنین: