افشاگری جداشدگان فرقۀ رجوی در محل شوی فرقه در حومۀ پاریس

افشاگری جداشدگان فرقۀ رجوی در محل شوی فرقه در حومۀ پاریس

 Against Mojahedin Khalq 2016پیوند رهایی، ششم ژوئیه 2016:… گروهی از جداشدگان فرقۀ رجوی در فرانسه با حضور در اطراف و محل سالن نمایشگاه هوایی فرودگاه شهرک بورژه واقع در حومۀ پاریس که امسال توسط فرقه رجوی برای برگزاری شوی سالانه شان اجاره شده است در ادامۀ سلسله فعالیتهای تبلیغی جدا شدگان در افشای ماهیت فرقۀ رجوی به پخش و نصب هزاران نشریه، بروشور، تراکت، پوستر و آفیش … 

مریم رجوی ویلپنت سالگرد گرامیداشت تروریسم در فرانسه توسط مجاهدین خلقفراخوانهای شوی سالانۀ مریم قجر به خلق قهرمان لهستان!!

لینک به منبع

لینک به بخش اول

لینک به بخش دوم

اطلاعیۀ شماره 3

افشاگری جداشدگان فرقۀ رجوی در محل شوی فرقه در حومۀ پاریس

آکسیون علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

پخش و نصب هزاران نشریه، بروشور، تراکت، پوستر و آفیش علیه فرقۀ رجوی در سالن نمایشگاه هوایی پاریس محل برگزاری شوی سالانۀ مریم رجوی

گروهی از جداشدگان فرقۀ رجوی در فرانسه با حضور در اطراف و محل سالن نمایشگاه هوایی فرودگاه شهرک بورژه واقع در حومۀ پاریس که امسال توسط فرقه رجوی برای برگزاری شوی سالانه شان اجاره شده است در ادامۀ سلسله فعالیتهای تبلیغی جدا شدگان در افشای ماهیت فرقۀ رجوی به پخش و نصب هزاران نشریه، بروشور، تراکت، پوستر و آفیش در افشای سوابق تروریستی و خشونت طلبانۀ این فرقه و اقدامات فریبکارانه اش برای آوردن خارجیان از کشورهای مختلف به شوی سالانه اش و جا زدن آنان به عنوان ایرانیان که از این فرقه به شدت متنفر هستند، اقدام نمودند.

آنها اوراق تبلیغی مذکور را در تمام دیوارهای سالن و درب های ورودی و محوطه آن نصب و در بین شهروندان فرانسوی و کارکنان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه هوایی توزیع کردند و با جمع زیادی از آنان بحث و گفتگو کرده و به افشاگری بر علیه فرقه پرداختند.

اوراق تبلیغی جدا شدگان بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت و تعداد زیادی از بازدید کنندگان نمایشگاه بویژه عرب توضیحاتی از ما خواستند که به زبانهای فرانسه و عربی به آنها پاسخ داده شد.

هم زمان با فعالیت های تبلیغی ما عناصر فرقه رجوی به همراه شرکت های آماده سازی های سالن هم در آنجا حضور داشتند ولی از ترس بی آبروتر شدن جرات نکردند به هیئت جداشدگان نزدیک شوند.

این اوراق تبلیغی به زبان فرانسه شامل نشریۀ ویژۀ جدا شدگان از فرقۀ رجوی و نظرات و مواضع دولت فرانسه و شخصیتها و مطبوعات فرانسوی در مورد این فرقه و افشای سوابق تروریستی و خشونت طلبانۀ آن و برخوردش با خانواده و محروم کردن اعضا از تماس و دیدار با خانواده هایشان و حمله بر خانواده ها و ضرب و شتم آنها با چاپ تصاویر متعدد مربوط به هر یک از موضوعات فوق می باشد.

همچنین دهها نسخه از کتاب «سازمان مجاهدین فرقه ای در قلب فرانسه» به زبان فرانسه نوشتۀ خانم ناتالی گولهnathlie Goulet عضو کمیسیون خارجۀ مجلس سنای فرانسه در میان شهروندان فرانسوی و بازدید کنندگان نمایشگاه توزیع شد.

بعد از اتمام پخش و نصب نشریه و تراکتها و پوسترها و روشنگری در محل سالن؛ هئیت جدا شدگان در شهرک محل نمایشگاه (شهرک بورژه) هزاران نشریه و تراکت و بروشور را توزیع کرده و اقدام به نصب صدها پوستر و آفیش نمودند که طی آن اهالی شهر نسبت به خطرات فرقه آگاهی یافتند. در این افشاگریها به مردم شهر گفته شد که این یک فرقه تروریستی است و با جمع کردن خیل بی پناهان فاقد هویت و مدارک قانونی از کمپ های موقت سراسر اروپا برخی تروریست های خطرناک را هم در پوش آنان به این شهر وارد می کند که موجب نا امنی و مشکلات جدی برای شهروندان خواهد شد.

شهروندان از توضیحات هئیت بسیار استقبال کرده و از روشنگری های آنان تشکر و قدرانی نمودند.

فرقه رجوی بیش از دوماه است که در سایت های رنگارنگ خود دم از برگزاری کنگره ایرانیان وگردهمایی بزرگ مقاومت مردم ایران می زند اولا که این فرقه در اوج شیادی برای خارجی ها حرف از کنگره ایرانیان بدون نام و نشانی از فرقه می زند و تبلیغ می کند اما برای ایرانیان حرف از گردهمایی بزرگ مقاومت مردم ایران می زند و در هیچیک نه برای خارجیها و نه برای ایرانیان جرأت بردن اسم خودش یعنی «سازمان مجاهدین خلق ایران» را ندارد زیرا به خوبی می داند که این نام به نام یک فرقۀ تروریستی مهر خورده و همگان از آن متنفر هستند.

فرقۀ رجوی با تبلیغات جنون آمیز خود و با صرف هزینه های بسیار زیاد در حال آماده کردن افراد در کمپ های هلند و آلمان و فرانسه است و به ایرانیهای آواره هم وعده داده است که کارهای قانونی انهارا حل و فصل می کند و برای تک تک افرادی که در خیمه شب بازیشان شرکت می کنند کیس سیاسی برای اداره مهاجرت کشورهای اروپایی درست می کند.

با این وعده و وعیدها تعدادی را در آلمان و هلند فریب داده است که با اتوبوس به حومه پاریس بیاورد.

نکته قابل توجه اینکه این افراد فاقد مدارک هستند و حتی اجازه عبور از استان محل اقامتشان را هم ندارند که قاچاقچی های انسان فرقه در صدد هستنداین افراد را با روش های غیر قانونی وارد فرانسه کنند.

در رابطه با سایر ملیت ها هم به آنها وعده تور پاریس با هتل و غذای مجانی داده اند وروزانه بین 50 تا 70 یورو هم به انها دستمزد می دهند.

بر اساس بر آورد دقیق از خمیه شب بازی های فرقه در سال گذشته و سالیان قبل بیش از 95 درصد شرکت کنندگان از اتباع خارجی هستند که حتی نمی دانند برای چه به این تجمع آورده شده اند و برگزار کنندۀ آن چه گروهی است و هیچ شناختی از فرقه ندارند و حتی اسم آن را هم نمی دانند.

این افراد روز مزد را با پوشاندن تی شرت هایی با عکس مریم قجر و همسرش ودادن پرچم و عکس و تصویر و چتر و کاور به آنها؛ برای سخنرانی مریم قجر سیاهی لشکر درست می کنند و بعد هم تحت عنوان گردهمایی بزرگ مقاومت شروع به تبلیغ می کنند که فرقه رجوی تنها التر ناتیو و اپوزیسیون رژیم ایران است که این یک دروغ بزرگ و یک عوام فریبی است که البته آبی از ان برای فرقه گرم نخواهد شد. تمام دولت های اروپایی هم این شگرد موذیانۀ آنها را فهمیده اند و آنرا به تمسخر می گیرند. فقط تعدادی لابی حقوق بگیر فرقه و سخنرانان اجاره ای هستند که مریم قجر را حلواحلوا می کنند آنهم بخاطر پول های هنگفتی است که دریافت کرده و می کنند.

گروهی از جدا شدگان و اعضای سابق فرقۀ رجوی در فرانسه

پاریس – 15 تیر 1395

5 ژوئیۀ 2016

*** 

تماشاچیان لهستانی اجاره شده برای بزک مریم قجر عضدانلو رجویA terrorist funded trip – Mojahedin Khalq planned to take Polish students to Berlin

شوی مریم رجوی برلینسفر بخرج تروریستها، مجاهدین دانشجویان لهستانی را به برلین بردند

علی کشتگر: دست‌ های پشت پرده تظاهرات پاریس علیه توافق هسته‌ای!

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17168

سفر بخرج تروریستها، مجاهدین دانشجویان لهستانی را به برلین بردند 

Dziennik Poliski 24، ترجمه کانون آوا، لهستان، سیزدهم مارس ۲۰۱۵:…  این دانشجویان برای هزینه سفر رفت وبرگشت باضافه هتل با صبحانه می بایستی ۱۵ یورو پرداخت می کردند. بسیاری از این دانشجویان نمی دانند که برگزارکننده این کنفرانس چه سازمانی هست و برنامه آن چیست. در این رابطه آنها به یک صفحه فیس بوک ارجاع داده شده اندکه در آن موضوع کنفرانس “حمایت از حقوق بشر …

شوی مریم رجوی برلینگند فرقه گرایی در برلین بیرون زد. سخنرانان و تماشاچی ها اجاره ای

لینک به منبع (کانون آوا)

لینک به متن اصلی (لهستانی)

سفر بخرج تروریستها، مجاهدین دانشجویان لهستانی را به برلین بردند

“اگر شما محل کنفرانس را ترک کنید، هزینه واقعی اقامت شما دربرلین از شما گرفته خواهدشد.”

گزارشی ازMarcin Banasik

دانشجوی لهستانی

۴ مارچ ۲۰۱۵

تنها از شهر کراکاو لهستان تعداد ۸۰۰ نفر دانشجو جهت سفر به برلین که از طرف یک سازمان ایراتی متهم به تروریسم سازماندهی شده است، ثبت نام کردند.

Chalicka Igaدانشجوی اهل کراکاو لهستان مخفی نمی کند که منظورش ازشرکت در این مراسم نه به بخاطر حمایت از یک حزب خارجی بلکه دیدن مناظر برلین با هزینه بسیارکم بوده است. این دختر دانشجو یکی از حدود ۸۰۰ دانشجویی است که روز ۷ مارس جهت شرکت در مراسم مجاهدین به برلین می روند. این سازمان تا چند سال پیش در لیست تروریستی بین المللی بود. در شهرهای دیگر لهستان نیز شبیه این بسیج نیرو انجام گرفت.

این دانشجویان برای هزینه سفر رفت وبرگشت باضافه هتل با صبحانه می بایستی ۱۵ یورو پرداخت می کردند. بسیاری از این دانشجویان نمی دانند که برگزارکننده این کنفرانس چه سازمانی هست و برنامه آن چیست. در این رابطه آنها به یک صفحه فیس بوک ارجاع داده شده اندکه در آن موضوع کنفرانس “حمایت از حقوق بشر و مبارزه برای دموکراسی در ایران” درج شده است. ولی مشخص نیست که سازمان ایرانی مسئول این کنفرانس چه جریانیست؟

در صفحه فیسبوک قیدشده “اگر شما محل کنفرانس را ترک کنید، هزینه واقعی اقامت شما دربرلین از شما گرفته خواهدشد.”

در موقع حرکت ما آدرس تماس برگزارکنندگان را دریافت نکردیم بلکه آدرسی از یک آژانس ترابری لهستانی بماداده شد.

فیسبوک تنها جائیست که میشود درباره سابقه این موضوع اطلاعات کسب کرد. در سال ۲۰۰۸ هم در نزدیکی فرودگاه شارل دوگل مراسمی از طرف مجاهدین خلق برگزارشد. نزدیک به ۳۵۰۰ دانشجوی لهستانی در آن شرکت کردند.

پروفسورآنا کرانوولسکا از بخش ایران شناسی دانشگاه یاگیلونن میگوید که دانشجویانش در این مراسم شرکت نمی کنند. ایشان نحوه سازماندهی بسیج این مراسم را شبیه نگرش سازمان مجاهدین نسبت به دموکراسی ارزیابی می کنند.

وقتی من در جستجو در اینترنت با حقیقت ماجرای مراسم پاریس آشنا شدم، شرکتم در مراسم برلین را لغو کردم.

من شنیده بودم که آمریکا به کسانی که در چنین مراسمی از مجاهدین شرکت می کنند، ویزا نمی دهد. مجاهدین مخلوطی از اسلام و مارکسیسم هستند. در سقوط شاه دست داشتند ولی بعد از انقلاب از هواداران آیت الله شکست خوردند. بعد از حمله عراق به ایران در سال ۱۹۸۰ بنفع صدام حسین در جنگ علیه ایران شرکت کردند. مجاهدین در ایران اعتبارخودرا ازدست داده اند و بخاطر خوش خدمتی به صدام مورد تنفر اپوزیسیون ایرانی قرارگرفته اند. آنها فقط در تبعید کمی فعال هستند. 

متن اصلی مقاله به لهستانی:

Wycieczka na koszt terrorystów. Mudżahedini Ludowi zafundowali polskim studentom wyjazd do Berlina

Ok. 800 krakowskich studentów wybiera się do stolicy Niemiec imprezować, zwiedzać i… wspierać irańską organizację, oskarżaną o terroryzm. – Zapisałam się na konferencję, bo to tani sposób na zagraniczną imprezę i zwiedzanie Berlina – nie ukrywa Iga Chalicka, studentka z Krakowa. Dziewczyna zalicza się do ok. 800 krakowskich studentów, którzy wybierają się do Berlina na spotkanie organizowane 7 marca przez Mudżahedinów Ludowych. Ugrupowanie to jeszcze kilka lat temu figurowało na międzynarodowych listach terrorystów. Podobne wyjazdy organizowane są również w innych miastach Polski. reklama Propozycja wycieczki wydaje się kusząca – całkowity koszt przejazdu w obie strony oraz pobytu w hotelu ze śniadaniem to tylko 15 euro lub 65 zł. Problem w tym, że większość młodych ludzi nie ma pojęcia, kto organizuje berlińską konferencję i co będzie się na niej działo. O brak takich konkretów „zadbali” polscy organizatorzy wyjazdu, którzy na Face­booku zachęcają do wycieczki. Na stronie można przeczytać, że tematem spotkania będzie „ochrona i przestrzeganie praw człowieka oraz walka o demokrację w Iranie”. Nie dowiemy się jednak, jaka irańska instytucja organizuje konferencję. Jest za to ostrzeżenie, że „w przypadku opuszczenia spotkania egzekwowane będą realne koszty wyjazdu i pobytu w Berlinie”. Gdy zadzwoniliśmy pod numer podany w internecie, usłyszeliśmy, że organizatorami są instytucje wspierające walkę o demokrację. Osoba odpowiedzialna za wpisywanie na listę wyjazdową nie chciała nam jednak podać kontaktu do polskiego organizatora wycieczki. Na Facebooku jest tylko informacja, że „tematyka ta sama jak corocznie w Paryżu. Chodzi o to, że w 2008 r. na lotnisku Charles’a de Gaulle’a odbył się wiec zorganizowany przez Mudżahedinów Ludowych. Przyjechało tam wówczas ok. 3,5 tys. polskich studentów, co spotkało się z krytyką ze strony Iranu. Irański ambasador w Warszawie Hadi Faradżwand powiedział, że wydarzenie to upokorzyło polskie środowisko naukowe, gdyż organizacja terrorystyczna potrafiła zwieść studentów. Do wczoraj władze krakowskich uczelni o berlińskiej wycieczce nie wiedziały. Podobnie zresztą było z Paryżem. Prof. Anna Krasnowolska z Zakładu Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego o marcowej konferencji dowiedziała się od nas. – Nie posłałabym tam swoich studentów. Sposób, w jaki jest to organizowane pokazuje, że idea demokracji, która ma być tematem spotkania, jest Mudżahedinom Ludowym obca – komentuje prof. Krasno­wolska. Gdy po internecie zaczęły krążyć artykuły pokazujące prawdziwe oblicze konferencji w Paryżu, niektórzy zaczęli odsprzedawać bilety na wyjazd do Berlina. – Wolę wycofać się z udziału w spotkaniu. Słyszałem nawet, że Amerykanie odmawiają wydawania wiz tym, którzy byli na podobnej konferencji – powiedział nam student z Krakowa. Mudżahedini Ludowi łączą islam z marksizmem. Przyczynili się do obalenia szacha, lecz po rewolucji przegrali walkę o wpływy ze zwolennikami ajatollahów. Po napaści Iraku na Iran w 1980 r. przyłączyli się do Saddama Husajna i walczyli po jego stronie na froncie. Stracili wpływy w Iranie, a za wysługiwanie się Saddamowi są znienawidzeni także przez irańską opozycję. Mają pewne wpływy tylko w środowisku emigracyjnym.

***

مزدور مریم رجوی گزارش رادیو فردا: حضور پر رنگ و پر شمار افراد غیر ایرانی همراه با جان بولتون در تظاهرات مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در امریکا

Rajavi cult New Yorkگروه رجوی و دستاوردهای نیویورک

سفر به پاریس، از جیب سازمان مجاهدین خلق؟

لوموند: شو مجاهدین خلق به سبک آمریکایی

مریم رجوی، حجاب اجباریBehind the deceptive face of Maryam Rajavi’s Women’s Day meeting in Berlin

Maryam Rajavi terrorist syriaIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

همچنین:

خاطرات دوازده سال اسارت در فرقه رجوی از زبان علیرضا رحمانی مقیم درآلمان – قسمت دوم

علیرضا رحمانیانجمن نجات، مرکز قزوین، هفتم ژانویه ۲۰۱۵:… نفرات را برای شعار دادن علیه خانواده ها به زور بسیج می کردند یادمه یکبار فرمانده قسمت ازمن خواست که درشعار دادن برعلیه خانواده ام شرکت کنم من قبول نکردم سراین موضوع تحت فشار روحی زیادی قرار گرفتم حرفهای تکراری وخسته کننده پوچ وبی محتوا
 
 
مسعود رجوی قبل از فراراحمد فریاد (امضا محفوظ)، اروپا، بیستم ژانویه ۲۰۱۵:…  گفت :در این مدت چند سالی که دعوا سر” ماندن در اشرف و عراق است” همیشه حرف های دوگانه می زند مثال چند روز پیش گفت به ما سلاح بدهید برای حفاظت از لیبرتی قبلش گفته بود همه ما را یک جاببرید آمریکا چند وقت پیش چراغ خاموش
 
 
نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  البته از کنوانسیون های جدید است که زندانیان می توانند مسلح شوند تا چند روز پیش مجاهدان لیبرتی زندانی بحساب می آمدن و هر روز در بوق کرنا می کردن که افراد مستقر در لیبرتی زندانی هستند حال نمی دانم کهچه زندانی هست که می تواند درخواس
 
 
مونا (آذر) حسین نژاد، کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث، هجدهم ژانویه ۲۰۱۵:… زینبم خواهر قشنگم! وقتی نامه ات به کمیساریا، منتشر شد و دیدم، برای ساعتی سراغ متن نامه ات نرفتم و تنها خیره شدم به عکست و دست خطتت، عکست رو نوازش کردم وصورت ماهت رو بوسیدم و