افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهارم اکتبر 2020:…  به فرقه ی رجوی که منحط ترین فرقه ی موجود بر روی جهان است ، نباید گفت که بالای چشم ات ابروست! دردنباله مقاله ی خانم یاد شده چنین میخوانیم : “… باید به نیروی خود  و مردم تکیه است. آخر این تجربه از طریق خواندن کتاب و یا عزلت و گوشه نشینی به دست نیامده بلکه در میدانهای نبرد روزانه کسب شده “. کاری که شما نمیکنید و کتاب خواندن ودود چراغ خوردن را ، بسیار سخت تر از شعار دادن دانسته و وبا انتخاب این راه آسان، میخواهید که که با استفاده از سخنان قصار مسعود ومریم متوهم، یک سواد آبکی برای خود درست نموده واظهار لحیه نمائید. افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

لیست شهدای مجاهدین خلق به جان مک کین تقدیم شدمریم رجوی یک لیست از شهدای ضد امپریالیست مجاهدین خلق را به سناتور مک کین در تیرانا در سال ۲۰۱۷ تقدیم می کند.

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

13/07/1399

سهیلا دشتی که نام آشنایی در میان کنیزان حلقه به گوش رجوی است ، بمناسبت مصاحبه ی تنی چند ازاسرای جنگی جدا شده از باند رجوی ، رنجیدگی مراد خود ازاین امر متداول را بدینگونه بنمایش گذاشته است :

” بنا به وظیفه ای که برگردن بی بی سی گذاشته شده این همه  خصومت بامجاهدين خارج از انتظار نیست. دشمنی با مجاهدین در حقیقت دشمنی با تغییر و دگرگونی در ایران است. باور کنید اگر هر کس و یا هر گروه دیگری در کنار مجاهدین بودند و در امر رسیدن به آزادی و دمکراسی تعهد داشتند از تیغ دروغگوئي بی بی سی در امان نبودند “.

اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

این یک برخورد فرقه گرایانه با رسانه هاست وگرنه هر رسانه ی ولو استعماری ، برای حفظ بینندگان وشنوندگان خود ، مجبور به انجام مصاحبه با کسانی است که قلبا مایل به آن نیست.

نمیدانم شما اطلاع دارید یانه که خط مشی بی. بی. سی گذاشتن تاثیر بر روی نخبگان جامعه ایست که بزبان آنها سخن پراکنی میکند وناچاراست که کمی گل وگشادتر بوده وبا روشنفکران وناراضیانی که خود با آنها موافق نیست، مصاحبه کرده و بینندگان بیشتری را بسوی خود جلب کند وگرنه با توجه به جمیع برنامه های این فرستنده ی استعماری ، گردش زبان آنها مجموعا بنفع مخالفان جمهوری اسلامی و خود سازمان مجاهدین بوده و مجاهدین بخوبی میدانند که هدف بی. بی. سی توسعه ی دموکراسی نبوده، همانطور که مجاهدین در شکل دیگر چنین هستند.

مشکل اینجاست که مریدان رجوی با توجه به خصلت عمیقا فرقوی خود ، این موقعیت ومشکل بی. بی .سی را درک نکرده و میخواهند که همه خبرها وتفسیرها بنفع او باشد.

بلی به فرقه ی رجوی که منحط ترین فرقه ی موجود بر روی جهان است ، نباید گفت که بالای چشم ات ابروست!

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت دوم و پایانی

دردنباله مقاله ی خانم یاد شده چنین میخوانیم :

“… باید به نیروی خود  و مردم تکیه است. آخر این تجربه از طریق خواندن کتاب و یا عزلت و گوشه نشینی به دست نیامده بلکه در میدانهای نبرد روزانه کسب شده “.

کاری که شما نمیکنید و کتاب خواند ن ودود چراغ خوردن را ، بسیار سخت تر از شعار دادن دانسته و وبا انتخاب این راه آسان، میخواهید که که با استفاده از سخنان قصار مسعود ومریم متوهم، یک سواد آبکی برای خود درست نموده واظهار لحیه نمائید.

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

به روشنفکر که میرسیم که گویا قرار است که مبارزات مردم را جهت دهد، برای او چاره ای جز کتاب خواندن و کسب تجربه از تطورات تاریخی درکنار داشتن رابطه با مردم نمیبینیم که شما رجویست ها از هردوی اینها بی بهره اید!

بازهم :

” به نظر من مهمترین هدفی که بی بی سی به وسیله به اصطلاح اعضاء سابق و ایادی ریز و درشت رژیم در داخل و خارج ایران دنبال می کند تهی کردن مبارزه از مفهوم والای انسانی آن است. گوئی اعضاء مجاهدین  که قدم در راه مبارزه گذاشته اند افرادی بدون اراده هستند و شستشوی مغزی شده اند… روی نداشتن عشق و عاطفه مجاهدین تمرکز می شود که به شیوه های مختلف مطرح میگردد “.

با منطق رجویست ها ، کسی که بخواهد از ستمی که براو روا داشته شده ، نباید حرف بزند که اگر بزند مبارزه را از مفهوم والای انسانی تهی کرده است!

تو گویی که ستم باند رجوی جزء مبارزه ی والای انسانی است!

اینجاست که من ناچارم دوباره بگویم که داشتن نظر این چنینی نشانه ی بارز فرقوی بودن سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق است.

ضمنا بی ارادگی وشستشوی مغزی شدن اعضای مجاهدین و اسرایش ، چیزی است که با هزاران شاهد و دلیل قابل اثبات است ومن برای جلوگیری ازدوباره کاری ، خوانندگان محترم را به مطالعه ی صدها جلد کتاب خاطرات جدا شدگان از مجاهدین وهزاران مقاله  و متن مصاحبه جلب میکنم  وتنها این مسئله را اضافه میکنم شما درنوشته های خود هزاران بار تاکیدکرده اید که هرچه عاطفه و محبت را به رجوی بخشیده اید واز خود چیزی ندارید.

اما اصل موضوع ، ازقرار زیر است :

” در یک گفتگوی تلفنی که با یک مجاهد خلق داشتم سئوالات خودم را مطرح کردم.اسم اش محسن سرداری است متولد سال ۱۳۴۲ در تبریز است. محسن در ۱۷ سالگی به خاطر فعالیت برای مجاهدین دستگیر میشود. شلاق می خورد و شکنجه می شود “.

ظاهرا او وابسته به گروه آرمان بوده ونه مجاهدین وما بعنوان یک همشهری ، اطلاعات درست تری درمورد او داریم و بدرستی نمیدانیم که حرف های زیر اززبان او بیرون آمده ویا ازروی پرونده اش نوشته شده است.

جناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

این خانم ازقول این همشهری ما چنین نقل میکند :

” بعد از یکسال از زندان آزاد شدم. خانواده ام سعی کردند من را از فضای سیاسی دور نگه‌دارند. تنها کاری که کردم توانستم دیپلم خودم را بگیرم. اما به علت نرفتن به سربازی اجازه هیچ کاری نداشتم … یک روز عصر در یک بوتیک لباس به وسیله پاسدارها دستگیر شدم و از همانجا من را به پادگان ارومیه بردند و …”.

طبق قوانین کشور ما واغلب کشورهای دیگر، هرفرد 18 ساله موظف به انجام وظیفه ی سربازی است واگر این کار را نکرد ، البته که دستگیر کرده وملزم به انجام وظیفه اش مینمایند.

درادامه :

” یک روز در هنگام رانندگی در یک مسیر اشتباهی به تله سربازان عراقی افتادم و دستگیر شدم. اول من را به بدره منتقل کردند و بعد به بغداد و نهایتا من را به کمپی به اسم رمادی بردند. بعد از گذشت ۱۲ـ۱۰ روز صلیب سرخ به آنجا آمد و بعد از مصاحبه کارتی گرفتم … چند نفری بودیم که تصمیم گرفتیم به مجاهدین بپیوندیم. … بارها در همان سالهاي اول صليب سرخ با ما ملاقات كرد و ما را تشويق كرد كه به ايران برگرديم. بعدها هم كه آمريكايي ها به عراق آمدند و كنترل اشرف را در دست گرفتند، آمریکائي ها در باغ سبز نشان می دادند. بارها و بارها مصاحبه کردند و ما را برای ترك اشرف  تشویق می کردند “.

مجاهدین مرتب به این اردوگاه های اسرا مراجعه کرده، نشریه پخش میکردند وبرای جذب نیرو ، وعده های شیرینی بدانها میدادند که موضوع قابل کتمانی نیست.

رادیو یا تلویزیون رجوی، تنها رسانه ای بود که دراختیار این اسرای منزوی شده وبی خبر از اوضاع جهان قرار داشت ومسلما تاثیرات مربوطه را برجای میگذاشت و طبیعی بود که بعضی ها بریده بوده و خام خیالانه بخواهند با کمک مجاهدین به اروپا رفته وزندگی بی دغدغه ای را درآنجا بگذرانند وهم از حضور د رجبهه های جنگ ومقررات سخت پادگانی خلاص شوند وهم دراردوگاهی که تحمل ضوابط اش طاقت فرسابود.

اینکه صلیب سرخ چه پیشنهادی بشما داده بود، من اطلاع دقیقی ازآن ندارم ولی میدانم که آمریکائی ها ازشما نمیخواستند که به ایران بروید که اگر میخواستند ، درهمان ابتدای کار میکردند وامثال سرداری های مظلوم ، تنها بعد از تصمیم آمریکا به برچیدن کمپ تیف ، موفق به بیرون آمدن از عراق شدند وکسی تا این موقع ابدا راه فراری نداشت واگر شجاعتی نشان میداد وفرار میکرد ، توسط نیروهای آمریکائی دستگیر شده وبه فرماندهان بیرحم مجاهدین تحویل داده میشدند و  …

دوباره :

” بعد از جنگ ۲۰۰۳ خیلی از خانواده ها آمدند و یک روز به من اطلاع دادند مادر تو هم این جاست و در سالن است… بین خانم ها مادرم را دیدم. چقدر شکسته شده بود. او را نشناخته بودم…هنگام خداحافظی به من گفت: جاروکش این خیابانها باش ولی به ایران بر نگرد “.

اینکه مادر آقا محسن ما بعد از تحمل دهه ها فراق وگذر طبیعی عمر انسان، پیرو درهم شکسته باشد ، امری کاملا طبیعی است.آنچه که طبیعی نیست آنست که با این حرف های یک اسیر دربند رجوی- حتی بشرط اینکه این سخنان مال خودش باشد- بعلت نبود هیچ شاهد ودلیل نمیتوان موافقت کرد.

چرا که خود ما ها هم دراین ملاقات های بشدت کنترل شده حضور داشته وهمراه این پدران ومادران بوده و چنین توصیه هایی را ازطرف آنها که گویابه فرزندانشان شده ، ندیده ونشنیدیم.

مسعود رجوی کیست ؟ زنده یا مرده، کجاست ؟ (قست دوم)

ونهایتا :

” این مسیر را فقط با عشق به آزادی مردم ایران طی کردم. با همه این سختی ها و تیر و تبرها تنها چیزی که ما انرژی می داد و می دهد، عشق به مردم است… تنها و بزرگترین آرزوی ما آزادی مردم ایران است “.

ناظر بیطرفی باید دربین باشد و ازطرف دیگر به محسن آقا این اطمینان داده شود تا حرف دلش را بدون اینکه احساس کند عوارض بعدی دارد ، مطرح کند تا آنگاه بدانیم که او میداند ماندن او دراسارت تحمیل شده ، هیچ کمکی به بهبود وضع مردم ایران نمیکند!

صابر  تبریزی

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

***

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی،-حقوق-بشر،-نگاهی-به-کنفرانس-س/

مریم رجوی، حقوق بشر، نگاهی به کنفرانس سیاست در قبال ایران

مریم رجوی، حقوق بشر، نگاهی به کنفرانس سیاست در قبال ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم سپتامبر 2020:… تعریف شما از جامعه ی جهانی نادرست است وشما جهان تک قطبی تحت سیطره ی آمریکا را جامعه ی جهانی میدانید که دراین نوع جامعه، ازفرمول سلطه وتابعیت محض استفاده میشود که مورد تایید اقلا 90درصدازمردم ایران وجهان نیست. ضمنا ، ایران هرگز به مرزهای این سلطه گر لشگر کشی ننموده ، بلکه خود قربانی این سلطه گری میباشد. این جامعه ی جهانی محبوب شما، هیچ کار مثبتی بنفع مردم ایران نمیکند. ونه تنها نمیکند بلکه تروریزم اقتصادی بی سابقه ای را برعلیه آن اعمال کرده وبا قساوت تمام میخواهد که یک نسل کشی درایران برپا کند. مریم رجوی، حقوق بشر، نگاهی به کنفرانس سیاست در قبال ایران 

مریم رجوی، حقوق بشر، نگاهی به کنفرانس سیاست در قبال ایرانکرونا ، مریم رجوی و این زندانی سیاسی سابق اپوزیسیون

مریم رجوی، حقوق بشر، نگاهی به کنفرانس سیاست در قبال ایران

نگاهی کوتاه به پیام حقوق بشری ؟!مریم رجوی در کنفرانس سیاست در قبال ایران

08/07/1399

این زن ضد حقوق بشری گفته است :

” مردم ایران در برابر اعدام و قتل‌عام از سازمان‌ ملل و به‌خصوص شورای امنیت می‌خواهند که آن‌ها هم ماشه تحریم‌های مصرح در ۶قطعنامه را علیه این رژیم بکشند. والا خامنه‌ای ادامه می‌دهد. زیرا بقای خود را در سرکوب و اعدام می‌بیند. خامنه‌ای اگر اعدام نکند شیرازه رژیمش از هم می‌پاشد قیام‌هایی که در دل جامعه ایران بی‌تابی می‌کند، دوباره طغیان خواهد کرد و قیام و سرنگونی بر سر رژیم ولایت فقیه فرود خواهد آمد “.

این مردم ایران کیانند که این خواسته ها را از سازمان ملل متحد وبخصوص شورای امنیت میخواهند؟

وانگهی مردم ایران که بصورت دستجمعی نمیتوانند چنین کارهایی بکنند ولابد نمایندگانی انجام این مهم را بعهده گرفته واقدام کرده اند که قاطبه ی اهالی ایران ازاین موضوع بیخبر بوده و وکیل خود خودشان دراین عرصه را نمی شناسند.

مگر اینکه مریم ادعا کند که شخص اوست که خودرا وکیل مردم ایران میداند والبته تکلیف عرفی وقانونی چنین وکیلی روشن است وسوابق مریم دردشمنی با مردم ایران روشنتر!

درادامه :

” آ‌ن‌روز کسی باور نمی‌کرد که هواپیمای مسافربری اوکراینی را رژیم زده است. حالا هم باور‌کردنش مشکل است که خامنه‌ای و روحانی عمداً مردم را به قربانگاه کرونا می‌فرستند. اما استراتژی آن‌ها کلان تلفات و سپر انسانی در برابر خطر قیام و سرنگونی است “.

اولا پس از یک بررسی کوتاه مدت ، ایران قبول کرد که چنین اتفاقی افتاده واشتباهاتی انجام شده وحاضر به هرنوع همکاری در کم اثرتر کردن خسارات جسمی وروحی به بازماندگان حادثه است.

ثانیا مشکلات مربوط به کرونا برای حکومت ایران واقتصاد ومدیریت اش ، ضربه ی بزرگی است و طبعا سران حکومت هیچ سودی در انتشار کرونا و وسیع تر شدن آن ندارد.

مطمئنا اگر ارباب بزرگتان دارایی های ایران را بلوکه نمیکرد و تروریزم اقتصادی برعلیه ایران برپا نمی نمود ، دولت ایران باامکانات صدبرابر میتوانست با اشاعه ی این ویروس همه گیر جهانی موفقتر عمل میکرد.

ونیز :

” … چنان‌که مسعود رجوی گفته است، اگر قصد سرکوب و جنگ‌افروزی و صدور تروریسم ندارید، پس یک ارتش برای شما کافیست و نباید هزینه‌های نجومی سپاه پاسداران را به مردم ایران تحمیل کنید. آن را منحل کنید و مخارجش را صرف بهداشت و درمان و حقوق پرستاران و کارگران و معلمان و کارمندان کنید “.

ایران بودجه ی نظامی بمراتب کمتری نسبت به کشورهای همسان خود دارد ومسئله ی بوجودآمدن سپاه درقانون اساسی آن قید شده وناشی از ضرورتی بودکه انقلاب 57 بوجودآوده بود و برچیدن چنین تشکیلاتی بعنوان اصلی ترین نیروی نظامی کشور، با انجام اقداماتی مانند رفراندوم و اعمال تغییراتی درقانون اساسی ممکن است و اینطور نیست که برچیدن آن به آن سادگی باشد که مسعود رجوی مجهول المکان وبا سرنوشت مبهم ومشکوک، که شما اینقدر به او مینازید ، میخواهد.

بازهم :

” در آستانه تشکیل اجلاس مجمع عمومی ملل‌متحد، من می‌خواهم از جانب مقاومت و مردم ایران توجه همه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی را به سه مسأله اساسی جلب ‌کنم: اول، یادآوری این واقعیت که این رژیم در جنگ با جامعه ایران و جامعه جهانی است.دوم، ضرورت توقف سیاست‌های بین‌المللی، اشتباهی که عملا کمک‌کار قاتلان مردم ایران است و دست فاشیسم دینی را در نقض حقوق‌بشر مردم ایران و جنگ و تروریسم در منطقه بازتر می‌کند.و سوم یک سیاست سه عنصری در قبال این رژیم؛ شامل: حقوق بشر برای تمام مردم ایران، تحریم همه‌جانبه دیکتاتوری دینی، و به‌رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران و نبرد شورشگران برای سرنگونی آخوندها و آزادی مردم ایران “.

اولا تعریف شما از جامعه ی جهانی نادرست است وشما جهان تک قطبی تحت سیطره ی آمریکا را جامعه ی جهانی میدانید که دراین نوع جامعه، ازفرمول سلطه وتابعیت محض استفاده میشود که مورد تایید اقلا 90درصدازمردم ایران وجهان نیست.

ضمنا ، ایران هرگز به مرزهای این سلطه گر لشگر کشی ننموده ، بلکه خود قربانی این سلطه گری میباشد.

این جامعه ی جهانی محبوب شما، هیچ کار مثبتی بنفع مردم ایران نمیکند.

ونه تنها نمیکند بلکه تروریزم اقتصادی بی سابقه ای را برعلیه آن اعمال کرده وبا قساوت تمام میخواهد که یک نسل کشی درایران برپا کند.

ثالثا ، زمانی که مردم شما را به هیچ میشمارند ، سازمان های مدافع حقوق بشر نمیتوانند طبق توصیه های شما با مردم وحکومت ایران برخورد کنند.

شمایی که درحد قد وقامت خود، بزرگترین ناقض حقوق بشر بوده و زیر دستان خود را ازحقوق یک جنایتکار محکوم به اعدام هم محروم میکنید!

صابر  تبریزی

مریم رجوی، حقوق بشر، نگاهی به کنفرانس سیاست در قبال ایران

*** 

مهوش سپهری شکنجه گر مجاهندینافشای مزدوران و شکنجه گران مخابرات صدام، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی

عضو شورای ملی مقاومت : پیام اخیر مسعود رجوی گریبان سازمان را گرفته استمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

اراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایرانمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی


برنامه کلید واژه، بررسی آینده محور مقاومت پس از سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین: