العربیه نگفت که این مسعود رجوی بود که ریشه ی شما را کند!

العربیه نگفت که این مسعود رجوی بود که ریشه ی شما را کند!

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمصابر ازتبریز  (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژوئن 2015:…  آری اگر این تلویزیون میخواست که با تهیه وپخش سریال هایی ، به تنویر افکار عامه بپردازد، قبل ازاینکه این سریال را برای ایران میساخت، میتوانست سریال های هزار ویک شب گونه از زندگی خلفای مرتجع حوزه ی خلیج فارس بسازد ویا توحش بکار رفته ازطرف این حکومت ها برعلیه مردم خود را بنمایش بگذارد وآنگاه به سراغ …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمگاف جدی تلویزیون العربیه در مصاحبه با مریم رجوی (+ مصاحبه کامل مزدور مریم رجوی با شبکه العربیه)

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمجاهدین، اسرائیل، داعش و بازگشت مجاهدین به روزگار وصل خویش

https://iran-interlink.org

العربیه نگفت که این مسعود رجوی بود که ریشه ی شما را کند!

03/04/1394

یکی از سرمقاله های سایت افشاگری وابسته به باند رجوی که ” سرسخن “ نامیده میشوند ، باعنوان ” مدعي خواست كه از بيخ كند ريشة ما…” انتشار یافته که طی آن کوشیده است از اخبار “تلویزیون العربیه وابسته به شیوخ مرتجع ” واظهارات عناصری از جبهه ی ارتجاع منطقه، حقانیتی برای فرقه ی رجوی بیآفریند!

درقسمتی ازاین ” سرسخن ” میخوانیم:

” سلسله برنامه‌های افشاگرانه‌ای حول جنايات رژيم ضدبشري آخوندي كه بنام «فصلي در جهنم» در «العربيه» يكي از پربیننده‌ترین تلویزیون‌های منطقه، پخش می‌شود، دوران جديدي در سمت‌وسوی نگاه عربي و منطقه‌ای به واقعيات ايران تحت حاكميت آخوندي را نمايان می‌سازد، پیش‌ازاین 642 وكيل، قاضي و حقوقدان عرب هم در بيانية مشترك خود اعلام كرده بودند: «…دخالت‌ها و جنایت‌های رژيم ايران در كشورهاي منطقه و دامن زدن اين رژيم به جنگ‌های فرقه‌ای در 4 كشور عربي، تنفر عمومي از اين رژيم را برانگيخته…» است “.

ابتداباید گفت که این تلویزیون درحوالی زمانی حمله ی آمریکا به عراق معروفیت یافت وعلت این معروفیت ، داشتن امکانات زیادی بود که این تلویزیون ازآن بهره میگرفت ونیز اخباری را که دررسانه های مسلط جهانی وجود نداشت ، کم وبیش از این فرستنده ی نوپا که ماهیت پدید آورندگانش بشدت مخفی نگه داشته میشد، منتشر میشد و درست این امربود که سبب اشتهار این فرستنده گردید واین روند تامدتها – زمانی که منافع گردانندگان آن درخطر جدی نبود- ادامه داشت!

اما ازآنجا که حقیقت دائما زیر ابرها پنهان نمیماند، حوادثی درمنطقه وجهان روی داد که این فرستنده ی نسبتا نوظهور – که ابتدا باچراغ آمده بود که کالا را گزیده تر ببرد- نتوانست برسبک سیاق خبر رسانی نسبتا آزادتر خود وفادار بماند ودرموقع خود تبدیل به رسانه ای گردید که ازمنحط ترین وارتجاعی ترین افراد وجریانات جانبداری کرده واین بزک دروغین اطلاع رسانی نسبتا آزاد را از چهره برداشت !

آری اگر این تلویزیون میخواست که با تهیه وپخش سریال هایی ، به تنویر افکار عامه بپردازد، قبل ازاینکه این سریال را برای ایران میساخت، میتوانست سریال های هزار ویک شب گونه از زندگی خلفای مرتجع حوزه ی خلیج فارس بسازد ویا توحش بکار رفته ازطرف این حکومت ها برعلیه مردم خود را بنمایش بگذارد وآنگاه به سراغ نارسایی های ایران برود که دراینصورت کسی این ایراد را برآن نمیتوانست بگیرد که وجدان ژورنالیستی را رعایت نکرده است!

من راسا به گردانندگان حقیقی وحقوقی این رسانه توصیه میکنم که برای جذب حداکثری تماشاگر ، سریالی از روابط حاکم درداخل مناسبات رجوی را تهیه وبنمایش بگذارد تا بینندگانش یکی ازعجایب جهان را ملاحظه کرده و تهیه کننده، سناریست ، کارگردان و بازیگران آن، به دریافت دهها جایزه اسکار و… مفتخر گردند!

ما بارها به ماهیت این جنگ های امپریالیستی درمنطقه که ظاهر فرقه ای هم بخود گرفته ، اشاره نموده وبنقل از رسانه های غیر همسو با جمهوری اسلامی ، نشان داده ایم که این حملات نظامی آمریکا به منطقه بوده که مولود نامشروعی بنام ” فرقه های تکفیری ” را بوجود آورده و این کار ازجمهوری اسلامی که نه توان آنرا دارد ونه الفتی با وهابیت و….، ساخته نیست!

سرمقاله نویس این رسانه ی رجوی مینویسد:

“… چنين بود كه دودودم سبعيت اين باند جنايتكار و بی‌رحم كه از وحشت‌آفرینی به‌عنوان يك اهرم راهبردي سود می‌بْرد، همچنين فضاي غالب استمالت جويانه در سطح جهاني كه منافع لحظه‌ای و كوته‌بينانه را نسبت به موضوعات استراتژيكي تقدم می‌داد و رويكرد حريصانه نسبت به منافع چند برابر نفتي و تجاري با اين رژيم وطن‌فروش و ايران بربادده، در جهت خفه كردن اين صداي مظلوميت عمل می‌کرد و توجهات را از روي اين تهديد عاجل منطقه و جهان برمی‌داشت. ولي به يمن تسلیم‌ناپذیری و پايداري نسل مقاومت و ايمان، كه با پرداخت سنگین‌ترین هزينه، در پیچیده‌ترین شرائط بین‌المللی، از اصول عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه خود كوتاه نيامده و صحنة مبارزه با اين نظام ضد بشري را ترك نكرد، سمت‌وسوی قضايا به‌جای یک‌روند خودبه‌خودی، در مسيري درست قرار گرفت و وضعيت را به نقطه‌ای رساند كه به‌تدریج حقانيت مواضع و صحت تحليل و نظر مقاومت ايران، از عمق مردمي جوامع منطقه، سمت‌وسوی پيشرفت به جهت سطح سياسي و جلوه‌های رسانه‌ای آن پيدا كند “.

اگر این استمالت جویان و ” مماشات گران” واقعا هم وجود داشته باشند و منافع کلانی در تعامل با جمهوری اسلامی نیز، ابدا به این توصیه ها و تمناهای شما که دشمنی بیشتری با ایران داشته باشند، توجهی نخواهند کرد!

اگر شما اطلاعاتی به آنها میدهید ، اطلاعات ناقابلی هستند که آنها مهمتر ازآنها وصدها برابر بیشتر را خود دارند و اعمال گاه وبیگاه سورپریزانه ی شما آنها را طوری به هیجان درنخواهد آورد که مثلا تغییر سیاست داده ومظالم وستم های خود برعلیه ایران را بیش ازاینکه انجام میدهند، شدت بخشند!

شما هموطنان فرقوی من!

مطمئن بدانید که این دنیای ” مماشات” در اعمال بیرحمی وستم، چیزی کمتر ازشما ندارند و اگر فرضا میبنید که این زورگویی ها وحق کشی ها ، توقعات شما را برآورده نمیکند، بدانید که دروسع شان نبوده وشما آنها را به بزرگواری خود ببخشید!

ضمنا آنها از میزان درستی ونادرستی اطلاعات شما که عمدتا ازخود آنها گرفته اید، واقف ترند وبنابراین توصیه های شما را جدی نخواهند گرفت وتنها آنچه را که به ازدیاد سرمایه های خود مفید وکم خطر تشخیص دادند، عمل خواهند کرد!

نه شما حقانیتی دارید ونه آنها طرفدار کشف حقانیت! این اصحاب نظام سلطه گر، براساس تحلیل های خود که مسلما متکی به اطلاعات وتجارب بیشتری است تا شما، کارخود را انجام میدهند وچیزی بنام احساس وعواطف انسانی دروجود شان نیست ، شما ازاین بابت که آنها دچار رقت قلب و… شده وکاری برعلیه ما انجام نخواهند داد، ابدا دلواپس نباشید!

بازهم شاهدی از دم روباه:

“…وقتي اكثريت پارلمان‌های اردن و بحرين در آستانه كهشكان ساليانة مقاومت ايران در پاريس، با بیانیه‌های خود، چنين دركي از شرايط را ارائه می‌دهند، بيانگر همين نگاه تازه در منطقه است:… دخالت‌ها و جنگ‌افروزی‌های رژيم ايران در منطقه نه از موضع قدرت، بلكه به خاطر سرپوش گذاشتن بر بحران‌های درمان‌ناپذیر سياسي و اجتماعي و اقتصادي گریبان گیر اين رژيم است كه هرروز عمیق‌تر می‌شود و راه‌حل صحيح در مقابل آن، همانا قاطعيت و خلع يد از اين رژيم در منطقه و حمايت از اپوزيسيون ايران است…».

هموطن عزیز!

شما توقع داشتید که نمایندگان کشوری بنام اردن که قسمت اعظم خاکش را برای آموزش تکفیری ها به اربابانی مثل آمریکا، اسرائیل، عربستان و … سپرده، به جلسه ی خیمه شب بازی شما که سازمان جوانان یهود ، خود دولت اسرائیل ونومحافظه کران جنگ طلب حامیان اصلی آن بودند ، پیامی نفرستند؟!

یا اینکه غیر طبیعی است که کسانی ازبحرین که بعلت پایمال کردن حقوق اکثریت شیعه ی مردم ، درد ایران هراسی دارند و خوب که بنگریم، منشآ این ترس آنها داخلی بوده ونباید ایران مورد دشمنی آنها قرار گیرد، در ایام عرض ارادت شما به صهیونیزم و نئوکان ها، پیام تبریکی برایتان نفرستند؟!

اگر اینطور نبود، آنگاه میبایست ما در تحلیل خود دچار سرگیجه شده ودنبال عوامل سماوی بودیم که خوشبختانه میبنید چنین نشده وما بجای خیال پردازی ، بدنبال تحلیل موفق و مشخص عملکرد شما رفته و خواهید دید که به وسط ” خال ” زده ایم!

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19205

اول طرح حرف های قلمبه، بعد نتیجه گیری وارونه!

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم ژوئن ۲۰۱۵:…   آقارحمان هم درست کاری کرده که ما دربچگی میکردیم و سازمان خود را پرافتخارمعرفی کرده که ازبعد ازانقلاب تا مقطع ۱۳۶۰ محل شک وتردید است و وضعیت بعد از ۱۳۶۰ اش هم اظهر من الشمس است: وارد کردن مخالفت های مسالمت آمیز اقشاری از دانش آموزان ودانشجویان به جنگ مسلحانه وتبدیل آن به ترور، اعدام  …

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

https://iran-interlink.org

اول طرح حرف های قلمبه، بعد نتیجه گیری وارونه!

۲۶/۰۳/۱۳۹۴

رحمان.ش ازجمله کسانی است که برای توجیه کارهای نامعقول باند رجوی قلم میزند!

فرق نوشته های او بادیگران، تسلطی است که به علوم قدیمه ، کلمات قصار حکما، پند واندرزهای نیاکان وهمینطور به قرآن واحادیث دارد وبخاطر همین احاطه ها – که من بعلت نداشتن صلاحیت دراین امور نمیتوانم نمره ی محفوظات اورا تعیین کنم- پر وخسته کننده مینویسند ومحتمل است که فقط تعداد معدودی از خوانندگان پرحوصله ای مانند من ، بتواند مقالات بلند بالای اورا بخواند.

اوکه محفوظات اش بر منطق علمی اش چربش حیرت انگیزی دارد، نسخه هایی برای مبارزین میپیچد که دراین نسخه ها دستآوردهای تجربی مبارزات بشریت درقرون مدرن حاضر، محلی ازاعراب ندارد و این تجارب بزرگ جای خود را به نقل قول سخنان قصاری داده که این سخنان قصار حکیمانه ازنظز زمانی ومکانی ربطی به مبارزات کنونی ندارد!

کاش کی آقا رحمان دراین محدوده میماند وسرانجام صغری کبری چیدن های خود را که هریک به دوران خاص تاریخی ونامرتبط با شرایط جهان حی وحاضر بود ، به نتیجه گیری هایی نمی رساند که ذیلا آمده است!

آیا این نتیجه گیری غلط آقا رحمان جنبه ی معرفتی داشته ؟ یعنی نداشتن متودولوژی درست تحقیق اورا باین نتیجه رسانده است؟!

اگر اینطور است، توصیه ام به آقا رحمان این است که بین خوانده های خود استحکام منطقی برقرار نماید واگر بنای این استحکام ممکن نیست دربینش خود تجدید نظر جدی نماید!

اما اگر این پرنویسی ها برای فریب مردم و توجیه اعمال ننگین رجوی است- چنانکه ذیلا میآید – بحث اقناعی با اونمیتواند درمیان باشد و ومتاسفانه او راه خود را که توجیه زشت کاری ها وجنایت های رجوی و با استفاده از تقدس آرمان خواهی است ، ادامه خواهد داد.

اودر مقاله ی بلند بالایش که ” آرمان‌گرایی در گردهمایی پاریس ” نام داشته ودر رسانه های رجوی منتشر شده، پس از نوشتن ۵صفحه سخنان قصار مربوط به دوران های تاریخی گذشته و حقنه ی عرفان بجای اصول مبارزه ی مدرن و …، جان کلامش را اینطور بیان میکند:

” گردهمایی سالانه پاریس را هم به‌راستی اگر نتوان با معجزه تشبیه کرد چیزی از کرامت اولیاء کم ندارد. آخر در کجای این دنیا و کدام سازمان انقلابی و یا حتی دولت می‌تواند چنین تجمعی از سراسر دنیا و همه قاره‌های جهان با حضور این تعداد از شخصیت‌های مطرح و تراز اول تشکیل دهد که باوجود همه اختلافات و دیدگاه‌های متفاوت و گرایش‌های گوناگون فکری ‌روی یک نقطه مشترک و یک آرمان مهم مثل جنگ علیه بنیادگرایی و رژیم به توافق برسند. که این نقطه مشترک دست بر قضا همان مشکل اصلی و تهدید یک جهان هم باشد. دیگر از این کرامت بالاتر چه می‌خواهید؟ نکند انتظار راه رفتن بر روی آب یا طی الارض دارید “؟!

توجه فرمودید خواننده ی عزیز؟!

تبلیغ اینهمه مرام خواهی وتاکید به سئوال نکردن که گویا رویه ی امام صادق (ع) هم بوده که فرموده اند عاشق سئوال نمیکند وفقط اطاعت میکند؟! برای زیر سئوال نبردن مفهوم همان پاراگراف اخیر بوده و رحمان خان بدین وسیله خواسته است که طرف را درمقابل فاکت قرارداده وزبان اعتراض اش را ببندد و گردهم آیی صهیونیستی ویلپنت پاریس را درحد کرامت ائمه بگذارد!

بااین وجود آیا کسی میتواند درمورد نظر صائب ما درخصوص تشکیلات رجوی که همواره ادعا داریم فرقه ایست منحط، مخرب که پیرایه ی جاسوسی و… را هم بخود بسته است ، حرف حسابی داشته باشد!

یعنی آقا رحمان نمیداند که مثلا درموقع حمله ی آمریکا به عراق تظاهرات چند میلیونی وبدون تحمل هزینه ای که خیمه شب بازی ویلپنت داشته وکسی پولی ازبابت شرکت اش در این متینگ های ضد جنگ دریفات نکرده بود، تعداد مردم حاضر هزاران بار بیشتر از حضار ویلپنت بوده است؟!

اگر مراسم ویلپنت رجوی ، درحد کرامات ائمه است، پس تظاهرات میلیونی دهه ی ۱۹۷۰ مردم جهان برعلیه جنگ ویتنام ازچه مقامی برخورداراست؟؟!!

آیا آقا رحمان نمیداند که وقت این ” گوبلز ” بازی ها منقضی شده ومردم شرکت سه چهار هزارنفر از پیروپاتال های بازنشسته وپناهندگان پول وغذا وبلیط هواپیما گرفته ی جهان سومی درغرب را به هیچ میگیرند وآنرا به سطح کرامات ائمه ارتقا نمیدهند؟!

آقا رحمان میگوید:

” واقعاً کدام انسان آزاده‌ای در جهان است که هرساله این گرد هم‌آیی از طرف سازمان ما را ببیند و غرق شگفتی نشود و در دلش هزار بار مقاومت مردم ایران و سمبل و شاخص آن خواهر مریم را تحسین نکند؟! هرسال بهتر و باشکوه‌تر از سال قبل. نه‌تنها خبری از کهنگی و یکنواختی نیست بلکه هر بار گویا بشریت، بیشتر به‌درستی این آرمان پی می‌برد و تشنه‌تر و نیازمندتر می‌شود. در این گردهمایی آرمانی و عاشقانه خبری از تکرار نیست “.

دراین باره براحتی میتوان گفت که شگفتی مردم – اگر فرضا توجهی به این میتینگ ها هم داشته باشند- صرفا ازاین جهات است که میبینند یک سازمان سیاسی دهه ی ۱۳۵۰ایران که مدعی مبارزه با امپریالیزم بود، چگونه با ترفندهای رجوی ودیگران به نقطه ای رسید که سازمان جوانان یهود از سازماندهان جدی مراسم مورد افتخارش بوده و نئوکان های اغلب پیر وبازنشسته وتشنه به پول وخون شرکت کننده ی آن- تنها ازاین بابت خواهد بود و موردی هم که شاید باعث شگفتی شود، دیدن مریم رجوی درشکل وشمایل یک شهبانو که زمانی دلاله ی محبت مسعود رجوی بوده و دربهترین حالت منشی این کوتوله ی سیاسی بوالهوس وخود شیفته وروان پریش!

این قسمت حکم سورپرایزی بهت آور را دارد که امیدوارم خواننده ی محترم ، مواظب سلامتی وضربان قلب خود باشدا

در گردهمایی پاریس که همه ساله بهترین نیازمندان و دردمندان جهان و قبله‌گاه آزاده‌ترین و پاک‌ترین شخصیت‌ها و سیاستمداران جهان است، همه باهم همچون عرفا جاروی «لا» به دست گرفته و با شعار (مرگ بر اصل ولایت‌فقیه) همه آنچه غیر از حاکمیت مردم است را نفی می‌کنند تا تنها «الا» و جایگزین رژیم جهل و جنایت آخوندی را در آرم و آرمان زیبای سازمان ما متبلور کنند.

آری آنچه که دیدید حرف های عارفانه، عاشقانه وآرمانخواهانه ی؟! آقا رحمان است!

ای دل غافل !

من که تاکنون عاشق کلام عرفانی مولانا بوده وفکر میکردم که علی آباد هم شهری است !! وحال که پی به اشتباه خود برده، شخصا از آقا رحمان بخاطر ارائه ی فاکت های درمورد عشق، عرفان و … آرمانخواهانه ی نوع برتر رجوی تشکر میکنم !

من ازکجا میتوانستم جان مک کین ها را عاشق بدانم وپاک ترین انسان های روی زمین که دراین مراسم درخشش خاص ازآن او ومشابهین اش بوده است!

درپایان این نوشته ی حیرت انگیز آقا رحمان میخوانیم:

” ما اعضای سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران در زندان لیبرتی به همه ایرانیان و هواداران و اشرف نشانان فراخوان می‌دهیم صدای ما و صدای زندانیان اوین و گوهردشت و کرج و دیزل آباد و کارون و بند ۴ و بند ۱۲و همه بندها و سلول‌های انفرادی باشند. بسیاری از خواهران و برادران شما در سیاهچال‌های این حکومت پابه‌گور به خاطر شما و آرمان شما مقاومت می کنند، چشم به شما دارند تا این باز نیز با حداکثر جمعیت و بیشترین حضور در مداری بالاتر، صدای آزادیخواهی و آرمان‌گرایی مردم ایران را به گوش همه جهانیان برسانید و از قول آنان با همه آزادگان و جوانمردان عالم تجدید پیمان کنید. صفای دل همه اشرف نشانان و هواداران که نان این جهان می‌خورند و کار آن جهان ‌می‌کنند “.

من نوعی، بچه دانش آموز که بودیم وبدرجاتی عزیر والدین، خیال میکردیم که میزان این عزت همان است که درپیش معلم ها داشته وبرای لوس بازی وفریب معلم انشاء ، خودرا دانش آموز عزیز خطاب میکردیم : ” ما دانش آموزان عزیز از این انشاء نتیجه میگیریم که …”!

آقارحمان هم درست کاری کرده که ما دربچگی میکردیم و سازمان خود را پرافتخارمعرفی کرده که ازبعد ازانقلاب تا مقطع ۱۳۶۰ محل شک وتردید است و وضعیت بعد از ۱۳۶۰ اش هم اظهر من الشمس است:

وارد کردن مخالفت های مسالمت آمیز اقشاری از دانش آموزان ودانشجویان به جنگ مسلحانه وتبدیل آن به ترور، اعدام وخونریزی های ناشی ازآن ، کمک اطلاعاتی ونظامی به دشمنی که قسمتی ازخاک مارا اشغال کرده وشهرهای زیادی ازما را ویران کرده بود، تبدیل یک سازمان سیاسی به یک فرقه ی تروریستی وانتحاری ، توهین به کرامت انسان ازطریق تصاحب جان ، مال وناموس اعضای خود ، ایجاد دستگاه های وسیع تفتیش عقاید وزندان ها درداخل مناسبات ، رواج شکنجه و… وسرانجام تیز کردن شمشیر صهیونیزم جهانی، نئوکان های مدافع منافع نامشروع یک درصد ازبرخوردارترین مردم جهان برای درتنگنا گذاشتن مردم ایران که مجددا وبطور کامل در چرخه ی نظام تک قطبی جهانی باقی بماند و جاسوسی و … برای تحقق این امور خبیثه، گوشه ای از عملکرد این سازمان پرافتخار است!

***

خانواده اعضای مجاهدین کیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

مریم رجوی مجاهدین خلق کارناوال ویلپنت فرانسهدر آستانه کارناوال ویلپنت (از لو رفتن نامه جعلی رجوی تا ورود هیئت پارلمانی مربوطه به تهران)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17946

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم آوریل ۲۰۱۵:… انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغار ومجانین دارند- چرا که دادستان ومحکمه ای برای حمایت ازصغار و …

خواسته بحق خانواده ها از ارگانهای بین المللی (آلبانی ۸۰۰ نفر دیگر را قبول کرد. رجوی سنگ اندازی می کند)

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

۳۰/۰۱/۱۳۹۴

محمد رویایی چهره ی دیگری ازگماشتگان مسعود رجوی است که واقعا هم ” رویایی” شده ونوشته ای دررسانه های رجوی منتشر کرده است.

نام نوشته ی او ” پیاده شدن از خر اتمی و زهرمار شدن خرمای یمنی ” بوده وطی آن گفته است:

” علت تعجبم این نیست که چرا حضرات زمین را به آسمان میدوزند تا ثابت کنند اگر مجاهدین سر کار بیایند اوضاع خرابتر میشود و با هزار دوز و کلک و جعلِ حدیث و شامورتی بازی, بالاخره نتیجه میگیرند که «البته خمینی»؛ این حرف هرگز جدید و عجیب نبوده و ۳۰سال است مخالفان دست ساز رژیم به مناسبتهای مختلف تکرار میکنند. عجیب این است که درست همزمان با ترکیدن بادکنک رژیم در منطقه و شکست و غافلگیری ولایت فقیه در یمن، جیغ و تیغ حضرات ـ فراتر از علمای! قم و تهران ـ بلند شده که چرا در طبل جنگ میکوبید؟ اگر دنبال امنیت هستید چرا به جای تلاش برای رفتن به سواحل امن در اروپا و آمریکا، درخواست سلاح میکنید؟ چرا حفاظت و امنیت را به اهلش واگذار نمیکنید؟ اصلاً چرا جان بولتون که از کودکی جنگ طلب بود و شعار سرنگونی میداد خواستار حملة نظامی به ایران شده و جنگ طلب هایی همچون «جان مک‌کین»، «رابرت منندز»، «لیندسی گراهام»، «تام کاتن» و … که اموراتشان فقط با جنگ پیش میرود از شما حمایت میکنند “؟

عرضم به حضور انور این است که دراینجا که ایران باشد، کسی حتی تصور آمدن مجاهدین برسرکار را ندارد و این ایده درذهن ” رویایی” شماست!

اگر کسی هشداری دراین مورد داده وخطر فرقه ی رجوی را خاطرنشان میسازد، نه ازاین بابت است که چنین تحلیلی ازاوضاع دارد که شما مطرح کرده اید، بلکه این تذکرات ناشی ازشناختی است که از حقه بازی رجوی دارند و آثار دستگاه مغزشوئی های اورا درک کرده ومیدانند که اعضای بدام افتاده ی این فرقه ی منحوس ممکن است تصور کنند که تلاش های مسئولین ورسانه های رجوی ببارخواهد نشست وازاین بابت احساس خطر برای جان این نگون بختان میکنند وچگونه؟

سران این فرقه که ازجایگاه اجتماعی لازم درایران برخوردار نبوده وخود بهتر ازهمه بدین امر واقفند ، تمام هم وغم شان راضی کردن سلطه گران به حمله ی نظامی به ایران است تا نیروهای خود را درپناه توپ وتانک های اربابان ، به کشور رسانده و حکومت نوع اشرفی خود رادرایران برپا دارند وچون چنین امکانی هرگز وجود ندارد، نتیجه ی این طرزتفکر وانتظار، پیری وازبین رفتن بیمورد زندگی این اسرا خواهد شد ویا درحالت بحرانی که کمتر ممکن است اتفاق بیافتد، جانشان درمعرض تهدید جدی قرار گیرد!

گماشتگان رجوی براین تصور خام نباشند که مردم تمام کارهای خود را رها کرده ودرفکر آنها هستند!

مسئله بصورت ساده تر عبارت از این است که این مشکل خاص چند هزار خانواده ای است که فرزندانش به اسارت رجوی درآمده وآنها هستند که مطالبی منتشر کرده وصدای رجوی ها را درمیآورند !

متاسفانه درمقابل این انجام وظیفه ی خانواده ها، این پادوهای بی اختیار مطالب موهن وشرم آوری برعلیه اعضای خانواده ی خود نوشته تا طبق امیال خبیث رجوی، یگانه حامی خود را ازدست داده وایزوله تر شوند ودراین میان حکومت به جهانیان نشان دهد که قضاوت کنند که باچه اپوزیسیونی طرف حساب است و برآیند کار چنان می شود که شخص رجوی وحکومت ایران ، برخوردار شوندگان این مباحثات باشند وشما که این مطالب رابفرموده قلمی میکنید به همراه خانواده های داغدیده متضرر ازاین نوشتن ها!

خلاصه تراینکه تصور نکنید که این مباحثات غیر ازفضای محدود بین خانواده ها و شما ، خریدارانی دارد! شما دانسته یاندانسته به عامل انزوای خود تبدیل شده اید تا سواری بیشتری به رجوی بدهید!

هشدار به خانواده های گرفتار!

انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغار ومجانین دارند- چرا که دادستان ومحکمه ای برای حمایت ازصغار و… وجود دارد وفرزندان شما ازاین امتیاز هم محرومند – بیش ازاین بدست رجوی نسپارید!

صبور باشید و فحاشی های این پادوهای بی اختیار را تحمل کرده وبه اقدامات خود جهت انتقال آنان به کشورهای امن شتاب وعمق بیشتری بدهید و بدانید که این تنها راه موجود برای شما وفرزندانتان است!

دروغ گویی رویا بافی آقای رویایی بشکل زیر ادامه پیدا میکند:

” انگار همین الآن چندین فروند هواپیمای استکبار در پارکینگ لیبرتی منتظرند تا جماعت اسیر و درماندة کویر بی آب و علف لیبرتی را به آمریکا ببرند و بندیان سمج، سفت و سخت ایستاده اند که نخیر! ما تکان نمیخوریم و از آن طرف هم سیل مهمات و سلاح است که در انبارها و زاغه های لیبرتی تخلیه میشود “.

باپول وامکانات لابی گری که دراختیار رهبران شماست که همراه انرژی شان هدر داده میشود، انتقال شما به کشورهای امن ممکن بود وهست اما رجوی با پیش کشیدن درخواست سلاح عمدا خواست که دراین انتقال مانع تراشی کند و مردم وسران کشورها با این بهانه که حضور دوستداران سلاح درخاک آنها خطرناک است، شمارانپذیرند تا درموقعیت مقتضی که شرح داده شد ورجوی بدون دلیل فکر میکند اتفاق خواهد افتاد ، فاقد سیاهی لشگر نباشد ویا اینقدر برعلیه حق حاکمیت عراق تبلیغ کند که افراطیون عراقی شما را بکشند واسرار مگوی رجوی که درپیش هرتک تک شماست ، حفظ گردد و…

پس درد خانواده های دست بقلم ودوستان جدا شده ی خود را که دسترسی سهل تری به اخبار دارند درک کردید؟!

آقای رویایی مینویسد:

” آخر در آن جمع یکی نیست بگوید کدام جنگ و حملة نظامی؟ ۳۰سال است گزینة نظامی روی میز رئیس جمهور آمریکا دارد خاک میخورد و هر تازه کاری میداند آنچه عمل میکند نه گزینه های روی میز که تبادلات و گزینه های زیرمیزی است و همانطور که مرگ بر آمریکای شیخ شیاد مصرف داخلی دارد گزینة نظامی حضرت اوباما هم بیشتر به منظور سدبستن در برابر سنا و کنگره و رقبای جمهوری خواهش است والا او کجا و جنگ کجا! کیست که نمیداند آن زمان که ـ قبل از اوباما ـ گزینة نظامی به طور جدی روی میز رفت و برخی قند در دلشان آب شد که آمریکا کار را تمام میکند و ما هم میرویم پی کار و قاچاق خودمان در داخل، باز ما اولین کسی بودیم که با طرح «راه حل سوم» با صدای بلند گفتیم که راه حل ایران نه جنگ ـ تهاجم نظامی ـ است و نه مماشات “.

متخصصین امور اذعان دارند که اوباما یک انسان بخوبی تحصیلکرده ، باهوش ونکته سنجی است و هیئت حاکمه ی آمریکا برای رتق وفتق اموری که جورج بوش خراب کرده بود، اجازه داد که این انسان باضریب هوشی وقدوقامت بالا ودورگه ، برسر کار بیآید.

اما تقصیر ماچیست که نئوکان های حامی ومحبوب شما ، تنگ نظر تشریف دارند ومختصر اصلاحاتی را که اوباما درصدد انجام لنگ لنگان آنست ، برنمی تابند!

فعلا تکلییف نبرد ” که برکه” در هیئت حاکمه آمریکا کاملا حل نشده تا وفق مراد شما که ویران کردن ایران باشد، عمل شود!

هنوز مردم آمریکا سندرم جنگ عراق وافغانستان را دارند وباین سادگی اجازه نخواهند داد که فرزندانشان درباتلاق ایران نابود شوند و فرق اوباما که یک محافظه کار است، با محافظه کاران افراطی این است که ازاوضاع جهان ونظر مردم آمریکا باخبرتر بوده و تحلیل بهتری ازاوضاع دارد وصلاح آمریکا را دراقدامات خود می بیند!

به این برخوردهای اوباما، نه مماشات بلکه دورنگری او باید لقب داد که معتقد است که با این روش بهتر میتواند حقوق نامشروع ۱۰درصد ازمتنعمین آمریکا را حفظ کند ونمیخواهد که ” طمع کند درهمه وضرر کند درهمه”!

بقیه ی مطالب این نوشته مربوط به سناریوی یمن است که ارتباط زیادی باایران ندارد وآن مسئله را طرف های ذینفع تر باید حل کنند!

شکست ادعایی جمهوری اسلامی دریمن ، حرف چرتی است وایران کشوری درحد واندازه ی سلطه گران نیست که بخواهد یمن را متصرف کند!

***

همچنین:

نعل وارونه ای بنام دخالت های ایران در امورمنطقه!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دهم می ۲۰۱۵:…  تسلط بر منابع خاورمیانه توسط دیگرانی که تلفات انسانی ومالی ناشی این حماقت وخیانت رهبران ودولتمردان خود را متقبل میشوند وحرکت راحت تر برای گشودن دروازه های شرق که اینک نقش مهم تری در جهان ایفا میکند! فرقه ی رجوی با هزار زجمت

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم آوریل ۲۰۱۵:… انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغا

جان بولتون جزو منتصبان شِلدون گرَی اَدلسون هاست!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سیزدهم آوریل ۲۰۱۵:… جریان ازاین قرار است که گویا دریکی ازرسانه های فارسی زبان مطلبی نوشته شده که طی آن این سناتور نئوکونسراتیو وصهیونیست امریکائی به پیشنهاد بمباران ایران متهم شده و رسانه های رجوی بعنوان وکیل مدافع او وارد معرکه شده و با درج م

نمایش بیسوادی یا غرض ورزی؟! (مهرداد هرسینی لازم داشت این را بخواند)

مریم رجوی مزدور عربستان صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوم آوریل ۲۰۱۵:…  فرقه ی رجوی که منافع ننگین وگذرای خود را درهمراهی وهمکاری با این مرتجعین واربابان بزرگتر نئو کان آنها دانسته به تکاپو افتاده وعلاوه برتکرار شبانه روزی اخبار دروغین رسانه هایی که تحت تسلط وال استریت ، صهیونیست ها ونئو کان ها هستند، خود نی�

شباهت عجیب توصیه های محمد رضا شاه و مریم رجوی به غرب!

مریم رجوی، حجاب اجباریصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و ششم مارس ۲۰۱۵:…  باندازه ی طرف مقابل هم قابل اعتماد نیستند ؟ آیا فراموش کرده اید که جورج بوش بعد از اشغال افغانستان وعراق و علیرغم مشاهده ی اینکه ایران هیچ کمکی به رژیم های غیر نرمال این کشورها نکرد و بخاطر این برخوردش میبایست مورد تک�

پیام نوروزی خانم رجوی، حکم ایجاد توفان درفنجان آب رادارد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…  اصلا چرا جای دوری برویم ، همینکه درسازمانی موسوم به مجاهدین خلق ایران ، عوامل عینی وذهنی معینی سبب شد که این سازمان ازنفی سیستم سرمایه داری مترقی تر ، به قبول روابط برده داری درمناسبات خود روی آورد ، نشان میدهد ک�

برخلاف نظر خوله دنیا: ریشه ی اصلی مشکلات منطقه درطمع ورزی آمریکا وزائده های افراطی اش است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، هشتم مارس ۲۰۱۵:…  وبسایت رسمی مجاهد نماهای خلق ایران نوشته است : “خانم خوله دنیا سخنگوی ائتلاف ملی سوریه: ریشه اصلی مشکلات منطقه رژیم ایران است ” جواب ساده وقاطع این ادعای سرتاپا دروغ این است که این ایران نبوده ونیست که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را د�