امروز هر چقدر می خواهید بشکن بزنید ؛ فردا باید به سرتان بزنید .( 2)ا

امروز هر چقدر می خواهید بشکن بزنید ؛ فردا باید به سرتان بزنید .( 2)ا

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، چهارم نوامبر 2017:… 2 روز از دیدن ان صحنه جشن گوهران بی بدیل رجدی با افسران و سربازان عراقی گذشه بود که در تعمرگاه کار می کردم یوسف پیام اورد که خواهد صدیقه حسینی با تو کار دارد ! دستهایم را تمیز کرده به سمت اطاق  صدیقه رفتم ؛ همینکه وارد ازاق کار صدیقه شدم از یوسف خواست که اطاق ترک کند ! معلوم شد خود یوسف هم از این جشنی که بصورت مخلوط …

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایراناگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

لینک به منبع

امروز هر چقدر می خواهید بشکن بزنید ؛ فردا باید به سرتان بزنید .( 2)

از هیتلر پرسیدند پست ترین انسانها کی ها هستند ؟

گفت : پست ترین و خبیث ترین انسانها کسانی هستند که در تصرف کشورشان با من که بیگانه بودم همکاری کردند . چون وطن حیثیت مادر را دارد و انها زمینه سازی کردند حتا من بر مادرشان مسلط شوم .

2 روز از دیدن ان صحنه جشن گوهران بی بدیل رجدی با افسران و سربازان عراقی گذشه بود که در تعمرگاه کار می کردم یوسف پیام اورد که خواهد صدیقه حسینی با تو کار دارد !

دستهایم را تمیز کرده به سمت اطاق  صدیقه رفتم ؛ همینکه وارد ازاق کار صدیقه شدم از یوسف خواست که اطاق ترک کند !

معلوم شد خود یوسف هم از این جشنی که بصورت مخلوط با سربازان امریکائی ترتیب داده بودند خبر نداشت .

طبق لت معمول حال و احوالپرسی و اینکه چکار می کنی و … چند دقیقه گذشت و صدیقه شروع کرد ریل بازجوئی ؛

ــ 2 روز پیش در سالن اجتماعات چکار می کردی ؟ من هم گفتم برای بازدید موزه عراقی ها را اورده بودم پیش خودم کفتم تا اینها موزه ا ببیند من با یکی از بجه ها که انجا کار می کند بشینم کنارش زود از کوه در رفت و یعنی محفل بزنید !

گفتم نه بحث محفل نبود می خواستم اچار فیلتر بهش بدهم .

ــ پس چرا رفتی به داخل سالن اجتماعات ؟

گفتم خواهر از سالن یک سر و صدائی می امد فکر کردم انجا کار می کند در باز کردم داخل سالن نرفتم صدیقه برگشت گفت در سالن یک موضوعی بود که حتا برادران فرمانده و خیلی از فرمانده های خواهر شورای رهبری از این موضوع  خبر ندارند اما تو ان دیدی !

راستش دیدم مسئله کش پیدا می کنه و مسئله امنیتی تهدید جانی رو میز می باشد :

زود گفتم خواهر داشتند برنامه موسیقی ضبط می کردند کجای این خیلی مهم !من هم زود بر گشتم .

صدیقه گفت اگر یک کلمه در مورد انچه دیدی به کسی حرف بزنی سرت زیر اب می کنیم ! می فرستم جتئی که عرب برایت نی بزند !

من هم زود از سالن خارج شدم به چند تا از دوستانم ماجرا را تعریف کردم و گفتم اگر دیدید خبری از من نیست بدانید اینها س به نیستم کرده اند !

البته چند روز بعد این اتفاق فردی بنام  علی اکبر انباز معروف به یوسف و همراه ان فردی بنام برادر رسول تقریبآ نزدیک ساعتهای یک نصف شب ضدایم زدند و گفتنمد می خواهیم چند لکمه به تو صحبت بکنیم سوار خودرو جیب کرند راننده یوسف من وسط و سمت راستم رسول به سمت پارک اشرف رفتیم و انجا رسول و علی اکبر انباز بیشتر از نیم ساعت ایستادیم البته بدون هیچ دلیلی بعد حرکات مشکوک تین 2 شکنجه گر را دیدم زود کاتری که تو جیب ام بود در اوردم و شروع کردم تو دستم بازی کردن . علی اکبر انباز ( یوسف) وقتی کاتر دستم دید جا خورد از من پرسید کاتر برای چی اوردی ؟ گفتم برای احتیاط حالا که سلاج نیست وسیله دفاعی چماقو در نهایت مشت و کاترو ..

علی اکبر انباز چند دقیقه بصورت خصوصی با رسول صحبت کرد . مثل اینکه نتیجه گرفته بودند نیست واز بین بردن برایشان سخت و منصرف شوه بودند در نتیجه سوار جیب شدیم البته به اسرار خودم سوار عق جیب شد تا به مقر استقرار رسیدیم .

چند روز بعد به بهانه سیزده بدر بخشی ازفرمانده هان و سر بازان امریکائی برای مراسم سیزده بد ر برای ناهار به پارک اشرف دعوت شده بودند  .

در میان پذیرائی کننده ها فردی بود بنام رضا گوران که بصورت مشمئز کننده چاکر و نوکر امریکائیها می رفت ؛ رضا گورن با ان هیگل نتراشیده اش تمام خدمات و رسیدگی به سربازان و فرمانده هان امریکائی را به تنهائی انجام می داد و من فکر میکنم انجا نقطه شروع و استارت مزدوری رضا گوران برای امریکائیها بود اگر این مسئله از چشم مسئولین فرقه ندید گرفه شود و یا عادی تلقی شود .

درست  در وسط این برنامه بود که رضا گوران با سوار کردن چند نفر از اعضاو نفرات  جدید  را از  انتخاب می کند و ترتیب فرار انها را به تیف برنامه ریزی می کند  و با یک خودرو ایفا با نفرات مشخص شده به تیف فرار می کنند .

ادامه دارد ….

محمدد رزاقی

*** 

طناب صدامحامیان غربی صدام هنگام اعدام وی با طناب کشتی امریکایی کجا بودند؟ 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31789

امروز هر چقدر می خواهید بشکن بزنید ؛ فردا باید به سرتان بزنید .( ۱)ا 

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیستم اکتبر ۲۰۱۷:… از هیتلر پرسیدند پست ترین انسانها کی ها هستند؟ گفت : پست ترین و خبیث ترین انسانها کسانی هستند که در تصرف کشورشان با من که بیگانه بودم همکاری کردند . چون وطن حیثیت مادر را دارد و انها زمینه سازی کردند حتا من بر مادرشان مسلط شوم . بعد از سخنرانی ابلهانه و ضد ایران و ایرانی ترامپ ؛ بلافاصله مریم قجر داعشی پیام حمایت از سخنرانی ترامپ … 

جان مک کین مریم رجوی مزدوری جنایت تروریسممحمد رزاقی: دیدار مریم قجر داعشی با بنیانگذاران داعش!ا

داعش امریکایی رجوی مجاهدین خلق 1فوران نارضایتی از دیدار با مک کین در فرقه رجوی (مک کین بجای مسعود رجوی آمد)ا

لینک به منبع

امروز هر چقدر می خواهید بشکن بزنید ؛ فردا باید به سرتان بزنید .( ۱)

از هیتلر پرسیدند پست ترین انسانها کی ها هستند ؟

گفت : پست ترین و خبیث ترین انسانها کسانی هستند که در تصرف کشورشان با من که بیگانه بودم همکاری کردند . چون وطن حیثیت مادر را دارد و انها زمینه سازی کردند حتا من بر مادرشان مسلط شوم .

بعد از سخنرانی ابلهانه و ضد ایران و ایرانی ترامپ ؛ بلافاصله مریم قجر داعشی پیام حمایت از سخنرانی ترامپ را صادر کرد .

بعد از پیام ضد ایرانی مریم قجر داعشی در مقرهای این فرقه در آلبانی جشن و پایکوبی به راه می اندازند و سران فرقه ادعا می کنند این جشن شروع سرنگونی رژیم هست !

برگزاریجشن در مقرهای این فرقه در البانی من یاد خاطراتی از اردوگاه بد نام اشرف در زمان حضور ارتش امریکا انداخت که جا دارد یک یاد اوری کوتاهی از ان جشنها بکنم .

بعد از سقوط صدام ملعون و ورود ارتش امریکا به عراق  اعضاء فرقه در بیابانها و کوههای شمال عراق نزدیک خانقین مستقر بودند وبا بمباران مقرها اکثر افراد به جز سلاح و لباسی که بر تن داشتند هیچ امکان دیگری نداشتند بعد اینکه ارتش امریکا اعضاء فرقه را در پادگانی که به مقر سابق سپاه دوم عراق ( فیلق دوم ) معروف بود سر جمع کرد و چند هفته بعد هم خلع سلاح توسط ارتش امریکا صدرت گرفت همه اعضاء در اردوگاه بد نام اشرف بوسیله ارتش امریکا سر جمع شدند .

باز در این زمان از انجا که اعضاء فرقه مقرهای سابق اهدائی صدام ملعون به رجوی داعشی را از دست داده بودند امکانات استقراری در اردوگاه بد نام اشرف را نداشتند و مبجور بودیم در محوطه مقرهای مختلف شبها را بخوابیم .

چند هفته بعد از سر جمع شدن اعضاء فرقه در اردوگاه اشرف کارهای طاقت فرساء استقراری شروع شد و اعضاء نگن بخت مجبور بودند مثل برده از صبح تا شب کار کنند .

این در حالی بود که سران فرقه با بهترین امکانات در مقرهائی که تمام امکانات وجود داشت مستقر بودند .

چند هفته بعد از مستقر شدن در اردوگاه بد نام اشرف و صدور کارت اسارت توسط ارتش امریکا برای اعضا ء نگون بخت به یکباره شاهد  برگزاری جشن و پایکوبی با حضور فرمانده هان و سربازان امریکائی در مقر ها ی مختلف بودیم !

برپائی جشن و پذریرائی از فرمانده هان و سربازان امریکائی در حالی برگزار می شد که سران فرقه  به ارتش شکست خورده و خلع سلاح شده رجوی کمترین امکانات را  می دادند و اعضاء نگون بخت مجبور بودند با هیزم و در اشپزخانه های صحرائی برای خودشان غذا آماده کنند اما برای بدست اوردن دل ارباب جدید همه امکانات را بکار می گرفتند تا از جنایتکاران جنگی مثل سرهنگ دیوید فیلیپس و …. دلربای کنند .

با اینکه خیلی از اعضاء نگون بخت با کمترین امکانات و مواد غذائی روز را به شب سر می کردند و با تن خسته و طاقت فرسا  از کارهای استقراری شب را سحر می کردند  اما سران فرقه هر روز در یکی از مقرات برای سربازان اربابان جدید خوش رقصی می کردند جشن و پایکوبی برکزار می کردند .

بیاد دارم وقتی  نوبت مقر مابرای  برگزاری و جشن برای امریکائیها بود مقر ما در پارک اردوگاه بد نام اشرف برای امریکائیها جشن برگزار کرد . با اماده کردن انواع غذاها و کباب و با شیرینی و میوه از امریکائیها پذیرائی می کردند که وقتی جشن و پایکوبی تمام شد و فرمانده هان و سربازان امریکائی بلند شدند که محل جشن ترک کنند چند قدمی دور نشده بودند که گوهران بی بدیل چنان بسوی میزهای که امریکائیها تا چند ثانیه پیش نشسته بودند حمله ور شدند تا از پس مانده های غذا بخورند که وقتی این صحنه را دیدم به یکی از دوستان که کنارم ایستاده بود و هنوز هم در اسارت ذهنی و جسمی فرقه رجوی هست گفتم خاک بر سر کسی که به سر ما بمب می ریزد !

سر این گوهران بی بدیل از ان بالا از این غذا ها و یا چند عکس زن لخت بریزند این گوهران بی بدیل مجاهد و مبارز بودن فراموش می کنند ! ببین چطور برای پس مانده غذای امریکائیها له له می زنند !

( در بین ارتشی های امریکائی چند سرباز زن بود که می دیدم اکثر گوهران بی بدیل گویا با چشم می خواستند ان زنان امریکائی بخورند ومی دیدم بعضی ها با اشاره بهم سربازان امریکائی را که روی صندلی ها لم داده بودند بهم نشان می دهند )

واقعیت اینکه این سران فرقه بودند که اعضاء نگون بخت از همه چیز محروم کرده اند و اعضاء نگون بخت در این رابطه هیچ مقصر نیستند .

روزی که ما در بیابانها و کوههای عراق زیر شدید ترین بمباران تاریخ بودیم وحتا خیلی از اعضاء هفته ها در شیار کوهها بودیم حتا امکان یک وعده غذا و یا تعویض لباس و …. و سرگردان و اواره در بایبانها و کوههای عراق  بین شهرهای جلولا و خانقین نزدیک مرز ایران و عراق .

اما  قبل از اینکه درعراق ترقه ای در شود مریم قجر داعشی به همراه شوهر سابق و نزدیک به ۲۰۰ تن از سران فرقه در اردوگاه اور سوراواز خوش گذرانی می کردند وشوهر روح پلیدش ( رجوی داعشی ) هم به سوراخ موشی خزیده بود و از سوراخ موش پیام می داد .

برگزاری جشنهای محرمانه برای امریکائیها !

چند روز از سال ۸۳ می گذشت که سران فرقه برای یک عده از عراقیها مهمانی می دادند هر وقت برای عراقیها مهمانی می دادند کار ما جابجائی افراد عراقی با اتوبوس  و مینی بوس از پارکینک بیرون اردوگاه اشرف به سالن یا مقری که جشن در ان  برگزار می شد بود .

قبل از انتقال عراقیها چند تا از سران فرقه ما را توجیه کردند و گفتند اول مهمانها را می بریم موزه و بعد از موزه منتقل می کنید به سالن ستاد .

ما هم بعد پر شدن صندلیهای اتوبوس حرکت کردیم به  سمت موزه که داخل محوطه سالن نشست ( سالن اصلی ) در یک گوه به تازگی یک ساختمان بعنوان موزه درست کرده بودند .

وقتی عراقیها پیاده شدند و اتوبوس در گوشه ای پارک کردم پیش خود گفتم تا اینها موزه را ببینند من هم بروم به یکی از دوستان قدیمی و نزدیکم که در سالن اجتماعات مشغول کار بود سری بزنم احوال پرسی بکنم .

به محلی که فکر می کردم رفتم ولی دوستم انجا نبود . اما جلو سالن اجتماعات ۲ دستگاه مینی بوس پارک شده بود و در بین دیوار و مینی بوسها هم ۲ دستگاه خودرو نظامی هامر امریکائیها .

و یک لظه دیدم جلو درب کوچک سالن یک صندلی خالی هست و یک سر وصدائی از داخل سالن می اید که فکر کردم شاید امریکائیها را اورده اند داخل سالن کاری بکنند و یا بازرسی هست و …

اما وقتی درب را یواشکی باز کردم و انچه از گوشه درب دیدم برایم غیر قابل باور بود . دور هر میزی چند سرباز امریکائی و کنارشان هم از خواهران مجاهد که رجوی داعشی مدعی بود این زنان مجاهد نوامیس ایدئولوژیک وی هستند !  و روی سن هم چند سرباز امریکائی به همراه چند دختر و پسر از گوهران بی بدیل می زنند و می خوانند .

البته فکر نکنید سرود : سر کوچه کمین مجاهد پر کینه … امریکائی بیرون شو خونت روی زمین را می خواندند بلکه ان سرود کلا به خاک سپرده شده بود و به جایش  I LOVE YOU USAمی خواندند . خخ

فورآ درب بستم بر گشتم به سمت اتوبوس بروم که همزمان دیدم یکی از زنان نوامیس رجوی داعشی که گویا نگهبان درب سالن بوده تا کسی نتواند به سالن وارد شود خودش را بهم رساند با تندی و فریاد پرسید اینجا چکار می کنی ؟

من هم گفتم خواهر دنبال فلانی می گردم که کف بر دهان فریاد زد تو نباید اینجا می امدی و …بدبخت تازه نمی دانست که داخل سالن هم دیده ام چه خبر وگرنه همانجا یک بلائی سرم می اورد .

ادامه دارد …..

پاریس محمد رزاقی

*** 

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviشما رجوی ها را دست انداخته اند ، باور کنید!ا

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31759

مریم قجر داعشی قارا کنیزی ؛ ضد ایران ؛ ایرانی بودنش را ثابت کرد 

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی پاریس، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۷:… سخنرانی ابلهانه و احمقانه ترامپ زنباز روانی تمام نشده ۳ جنایتکار( نتانیاهو ؛ ملک سلمان و مریم قجر داعشی ) بوزینه وار از مواضع ضد ایران وایرانی ترامپ بالا و پاتین پریدند واظهار خوشحال کردند . مریم قجر داعشی سالها قبل هم به دستور اربابانش خواهان تحریم و حتا بمباران ایران و تبدیل ایران به سوریه دوم بود که به ارزویش نرسید . اما موضع گیری این ۳ خبیث … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمرجوی بدجوری حرف های مخالفین مردم ایران را نشخوار میکند! (+ دوستان رجوی، دشمنان مردم ایران)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

مریم قجر داعشی قارا کنیزی ؛ ضد ایران ؛ ایرانی بودنش را ثابت کرد.

سخنرانی ابلهانه و احمقانه ترامپ زنباز روانی تمام نشده ۳ جنایتکار( نتانیاهو ؛ ملک سلمان و مریم قجر داعشی ) بوزینه وار از مواضع ضد ایران وایرانی ترامپ بالا و پاتین پریدند واظهار خوشحال کردند .

مریم قجر داعشی سالها قبل هم به دستور اربابانش خواهان تحریم و حتا بمباران ایران و تبدیل ایران به سوریه دوم بود که به ارزویش نرسید .

اما موضع گیری این ۳ خبیث بلافاصله بعد از سخنرانی ترامپ از هماهنگی قبلی مریم قجر قارا کنیز با اربابانش را بطور کامل اشکار کرد .

خوشحالی مریم قجر داعشی بعد از سخنان ترامپ مخص می کند که این دارو دسته جنایتکار به چه اندازه در منجلاب خود فروشی ؛ وطن فروشی ؛ پول پرستی ؛ خیانت و …. غرق شده اند  .

 شخصآ فکر همسوء شدن فرقه رجوی داعشی با جنگ طلبان امریکائی ؛ اسرائیل ؛ عربستان بدون حکمت نیست !

شاید روزها می نشستیم صحبت می کردیم ؛ مصاحبه می کردیم ؛ می نوشتیم به این روشنی نمی توانستیم ماهیت ضد ایران و ایرانی بودن ؛ وطن فروش بودن سران این فرقه را به این شفافی نشان بدهیم . اما همسوئی مریم قجر داعشی با دشمنان ایران و ایرانی کاملا گویای همه چیز می باشد به قول معروف به دهی که دیده می شود راهنما نیاز نیست .

ببینید استراتژیستهای مخ پوسیده مریم قجر داعشی چه سخنرانی نوشته و دست مریم قجر داده اند !

مریم قجر داعشی همزمان با عرعرستان و اسرائیل ۲ دشمن قسم خورده ایران و ایرانی چه گفته !

مریم رجوی از سیاست جدید ایالات متحده علیه تمامیت رژیم آخوندی بخاطر جنایاتش علیه مردم ایران و منطقه و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران استقبال کرد و گفت :

سیاست دولتهای گذشته آمریکا مبتنی بر چشم پوشی بر نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران و اشغالگری های مرگبار ملایان و سپاه پاسداران در منطقه و دادن امتیازات کلان به آنها در برجام، فاجعه بار بوده و مردم ایران و منطقه، بهای سنگینی برای آن پرداخته اند. مخرب ترین وجه این سیاست معامله بر سر مقاومت عادلانه مردم ایران و لیست گذاری تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی و شورای ملی مقاومت به مدت ۱۵ سال همراه با بمباران قرارگاههای مقاومت در نزدیکی مرزهای ایران در خاک عراق و همچنین نقض تعهدات در مقابل مجاهدان اشرف و لیبرتی ، بی عملی در برابر کشتار آنها و ضبط ۶۰۰ میلیون دلار دارایی ها واموال آنها توسط حکومت عراق بوده است که کماکان ادامه دارد !

مریم قجر داعشی اظهار کرده دولتهای قبلی با رژیم مماشات کرده اند !

مگر دولتهای قبلی امریکا و خیلی از دولتهای اروپائی به خاطر نقض حقوق بشرهمه ساله ایران محکوم نکرده اند ؟

ایا ناظر بر حقوق بشر برداشته بودند ؟

ایا ان همه تحریم قطعنامه علیه ایران توسط دولت امریکا و خیلی از کشورهای اروپائی صورت نگرفت ؟

پس مماشات حرف مفت به زبان گویا حرفتان این هست که ما و اسرائیل و عرعرستان و… تقاضای جنگ و بمباران ایران داشتیم که نشد .

اما اینکه اظهار کرده اید بمدت ۱۵ سال در لیست تروریستی بودید و قرارگاهایتان بمباران شده و … و بیشتر از همه شما بها داده اید این طلبکاری از ارباب جدید پر روئی ! چرا؟

شما به خاطر ترور امریکائیها ؛ ترور مردم بی گناه ایران ؛ همراهی با صدام در کشتار کردها و شیعیان عراق در سال ۹۱ و شکنجه وزندانی کردن کشتن اعضاء و…. در لیست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتید که در نهایت با یک زد و بند سیاسی با همان دولتهای قبلی امریکا و اروپا از لیست خارج شدید وگرنه اگر ان بده بستان سر خروج از اردوگاه بد نام اشرف نبود همچنان در لیست سیاه تشریف داشتید .

اگر امروز نفسی می کشید و در کنار رود اور سواواز و یا در البانی به حیات خفیف و خائنانه خودتان ادامه می دهید مدیون دولتهای قبلی امریکا هستید .

چون همکاری و غلطیدن از نوکری صدام به قارا کنیزی امریکا و اسرائیل و عرعرستان باعث شد تا دولتهای بی مایه و بی رگ در عراق شما را به میز مجاکمه نکشند وگرنه باید تک به تک سران فرقه به خاطر جنایتها و کشتاری که از مردم ایران ؛ عراق ؛ اعضاء خود کرده بود در مقابل یک دادگاه عادلانه جوابگو می شدید و همین دولتهای سابق امریکا بودند که این اجازه را به دست نشانده هایشان ندادند . اما ان مثل معروف هست که می گوید یک بار جستی ملخی ؛ دو بار جستی ملخی یک روز گیر می افتید و باید جواب جنایتها ؛ ترورها ؛ وطن فروشی ها ؛ خیانتهایتان را بدهید .

اما بحث شیرین ۶۰۰ ملیون دلار !

اولا سخنرانی ترامپ انهم بصورت ابلهانه و احمقانه  مشخص کردن سیاست امریکا در مقابل ایران بود نه عراق !

اربابتان تاریخ تحریف می کند و خلیج فارس را خلیج عربی بلغور می فرماید . شما هم جغرافیا را بلد نیستید بحث سر ایران بود شما یکدفعه پاچه عراق می گیرید !

این از همان شاهکارهای مخ پوسیده هائی هست که مریم قجر دور خودش بعنوان استراتژیست جمع کرده که فرق ایران با عراق نمی تانند تشخیص بدهد و تند یک متن می نویسند می دهند دست مریم قجر داعشی تا بیاد رو خوانی کند .

اما یک پیشنهاند به مریم قجر داعشی برای رسیدن هر چه سریع به ۶۰۰ ملیون دلار دارم !

شما که می توانید قبل از اینکه در عراق ترفه ای در شود از عراق خارج شده و در کنار رود اور سوراواز لنگر به اندازید و یا به نروژ بلژیک یا المان ؛ البانی سفر کنید یکبار هم شده ساکتان را بردارید برید عراق بگوید امده ام ۶۰۰ ملیون دلار طلبم را می خواهم اینقدر شکوه ناله نیاز ندارد مگر سند ندارید پس چرا به عراق نمی روید ؟؟؟

بقیه درخواستها هم در همین پشتک وارونه زدنهای بوزینه وار میماند مثل ان زمانی که بند کرده بودید کرسی سازمان ملل بدهند به مریم قجر باش تا صبح دولتت بدمد همین .

اینکه فلان خبرگزاری نوشته  :مریم رجوی گفته ترامپ مشروعیت رژیم ایران را گرفت !

این را هرآدم عاقل و حتا مردم عادی جامعه با سیاست کاری نداشته باشند می دانند که یک دولت در به دولت دیگر مشروعیت بدهد یا مشروعیت ان را بگیرد این حرف هم از همان حرفهای احمقانه و ابلهانه می باشد که در کرده اید .

مشروعیت یک دولت ملت ان مشخص می کند با رای اعتماد و یا عدم اعتماد و یا در مجلس ان کشور و کلا بر اساس قانون اساسی هرکشور مشروعیت دولتها مشخص می شود نه با حرف یک احمق و ابله .

بس از این هم قواره هم برای مریم قجر تومبونی در نمیاد .

فعلا خود مردم امریکا و سیاست مداران و حتا دکترهای روانشناس در مورد سلامت عقلی و ذهنی ترامپ مشاجره و مشاوره می کنند ببینند این بابا مشروعیت ماندن درپست ریاست جمهوری را دارد یا نه !

حرف اخر و اصل اینکه موضع گیری  وهمسوئی مریم قجر داعشی  با عربستان و اسرائیل  بلافاصله بعد از سخنرانی ترامپ  بی شرافتی ؛ وطن فروشی ضد ایران و ایرانی بودن فرقه رجوی داعشی و از نوکری صدام ملعون تنزل به قارا کنیزی  شخص مریم قجر و سران این فرقه ثبت شد .

پاریس : محمد رزاقی 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31731

آقای محمد رزاقی، میهمان این هفته مردم تی وی 

کانون آوا (مردم تی وی)، چهاردهم اکتبر ۲۰۱۷:…  روزجمعه ۱۳ اکتبر۲۰۱۷ برابر با ۲۱ مهرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران  آقای محمد رزاقی  عضوسابق فرقه رجوی ازفرانسه    درمورد موضوعات زیر: – پاسخی کوتاه به یاوه های فرقه رجوی در فضای مجازی – چرا مریم قجر وعده سرنگونی در یکسال آینده را به اعضاء اسیر در آلبانی داده ؟ – آیا فرقه رجوی و … 

MEK member arrested in Tirana Albaniaعنصر مجاهد خلق در آلبانی. از دزدیدن غذا و قاچاق تا بچه بازی و آزار و اذیت زنان در خیابانها

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

لینک به منبع

آقای محمد رزاقی، میهمان این هفته مردم تی وی

رنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه ۱۳ اکتبر۲۰۱۷ برابر با ۲۱ مهرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران  آقای محمد رزاقی  عضوسابق فرقه رجوی ازفرانسه    درمورد موضوعات زیر:

– پاسخی کوتاه به یاوه های فرقه رجوی در فضای مجازی

– چرا مریم قجر وعده سرنگونی در یکسال آینده را به اعضاء اسیر در آلبانی داده ؟

– آیا فرقه رجوی وبطور خاص ادا اطوارهای مریم قجر با عاشورا سنخیت دارد؟

بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

 توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

 قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیزپخش گردید:

https://youtu.be/_XxahOWGqGo

*** 

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)

https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31567

مریم قجر داعشی در نقش هخا در آلبانی ! 

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و ششم سپتامبر ۲۰۱۷:… باید به مریم قجر داعشی بگویم : شما مثل ان شوهر دوم روح پلید تان زیاد به شکمتان صابون نکشید ؛  ما سالیان پای منبر رجوی شیاد نشستیم و شاهد سرنگون کردن رژیم درهر زمانی که انتخاباتی در ایران صورت می گرفت شاهد بودیم . رجوی داعشی هم زمان بوش برای اعضاء نگون بخت در نشست صوتی … 

ابریشمچی مسعود رجوی قرارگاه صدام حسینشارلاتانیسم مجاهدین پایانی ندارد 

لینک به منبع

مریم قجر داعشی در نقش هخا در آلبانی  !

سال ۲۰۰۵ در زندان تیف ساخته جنایتکاران جنگی امرایکا با همدستی رجوی داعشی امکان این را داشتیم که برای اولین بار تلویزیون ماهواره ای را تماشا کنیم .

در بین کانالهای ایرانی یک تلویزیون رنگا رنگ نامی بود که فردی به اسم هخا در این تلویزیون برنامه اجر امی کرد و مدعی بود که می خواهد رژیم ایران را از امریکا سرنگون کند !

این اقا هخا یک روز ماکت یک هواپیمای مسافربری روی میز خود گذاشت و مدعی شد برای سرنگون کردن رژیم ایران تدارک هوا پیمائی را دیده وهر وقت صندلی های این هواپیما پر شد از امریکا مستقیم بسوی تهران پرواز کرده در فرودگاه مهر اباد نشسته و رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد !

البته قبل از ان اقا هخا روشهای مختلف سرنگون کردن را طی کرده بود یک روز می گفت همه مردم راس ساعت سرود ای ایران بخوانند تا رژیم سرنگون شود !

یک روز مدعی می شد همه اتوهای خود را در یک ساعت به برق بزنند تا قطعی برق بوجود بیاد تا رژیم سرنگون شود و… اراجیفی از این دست .

چند هفته بعد نه از هخا خبری بود نه از ماکت هواپیما .

چند وقت پیش مریم قجر داعشی در آلبانی بعد از گذراندن و اتمام تعطیلات تابستانی بعنوان عروس هزار داماد به همراه چند داماد امریکائی و اروپائی برای اعضاء نگون بخت نشستهای مختلف برگزار کرده در این نشستها چند عضو فرقه در قالب داشتن تناقض اقدام به طرح سوال از مریم قجر می کنند.

سوال  اعضاء از مریم قجرداعشی در اردوگاه این فرقه در البانی :

حال که کنار مرز ایران نیستیم و سلاح هم نداریم با چه وسیله ای می خواهیم رژیم ایران سرنگون بکنیم ؟

 مریم قجر داعشی با شیادی که از شوهر روح پلید مفقود القبر خود یاد گرفته در جواب اعضاء نگون بخت که به دنیای ارتباطات دسترسی ندارند و از اخبار ایران ودنیا توسط سران فرقه بدور نگه داشته شده اند گفته :

 با آمدن ترامپ دوران استمالت و مماشات زمان اوباما با رژیم ایران تمام شده و رژیم ایران در زمان ریاست جمهوری ترامپ سرنگون خواهد شد و در نتیجه اعضاء فرقه به راحتی  از البانی سوار هواپیما شده و در فرودگاه تهران پیاده شده وموفق به سرنگون کردن رژیم ایران خواهند شد !

جوابهای مریم قجر داعشی برای اعضاء نگون بخت درست تداعی مزخرفاتی هست که مریم قجر از هخا یاد گرفته با این تفاوت که یادش رفته اول ادعا کرده  رژیم ایران توسط ترامپ زنباز سرنگون شده و بعد  ایشان اعضاء کهن سال خود را سوار هواپیما کرده از آلبانی برای سرنگون کردن رژیم ایران در تهران پیاده می کند !

یعنی مریم قجر داعشی  می خواهد رژیم سرنگون شده توسط ترامپ را چطور  دوباره سرنگون بکند فرمول و معمائی  هست که تا بحال از پیدایش این گیتی هیچ کس نتوانسته این فرمول را پیدا کند فقط و فقط در قوطی عطاری مریم قجر داعشی همیچین معجونی پیدا شود که یک رژیم سرنگون شده را دوباره سرنگون کند !

باید به مریم قجر داعشی بگویم :

شما مثل ان شوهر دوم روح پلید تان زیاد به شکمتان صابون نکشید ؛  ما سالیان پای منبر رجوی شیاد نشستیم و شاهد سرنگون کردن رژیم درهر زمانی که انتخاباتی در ایران صورت می گرفت شاهد بودیم .

رجوی داعشی هم زمان بوش برای اعضاء نگون بخت در نشست صوتی از سوراخ موش پیام داده بود مبنی بر اینکه باقی مانده پایان ۲ سال ریاست جمهوری بوش را تعیین تکلیف رژیم ایران می داند و مدعی بود شرابی را که چند سال انداخته در ۲ سال اینده سر خواهد کشید و از انجا که بوش ایران را در محور شر قرار داده بعد از عراق سراغ ایران خواهد رفت .

البته شراب رجوی داعشی به سرکه تبدیل شد و رجوی از خوردن شراب محروم شد و به خوردن تریاک با خرمای بصره و چای پر رنگ ادامه داد نهایت هم در سوراخ موش روح پلیدش از جسم بی مقدارش خارج شد .

این امید رجوی به بوش برای سرنگون کردن رژیم ایران زمانی بود که امریکائها بیش از ۱۲۰ هزار نیروی نظامی و کلی ادوات جنگی ( هواپیما ؛ توپ ؛ تانک و … ) در کنار مرزهای ایران  داشت اما هیچ غلطی نتوانست بکند .

حالا این ترامپ درست مثل رجوی داعشی دلار دوست و زنباره می خواهد رژیم ایران سرنگون کند ؟  بعد هم دوباره شما مثل هخا بروید رژیم ایران دوباره سرنگون کنید ؟

مریم قجر داعشی در نبود هخا روش سرنگون کردن رژیم هخا را دزدیده و نقش هخا را در البانی بازی می کند  .

پاریس : محمد رزاقی

*** 

Massoud Rajavi fugitive terrorist cult leaderGrand Controversy As MEK Can’t Prove Leader Massoud Rajavi Is Dead Or Alive

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31430

دست و پا زدنهای بیهوده مریم قجر داعشی در باتلاق آلبانی 

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… این شیوه شناخته شده برای ما که بیست سال در تشیکیلات این فرقه مافیائی بودیم کاملا شناخته شده است . این شیوه کلاشی و شیادی از زمان ان مرحوم روح پلید مفقود القبر ( رجوی داعشی ) در عراق اجرا می شد و حالا تکرار همان شیوه توسط مریم قجر داعشی اینبار در آلبانی به اجرا گذاشته می شود تنها چیزی که … 

مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه تروریستی داعش کد دادن باند رجوی به داعش در نمایش اخیر فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به منبع

دست و پا زدنهای بیهوده مریم قجر داعشی در باتلاق آلبانی .

چند هفته پیش مریم قجر داعشی با سفر به آلبانی چند مراسم پشت سر هم برگزار کرد .

در این مراسم عروس هزار داماد ( مریم قجر داعشی ) به همراه دامادهای امریکائی و اروپائی اش به اسم مبارزه اما در واقعیت تعطیلات تابستانی خود را در آلبانی سپری کرد و با برگزاری چند مراسم و هوا کردن کفتر و بادکنک به همراه دامادهایی که مریم قجر انها را با پرداخت هزاران دلار های خونین به البانی اورده بود مدعی شد در حال مبارزه و سرنگون کردن رژیم ایران می باشد .

البته نویسنده های سناریو ها و برنامه های مریم قجر یک مشت مخ پوسیده عقب مانده هائی هستند که فکر می کنند مردم شعور و عقل ندارند و نشسته اند تا ببیند مریم قجر تعطیلات تابستانی خود را که قبل از اخراج اعضاء در کشورهای اروپائی مثل سوئد ؛ نروژ؛ بلژیک ؛ المان و .. به اسم مبارزه و سرنگون کردن رژیم ایران می گذراند امسال در البانی همراه با دامادهای امریکائی و اروپائی به کام دیگران اما به اسم مبارزه چطور رژیم سرنگون می کند !

ـــ علت راه اندازی نمایش انتخاب مسئول اولی فرقه رجوی داعشی در آلبانی چیست ؟

این شیوه شناخته شده برای ما که بیست سال در تشیکیلات این فرقه مافیائی بودیم کاملا شناخته شده است . این شیوه کلاشی و شیادی از زمان ان مرحوم روح پلید مفقود القبر ( رجوی داعشی ) در عراق اجرا می شد و حالا تکرار همان شیوه توسط مریم قجر داعشی اینبار در آلبانی به اجرا گذاشته می شود تنها چیزی که فرق کرده موقعیت مکانی وگرنه کلاشها همان کلاشها و شیوه همان شیوه رجوی داعشی روح پلید می باشد که در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی داعشی برگزار می شد  و هر بار هم ادعا می کنند با انتخاب مسئول اول برای فرقه رجوی رژیم سرنگون خواهد شد که این شیوه تمامآ مصرف داخلی دارد و برای نگه داشتن اعضاء نگون بخت در اسارتگاههای و سوء استفاده از زنده و مرده این نگون بختها می باشد و هیچ مصرفی به جزء این ندارد  .

مر یم قجر داعشی برای سر پوش گذاشتن به شکست استراتزیک فرقه اش و اخراج فله ای از عراق به البانی طبق معمول  با دست و پا زدن در بن بست و باتلاق آلبانی با کلاشی و شیادی تلاش می کند شکست خفت بار با یاوه سرائی و فیل هوا کردنهائی همچون هجرت بزرگ ( اخراج از عراق به البانی ) را  لاپوشانی کند .

البته نام واقعی این هجرت بزرگ ادعائی مریم مقجر داعشی در اصل و واقعی شکست بزرگ و خفت بزرگ برای رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی که بیش از ۱۰ سال با برگزاری شوهای مختلف در پاریس و کشورهای مختلف خواهان نگه داشتن اعضاء در عراق بود وبه کشتن دادن دهها نفر از اعضاء نگون بخت برای حفظ اردوگاه بد نام اشرف وپیش برد این هدف پیلد با پرداخت دهها هزار دلار به هر یک از ژنرالهای سابق ؛ سرهنگهای سابق ؛ نماینده های سابق ؛ کاندیدهای سابق ؛ وکیل سایق و … با یاوه سرائی و سفسطه بازیهای بی پایان که مدعی بود راه تهرا ن از بغداد می گذرد و برای نگه داشتن اعضاء  دست به دامن امریکائیها و شیوخ مرتجع عرب و نماینده گان اروپائی که لابی های اسرائیل و … شدند ولی در نهایت مجبور شدند با خفت ازعراق به البانی اخراج شوند حالا مریم قجر داعشی  در البانی این شکست خفت باربه اسم هجرت بزرگ به خورد اعضاء نگون بخت می دهد !

به این لینک مراجعه کنید متوجه کلاشی و شیادی مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی داعشی می شوید .

مریم قجر داعشی همراه با سران فرقه رجوی داعشی به شیوه رجوی روح پلید با  کلاشها و شیادها ئی مثل عباس داوری معروف به جاسوس الدوله و مهدی برائی با نام مستعار احمد واقف که به احمد واق واقو معروف هست درهر نشست ویا به اصطلاح انتخاب مسئول اول که در اصل انتصاب یکی از سران فرقه رجوی داعشی می باشد مدعی هستند که با انتخاب مسئول اول برا ی فرقه رژیم سرنگون خواهد شد !

از زمانی که شخص رجوی داعشی مسئول اولی فرقه را یدک می کشید و قرار بود در چند ماه رژیم سرنگون کند تا به امروز با همین وعده پوچ و خیالی ۱۰ تن از سران فرقه همین اسم مسئول اولی را یدک کشیده :

۱ــ مسعود رجوی داعشی ۲ ــ مریم قجر داعشی ۳ ــ فهمیمه اروانی ۴ ــ بهشته شادرو ۵ ـ شهرزاد صدر ۶ ــ بهشته شادرو ۷ــ مهوش سپهری با نام مستعار نسرین ۸ ــ مژگان پارسائی ۹ ــ صدیقه حسینی ۱۰ ــ زهره اخیانی ۱۱ ــ زهرا مریخی

زهرا مریخی  چند هفته پیش از طرف مریم قجر داعشی بعنوان مسئول اول فرقه رجوی داعشی گماشته شد و با این حساب با هر انتصاب مسئول اول برای فرقه که قرار بود رژیم سرنگون کنند تا بحال رژیم ۱۰ بار سرنگون شده که هیچ کس خبر ندارد و بطور خاص اینبار مریم قجر داعشی می خواهد با یک مشت پیر و پاتال که به رسیدگی های ویژه نیاز دارند  هر شب که می خوابند و صبح بیدار می شوند باید خدا را شکر کنند که یک روز هم زنده هستند و برای رفتن به مزار روز شماری می کنند و یک عده دیگر از  اعضاء نگون بخت که در عراق بصورت برده وار به بیگاری مشغول بودند وهر کدام دچار بیمارهای جسمی ؛ روحی و روانی هستند با این افراد می خواهد از البانی رژیم ایران سرنگون کند !

این نمایشهائی که مریم قجر داعشی این روزها در البانی برگزار می کند  جزء دست و پا زدنهای بیهوده دربن بست استراتژیک و ایدئولوژیک و سیاسی اسم دیگر ی ندارد حال مریم قجر داعشی می خواهد به این نمایشات و یاوه سرائی ها هر اسمی بدهد به قول ان مثل معروف که می گوید عاقلان دانند .

به مریم قجر عروس هزار داماد می گویم  رجوی داعشی روح پلید نتوانست با انهمه توپ ؛ تانک و سلاح و اردوگاه ؛ دلارو نفت اهدائی از صدام ملعون غلطی بکنید حال تو همراه دامادهای امریکائی و اروپائی که برای گذران تعطیلات تابستانی به البانی رفتید و با  سس مبارزه به خورد اعضاء نگون بخت می دهید  با کفتر و بادکنک هوا کردن می خواهید رژیم سرنگون کنید ؟!

صنار بده اش … به همین خیال باش .

پاریس : محمد رزاقی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31259

آلبانی قبرستان رو باز برای فرقه رجوی داعشی 

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… تقریبآ یکسال پیش همه اعضاء فرقه رجوی داعشی از عراق بصورت فله ای به البانی اخراج شدند . از همان زمان من و دوستانم در میزگردهائی که برای برسی اوضاع فرقه رجوی در آلبانی داشتیم من شخصا معتقد بودم و گفتم که سران فرقه سعی خواهند کرد وضعیت اعضاء نگون بخت در آلبانی هم مثل عراق بوجود بیاورند و در این راه هم به یک عده از … 

احسان بیدی سیاوش رستاراوضاع فعلی در فرقه رجوی

لینک به منبع

آلبانی قبرستان رو باز برای فرقه رجوی داعشی 

تقریبآ یکسال پیش همه اعضاء فرقه رجوی داعشی از عراق بصورت فله ای به البانی اخراج شدند . از همان زمان من و دوستانم در میزگردهائی که برای برسی اوضاع فرقه رجوی در آلبانی داشتیم من شخصا معتقد بودم و گفتم که سران فرقه سعی خواهند کرد وضعیت اعضاء نگون بخت در آلبانی هم مثل عراق بوجود بیاورند و در این راه هم به یک عده از ماموران البانیائی رشوه داده و هم به بعضی ازکارمندهای ارگانهای بین المللی و سران فرقه رجوی سعی می کنند که به هر طیق ممکن اعضاء نگون بخت در یک حصار و محدوده نگه دارند .

البته این گفته پیشگوئی یا فال بینی نبود بلکه بر اساس تجربه بیست ساله و شناخت ماهیت کثیف و خبیث رجوی دعشی رو ح پلید  و دیگر سران فرقه بدست امده و بطور خاص واقعیت امر اینکه هنوز هم که هنوز ما که عمر خود را در تشکیلات فرقه رجوی داعشی گذرانده ایم به عمق چاه ویلی که رجوی داعشی برای اعضاء نگون بخت درست کرده پی نبرده ایم و از شیادی ؛ دجالی ؛ شارموطه بازی های مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی همان ۲ درصدی که مریم قجر در نشستها مطرح می کرد شناخت داریم !

مریم قجر داعشی با برگزاری جلسات و شوهای مختلف در پاریس و البانی به اعضاء نگون بخت چنین القاء می کند که گویا با اخراج وانتقال اعضاء از عراق به آلبانی رژیم در مرحله سرنگونی ! در سراشیب سرنگونی ؛ در موقعیت سرنگونی ! قرار گرفته است .

یعنی یک مشت یاوه ؛ سفسطه که جز شیادی و شارموتی بازی مریم قجر داعشی چیزی دیگری نیست و   مفت هم گران و خریدار ندارد و برای اینکه مریم قجر به این ادا اطوار بوزینه وار خودش یک رنگ و لعابی بدهد تا بخورد اعضاء نگون بخت خود بدهد  با پرداخت هزاران دلار به نماینده گان سایق ؛ کاندید سابق ؛ رئیس سابق ؛ سرهنگ سابق ؛ ژنرالسابق و … مراسم و شوهای مختلف در پاریس و البانی برگزار می کند .

اما واقعیت چیست ؟ وضعیت فرقه رجوی داعشی در البانی در چه نکته ای هست و به کجا ختم خواهد شد ؟

بعد از اخراج اعضاء فرقه رجوی داعشی از عراق به آلبانی مریم قجر داعشی شخصآ وارد عمل شد و یک مشت اموزش دیده های فدائیان و گارد جمهوری صدام ملعون و همچنین زنانی که در سرکوب و قتل اعضاء و ترورهای داخل کشور دست داشتند به کشورهای اروپائی اورد و بصورت علنی و یک عده را هم بصورت مخفی در خانه های امن مستقر کرد .

البته مریم قجر داعشی شخصا به انتخاب واعزام افراد اموزش دیده فدائیان و گارد جمهوری عراق از البانی به کشورهای اروپائی نظارت مستقیم دارد واین تروریستها قبل از اینکه ازآلبانی به اروپا قاچاق شوند مدتی از اعضاء فرقه بصورت جدا گانه در مقر اصلی فرقه رجوی در البانی نگه داشته می شوند و توجیه می شوند و با انتخاب نام مستعار و کیس سازی برای خودشان طبق توجیهاتی که سران فرقه برای این تروریستها برگزارمی کنند بعد ان توسط پاسپورتهای قلابی که فرقه رجوی در اختیارشان می گذارد و یا قاچاقچی انسان که درآلبانی با فرقه رجوی همکاری می کنند انتقال به کشورهای اروپائی صورت می گیرد .

ـــ مریم قجر داعشی یک عده از سران فرقه را برای کنترل اعضاء نگون بخت در البانی مستقر کرده تا این افراد به اسارت نگه داشتن اعضاء با ترفند ها و حقه بازی و تهدید و … ادامه بدهند . این سران فرقه هر وقت نیاز باشد در کوتاهترین مدت از البانی به کشورهای اروپائی منتقل خواهند شد و صرفآ برای کنترل اعضاء نگون بخت در البانی مانده اند .

ـــ یک عده از اعضاء موفق شده اند از تشکیلات فرقه رجوی جدا شوند  ولی کماکان با حقه بازی و شیادی بی نظیرمریم قجر داعشی و سران فرقه و با همکاری مقامات البانیائی و کمیساریای پناهندگی و پرداخت رشوه به دست اندرکاران موضوع اقامت اعضاء در آلبانی اعضاء جدا شده را هم به خاطر پرداخت حقوق و … به گروگان گرفته اند و بدین وسیله مانع جد ا شدن دیگر اعضاء شده و انها را از عواقب جدا شدن از فرقه رجوی می ترسانند .

ــ اما عاقبت ان عده از اعضاء نگون بختی که در اسارت فرقه رجوی داعشی مانده اند از ۲ حالت خارج نیست .

یکم : به هر طریق ممکن از فرقه رجوی جدا شده به دنیای ازاد قدم بگذارند .

دوم : مرگ تدریجی به جان بخرند و همچنان در اسارت فرقه رجوی بمانند . البته این عده کسانی خواهند بود که از تهدیدات مریم قجر داعشی و سران فرقه برای جدا شدن می ترسند و عده دیگری که امیدی برای شروع زندگی دوباره را ندارند سن و سالشان بین شصت تا هفتاد گذشته  و می خواهند دوران پیری و مریضی خود را به هر طریق ممکن با حد اقل امکانات به سر برسانند و درحقیقت باید گفت منتظر مرگ تدریجی هستند . این یک واقعیت امر و اینده ای هست که مریم قجر داعشی و سران فرقه برای این اعضاء نگون بخت ساخته اند و من و ما چه بخواهیم و یا نخواهیم این اتفاق خواهد افتاد .

بر خلاف ادعاهای شیادانه مریم قجر داعشی و سران فرقه که گویا با اخراج از عراق به البانی رژیم ایران شکست خورده و یا رژیم در سراشیب و یا مرحله سرنگونی قرار دارد باید بگویم  آلبانی مسیر یا راه سرنگونی رژیم ایران نبوده و نخواهد بود بلکه آلبانی آخرین نقطه و محلی هست که رجوی داعشی در ان مسقر شده یعنی  بن بست کامل برای فرقه رجوی داعشی وآلبانی قبرستانی هست رو باز برای اعضاء نگون بخت فرقه رجوی داعشی ومطمئن هستم دریکی دوسال اینده باید قبرستانی درست کنند با نام اشرف نشانها یا مرواریدها ؛ گوهران بی بدیل و …هر از چند روز یکبار یکی را در ان قبرستان دفن کنند بیشتر از این اتفاق خاصی برای فرقه رجوی داعشی در البانی نخواهد ا فتاد.

پاریس : محمد رزاقی

*** 

فروغ جاویدانعملیات فروغ جاویدان در کمینگاه مرصاد 

سید حجت سید اسماعیلی: تنگنای فروغ جاویدان. مجاهدین خلق (فرقه رجوی) از سازمان تا فرقه

Elona Gjebrea_Maryam Rajavi

ایلونا جبریا هماهنگ کننده مبارزه با قاچاق انسان در آلبانی، برده داری مریم رجوی را ستایش می کند

Albania’s Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea praises Maryam Rajavi for keeping modern slaves in Tirana

Elona Gjebrea përgëzon Marjam Raxhavin për mbajtjen e skllevërve modernë në Tiranë

مریم رجوی مزدور صدامی در حال جن گیری در تیرانا آلبانیجشن نوروزی در تیرانا، در هیاهوی مریم مهر تابان

*** 

همچنین:

 • mccain_Fajavi_fart3محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و هفتم آوریل ۲۰۱۷:… ملاقات سازنده گان داعش و جنایتکاران جنگی ؛ سناتور ضد ایران ؛ ایرانی با مریم قجر داعشی چنان رسوائی بزرگی برای فرقه رجوی داعشی ببار آورده که مریم قجر داعشی مجبور شده به سران مخ پوسیده خود مستقر در اور سوراواز و آلبانی دستور بدهد ت

  محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و دوم آوریل ۲۰۱۷:… شخصآ به خاطر رو شدن ملاقاتهای مریم قجرداعشی و سران فرقه با سازنده گان و سران گروههای تروریستی خوشحالم . چون سالهاست که ما جدا شده ها از این فرقه در مصاحبه ها و نوشته هایمان تاکید می کردیم که داعش ساخته و کپی فرقه رجوی داعشی و ت

   Maryam Rajavi, leader of the Council of Resistance of Iran (NCRI), takes part in a rally in Villepinte, near Parisمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، یازدهم آوریل ۲۰۱۷:… چند ماه پیش برای اولین بار سفر مخفیانه مریم قجر داعشی توسط اخباری که از درون تشکیلات فرقه رجوی داعشی به دست رسید افشاء شد . در نهایت مریم قجر داعشی مجبور شد با برگزاری یک شوء در البانی به مناسبت روز ؛ زن ۸ مارس

   ۲۰۱۷/۰۳/۰۳ چرا مریم قجر داعشی مخفیانه به آلبانی سفر کرد ؟ ! ( ۲ )ا

   مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسممحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سوم مارس ۲۰۱۷:… سوالاتی که در نشستهای درونی بعنوان تناقض اعضاء مطرح می شود عبارت است از : ــ چرا از عراق به البانی امدیم ؟ ــ اگر قرار بود ازعراق خارج شویم چرا بعد از سقوط صدام اقدام نکردیم ؟ ــ چرا قبل از اینهمه کشته دادن از عراق خارج نشدیم ؟ ــ شعار چ

   محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، اول مارس ۲۰۱۷:…  چند وقت پیش دزدیدن گلدان از گورستان توسط مریم قجر داعشی در رسانه های فرانسه مطرح شد و نهایت گلدانهای دزدیده شده ار گورستان اور سواواز در مقر مریم قجر داعشی توسط ردیابهائی که صاحبان مرده در زیر گلدانها کار گذاشته شده بود دزد گلدانهای گورستان کشف شد !  اینبار هم گوهران بی

  ۲۰۱۷/۰۱/۲۳ نامه محمد رزاقی به نمایندگان مردم فرانسه (اثرات عملیات تروریستی رجوی و سازمانش در فرانسه را جدی بگیرید)ا

   محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۷:…  خانمها و اقایان . از طریق سایت فرقه رجوی داعشی مطلع شدم مریم قجر معروف به مریم قجر داعشی می باشد به محل مجلس مردم فرانسه امده و در حضور چند نماینده سخنرانی کرده ! به اطلاع شما می رسانم مریم قجر داعشی از قوانین و دمکراسی موجود در کشورتان سوء استفاده می کند و با پرداخت د

  Al Arabian Mojahedin Khalq ISIS Terrorismمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، یازدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  پس چگونه این رژیم مرده توانسته ملیونها نفر را به خیابانها بیاورد؟ حال می خواهد این افراد طرفدار اصلاحات باشند یا طرفدار اصول گراها . ایا نفس و ناف این رژیم به یک فرد بند هست؟ ایا با مرگ اقای رفسنجانی همه چیز تمام خواهد شد و یا می شود؟ بای

   عربستان سعودی مجاهدین خلق داعش و تروریسممحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۶:…  قبلآ هم بارها گفته ام و تاکید کرده ام که جنایتهائی را که در این چند سال گذشته تروریستهای وحشی در سوریه ؛ عراق و حتا کشورهای اروپائی به شیوه عملیات انتحاری انجام می دهند . بنیان گذار شیوه عملیات تروریستی انتحاری توسط شخص رجوی د

   محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶:… چند هفته پیش خبر سفر مخفیانه مریم قجر داعشی به آلبانی در حالی توسط دوستان جدا شده از فرقه رجوی افشاء شد که فرقه رجوی داعشی هیچ اشاره ای به این سفر مخفیانه مریم قجر داعشی نکرده و نمی کند. تجربه نزدیک به ۲۰ سال حضور در تشکیلات فرقه رجوی می توان به ی