امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکاعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم فوریه 2020:… سخنگو ازخوشحالی درپوست حرام خود که تک تک سلولهایش ازپول مزدوری ونوکری وجاسوسی شکل گرفته است نمی گنجد وخوشحال است که دیدارباعث گرسنگی بیشترملت میشود ازطرفی دیگررضا اولیا مزدوروارفته وپیروخرفت رجوی بنام روشنفکران انقلابی درایتالیا بیانیه داده وداد سخن پراکنده که حاکمیت به کودکان شلیک مستقیم میکند بنده هرگونه ازارواذیت تظاهرات مسالمت امیزرا محکوم کرده ومیکنم ولی مشخص شده است وهمین دیروز روزنامه امریکایی نوشت دراشوبهای ابان سازمان سیا دست داشته است یعنی اینکه حامیان اشوب یعنی مجاهدین ودارودسته رضا پهلوی وسایرتجزیه طلبان نوکران سازمان سیا ودست پرورده های انها وخط سیا را پیش میبرند. امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکانه فراموش میکنیم و نه می بخشیم حامیان تحریم و زجرکش کردن مردم ایران را

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

معاون سابق وزارت خارجه امریکا با برایان هوک دیدارداشته وسخنگوی مجاهدین که همان مریم عضدانلو باشد ، گفته نوبت رژیم محفوظ است بااین جمله او کاری ندارم بنده با دیداری کاردارم که انجام شده است همه میدانیم که برایان هوک کودک خوارتحریمها را دنبال میکند ودیداراین شخص جنایتکاروادمخواربازنشسته ورفیق حمام وگرمابه مجاهدین هیچ هدفی نداشته الا تنگ ترکردن حلقه تحریم ملت ایران ودادن اطلاعات به ادمخواران برای گرسنه نگه داشتن ملت است همان تحریمی که تا به الان بیش ازبیست کودک بیمارپروانه ای بخاطران فوت کرده اند کلیه کسانی که ازتحریم حمایت میکنند دشمنان ملت ایران هستند تحریم باعث رشد فقروکودکان کاروفحشا وتن فروشی بخاطرلقمه نانی شده است وسخنگو ازخوشحالی درپوست حرام خود که تک تک سلولهایش ازپول مزدوری ونوکری وجاسوسی شکل گرفته است نمی گنجد وخوشحال است که دیدارباعث گرسنگی بیشترملت میشود ازطرفی دیگررضا اولیا مزدوروارفته وپیروخرفت رجوی بنام روشنفکران انقلابی درایتالیا بیانیه داده وداد سخن پراکنده که حاکمیت به کودکان شلیک مستقیم میکند بنده هرگونه ازارواذیت تظاهرات مسالمت امیزرا محکوم کرده ومیکنم ولی مشخص شده است وهمین دیروز روزنامه امریکایی نوشت دراشوبهای ابان سازمان سیا دست داشته است یعنی اینکه حامیان اشوب یعنی مجاهدین ودارودسته رضا پهلوی وسایرتجزیه طلبان نوکران سازمان سیا ودست پرورده های انها وخط سیا را پیش میبرند که بنده همان روز اشوب را محکوم کردم زیرا که به تجزیه کشورراه میبرد واینکه امروز انها خواهان لیبیایی کردن ایران هستند تا برده داری وکنیز فروشی را دربازارهای ایران راه بی اندازند وایران را به رم باستان برگردانند برکسی پوشیده نیست  ای حرام لقمه ایا تحریم کودکان ایران را نشانه نرفته است تو که دم ازکودکان میزنی چرا خودت خواهان تحریم هستی وچرادربرابرفوت کودکان بیمارصدایت ازحنجره نوکری درنیامد ودرجای دیگرحرف نتانیاهوی صهیونیست وپدرخوانده تروریسم درمنطقه را تکراروبرای خوش خدمتی به اسراییل ونتانیاهو میگوید ایران خواهان نابودی کشوردیگراست ولی اسمی ازکشورمربوطه نمی برد تا دست مزدوری ونوکری او برای کسی رو نشود وهمه ما میدانیم که رضا اولیا ها ادمهای پست وحقیری هستند که کارشون روخونی حرفها ویاوه های رجوی وعضدانلوست نه بیشتروحد وجایگاه انها درپیش رجوی وعضدانلو اینقدرحقارت بار است که بیایند وروخوانی کنند ویاوه های نوشته شده را تکرارکنند

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

بله این رقص های میمونی وبالا رفتن ازمنبرصهیونیزم وادا وادواربوزینه ای بربالای منبرصهیونیزم وامپریالیسم واستعمارگر وادمخواران غربی حکایت از دشمنی انها با ملت ایران دارد وانها عامل تحریم وکشتارملت هستند ملت ایران بدانید که سازمان مجاهدین وشورای انها پای سند کشتارملت ایران را امضا وتحویل ترامپ ونتانیاهو داده اند فقط فرقشون دراین است که کلاه صهیونیزم برسرنگذاشته وشاخ انرا بدست نگرفته اند ولی حرفهای انها ازگلوی  دشمنان ایران بیرون میاید یعنی اینکه میکروفونی که جلوی انهاست همان شاخ صهیونیزم است که ازان چماق داود رابرسرملت فرود میاورند ما که هیچ کاره ایم ودرسیاست جهانی به اندازه پشه هم ارزش نداریم اینها حرفهای ماراهم تحمل نمیکنند وتوسط زاکربرگر همان چماق داود درفیسبوک صفحات ما را می بندند دریکسال گذشته هفت ماه وهجده روز صفحه مرا بسته اند والان هم دوماه است که بسته می باشد وانهم چیزی جز جاسوسی وگزارش رجوی وعضدانلو چی ها جاسوسان صهیونیزم نیست انوقت میخواهید از صهیونیزم خواهان نابودی ملت نباشند اینها دروغ میگویند دشمنان ملت ایران هستند واین حرکات انها دقیقا ازروی ترس ودلهره ازبیان حقایق است رجوی وعضدانلو از ترس حرفهای ما مثل بید  میلرزند ورعشه مرگ می گیرند ولی بدانند که بنده دستان خیانت به ملت ایران را هرکس که باشد با شیوه های خودم افشا کرده وبازخواهم کرد نخواهم گذاشت کسانی که سند کشتارملت ایران را امضا وبه دشمنان ملت ایران داده اند اب خوش ازگلویشان پایین برود قبلا نوشتم وبازتکرارمیکنم ملت ایران گول اینها را نخورید اینها دشمنان شما وکشورهستند واین را هم بخاطرتجربه 35سال زندگی دردرون اینها میگویم انها را با تمام قدرت طرد کنید ودرترورسپهبد سلیمانی و22 بهمن نشان دادید که بردهان یاوه گویان می کوبید چه اخوند وچه غیر اخوند بخیابون امدن شما نشان داد که با تجزیه مخالف هستید وایران یک پارچه وقدرتمند را میخواهید وچشم دشمنان را کورکردید کورباد رجوی وعضدانلو وشورای انها که ایرانگرایی قدرتمند را نمی توانند ببینند ایران سرفراز بیرون خواهد امد وملت ایران ازهرقید وبندی رها خواهند شد زمستان خواهد رفت وروسیاهی برای ذغالها وکلاغان سیاه وبی روح که ندای شوم سرمیدهند خواهد ماند راه حل ما برخلاف رجوی وعضدانلو هم پاله های غرب ، ایرانگرایی مقتدر با پنج پایه یعنی ازادی واستقلال وحقوق بشروعدالت اجتماعی وبرابریست  این پنج پایه را از همه بخواهید وپایه ها باطل وسحرهمه دشمنان داخلی وخارجی ایران مقتدراست

همدستان فرقه رجوی درحمایت و تشویق سیاست تحریم علیه مردم ایران

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کشف-حجاب-مریم-رجوی-،-چاشنی-ایدئولوژی-را/

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلقعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم فوریه 2020:… مریم عضدانلو درفلاکت وپیسی درتماس با علینژاد به چهارشنبه های سفید وزارت خارجه حاکمیت دینی ومجری ان علینژاد پیوسته وقراراست که درمیدان اسکندربیک تیرانا در آلبانی رسما لچک ازسربرداشته وکلیپ آنرا هم برای خانم مسیح علینژاد بفرستند واو هم منتشرکند. به به چه مبارزه ای و چه مبارزانی. پیوند شان مبارک باد البته از قبل همانطورکه نوشتم داشتند امروز علنی کرده اند اگررضا شاه با کشف حجاب توانست کاری از پیش ببرد، مسیح علینژاد و خانم عضدانلو هم با برداشتن لچک ازسرمیتوانند پیش بروند. البته بنده خیلی موافقم که عضدانلو جشن برداشتن لچک برای خود و زنان داخل مناسباتش بگیرد ولی مرگ برای همسایه خوب است . کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق 

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلقشاهزاده ترکی الفیصل رابط مریم رجوی با اسرائیل هم شد!!

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق

1- خانم مریم عضدانلو به چهارشنبه های سفید پیوست

دیشب فیسبوک نگاه میکردم چشمم به کلیپی افتاد که نوشته بود خانم مسیح علینژاد با مجاهدین تماس گرفته وقتی گوش دادم صحبتهای علینژاد بود که با مجاهدین صحبت ودرخواست حمایت وهماهنگی با انها داشت که معلوم بود ازقبل هماهنگی ها راباهم کرده اند وتماس اخرین مرحله هماهنگی بود لازم به یاد اوریست که رابطه علینژاد با مجاهدین به گذشته های دوربرمیگردد اوایل که او به خارجه امده وبرنامه شروع کرده بود مجاهدین ازاو حمایت وصحبتهایی درباره او میکردند که چنین است وچنان ما هم که به جایی دسترسی نداشتیم تا بدانیم خانم وردست خاتمی شیاد بود وبرای دارودسته جلبکها بقول رجوی درایران یقه درانی میکرد ازقدیم گفته اند بگو با کیان زیستی تا من بگویم تو کیستی بیخود که نیست خانم برای پمپئو وبرایان هوک ودارودسته جنایتکاروضد بشروضد ایران وایرانی وادمخواران جهانی همانهایی که کودکان را دراقصی نقاط جهان گرسنگی میدهند وجان انها وبزرگسالان را میگیرند وتروریست پرورش میدهند وپدرخوانده تروریسم هستند یقه درانی میکند وهمه جای انها را می لیسد نشان ازدارودسته نولیبرال وضد ایرانگرایی خاتمی ورفسنجانی وروحانی دارد دیگرجاسوسی این جماعت برعلیه ملت ایران برکسی پوشیده نیست خانم چنان ازموسوی وکروبی دفاع میکرد که گویی جهان بشریت فقط موسوی را زائیده است ببینیم موسوی که خانم ازاو دفاع میکرد چه میگوید میرحسن موسوی نخست وزیروقت درسال 63 درکنگره شعروادب دانش جویان سراسرکشورافاضات فرموده ودهان گشاد خودراباز ومیگوید (هویت ایرانی دشمن اسلامی است وتوطئه خارجی ست برگزاری هزاره فردوسی درسال 1313وپیراستن زبان فارسی ازکلمات عربی که براساس ناسیونالیسم صورت میگرفت وتوطئه ای ازسوی غربی ها برای نابودی اسلام بود ) نیازبه توضیح ندارد وکلمات کاملا بیانگرلاطائلات اقا جلبک می باشد که تا مغز استخوان ضد ایرانگرایی وایرانی وعاشق فرهنگ وهابی عربی ست بهمین دلیل هم بنده هیچ وقت ازاین مفسد دربازداشت خانگی حمایت نکرده وارزو دارم درهمان باز داشت بپوسد وهرکس هم از او وامثال او مثل خانم علینژاد ومریم عضدانلو حمایت کند ضد ایرانگرایی وضد ایرانی میدانم چه انتظاری از مسیح خانم باید داشت ایا مریم عضدانلو پادرمیانی او برای دیداربا ادمخواران وضد ایرانی ها را مهیا نکرده است ؟ چرا حتما دخیل است ،ازطرف دیگراولین بار چهارشنبه های سفید را وزارت خارجه دربالکن خودش درایران علم کرد وعکس گرفت ومنتشرودهان تعدادی مثل علینژاد وعضدانلو را اب انداخت اینها حرفهای وزارت خارجه را قلقله میکنند وقتی کسی از چنین خانمی حمایت وهماهنگی میکند معلوم است هم دمبش به امریکا وصل است هم به وزارت خارجه حاکمیت دینی ،هرکس هم درایران روسری برداشت وبخارجه امد جفت پا پرید بغل پمپئو وجان بولتون مثل مریم عضدانلو شیرجه زد به دامن انها  با این تفاسیل ضدیت رجوی وعضدانلو با حاکمیت دینی چیست ؟ میشود اینطورتفسیرکرد که ضدیت رجوی فقط با جناح خامنه ای ست نه کلیت حاکمیت ، دیدیم که درجریان 88 رجوی رسما از میرحسین موسوی به بهانه اینکه اگراو روی کاربیاید راه قیام هموارمیشود وداستان لنین وسرنگونی دولت وقت را وسط میکشید برای حمایت ، وفریب نیروها بود ونامه به شورای نگهبان مینوشت که اگریک مو از سرموسوی وکروبی کم بشود شما وخامنه ای مقصر هستید بی خود که نبود ازهمان روز اول از مسیح علینژاد حمایت میکرد ومی کند همه ضد ایرانگراها وضد ایرانیها دورمنقل جمع شده ودرگرمای ذغال بلوط درون منقل برای هم قصه صادق کرده ولیلی ومجنون تعریف میکنند این تماسها عادی ست وجای تعجب برای بنده ندارد زیرا هم نقطه اغازین وهم ادامه مسیر انها برایم کاملا مشخص ومعلوم است ، خانم مریم عضدانلو درفلاکت وپیسی درتماس با علینژاد به چهارشنبه های سفید وزارت خارجه حاکمیت دینی ومجری ان علینژاد پیوسته وقراراست که درمیدان اسکندربیک تیرانا درالبانی رسما لچک ازسربرداشته وکلیپ انرا هم برای خانم مسیح علینژاد بفرستند واو هم منتشرکند به به چه مبارزه ای وچه مبارزانی پیوند شان مبارک باد البته ازقبل همانطورکه نوشتم داشتند امروز علنی کرده اند اگررضا شاه با کشف حجاب توانست کاری ازپیش ببرد مسیح علینژاد وخانم عضدانلو هم با برداشتن لچک ازسرمیتوانند پیش بروند البته بنده خیلی موافقم که عضدانلو جشن برداشتن لچک برای خود وزنان داخل مناسباتش بگیرد ولی مرگ برای همسایه خوب است زیرا اگربردارد مرگ خود را همان لحظه امضا کرده است مشتاقانه منتظرکلیپ لچک برداری عضدانلودرمیدان اسکندربیک وفرستادن وانتشاران ازطرف مسیح علینژاد هستیم

لینک به منبع

2- ایدئولوژی رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه راست افراطی ست

رجوی وهمپالگی ها خودراانقلابی مینامند کما اینکه بنده تا مدتها فکرمیکردم مجاهدین انقلابی ترین گروه وسازمان درجهان است که بعدها پی بردم که دردوران کودکی زندگی میکنم وانها انقلابی نیستند ، دلایلی که باعث شد بنده به مجاهدین گرایش پیدا کنم

یک : فکرمیکردم ملی هستند چون خودم بشدت ایرانگرا ی مقتدرهستم

دو: حرفهای ضد امپریالیستی انها بود بنده معتقدم امپریالیسم که فرقی نمیکند کدام کشوراست عامل استعماروبدبختی ونابودی ملتهاست

سوم : مسلمان بودن انها بود چون معتقدبودم اسلام هیچ منافاتی با ایرانگرایی ندارد درصورتی که درست برعکس ایرانگرایی هیچ وحدتی با اسلام ندارد بخصوص اسلام سیاسی که میخواهد با دین حکومت کند زیرا اسلام دین تحمیلی با شمشیروفرهنگ بیگانه است نمیشود با فرهنگ بیگانه ایرانگرایی را پیش برد دین موضوع شخصی ورابطه فرد با خدای خود است هیچ ربطی به سیاست وحاکمیت ندارد نمیشود دو فرهنگ وتفکرمتضاد را با هم جمع کرد بخصوص اینکه فرهنگ ایران مترقی ترین فرهنگ تاریخ بشریست که تا بحال هیچ فرهنگ وقدرتی نتوانسته زیران همه هجمه سیاسی ونظامی وفرهنگی واقتصادی انرا نابود کند بلکه خودش دران حل شده است که بیانگربرتری ومترقی بودن فرهنگ ایران است این بمعنی تعصب ودگم وخشک ویک جانبه گرایی نیست بلکه معتقدم برای غنای فرهنگی کشورباید ازنکات مثبت وخوب فرهنگهای دیگراستفاده وتا انجایی که میشود بین فرهنگها وحدت ایجاد کرد زیرا که جهان بسمت تک فرهنگی حرکت میکند بنده ارزوی روزی را دارم که تمام جهان دارای یک فرهنگ ویک زبان باشند تا همدیگررا درست وخوب درک کنند انسان درحال حرکت بسمت یکی شدن است حرکت بسمت ازادی واستقلال وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی ست که این موارد جهانی نمیشود الا اینکه جهان بسمت تک فرهنگی وتک زبانی برود چه کسانی نمیگذارند جهان به یک سمت برود مگرتمام جهان غیراز ستمگران وظالمان خواهان ازادی واستقلال وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی نیستند ؟ چرا هستند ، امپریالیسم نمیگذارد ، نیروهای واپسگرا ووارفته وعقب مونده وازغاربیرون امده را بخدمت میگیرد وتروریسم درست میکند وبجان ملتها می اندازد تا به سمت جهانی شدن فرهنگ وزبان نروند زیرا مرگ امپریالیسم ونیروهای واپسگرا درهمین نکته نهفته است

با این مقدمه که اشتباهات خود را درنگرش وانتخاب وعمل بیان کردم می پردازم به ایدئولوژی رجوی وعضدانلو ویا درکلیت سازمان باصطلاح مجاهدین خلق

بنده معتقدبوده وهستم که خدا وتفکرات  را درعمل اجتماعی افراد باید جستجو کرد نه دراسمانها ورویا وتخیلات واوهامات ازقران وتفکرات افراد ویا سازمانها میلیارها برداشت میشود کرد انچیزی که مارابه مقصد وبرداشت صحیح میرساند عمل اجتماعی ست مثلا نمیشود دم ازخدا زد ولی سرتا پای حکومت را فساد اقتصادی وچپاول ونو لیبرالی که همان تفکرات امپریالیستی ست را فراگرفته باشد نمیشود دم ازعدالت وبرابری زد وجامعه سرتا پایش نابرابری وظلم اجتماعی باشد نمیشود دم ازحقوق بشروازادی زد ولی ادمها را با قدرت وشدت سرکوب کرد وبگیروببند راه انداخت وملت را کشت انهم با بمب ونارنجک وعملیات انتحاری نمیشود دم از استقلال زد ولی ازامپریالیسم که دیروز انگلیس واسپانیا وپرتقال بودند وامروز امریکاست هم کاسه شد واز ان حمایت وخواهان تحریم وبمباران ملت خود توسط همان امپریالیسم شد ودرپایان ازعلی ابن ابی طالب که هم رجوی وهم خمینی درحرف عاشق ان هستند ودرعمل ضد ان ، بگویم گرچه بنده هیچ گونه علقه ای به او ندارم وبرخلاف بقیه نسبت به ان فکرمیکنم  وقتی خوارج بوجود امدند علی ابن عباس که فردی دانشمند وپسرعمو وهوادارعلی بود را برای بحث با خوارج فرستاد ولی به او یاد اوری کرد که با قران وحدیث با انها بحث نکن زیرا هرایه ای تو بخونی انها انرا بهترازتو میخونند ومیشناسند با عمل اجتماعی انها با انها بحث کن زیرا دراینجاست که انها بخاطر کشتارملت دستشون بسته است وعمل درستی ندارند می بینید علی ملاک را عمل اجتماعی برای ابن عباس مشخص میکند ودلیل حق وباطل میداند نه گفتارما هم برهمین اساس به قضاوت نشسته ایم وخواهیم نشست عمل اجتماعی نه حرفها وسایتها وتلویزیون ویا هرچیزی که بخورد ملتها داده میشود برویم دنبال بحث خودمون یعنی ایدئولوژی رجوی

اقای ازادی خواه ومردم دوست ومستقل یک سال ونیم بیشترنتوانست دوام بیاورد ودست به عملیات انتحاری وبمب گذاری وکشتارزد ودرجنگ به دفاع ازصدام برخواست وتا به امروز حاضرنشده صدام را متجاوزبشمارد علی رغم بحثهای صدباره بنده با مسولین وفرماندهان ونشستهای عمومی که محض رضای خدا دریک مورد جوابی نداشت بدهد ولی زیربارنرفت وقبول نکرد که صدام متجاوز است بنده صدام را متجاوز میدانم البته تا انجایی که گفت من حاضرم صلح کنم وغرامت جنگی بپردازم وبه مرزهای بین المللی برگردم ازانزمان بنده معتقدم ادامه دهنده جنگ خمینی بود ولی رجوی همین را هم قبول نداشته وندارد ، درعراق دادن اطلاعات وهمکاری با اطلاعات وامنیت که برای همگان مشخص است وفیلمهایش بیرون امده وحرفها هم درفیلمها زده شده است یعنی درطرف جنگ است نه صلح وهمزیستی وقتی امریکا عراق را اشغال کرد رجوی پرچم سفید بالا ودربرابرامپریالیسم تسلیم ودستها را بالا برد وگفت دشمن ما خمینی وامریکا را صاحب خونه جدید نام گذاری کرد وبعد هم رسما درسالنها گفت برای بوش نمازشب بخونید وبرای خانم رایس نمازشفاعت تا دوباره انتخاب بشوند که چی به ایران حمله نظامی کنند که مفصل قبلا نوشتم درجریان سوریه وعراق ازتروریسم غربی وعبری وعربی تمام عیارحمایت کرد تا حدی که طرح وبرنامه داشتند که ازسمت عامریه وقتی داعش بسمت فرودگاه بغداد امد ازداخل دیوارلیبرتی را خراب وبه داعش ملحق وازانها سلاح بگیرند یعنی از هارترین وادمکش ترین وضد انسانی ترین عملها تا بحال حمایت کرده وخود را هم کاسه انها میدانست ومیداند عراق ولبنان امروز را نگاه کنید درکیسه کی میریزد وسرسفره کی نشسته است

ازنظرسیاسی با ادمخواران امریکا چه روابطی داشته ودارد جان بولتون جولیانی مک کین ترامپ پمپئو برایان هوک و….درحدی که خوشحال است که درسنا برای استیضاح ترامپ سنا نگذاشت شاهدین فراخوانده شده وحرف بزنند دراسپانیا به راست ترین وادمخوارترین حزب کمکهای میلیونی میکند وبرای دفاترانها کامپیوترومیز وصندلی میخرد وحقوق میدهد که چی بشود هیچ حزب دست راستی به قدرت برسد این ولنگاری سیاسی برای چیست ؟ درعالم سیاست چاله میدانی ها وچاقوو قمه کشها همین احزاب وادمهای دست راستی هستند که سرگردنه می ایستند وچاله میدان عالم سیاست را اشغال کرده وهرکس حرف میزند قمه کش میکنند وافراد همین احزاب هم بی هویت ترین ولمپن ترین افراد عالم سیاست هستند بیخود که نیست هرجا انها وارد میشوند ادم میکشند درجریان داعش وهیتلر چه کسانی حمایت میکردند غیرازعلافترین افراد جامعه ایا افراد داعش غیراز این افراد هستند وقتی از اینها دفاع وهم سفره وهم کاسه میشود چه معنی میدهد ؟

ازنظرنظامی گفتیم ازنظرسیاسی هم اشاره کردم ایا نتیجه غیرازاین است که تفکرات وایدئولوژی رجوی نه انقلابی بلکه راست است وپوپولیستی وبنیادگرایی اگرنیست این همه وحدت درحرف وعمل وحمایت برای چیست ؟ چرا درکارنامه وعمل ، احزاب مترقی دراطراف رجوی وعضدانلو پیدا نمیشود ؟ هرچه بنیادگرا دوروبر انها را گرفته است ایا غیرازاین است که خودش بنیادگرای خلص است ؟ بوش وترامپ ونتانیاهو وشیخکهای اعراب هرکدام بنیادگرای تفکرات خود هستند بارها گفته ونوشته ام بازتکرارمیکنم نتانیاهو بنیادگرای یهودیت یعنی جناح صهیونیزم است بوش وترامپ ودارودسته بنیادگرای بورژوازی هستند شیخکهای عربی وپادشاهان انها بنیادگرای اسلامی هستند نمیشود با هرچه بنیادگرای تفکرات مختلف رابطه داشت حشرونشر کرد ولی انقلابی بود ، عمل اجتماعی چه میگوید ایا بنده باید این همه عمل را رها وبه حرفها بپردازم ؟ که هرحرفی را میشود به میلیارها شکل وفرم تبیین وتفسیرکرد وقتی شاخص را عمل اجتماعی میگذاریم درعمل رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه خلص با تمام وجود راست افراطی هستند وسرتا پای ایدئولوژی انها راست است انقلاب مریم درعمل  ازهمین قائده پیروی میکند وانقلاب ایدئولوژیک انها هم راست افراطی ست ببینید چه بلایی سرنیروها بنام انقلاب مریم اوردند وچه تنظیم رابطه ای با مردان وزنان کردند وبکجا ها که نکشاندند مگررفتارداعش با زنان غیرازرفتاررجوی وعضدانلو بود؟ انها کنیزکانی هستند که باید مطامع شخصی رهبر را براورده کنند وزیربدترین فشارها قرارگرفته ازجامعه جدا ودرزیرزمینهای تفکرات عقب مونده وپوسیده ، بپوسند ، به دلایلی که نوشتم ودراینده بیشترمینویسم نتیجه ازهرطرف که نگاه کنیم تفکرات مجاهدین راست افراطی وپوپولیستی ست نه انقلابی ادمخواری ست نه حقوق بشری

لینک به منبع

(پایان)

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق

***

مریم رجوی مزدور صهیونیستیرضا تقی زاده: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/معامله-قرن-وحماقت-رجوی/

معامله قرن وحماقت رجوی

معامله قرن وحماقت رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم فوریه 2020:… اگربخواهیم حرف رجوی راباز کنیم به اعراب وفلسطینی ها میگوید دشمن اصلی شما اسراییل نیست بلکه رژیم خمینی ست که میخواهد این وسط نفع خود راببرد وبه همگان خط میدهد که سازش کنید ورژیم خمینی را دریابید بقیه بهانه وفسانه است ، گروههای فلسطینی را متهم به مزدوری برای حاکمیت ایران میکند درصورتی که اگرحماس وموشکهایش نبودند الان تمامی فلسطینی ها را ازانجا بیرون وما با اسراییلی تماما یهودی مواجه بودیم مگرهمین عرفات را ازطرابلس لبنان بیرون وتمامی نیروهایش را سواربرکشتی به تونس نفرستادند . معامله قرن وحماقت رجوی .

معامله قرن وحماقت رجویتناقض عملكرد هاى رجوى

معامله قرن وحماقت رجوی

معامله قرن وحماقت سیاسی واستراتژیک رجوی وعضدانلو

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

ترامپ معامله قرن را بعدازماهها اعلام کرد برای بررسی ان باید قبل ازهرچیزی به پیشینه ان پرداخت تا مشخص شود چرا وچگونه شکل گرفت واین موضوع خلق الساعه ویک باره نبوده است ازجنگ ایران وعراق شروع میکنم

بنده ارادت به یاسرعرفات داشته ودارم ولی دلیل نمیشود که اشتباهات او را نادیده بگیریم درجنگ ایران وعراق که صدام به کشورما تجاوزکرد عرفات علی رغم تمامی خدماتی که حاکمیت ایران به فلسطین کرد پشت صدام ایستاد تا اینکه صدام به کویت حمله وبا خواری وخفت وتحقیرفراوان ازکویت بیرونش کردند دراین موضوع عرفات دوباره پشت صدام را گرفت وخطای بزرگ واستراتژیک را انجام داد ، معلوم بود که فلسطین بهای سنگینی بابت ان خواهد پرداخت ، امریکا بخاطرهمین خبط سیاسی یقه عرفات را گرفت ، عرفات وارد مذاکره وواداربه عقب نشینی ازمبارزه نظامی شد که نهایت ان قرارداد اسلو بود که مشخص بود هرگزبه نتیجه نخواهد رسید که درنهایت عرفات را توسط اطرافیان خودش کشتند

رجوی همیشه سه تا ایراد به عرفات میگرفت که چرا عرفات درسن شصت سالگی ازدواج کرد نمی بایست ازدواج میکرد وبه تعهد خودش پایبند میموند ودوم چرا وارد قرارداد اسلوشده وازمبارزه دست کشید وسوم عرفات اوایل خیلی با خمینی رفت نه اینکه خودش نرفت وخمینی را پدربزرگواروانقلابی ترین فرد جهان قلمداد نکرد علی رغم تمامی حرفها که دراشرف درنشستهای درونی میزد واورازیرتیغ میبرد ولی دراشکارمریم عضدانلودرفرانسه با عرفات ملاقات وبه به وچه چه راه میانداخت مواضعی متناقض نه ملاقات ونه حرفهایی پشت سر اوزدن سیاستی کاملا خارج ازنرم تا اینکه محمود عباس جانشین شد ، رجوی تمام عیارپشت عباس رفت چرا چون او فردی سازشکاربود  چرا رجوی ازسازش عرفات انتقاد ولی ازسازشکاری صدباربدترعباس دفاع میکرد وبه حماس وامثالهم حمله میکرد ؟ یک دلیل بیشترنداشت میگفت بنفع رژیم خمینی میشود ، دراین سالیان هم هیچ چیزی دردفاع ازعباس کم نگذاشت اشتباه استراتژیک به اسلو ختم شد واشتباه اسلو به معامله قرن رسید زیرا امریکا واسراییل واعراب دیدند که عباس بعنوان رهبرهرامتیازی را میدهد وبسیارضعیف است ومیشود هربلایی سر انها اورد زیرا وحدت درونی انها بهم ریخته است با اعلام معامله قرن رجوی درسایتش نوشتاری دارد وموضع گیری نیست زیرا نه فهم انرا دارد ونه قدرت موضع گیری برعلیه جهان غرب واعراب ببینیم چی نوشته است بعد از نوشتن حرف سایرسیاستمداران لابلای حرف انها نوشته  (عباس ازیک سوتلاش میکند با پافشاری براصول ومرز سرخهای فلسطین با زیاده خواهی های نتانیاهو مقابله کند وازسوی دیگرنمیخواهد خامنه ای وگروههای تحت الحمایه یا هم سو با فاشیسم دینی حاکم برایران برندگان ماجرا وطرح صلح مورد بحث شوند و……) یعنی اینکه خودش که هیچ موضعی نگرفته تا نه سیخ بسوزد ونه کباب اعراب را متهم به این سیاست کرده است درصورتی که سیاست اعراب نه سیخ بسوزد نه کباب نبوده رسما ازنتانیاهو حمایت کرده ومی کنند

اگربخواهیم حرف رجوی راباز کنیم به اعراب وفلسطینی ها میگوید دشمن اصلی شما اسراییل نیست بلکه رژیم خمینی ست که میخواهد این وسط نفع خود راببرد وبه همگان خط میدهد که سازش کنید ورژیم خمینی را دریابید بقیه بهانه وفسانه است  ، گروههای فلسطینی را متهم به مزدوری برای حاکمیت ایران میکند درصورتی که اگرحماس وموشکهایش نبودند الان تمامی فلسطینی ها را ازانجا بیرون وما با اسراییلی تماما یهودی مواجه بودیم مگرهمین عرفات را ازطرابلس لبنان بیرون وتمامی نیروهایش را سواربرکشتی به تونس نفرستادند ؟ چرا چون ازنظرامکانات ونظامی ضعیف بود درلبنان او را تحمل نکردند دردرون اسراییل تحمل میکردند ؟ این حرفها هیچ معنی غیراز حمایت ضمنی با زبان دیپلماتیک از معامله قرن ندارد ، ترامپ چی گفت ما رژیم را منزوی وقاسم سلیمانی را کشته ایم میشود نتیجه گرفت که تحریمها وترورسلیمانی درراستای اجرای معامله قرن است یعنی به فلسطینی ها میگوید دست از همه مواضع خود بردارید زیرا حامی شما را ما بسیارضعیف کردیم وهرحرکت شما بنفع رژیم ایران است عینا وبا زبان دیگری رجوی وعضدانلو هم همین خواسته را دارند ، اما برویم روی موضوع معامله قرن ازنظربنده که دفعه اول که سال گذشته بود گفتم معامله قرن را اگرازحالا شکست خورده ندانیم ، دراینده شکست خواهد خورد معامله ای که برای منافع شخصی طرح ریزی شده واعلام انهم درست زمانی ست که نتانیاهو درحال زندان رفتن وترامپ درحال استیضاح خیلی واضح وروشن است اعلام ان برای نجات دو ضد بشروادمخواراست که تمامی حقوق ملت فلسطین را یکجا غصب کرده اند ، دولت فلسطین دراین طرح حرف مفت است ، اگربتونند پیش ببرند هیچ فلسطینی را درانجا نخواهند گذاشت زندگی کند وهمه رابیرون وکشورراتماما یهودی میکنند این طرح خاورمیانه را با تمامی دیدگاهها متحد خواهد کرد وجنگ باشدت بیشترشروع خواهد شد جو ضد امریکایی واسراییلی بالا ومنافع امریکا واسراییل هدف حملات خواهد بود وامریکا نمیتواند ازاین حماقت بیرون بیاید منتظرشدت گرفتن جنگها باشید بخصوص اینکه سوریه درحال نابودی تروریستهای انهاوبازوان اسراییل وامریکا  درادلب است ویمنی ها هم دوباره حملات به عربستان را شروع وتاسیسات حیاتی انرا موشک باران وپیروزی های نظامی بزرگی بدست اورده اند یعنی اینکه جبهه مقابل درحال ضعیف شدن است بعد از کوبیدن عین الاسد دیگرخاورمیانه سابق نیست نه ایران ایران سابق ونه امریکا امریکای سابق است ، دیدیم که درافغانستان هواپیمای بلند پرواز سرنگون کردند سلاح ازکجا اوردند ؟

اگرایران تنها میگفت امریکا درمنطقه نباشد امروز همه با هردیدگاهی چنین خواسته ای دارند ، حرکتهای چندروز گذشته را دراین راستا باید دید ، معامله قرن باعث شد که امریکا را زودتر ازمنطقه بیرون کنند ، حکم نابودی ترامپ ودارودسته است که درانتخابات بعدی برای ترامپ ونتانیاهو بلای جان است پس منطقه باید با قدرت بیشتربا امریکا واسراییل مقابله کند ویمنی ها هم تاسیسات زیربنایی عربستان وامارات را درهم بکوبند ، ترامپ را از شیر، گاو شیرده محروم وشیشه عمرش که همان دلار ونفت است را بشکنند رجوی وعضدانلو هم حماقت سیاسی واستراتژیک عظیمی انجام دادند ودرطرف ترامپ به بهانه استفاده خامنه ای قرارگرفتند که برون رفتی ازعواقب چنین حماقتی برای انها متصورنیست ، دراینده نزدیک قیمت زیادی بابت این خطا وحماقت خواهند پرداخت

معامله قرن وحماقت رجوی

لینک به منبع

***

مجاهدین خلق سوداگران مرگ  و کشته سازان آماریمغازه ای سه نبش به اسم شهدا!!!ا

همچنین: