عاقبت امید بستن به آمریکا

عاقبت امید بستن به آمریکا

عاقبت امید بستن به آمریکاعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و سوم اوت 2021:… رجوی که وحشیانه ترین و بیرحم ترین مناسبات انسانی در تشکیلات خود دارد و نه از آزادی و نه از انسانیت بویی نبرده است، مدعی آزادی در ایران است که برای اینجانب با عمری که ربع قرن در تشکیلات مخرب و ضد انسانی رجوی طی کرده ام یک عوام فریبی مفرط و یک جوک تاریخی است و فریب و روباه صفتی رهبری این فرقه بیشتر برایم برجسته می شود. باید به این رجوی گفت وضعیت افغانستان را دیدی!؟ اربابت چطور ذلیل و خوار پا به فرار گذاشت و کشور را به دست طالبان سپرد . عاقبت امید بستن به آمریکا 

عاقبت امید بستن به آمریکا مجاهدین خلقاتحاد علیه ایران هسته ای یا دور همی تشنگان به خون ملت ایران

عاقبت امید بستن به آمریکا

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 22.08.2021

عاقبت آزادی و دمکراسی که آمریکا و غرب برای کشور افغانستان آوردند مایه شرمساری دنیای متمدن و قانونمدار امروزی است که در اوج پیشرفت بشری صورت گرفته است. غرب و در رأس آن آمریکا در اوج قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی خود چنان سرمست از باده شده بودند که غارت آشکار و با قدرت و زورِ ماشین جنگی و همزمان قدرت نرم فرهنگی برای کشورهای خاورمیانه نسخه دمکراسی و آزادی غربی پیچیدند و با حمله نظامی و دخالت در کشورها حق تعیین سرنوشت را از آنان سلب کرده و آزادی و دمکراسی اهدایی خود را جایگزین می کردند. کشورهای لیبی، عراق، افغانستان، سوریه، یمن و لبنان بارزترین کشورهایی هستند که غرب و آمریکا با ماشین جنگی و دخالت سیاسی، دمکراسی و آزادی را برای آن ها به ارمغان آورده است.

عاقبت امید بستن به آمریکا

عاقبت امید بستن به آمریکا

اگر آمریکا و غرب صداقت داشته باشند و برای حق دمکراسی و آزادی در این کشورها دخالت کرده و به این روز انداخته اند، آیا از وضعیت کنونی و بلایی که سر مردم و اقتصاد و فرهنگ آن ها آورده اند نباید خود تاوان این همه نابودی و‌ ویرانی و کشت و کشتار در این کشورها را بپردازند؟

آیا عدالت و قانون و انصاف حکم به چنین عملی نمی دهد؟

البته عدالت و وجدان و دمکراسی و آزادی برای آمریکا و غرب همان منطقی است که چنین سرنوشتی را تا کنون رقم زده است اما نوید برای کشورهای خاورمیانه و جهان سومی این است که دیگر شاخ و برگ آمریکا و غرب به زردی گرائیده و در فصل افول خود قرار دارند، زمستان آنان در راه است و قطعاً بهار سرنوشت ملت های مظلوم به خصوص مردم مظلوم کشورهای خاورمیانه خواهد رسید.

حال سخنم با کسانی است که به آمریکا چشم دوخته بودند و فرهنگ و دمکراسی و آزادی را از او برای کشور خود طلب می کردند. آیا افغانستان و طالبان درس عبرتی برای شماها نشد!؟ آیا رذالت و پلشتی و دروغگویی و پشت کردن به وعده توسط آمریکا برایتان ثابت نشده است!؟

آیا برای شما ثابت نشده است که هر جا اثری یا رد پایی از دخالت آمریکا دیده شده است آن نقطه و کانون به سیاه ترین شق متصور تبدیل شده و جز سیاهی و تباهی ارمغان دیگری نداشته است!؟

مریم رجوی شما حتی یک سخنران ایرانی هم نداشتید. چرا؟

بگذریم که وطن فروش و مزدور و خیانتکار جربزه اذعان به اشتباه و مسیر اشتباهش را ندارد و در هر حال بر طبل وطن فروشی خود می دمد. این هم مصداق بارز این مثل ایرانی است  « آب که از سر بالا رفت چه یک وجب چه صد وجب».

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

کشورم ایران هم از این قاعده مستثناء  نیست و هستند افرادی که کعبه آمال و آرزوهای آنان آمریکا و وعده های آن است این عده به بهانه دمکراسی به چنین رویکردی وطن فروشانه و خائنانه روی آورده اند فقط هدفشان پول و زندگی مرفه بوده و درد قشر بی بضاعت جامعه را مطلقاً حس نمی کنند و نخواهند کرد. برای مردم کشورشان قحطی و تحریم و جنگ از آمریکا گدایی می ‌کنند و نسخه دمکراسی غربی برای ایران می پیچند که به دست آورد و ماحصل این دمکراسی در خاورمیانه اشاره شد.

گروه ایرانی که بر ضد کشور و مردم خود از هیچ پلشتی و رذالت و جنایتی فروگذار نکرده، فرقه رجوی است که گوی سبقت را از تمامی خائنین و وطن فروشان ربوده است و در دشمنی با مردم ایران با دشمنان آنان همپیمان شده اند و بر ضد کشورشان مزدوری و خیانت می ‌کنند. رهبری این فرقه تشنه قدرت است و برای این آرزو به هر جنایت و کشت و کشتار و اعمال تروریستی دست زده است و از جانی ترین تروریست‌ها حمایت کرده و خود را زیر چتر آمریکا آویزان و از او برای ایران و به قدرت رسیدنش جنگ طلب می ‌کند، آنهم از نوع دمکراسی آمریکایی که در عراق، لیبی، افغانستان و سوریه شاهد هستیم.

رجوی که وحشیانه ترین و بیرحم ترین مناسبات انسانی در تشکیلات خود دارد و نه از آزادی و نه از انسانیت بویی نبرده است، مدعی آزادی در ایران است که برای اینجانب با عمری که ربع قرن در تشکیلات مخرب و ضد انسانی رجوی طی کرده ام یک عوام فریبی مفرط و یک جوک تاریخی است و فریب و روباه صفتی رهبری این فرقه بیشتر برایم برجسته می شود. باید به این رجوی گفت وضعیت افغانستان را دیدی!؟

اربابت چطور ذلیل و خوار پا به فرار گذاشت و کشور را به دست طالبان سپرد. البته دمکراسی غربی که در حکومت دست نشانده آمریکا در افغانستان وجود داشت داد مردم این کشور را در آورده بود و جنایات آمریکا در افغانستان به حدی رسید که مردم حاضر شدند بدون هیچ مقاومتی تن به طالبان ارتجاعی بدهند. البته رویکرد طالبان با گذشته متفاوت است و رویکردی مثبت از گذشته در او دیده می شود. باید به رجوی یادآوری کرد که عاقبت قدرت پوشالی اربابت آمریکا را در افغانستان دیدید!؟ آمریکا چه خیانتی در حق حکومت دست نشانده اش و حتی افرادی که در خدمت آمریکا کار می کردند، مرتکب شد!؟

آیا برای رجوی روشن نشد که دل بستن به آمریکا و مزدوری برای او در نهایت جوابش پشت کردن آمريكا به او و تسلیم شدن شان بدست سرنوشت خواهد بود؟

کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی

البته الان واضح است که در تشکیلات آلبانی با چه معضل و بحران نارضایتی و هرج و مرج گریبانگیر هستند و عاجز از حل این معضل، چون دیگر راه حلی برای غلبه بر آن ندارند. مریم رجوی که سکان این کشتی در گل نشسته را در غیاب مسعود رجوی در دست دارد فقط سعی و تلاش می ‌کند که اخبار وضعیت بحرانی درون تشکیلات به بیرون درز نکند و به هر صورتی شده وضعیت را در حالت پاسیو نگهدارد. اما غیر ممکن است که تغییرات در خاورمیانه بر ضد اهداف و آرزو و آمال رجوی این آتش زیر خاکستر تشکیلات را شعله ور نگرداند و تعادل شکسته کنونی تشکیلات این عجوزه(مریم رجوی) بهم نریزد و آوار سرش خراب نشود.

عدم موضع گیری رهبری این فرقه در قبال حوادث افغانستان مؤید همین وضعیت کنونی تشکیلات آلبانی است و ترس از شعله ور شدن این آتش زیر خاکستر و نیز وضعیت پس برنده برای حیات سیاسی این فرقه است که رهبری این فرقه در برابر تحولات اخیر و فرار آمریکا از افغانستان خفه خون گرفته است.

بگذار روز پشت کردن آمریکا به این فرقه و رهبری آن برسد آن وقت طعم شیرین تاوان خیانت رهبری فرقه در حق ملت ایران و افراد اسیر در بندش را بچشیم و رهایی دوستان در اسارتمان را ببینیم و رجوی و خانم اش و سران جنایت کارش در برابر دادگاهی عادلانه جوابگوی جنایاتشان باشند. به امید آن روز.

„پایان“

لینک به منبع

مریم رجوی بلندگوی تجاوز‌گران به مرزهای میهن

عاقبت امید بستن به آمریکا

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-شرمنده-ازکار-اربابشان-آمر/

مجاهدین خلق شرمنده ازکار اربابشان آمریکا

مجاهدین خلق شرمنده ازکار اربابشان آمریکاصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت 2021:… باند رجوی درمقابل این حادثه ی بزرگ به موضعگیری دست وپا شکسته قناعت کرد وحاضر نشد که اقلا اسرای خودش را از کنه حقیقت آگاه ساخته وتصویر ذهنی درستی  را درمورد آمریکا درآنها بسازد. البته این بار آش چنان شور بود که نتوانست از طالبان هم ” عشایر انقلابی ” بسازد وآنها را رزمندگان راه آزادی معرفی کند. کاری که درمورد داعش وآنهم با تمام قوا کرده بود. مسلم است که این خبربزرگ، باند رجوی را ازلحاظ عدم وفا به عهد ارباب بزرگ دچار تشویش ونگرانی عمیق خواهد ساخت وخواهد دانست که زمانی که آمریکای بد عهد صلاح بداند، سیل پول های عربستان واطلاعات اسرائیل بسوی او قطع شده وریشه اش از زمین کنده خواهد شد. مجاهدین خلق شرمنده ازکار اربابشان آمریکا 

چهل سال پرواز خیانت بار در آسمان هاچهل سال پرواز خیانت بار در آسمان ها

مجاهدین خلق شرمنده ازکار اربابشان آمریکا

عاقبت امید بستن به آمریکا

29/05/1400

نظام آمریکا چنین است و کشور ویا جریان سیاسی ای که اینقدر دل به او بندد سرانجامی غیر از حاکمان افغانستان وکم وبیش مردم فلک زده ی این کشور نخواهند داشت.

بلی!

درمیان بهت وحیرت جهانی و بخصوص مردم افغانستان وکسانی که دخیلی به امام زاده ای مثل آمریکا بسته بودند ، درفرصت کوتاه باور نکردنی شاهد تصرف افغانستان بدست نیروهای دوچرخه سوار وموتور سوار طالبان شدند.

مجاهدین خلق شرمنده ازکار اربابشان آمریکا

این درحالی است که ارتش وابسته به آمریکای افغانستان به انواع تجهیزات مدرن مجهز بود وهیچ عقل سلیمی قبول نمیکرد که این ارتش پیاده ونامجهز به سلاح سنگین و مورد نفرت اهالی افغانستان – طالبان-  باین سادگی موفق به کسب این پیروزی شود.

آمار ارتش آمریکا ساخته ی افغانستان سیصد هزار نفر بوده که عملا روشن شد که تنها 100هزارنفر است و200هزارنفر بقیه عملا وجود نداشته وحقوق این افراد ناموجود به جیب افسران فاسد وبیش ازآنها شخص اشرف غنی بعنوان رئیس جمهور دست نشانده ی آمریکا می رفته واین 100هزار نفر باقی مانده با مشاهده ی فساد عمیقی که دربوروکراسی افغانستان وجود داشت ، میلی به دفاع از شهرها وپادگان ها نداشته وکشور را براحتی بی نظیری دراختیار طالبان قرار دادند.

کاری که ارتش وقت ساخته ی آمریکا درعراق درمقابل 1500داعشی وانت سوار انجام داد تا شهر با عظمت وتاریخی موصل سقوط کرده وراه برای به خاک وخون کشیدن عراق وسوریه فراهم شود.

باند رجوی درمقابل این حادثه ی بزرگ به موضعگیری دست وپا شکسته قناعت کرد وحاضر نشد که اقلا اسرای خودش را از کنه حقیقت آگاه ساخته وتصویر ذهنی درستی  را درمورد آمریکا درآنها بسازد.

البته این بار آش چنان شور بود که نتوانست از طالبان هم ” عشایر انقلابی ” بسازد وآنها را رزمندگان راه آزادی معرفی کند.

کاری که درمورد داعش وآنهم با تمام قوا کرده بود.

مسلم است که این خبربزرگ، باند رجوی را ازلحاظ عدم وفا به عهد ارباب بزرگ دچار تشویش ونگرانی عمیق خواهد ساخت وخواهد دانست که زمانی که آمریکای بد عهد صلاح بداند، سیل پول های عربستان واطلاعات اسرائیل بسوی او قطع شده وریشه اش از زمین کنده خواهد شد.

علیرغم جنجال آفرینی های رسانه های فارسی زبان وکوشش آنها برای پاشیدن خاک بر چشم مردم، درست ترین ومنطقی ترین خبری که درمورد افغانستان ونحوه ی روی کار آمدن سهل الوصول طالبان بدست امده ، ذیلا نقل گشته وهشدار باش جدی ای به کسانی که تمام تخم مرغ هایشان را درسبد آمریکا ریخته وطلب قدرت و حکومت ازاو میکنند ، داده میشود :

” خبرنگار الجزیره از توافق پنهانی رئیس جمهور افغانستان، آمریکا و طالبان برای واگذاری قدرت خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، خبرنگار الجزیره از توافق سه جانبه اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گروه طالبان و آمریکا برای واگذاری قدرت به این گروه خبر داد.

بر این اساس، خبرنگار الجزیره که سران و افراد مسلح طالبان را در کاخ ریاست جمهوری در کابل همراهی می‌کرد، اعلام کرد: بر اساس آنچه که یک مقام دولتی در افغانستان و منابعی در طالبان گفته اند، تصرف استان‌ها به دست طالبان، تصرف ارگ ریاست جمهوری، استیلاء بر تجهیزات نظامی و … همه و همه بر اساس توافقی بود که از شش ماه پیش میان دولت آمریکا، دولت افغانستان و طالبان انجام شده است. رئیس جمهور افغانستان هم بر تمامی اتفاقات در استان‌ها اشراف داشت و از آن‌ها آگاه بود.

خبرنگار الجزیره افزود: من خودم از آقای آندر که محافظ شخصی اشرف غنی بود پرسیدم گفت اشرف غنی بعد از ظهر امروز (روز یکشنبه) کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد و ما غافلگیر شدیم. البته آندر گفت اشرف غنی توافق سه جانبه را از ما مخفی نگه داشته بود، ولی وقتی کاخ ریاست جمهوری را به مقصد فرودگاه ترک کرد بلافاصله ما نیز کنترل شرایط را از دست دادیم و نمی‌دانستیم چه کنیم، محافظان اشرف غنی او را و او نیز ما، کشور و مردم را رها کرد و در پی سرنوشت خود رفت. آنچه مشخص است اشرف غنی در نوشته اش همانی را تکرار کرده است که آقای آندر و مقامات طالبان گفته اند.

وی ادامه داد:، اما این اتفاق برای برخی در داخل حکومت مثل حامد کرزای، رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله، رئیس کمیته آشتی ملی غافلگیر کننده بود، زیرا آنان می‌گفتند اشرف غنی مدعی بود از کاخ ریاست جمهوری خارج نمی‌شود مگر آنکه جسدش را از اینجا بیرون ببرند.”  (لینک به منبع، باشگاه خبرنگاران)

صابر تبریزی

مجاهدین خلق شرمنده ازکار اربابشان آمریکا

عاقبت امید بستن به آمریکا 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-علیه-مردم-ایران/

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایران

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایرانعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم اوت 2021:… در این بین خودفروشان ایرانی نما در این شو نقش فعالی داشتند و از همه برجسته تر فرقه خود فروش رجوی بود که برای اسرائیل جامه تن خود را چاک می داد و فغان سر داده که وای اسرائیل مظلوم واقع شده و باید به ایران حمله نظامی صورت گیرد. باید از این وطن فروشان و مزدوران و خائنین به مردم و سرزمین ایران پرسید که آیا در همین یک سال اخیر فقط این اتفاق برای کشتی اسرائیلی افتاده که چنین سوز و گداز سر میدهید؟ سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایران 

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایرانمواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیل چیست؟

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایران 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 09.08.2021

فرقه رجوى در دروغگويى، سياه نمایی و خیانت بر ضد ایران و مردمش سر آمد تمام خائنین و خودفروشانی است که از بدو تاریخ بشریت تا کنون جهان به خود دیده است که چنین رذیلانه و با سبعیت و کینه بر ضد مردم و منافع کشور خود اقدام کرده است و با دشمنان این خاک و مردمش  هم کاسه شده تا بلکه از گندم ری اندکی نصیبش گردد.

رجوی با ضدیت با ایران و مردمش و برای کسب قدرت و داشتن یک کیش شخصیتی مفرط که این جرثومه جهل و جنایت و تروریست و کشت و کشتار را بر مسند حاکمیت برساند بدون اغراق تا نهایت سیاه ترین خصلت یک حیوان درنده که همان درنده خویی آن است در این حیوان انسان نما بروز و تبلور یافته است و به معنای واقعی هیچ احساس میهن پرستی و انسان دوستی در وجود رجوی ها نیست و نبوده و نخواهد بود.

کسی که برای به قدرت رسیدن در ابتدای انقلاب مردم ایران دست به ترور و بمب گذاری و عملیات انتحاری و کشتار مردم عادی کوچه و بازار  می زند که با خشونت کسب قدرت کند و بعد از برچیده شدن این عملکرد رجوی و نا امید شدن او از این ایده ضد انسانی و تروریستی خودش به دامن دشمن کشور و مردمش که با ایران انقلابی و نوپا در حال جنگ بود، خزید و از هیچ رذالتی بر ضد کشور خود در همدستی با دیکتاتور عراق کوتاهی نکرد و عاقبت هم که همین دیکتاتور ساقط شد و به قعر جهنم رفت، رجوی ماهیت تروریستی خود را آشکار تر کرد و با همدستی تروریست های داعش که پس مانده های بعث و استخبارات صدام حسین شالکه اصلی آنها بود و در ابتدا رجوی نام عشایر انقلابی به آنها اطلاق می ‌کرد و امید داشت عراق را مجددا به بعث برگردانده و سپس ایران را لقمه ای راحت برای خود کند.

مردم خوزستان مریم رجوی را خائن و مزدور میدانند

 اما وقتی که قدرت ملی و مردم ایران و هم پیمانان آن تمام امیدهای رجوی را بر باد داد و هر روز بر سرافرازی ملت ایران و کسب قدرت و دفاع و امنیت ایران افزوده می ‌شد و نیز رجوی و فرقه اش از عراق بیرون انداخته و خود به غیبت کبرا رفته و از ترس جان در دالان های زیر زمین پنهان شده و به علت منفوریت و جنایت‌های بی حد و مرزش جرأت بروز و آشکار شدن در انظار عمومی را نداشت و ندارد و الان فرقه بی آینده اش و هزار و اندی افراد سن بالا و تا خرخره متناقض و با مشکلات متعدد تشکیلاتی – ایدئولوژیکی در البانی، چه سرنوشتی برای مسعود و مریم رقم خواهد زد؟

واقعیت این است که هر ساعت و هر روز که می گذرد وضعیت بر ضد رجوی و فرقه اش پیش رفته و بر عکس، امنیت ایران و مردمش روز به روز محکمتر و قوی تر شده به صورتی که نعره و دشمنی هیچ قدرتی با مردم ایران نمی تواند و نخواهد توانست قدرت ملی مردم ایران را به زانو در آورده و سرنوشت این ملت و مملکت به دست دشمنان آن بیفتد و یا توطئه تجزیه ایران که خواست دشمنان مردم ایران از جمله خواست رجوی است تا بتواند از آب گلالود ماهی بگیرد تعبیر نخواهد شد و جز بر روسیاهی و کینه مردم ایران از آنها نخواهد افزود.

با نگاهی به اعتراضات مسالمت آمیز و به حق مردم خوزستان و توطئه هماهنگ و یک پارچه دشمنان و خائنین به ایران برای محقق شدن اهداف شوم خود و خرابکاری و بکارگیری تروریسم در محقق کردن این اهداف، باز دیدیم که چگونه مردم میهن دوست ایران صف خود را از مزدوران اندک، جدا کرده و رسیدگی به مشکلات آنان راحت تر صورت گرفت و دشمنان این مرز و بوم چگونه بور شدند. فرقه بی صاحب رجوی در این ماجرا چنان به میدان تبلیغاتی و در عمل دامن زدن به سمت خشونت کشاندن اعتراضات پیش رفت که گویا خوزستان عربستانی – رجویسمی است  به طوری که رجوی از قبر نعره کانون شورشی سر می داد و پیام پشت پیام صادر می ‌کرد بلکه روحیه ی نداشته را به آلبانی نشینان برگرداند، اما باز این رجوی بود که بور شد و این واقعیت را بیشتر نشان داد که تمامیت مردم ایران چه راضی و چه ناراضی از وضعیت معیشتی و اداره حکومت، از این رجوی متنفر ‌و بیزار هستند و هارت و پورت های این خائنین راه به جایی نخواهد برد و باید به مریم رجوی یادآوری کرد که ای عجوزه دماغ سوخته از دست ملت ایران بیشتر بسوز تا دقمرگ شوید.

در هفته اخیر یک اتفاق برای یک کشتی تجاری که در اختیار اسرائیل بود، افتاد. دشمنان ایران انگشت اتهام را به سمت ایران بدون مدرک معتبری نشانه گرفتند و آه و واویلا سر دادند تا یک حمله و درگیری با ایران راه انداخته و هدف شومی را دنبال کنند. در این بین خودفروشان ایرانی نما در این شو نقش فعالی داشتند و از همه برجسته تر فرقه خود فروش رجوی بود که برای اسرائیل جامه تن خود را چاک می داد و فغان سر داده که وای اسرائیل مظلوم واقع شده و باید به ایران حمله نظامی صورت گیرد. باید از این وطن فروشان و مزدوران و خائنین به مردم و سرزمین ایران پرسید که آیا در همین یک سال اخیر فقط این اتفاق برای کشتی اسرائیلی افتاده که چنین سوز و گداز سر میدهید؟

چرا وقتی کشتی های ایرانی در آب های آزاد مورد حمله و اصابت قرار می گرفتند شماها خفه خون می گرفتید و حتی خبر آنرا سانسور یا درج نمیکردید؟

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

خطابم به رجوی ست که برو هر چه زودتر دقمرگ شو و بمیر! چرا که دیگر هیچ قدرتی نخواهد توانست برای ملت ایران خط و نشان بکشد و بر ضد ایران خطایی مرتکب شود و بدون پاسخ و ضربه ای سخت تر از جانب ایران مواجه نشود و هارت و پورت کردن هزینه نمی خواهد. شما هم آقای رجوی تاریخ مصرفتان برای اربابانتان تمام شده است. با انتخابات جدید در ایران و درایتی که در دولت مردان جدید وجود دارد حتما اولویت به قعر فرستادن شما در دنیای سیاست خواهد بود. هر  درگیری هم در این رابطه با ایران رخ دهد ایران متضرر شونده نخواهد بود و جز ذغال سیاه در کیسه گشادتان که برای این آرزو پهن کرده اید ریخته نخواهد شد. در پایان، به شخصه حمله به کشتی تجاری از طرف هر کسی باشد محکوم است و نباید صلح و آرامش در دریا و حتی در خشکی به مخاطره بیفتد و اعتقادم بر این است که این آمریکا و اسرائیل هستند که امنیت جهانی را به مخاطره انداخته و باعث جنگ و خشونت شده و می شوند.

„پایان“

لینک به منبع 

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایران  

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بحران-خوزستان-و-پیام-رجوی/

بحران خوزستان و پیام رجوی

بحران خوزستان و پیام رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم ژوئیه 2021:… یادآوری می کنم، عدو شود سبب خیر. از وقتی که مردم فهیم خوزستان فهمیدند که دشمنان ایران به خصوص فرقه کثیف رجوی می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و شعار تجزیه در سر دارند به محکومیت اغتشاش گران و جدایی صف خود از آنان پرداخته و عده قلیل مزدبگیر و وطن فروش که اقدام به کشتار و تخریب نمودند توسط مردم شناسایی و معرفی شده اند و رجوی بداند که سرنوشت محتومش همان به دست عدالت سپرده شدن خود و زن هرزه و دیگر سران جانی اش به دست عدالت است و هیچ وضعیت دیگری باعث منتفی شدن این واقعیت نخواهد شد. بحران خوزستان و پیام رجوی 

بحران خوزستان و پیام رجویسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

بحران خوزستان و پیام رجوی

عاقبت امید بستن به آمریکا

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 25.07.2021

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

بحران بى آبی در خوزستان و فشار بر گرده مردم اين خطه از سرزمینم بسی سخت و طاقت فرسا است. مطالبه به حق مردم در اعتراض قانونی به خاطر این بحران کوچکترین تحرک مردم فهیم و ایران دوست خوزستان مقاوم و خطه زرخیز ایران است که باید به فوریت رسیدگی و معضل مردم آن حل شود. خوزستان یکی از پر آب ترین استان‌های ایران است و ننگ و نفرین بر دولتی که در رأس قدرت بوده و با بی لیاقتی و بی تدبیری و بی ‌توجهی در اداره حکومت که از طرف دیگر رشد فساد و دزدی و غارت گری را به همراه خود داشته  باعث این معضل مردم گردیده است لذا به حق است علاوه بر رفع فوری این مشکل، مسببین این وضعیت به دادگاه کشیده شوند و تاوان بی لیاقتی و فساد و بی مسئولیتی خود را بدهند.

شایسته نیست مردم شریف و وطن پرست خوزستان با چنین وضعیتی مواجهه شوند. لیاقت این خطه از ایران آباد ترین نقطه از کشور به هر لحاظی باید مد نظر قرار گیرد و امکانات وسیع برای آبادانی این استان صرف شود چون لایق ترین مردم و سرزمین زر خیز ایران است. اعتراضات امروزه این استان و خشم مردم از وضعیت موجود درس عبرتی برای حکومت باشد که مردم این خطه ایران وطن پرست بوده و هستند و تا پای جان برای این وطن جنگیده و کشته داده اند و امروز هم اعتراضشان به وضع موجود، اعتراض به بی توجهی و فسادی است که گریبانگیر آنان شده است.

لذا به قول بزرگان و سران قبایل و عشایر خوزستان اعتراض آنان مسالمت آمیز بوده و هست و خواهد بود و مردم این خطه وطن پرست ترین هستند، خشونت‌های ایجاد شده و خسارت به مردم و اموال عمومی کار مطالبین از وضعیت موجود نیست. کشتار سازی و به آتش کشیدن و شعار جدایی این سرزمین کار دشمنان مردم ایران بوده و مطمئناً راه به جایی نخواهد برد.

ایران ستیزان و بیگانه پرستان و مزدوران باید بدانند که ایران هیچوقت تجزیه نخواهد شد و شعار عربستانی سر دادن چند نفر جیره خوار و مزدور نمیتواند خللی در اراده مردم وطن دوست ایران به خصوص خوزستان در بحران بی آبی شود. البته دشمنان و خودفروشان مردم ایران به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند و تجزیه ایران را در سر می پرورانند اما مردم ایران را نشناخته اند و هیچوقت این خواب آشفته شان تعبیر نخواهد شد و این اربابانشان هستند که شقه و پاره می ‌شوند و نه مردم میهن پرست و سرزمین پاک ایران.

در باره وطن فروش ترین دشمنان ایران باید به فرقه رجوی اشاره کرد که چگونه مزورانه اشک تمساح برای مردم خوزستان می ریزد و از زیر زمین و در تونل موش رهبر آن یعنی مسعود رجوی برای مردم خوزستان پیام قیام و خشونت و کشت ‌و کشتار می فرستند و کانون های شورشی نداشته اش را فراخوان به دستور می ‌کند.

حال باید به این جرثومه های خباثت و ترور و کشت و کشتار و سیاهی و تباهی گفت که شما به اربابان رو به زوال خود به چسپید و دلارها را در کیسه شان بریزید شاید فرجی باشد برای جلوگیری از استردادتان به مردم ایران و محاکمه عادلانه تان به خاطر نیم قرن خون ریزی و کشت و کشتار و خود فروشی و مزدوری برای بیگانه بر علیه سرزمین قبل خودتان.

یادتان باشد که حتی با این ترفندها و پیام های پوچ و بی محتوا حتی یک نفر در تشکیلات خودتان به آن وقعی نخواهد نهاد چه رسد به بیرون از اسرای در چنگال خونین تان.

یادآوری می کنم، عدو شود سبب خیر. از وقتی که مردم فهیم خوزستان فهمیدند که دشمنان ایران به خصوص فرقه کثیف رجوی می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و شعار تجزیه در سر دارند به محکومیت اغتشاش گران و جدایی صف خود از آنان پرداخته و عده قلیل مزدبگیر و وطن فروش که اقدام به کشتار و تخریب نمودند توسط مردم شناسایی و معرفی شده اند و رجوی بداند که سرنوشت محتومش همان به دست عدالت سپرده شدن خود و زن هرزه و دیگر سران جانی اش به دست عدالت است و هیچ وضعیت دیگری باعث منتفی شدن این واقعیت نخواهد شد.

با آرزوی رفع وضعیت موجود برای خوزستان عزیز و آبادانی سرزمینم ایران و نابودی فرقه کثیف و خودفروش رجوی و دیگر وطن فروشان خواهان تحریم مردم و سرزمینم ایران.

„پایان“

لینک به منبع

عاقبت امید بستن به آمریکا

***

 مسعود خدابنده ترور و حقوق بشر با انتخابات ایرانرابطه تجزیه طلبی ، مبارزه مسلحانه ، ترور و حقوق بشر با انتخابات ایران

همچنین: