امیر موثقی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

امیر موثقی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

سید امیر موثقیکانون آوا (مردم تی وی)، اول اوت 2020:… آقای سید امیر موثقی عضوجداشده سازمان مجاهدین از کانون آوا – آلمان دررابطه با – نگاهی تازه به عملیات مجاهدین در مردادماه 1367 تخت عنوان “فروغ جاویدان” (مرصاد) بعد از 32 سال صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید. امیر موثقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

دروغ جاویدان مجاهدین خلق چرا و چگونه شکل گرفتدروغ جاویدان مجاهدین خلق چرا و چگونه شکل گرفت

امیر موثقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

سید امیر موثقی

آقای سید امیر موثقی

آقای امیر موثقی دربرنامه این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم برنامه های زنده مصاحبه با “جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین” در تلویزیون MardomTv.com

روزجمعه 31 جولای 2020 برابر با 10 مردادماه 1399 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای سید امیر موثقی عضوجداشده سازمان مجاهدین از کانون آوا – آلمان دررابطه با

– نگاهی تازه به عملیات مجاهدین در مردادماه 1367 تخت عنوان “فروغ جاویدان” (مرصاد) بعد از 32 سال صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش گردید:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fr.

لینک به منبع

امیر موثقی میهمان تلویزیون مردم تی وی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آیا-جنگ-ایران-و-امریکا-سودی-هم-دارد؟/

آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟

دسیسه بولتون با شرکت مجاهدین خلق در حال اجراستسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و سوم می 2019:… در این میان فرقه ابله و وامانده ای هم به بدنامی فرقه رجوی وجود دارد که خودش را برای رسیدن به قدرت آلت دست هر کس و ناکسی قرار داده و میدهد تا شاید که روزی خودش را در ایران بر منصب قدرت ببیند اما باید اینگونه موضوع را مورد بررسی قرار داد که اگر بین ایران و امریکا جنگ شود تکلیف منطقه و جهان چه میشود؟ بسیاری از تحلیل گران سیاسی و نظامی بر این باور هستند که جنگی بین ایران و امریکا هرگز رخ ندهد چرا که این جنگ به ایران و منطقه خاور میانه محدود نخواهد شد و آتش این جنگ جهان را در بر خواهد گرفت. آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟

در این میان فرقه ابله و وامانده ای هم به بدنامی فرقه رجوی وجود دارد که خودش را برای رسیدن به قدرت آلت دست هر کس و ناکسی قرار دادهدسیسه بولتون با شرکت مجاهدین خلق در حال اجراست

سید امیر موثقی

آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟

آیا جنگ بین ایران و امریکا به سود منطقه خاورمیانه و جهان هست؟

سید امیر موثقی کلن آلمان

سید امیر موثقی کلن آلمان

در روزهای گذشته با توجه به تنش ها و تحریم های اعمال شده از طرف دولت زورگو و ستمگر امریکا به ایران و ایرانی روز به روز تنش ها بین ایران و امریکا شدید تر میشود و در این میان فرقه تروریستی وخود فروخته رجوی نیز با شارلاتان بازی و دستمال به دستی بیشتر و بیشتر بر طبل تو خالی جنگ بین ایران و امریکا میکوبد و در این میان روسیه و اروپا هم از ترس و وحشت جنگ دیگر در خاورمیانه روز بروز بیشتر و بیشتر سعی میکنند که خودشان را کنار بکشند که مبادا آتش این جنگ جهانسوز دامن گیر آنها بشود

در همینجا باید به این نکته اشاره کنم که بسیاری از جوامع حقوق بشری هم بدنبال این هستند تا مانع تنش و در گیری بین ایران و امریکا بشوند و تا جای ممکن میخواهند که مسئله این در گیری ها با مسالمت حل و فصل بشود بنظر من اگر بین ایران و امریکا جنگی صورت بگیرد این جنگ همانند عراق و افقنستان نخواهد بود و این جنگ بسیار بسیار بزرگتر و خانمان سوز تر خواهد بود از تغییرحکومتهایی همچون صدام، قذافی و حسنی مبارک و جنگ با القاعده ایران کشوری هست هم با قدرت در خاورمیانه و هم بسیار خطر ناک بدلیل ساختار حکومت اسلامی در منطقه و جهان و این به مراتب وضعیت را برای امریکا و منطقه دشوار میکند

در این میان فرقه ابله و وامانده ای هم به بدنامی فرقه رجوی وجود دارد که خودش را برای رسیدن به قدرت آلت دست هر کس و ناکسی قرار داده و میدهد تا شاید که روزی خودش را در ایران بر منصب قدرت ببیند اما باید اینگونه موضوع را مورد بررسی قرار داد که اگر بین ایران و امریکا جنگ شود تکلیف منطقه و جهان چه میشود؟ بسیاری از تحلیل گران سیاسی و نظامی بر این باور هستند که جنگی بین ایران و امریکا هرگز رخ ندهد چرا که این جنگ به ایران و منطقه خاور میانه محدود نخواهد شد و آتش این جنگ جهان را در بر خواهد گرفت. من بعنوان یک ایرانی هرگز نمیخواهم جنگی رخ دهد و خون و خون ریزی دوباره گریبان گیر ملت من شود چرا که من جنگ ایران و عراق و جنگ عراق و امریکا و جنگ امریکا و افغانستان را دیدم. من وضعیت دولتهای جدید را بعد از سرنگونی و حملات امریکا درعراق وغیره دیدم. هنوز که هنوز هست بعد از گذشت سالیان ملتهای این کشور ها و زنان و کودکان و سالمندان آرام وقرار ندارند و شبها امنیت و آسایش ندارند. براستی چگونه میتوان در دنیای امروز تصور کرد که هنوز بوزینه گانی هستند همچون فرقه تروریستی رجوی برای رفاه خود و برای به تاج و تخت رسیدن حاضر هستند زنان و مردان و کودکان و سالمندان زیر مهیب ترین بمب بارانها جان بدهند و کشور به خاک و خون کشیده شود. باید بگویم در همینجا باید به همه جنگ طلبها و آنهایی که به طبل جنگ میکوبند بگویم که هر جنگی که در خاورمیانه شروع شود دودش اول تو چشم خودتان خواهد رفت و آتش جنگ نیز دامن گیر خودتان خواهد شد پس باید که خیلی محتاطانه جلو بروید که مبادا در آتش خود ساخته بسوزید

سید امیر موثقی

آلمان کلن

آیا جنگ ایران و امریکا سودی هم دارد؟
(لینک به منبع)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سیل-طوفان-سونامی-و-زلزله-محملی-برای-ارت/

سیل طوفان سونامی و زلزله محملی برای ارتزاق فرقه رجوی در مجامع سیاسی

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، دهم آوریل ۲۰۱۹:… در اینجا لازم میدانم که به فرقه تروریستی و بد نام رجوی بگویم که اگر چیزی در چنته داری رو کن و به جای اینکه دلار ها را خرج اربابان خود کنید که در دفاع از شما سخن بگویند بیائید مستقیم بفرستید برای همین مردمی که زیر فشار گرسنگی و بی خانمانی و دربدری دارند جان میدهند چرا و به چه دلیل در خارجه نشسته اید و غلط زیادی میکنید و کاسه داغ تر از آش میشوید برای دولت و ملتی که بر اثر تحریمهای یکجانبه امریکا که شما هم پشتیبانش هستید.

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایران

لینک به منبع

سیل طوفان سونامی و زلزله محملی برای ارتزاق فرقه رجوی در مجامع سیاسی

سیلها و طوفانهای مهیب و سونامی و زلزله همواره در اقصی نقاط این کره خاکی وجود داشته و خواهد داشت و همواره بلایای طبیعی یکی از بزرگترین مشکلات جوامع بشری بوده و هست و همواره بسیاری از مسئولین نهادهای کشوری در راس ارگانهای مختلف بدلیل کارشکنی ها از کار برکنار شده اند چراکه عدم مسئولیت پذیری و کار شکنی های مختلف ونداشتن اشراف کافی به همه امور باعث شده و میشود که در مقابله با حوادث طبیعی پیش بینی های لازمه و آمادگی های لازمه را در برخورد با این حوادث در نظر نگرفته باشند این ن تنها شامل کشور های پیش رفته میشود بلکه به مراتب برای کشور های عقب مانده تر و ضعیفتر نیز مشکلات و ضایعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت اما این به این معنی نیست که مشتی سود جو وفرصت طلب از این حوادث به نفع منافع کثیف خودشان سوءاستفاده کنند

در همین رابطه باید اشاره کنم به سونامی در کشور های مختلف از جمله امریکا و ژاپن که هرساله با اینکه بسیار برنامه ریزی میکنند و پیشگیری های لازمه را در نظر میگیرند همه و همه دست اندر کاران با بهترین و پیشرفته ترین امکانات باز در برابر حوادث طبیعی عاجز هستند و به طور خاص درامریکا که هرساله گرد باد ها ترنادو و طوفانها و آتش سوزیها هزاران هزار دلار خسارتهای مالی و جانی به همراه دارد

در همین رابطه آیا در این کشور ها همه خود جوش به فکر و به کمک هموطنان خود نمیشتابند و یا اینکه همه مینشینند و و مسئولین را زیر ضرب میبرند اما متاسفانه در کشور ما همه و همه به فکر نجات جان و مال و رساندن امداد های مردمی هستند و فرقه ای بد نام در گوشه و کنار گود وزوزه کشان و موریانه وار سر از هر سوراخی بیرون می آورد و هیهات هیهات میکند لذا باید به این فرقه گوشزد کرد که آیا میشود جلو زلزله را گرفت آیا میشود جلو سیل را گرفت آیا میشود در برابر نابسامانی های طبیعت ایستادگی کرد و یا اینکه میشود جلو سونامی ها و گرد باد های ترنادو را گرفت اگر این چنین بود تا به حال امریکا و ژاپن و چین و شوروی و هزاران هزار کشور دیگر در مقابله با این بلایای طبیعی از همه جلو تر بودند

در اینجا لازم میدانم که به فرقه تروریستی و بد نام رجوی بگویم که اگر چیزی در چنته داری رو کن و به جای اینکه دلار ها را خرج اربابان خود کنید که در دفاع از شما سخن بگویند بیائید مستقیم بفرستید برای همین مردمی که زیر فشار گرسنگی و بی خانمانی و دربدری دارند جان میدهند چرا و به چه دلیل در خارجه نشسته اید و غلط زیادی میکنید و کاسه داغ تر از آش میشوید برای دولت و ملتی که بر اثر تحریمهای یکجانبه امریکا که شما هم پشتیبانش هستید مرثیه خوانی راه می اندازید برای این مردمی که داغدیده هستند و مصیبت دیده هستند و هزاران هزار مشکل جانی و مالی و معیشتی دارند

باید به فرقه رجوی گفت هرگز ملت ایران و یا بهتر بگویم ایران و ایرانی فراموش نخواهند کرد که شمایان چه ها کرده و میکنید برای اینکه یکساعت زودتر درایران به قدرت برسید ولی باید اینرا بدانید که کورخوانده و خواهید خواند که روزی در ایران شمایان به قدرت برسید چراکه همین ملت ایران با همه این مشکلات هنوز حکومت آخوندی را به شما از خدا بیخبران و ارتجاعی های قرن حاضر ترجیح میدهند و هرگز نخواهند گذاشت که پای شمایان به ایران برسد و یکی یکی باید در خارجه دفن شوید

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

Maryam Rajavi lies flood the internet while Iranians struggle with reality2Maryam Rajavi’s lies flood the internet while Iranians struggle with reality

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فروردین-ماه-۱۳۹۰-فرقه-رجوی-مجاهدین-خلق-ایر/

آیا فروردین ماه ۱۳۹۰ برای فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) یک سر فصل جدید بود

فروردین 90 مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی کمپ اشرف عراقسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، پنجم آوریل ۲۰۱۹:… کشتار در فروردین ماه نه تنها یک سر فصل بود برای فرقه بد نام رجوی بلکه یک چماق هم بود برای همه نیرو هایی که در اسارت بودند تا برای مدت زمان بیشتری بتواند فرقه رجوی از این نیرو ها سوء استفاده بکند و به همه نشان بدهد که با همه مشکلات گریبانگیر برای مقاومت هنوز هستند کسانی که از جان و مال خود گذشته اند و هنوز برای مقا ومت جهل و جنایت خود ساخته رجوی مقاومت میکنند و باید به رجوی این را گوشزد کرد که چگونه و به چه دلیل برای هیچ و پوچ نیرو هارا در کمپ اشرف به کشتن دادید.

فروردین 90 مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی کمپ اشرف عراقسالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین خلق

لینک به منبع

آیا فروردین ماه ۱۳۹۰ برای فرقه رجوی یک سر فصل جدید بود

آیا فروردین ماه ۱۳۹۰ برای رجوی یک سرفصل جدید بود و یا اینکه واقعا برای دفاع از کمپ اشرف و ارزشهای ایدولوزیک تشکیلاتی برای نیرو ها و سران فرقه بود

به نظر من درست همانند شکست در سر فصل دروغ جاویدان بود در آن زمان هم فرقه احساس کرد آگر دست به کار یک عملیات و یا یک حرکت سیاسی نظامی و تشکیلاتی نشود به لحاظ نیرویی جایگاه خودش را از دست خواهد داد و به همین منظور بحران تخلیه سلاحها و تانک و توپ و نفر بر و مهمات و جنگ افزار ها را به پیش کشید برای نیرو ها و از همه مهمتر حفاظت از اشرف بالاترین مرز سرخ ایدولوژیک تشکیلاتی بود برای نیرو ها و نیرو ها باید با دست خالی در مقابل چماق و گلوله و هامون های عراقی آیستا دگی میکردند تا بتوانند سر فصل تاریخ ساز دیگری را برای فرقه رجوی مهیا سازند در آین سر فصل مریم قجر فراری در کشور فرانسه با تعدادی کادر های تشکیلاتی که هر کدام برای فرقه سرمایه یک قرن کار تشکیلاتی بودند و از طرف دیگر هم مسعود رجوی خائن خود با تعدادی نیرو فراری در کشورهای خلیج و عمان و به فکر حال و هوای خود در شیخ نشینها و به نیرو ها این چنین وانمود کردند که رجوی در قلب کمپ اشرف هست

نیرو های فرقه با دست خالی در مقا بل نیروهای تا بن دندان مسلح ایستادند و کشته شدند. به زیر هامون های عراقی کشیده شدند و رجوی اطلاعیه پشت اطلاعیه صادر کرد و به همه دنیا این را گوشزد کرد که نیروهای بی گناه مجاهد دارند از پای در می آیند. در همین راستا برای من که در عراق بودم در دوران حکومت صدام و فصل دروغ جاویدان این موضوع تداعی میشد که رجوی به دنبال این هست تا یک سر فصل جدید را رقم بزند و همه شکستها را بر گردن نیروها بیندازد و خود از صحنه نا صادقانه فرار را بر قرار ترجیح دهد. به همین منظور بود که داستان سازیهای دروغ جاویدان تنگه و توحید و مسائل خانواده و زن و بچه و زندگی و همه و همه را بر گردن نیرو ها انداخت و بعد هم بالاجبار همه داستان را در انقلاب مریم گره زد و بعد هم طلاق های اجباری و بعد هم فرستادن فرزندان نیرو ها به خارجه و جداسازی های درون تشکیلاتی در درون فرقه

حالا باید بعد از گذشت هشت سال در آستانه کشتار در اشرف این سوال را از سران فرقه پرسید که چگونه از کشته شدگان در کمپ اشرف یاد خواهید کرد؟ چرا و به چه دلیل نیرو ها را در کمپ اشرف به دروغ نگهداشتید و به آنها گفتید از رجوی حفاظت میکنید و چطور حاضر شدید که خودتان در بهترین شرایط در خارج از عراق بسر ببرید و نیرو هایتان در اشرف سر بریده شوند آیا همه سران انقلابی با نیرو های خود این چنین کردند که شما بر سر نیروها آوردید ؟

کشتار در فروردین ماه نه تنها یک سر فصل بود برای فرقه بد نام رجوی بلکه یک چماق هم بود برای همه نیرو هایی که در اسارت بودند تا برای مدت زمان بیشتری بتواند فرقه رجوی از این نیرو ها سوء استفاده بکند و به همه نشان بدهد که با همه مشکلات گریبانگیر برای مقاومت هنوز هستند کسانی که از جان و مال خود گذشته اند و هنوز برای مقا ومت جهل و جنایت خود ساخته رجوی مقاومت میکنند و باید به رجوی این را گوشزد کرد که چگونه و به چه دلیل برای هیچ و پوچ نیرو هارا در کمپ اشرف به کشتن دادید و به خاک و خون کشیدید چرا هزاران نفرا گروگان گرفتید تا به خواسته های خود برای رسیدن به قدرت برسید و چرا دها و صدها نفر را ماه ها به اعتصاب غذا وادار کردید تا شاید که همه از بین بروند و شما هم از عملکرد های خبیثانه خودتان نجات پیدا کنید و صدای آنها به گوش جها نیان نرسد

امروز باید به تک تک نفراتی که در آلبانی از فرقه جدا میشوند درود فرستاد و به آنها گفت هرچه بیشتر میتوانید صف خود را محکم تر کنید و بیشتر فرقه رجوی را افشا کنید و به جها نیان ماهیت این فرقه را بشناسانید

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

همچنین: