امیر یغمایی و ۱۰۰۰ کودکی که رجوی به گروگان گرفت

Follow Share on Tumblrارسال – جواد فیروزمند، آریا ایران، سی و یکم ژانویه 2019:… از اولین جداشده در تاریخ مجاهدین تا آخرین آن که هر هفته در آلبانی اتفاق می افتد و تعداد آن نزدیک به ۳۰۰۰ تن می باشد، همگی از نسل یا نسل هایی بودند که عشق میهن و مردم خود را در سینه … Continue reading امیر یغمایی و ۱۰۰۰ کودکی که رجوی به گروگان گرفت